1400 års krigen af Lars Hedegaard E-bog, ePub

1400 års krigen

- Islams strategi, EU og frihedens endeligt

af ,
(Udvid)

DER ER TO principielt forskellige måder at forholde sig til indvandringen og specielt den muslimske indvandring på. Den ene kunne man kalde den moralske eller rettighedsbaserede tilgang. Den tager udgangspunkt i, hvad man anstændigvis bør mene om indvandringen, og appellerer til kristen syndsbevidsthed og til et alment vestligt skyldkompleks, der baserer sig på forestillingen om, at de fleste af verdens fortrædeligheder kan føres tilbage til vestlige ugerninger middelalderens korstog, den katolske kirkes tyranni, den transatlantiske slavehandel, den imperialistiske udplyndring af kolonierne, nazismen, den hvide mands hang til fremmedhad og racisme, Israels overgreb på palæstinenserne, amerikanernes krige i Irak og Afghanistan osv. Som følge af denne tunge historiske arv kan vi ikke være andet bekendt end at lukke enhver, der påstår at være forfulgt eller værdigt trængende, ind i landet, så de kan få deres retmæssige del i vores overflod og være med til at bestemme om landets fremtid. Og vi har jo ikke noget at miste, da vores kultur er så gennemrådden, at den ikke er værd at bevare endsige forsvare. Så er vi langt bedre tjent med den kulturberigelse, som indvandringstilhængerne forestiller sig bliver resultatet af det multikulturelle samfund.I den daglige politiske kamp plejer indvandringstilhængerne at bruge to argumenter: For det første det økonomiske argument, at Danmark og andre vestlige lande med ringe eller negativ befolkningstilvækst er tvunget til at importere arbejdskraft udefra, hvis vi vil opretholde velfærdsstaten og have tilstrækkeligt med hænder til at passe vores aldrende befolkning. Som vi skal vise, er dette argument for længst gennemhullet. Planløs indvandring baseret på indvandrernes ønsker, behov og menneskerettigheder bidrager ikke til at løse de udviklede landes demografiske og økonomiske problemer, men forværrer dem.Endvidere argumenterer fortalerne for den rettighedsbaserede tilgang til indvandringen ved at henvise til internationale konventioner, som vi har underskrevet, og som har forrang for national lovgivning. I forhold til de internationale konventioner spiller økonomiske eller nationale hensyn ingen rolle. Konventionerne hævdes nemlig at udstyre ethvert menneske på jorden, der kan skaffe sig rejselejlighed til Danmark og stille med en passende forklaring, med visse rettigheder herunder retskrav på asyl, familiesammenføring, offentlig understøttelse og til ikke at blive sendt tilbage, hvis hjemlandet ikke lever op til vestlige normer for retspleje uanset om konsekvenserne bliver en underminering af tilflugtslandenes økonomi, stabilitet og demokratiske orden.Den anden tilgang til indvandringen som er denne bogs kunne man kalde »den realistiske«. Den tager ikke udgangspunkt i moral, vestlig syndsbevidsthed eller henvisning til konventioner, men undersøger indvandringens historisk konstaterbare konsekvenser. Derfor anskuer den ikke alle indvandrere som én grå masse. Indvandring har vidt forskellige konsekvenser, afhængigt af hvem indvandrerne er, og med hvilke motiver og forhåbninger de bryder op fra deres land for at tage til et nyt. Visse indvandrergrupper har uden nævneværdige problemer fundet sig til rette i forskellige udviklede lande, selv om de i visse tilfælde kommer fra klodens fjerneste egne. De er blevet til velintegrerede, produktive og velanskrevne medborgere, der påkalder sig ringe opmærksomhed i den offentlige debat og i de officielle statistikker.Imidlertid er der en anden kategori af indvandrere og her taler vi altovervejende om indvandrere med en muslimsk kulturbaggrund der har meget vanskeligt ved at føle sig hjemme i et vestligt samfund som det danske. Eller som direkte afviser at lade sig integrere i en kultur, som deres religion forpligter dem til at afvise og bekæmpe. Men heller ikke når det gælder utilpassede muslimske indvandrere, vil vi i denne bog anlægge moralske betragtninger. Vi kan ikke bebrejde rettroende muslimer, at de følger deres religions påbud. Hvis man endelig skulle placere ansvaret for, at Danmark i dag står med næsten uløselige integrationsproblemer, der truer velfærdsstaten, demokratiet og samfundets sammenhængskraft, må det tilkomme de beslutningstagere, der har åbnet porten for den muslimske masseindvandring. Vi taler om folk på samfundets højeste poster inden for politik, administration, retshåndhævelse, den akademiske verden og meningsformidlingen, der havde alle muligheder for at kunne forudse følgerne, men som i stedet præsenterede befolkningen for skønmalerier af, hvor godt dette sociale eksperiment ville ende, blot gammeldanskerne ville udvise den fornødne tolerance og ikke være så racistiske og fremmedfjendske.Nu står vi over for et stadigt voksende katalog af problemer, som ingen synes at have nogen løsning på. Vi ved kun én ting: Intet vil nogen sinde blive, som det var.Nogle præciseringerErfaringsmæssigt bliver enhver bog med denne tilgang kritiseret for at »skære alle muslimer over én kam«. Det har vi imidlertid ikke gjort, som det vil fremgå. Vi skelner mellem islam, sådan som ideologien fremstår ifølge dens egne kanoniske skrifter og de skriftkloges hegemoniske udlægning af dem, på den ene side, og muslimer på den anden. Den almindelige muslim bærer ikke noget ansvar for den ideologi, han eller hun er blevet indprentet fra sin spæde barndom. Vi ved, at mange gerne ville bryde ud af islams totalitære spændetrøje, hvis det var muligt uden at risikere udstødelse eller død. Mange har allerede gjort det, og vi citerer adskillige af dem. Ulykkeligvis har EU og Europas nationale regeringer og myndigheder i næsten alle tilfælde valgt at føje eller føre »dialog« med præcis det herskerlag inden for islam, hvis magt beror på, at muslimer nægtes et liv i frihed. Hvis europæerne sadlede om og i stedet støttede og opmuntrede sekulært tænkende muslimer, og hvis de tilskyndede til en fri offentlig og videnskabelig debat om islams væsen i stedet for at forsøge at undertrykke den, ville den muslimske indvandring formentlig ikke udgøre den fare for Vestens frihed, som vi i dag kan konstatere.En anden yndlingsindvending mod enhver, der tager islams selvforståelse alvorligt, er, at det står lige så galt til med kristendommen og jødedommen. Hvis påstanden var rigtig, ville vi stå med betydelige forklaringsproblemer: Hvordan kan det være, at den vestlige civilisation, vi kender i dag, kan smykke sig med demokrati, ytringsfrihed, religionsfrihed, personlig frihed og ligestilling mellem kønnene alt sammen noget, der stort set er fraværende inden for den mulimske kulturkreds hvis kristendommen og jødedommen er præcis lige så tyranniske som islam?Og hvis Vestens frihed beror på, at det er lykkedes det sekulære samfund at holde kristendom og jødedom i ave, hvorfor er noget lignende så ikke sket i Islams Hus?Det skal også præciseres, at den islam, vi præsenterer i denne bog, er den din (den totalideologi), der idag propageres af en konsensus blandt de skriftkloge ved islams mest ansete og indflydelsesrige lærdomscentre. Om denne selvforståelse har nogen sammenhæng med det, som Muhammed prædikede eller foretog sig hvis han overhovedet har levet er omstridt. Som vi kort skal berøre, tyder meget på, at den islam, der blev fikseret og kanoniseret senest i det 10. århundrede, ikke nødvendigvis har ret meget at gøre med den lære eller praksis, der fremstod i Muhammeds levetid, dvs. indtil 632, og at påstanden om en religion, der én gang for alle blev fastlagt af Allahs åbenbaringer til profeten, er fiktion.Det afgørende i denne bogs sammenhæng er imidlertid ikke, hvad der faktisk skete i de første årtier af det 7. århundrede i Den Arabiske Halvøs vestlige udkant, men hvad muslimer tror, der skete. Det er denne tro, der i mere end tusind år har bestemt islams forhold til resten af verden, og det er derfor den, vesterlændinge må forholde sig til.Enhver kritisk brug af islamiske kilder bliver uvægerligt mødt med den indvending, at citater er taget ud af sammenhæng eller »kontekst«, hvis det skal lyde særligt tungtvejende. Men som enhver kan overtyde sig om ved at læse lidt i en Koran eller forsk


  • Sprog:
  • Dansk
  • ISBN:
  • 9788792417060
  • Forlag:
  • Udgivet:
  • 7. Maj 2010

Andre udgaver:

  • Kan ikke skaffes


Giv din bedømmelse

For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.

Andre bøger af Lars Hedegaard, Mogens Camre