Genrer
Pris
DKK
Formater
 • 999+
 • 630
 • 53
 • 26
 • 9
 • 7
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
Sprog
 • 11
 • 999+
 • 69
 • 8
 • 8
 • 12
 • 3
 • 3
 • 2

Projektledelse

 • Projekter i praksis af Erik Staunstrup
  - Projektledelse og projektstyring i en omskiftelig verden
  af Erik Staunstrup, Michael Bager & André Agerholm

  I Projekter i praksis åbner forfatterne for et bredt udsnit af spektret af projektmodeller og -metoder. Bogen giver inspiration og viden til dels at kunne vælge mellem de mange muligheder, dels at kunne kombinere metoder og modeller og argumentere for den valgte løsning. Bogen gennemgår de typiske faser igennem et pre- og projekt og dykker ned i de omstændigheder, der gør sig gældende inden for henholdsvis vandfaldsprojekter, iterative projekter og agile projekter. Den appellerer til, at læseren reflekterer over egen projekttilgang, og hvilke modeller der er anvendelige idet konkrete projekt. Læseren får desuden en række arbejdsredskaber i form af figurer og tabeller samt en indføring i projektøkonomi.

 • Systemisk projektledelse af Henrik Schelde Andersen
  af Henrik Schelde Andersen & Katrine Raae Søndergaard

  En hjælp til projektledere til at kunne navigere i komplekse sammenhænge, hvor standardiserede processer oftest langt fra er løsningen. Forfatterne bidrager med teori, tanke- og handleværktøjer som gør projektledere i stand til: - At forholde sig reflekteret til de værktøjer, som projektledere har adgang til- At klæde projektledere på til at kunne facilitere de nødvendige processer i og omkring projektet. Det er ikke de enkelte værktøjer og tilgange som er afgørende for om en projektleder lykkes. Det er i højere grad den måde man som projektlederen og projektorganisation ser på disse værktøjer og bringer dem i spil, der er afgørende. Formålet med denne bog er at skærpe projektlederens opmærksomhed på og refleksion over de værktøjer, der nu engang er til rådighed, samt at skabe refleksion over, hvordan man kan tænke og arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for projektledelse.

 • Optimér dit projektteam af Trine Hald Commisso
  - Håndbog i teamudvikling
  af Trine Hald Commisso & Jan Pries-Heje

  Optimér dit projektteam er en håndbog for projektlederen, som gerne vil støtte sit team til at samarbejde så godt som muligt. Bogen kan anvendes på projektlederuddannelser såvel som af den praktiserende projektleder. Med afsæt i projektlederense rolle og traditionelle teamudviklingsmodellers styrker og svagheder præsenterer og gennemgår forfatterne en teamudviklingsproces bestående af 6 faser: Danne > Afklare > Normere > Udrette > Bedømme > Evaluere.

 • Project Management Handbook af Adrian Pagdin
  - A Practical Guide to Project Management
  af Adrian Pagdin

 • Dansen på deadline af Alexander Rozental
  - Udskydelsens psykologi
  af Alexander Rozental & Lisa Wennersten

  Du har haft flere uger til det, men er endnu ikke gået i gang med din opgave. Angsten vokser, og nu er der kun en enkelt nat mellem dig og deadline. Hvordan kunne det gå så galt igen? Du havde jo ellers besluttet dig for, at du aldrig mere ville udskyde tingene til sidste øjeblik. Så går du alligevel i gang og fokuserer helt på at blive færdig. Du lukker alt andet ude, arbejder med krystalklar skarphed, og stress bliver dit brændstof. Du nærmest danser på deadline – indvendig hører du jubel og fanfarer over din fantastiske evne til at præstere, når det virkelig gælder. Prisen har været uger med spekulationer og tvangspræget flugt, men det bliver glemt i euforien over at lykkes trods alle odds. Kan du genkende dig selv? Vi er mange, som har gjort os selv afhængige af deadline-stress for at nå vores mål. Opgaver uden fast deadline lader vi ligge – også de frivillige som f.eks.at begynde at træne, spise sundere eller være mere sammen med vores børn.Dansen på deadline bygger på forskning i udsættelsesadfærd og indlæringspsykologi og giver en videnskabelig forklaring på, hvorfor vi udskyder vores opgaver, og hvad vi kan gøre for at ændre denne adfærd. Bogen indeholder en lang række øvelser, der bygger på kognitiv adfærdsterapi, og bogen viser, hvordan man lettere kan komme i gang, formulerer realistiske mål og delmål, og kan lære at kontrollere de distraktioner, der hele tiden er. Bogen henvender sig til dig, som har svært ved at komme igang, og som gerne vil vide, hvorfor man har tendens til at udsætte – og hvordan man kan ændre på vanerne. Om forfatterne:Alexander Rozental er psykolog og ph.d.-studerende i klinisk psykologi ved Stockholms Universitet. Han er også ansat på Psykologifabriken i Stockholm og underviser både psykologer og privatpersoner i udsættelsesadfærdens teori og behandling.Lina Wennersten er journalist og skriver især om kultur og psykologi. Hun har skrevet for en lang række svenske magasiner og dagblade og er medforfatter til den svenske bog Konsten att skriva en bästsäljare. Oversat fra svensk af Lone Østerlind.

 • Projektledelse af Bjarne Kousholt
  - Teori og praksis
  af Bjarne Kousholt

  Projektledelse - teori og praksis er en unik kombination af lærebog og praktisk anvendelig håndbog for den udøvende projektleder. Projektledelse og projektstyring er i bund og grund en meget praktisk fagdisciplin. Dette afspejles i selve bogen, der er baseret på små 200 cases, som præsenterer problemstillinger og løsningsmuligheder fra projektlederens "virkelige verden". Bogen er også globalt orienteret, idet den er struktureret efter principper. Således dækker bogen et pensum svarende til, hvad der kan forventes af en internationalt arbejdende projektleder.

 • I am Agile af Klaus Nielsen
  - Knowledge that sets you apart
  af Klaus Nielsen

  I Am Agile er en engelsksproget lærebog om Agil Projektledelse, skrevet af Scrum Master Klaus Nielsen fra IT-Universitetet.Whether you want to further your Agile Project Management training at the University, gain professional best practice insights or seek an certification from ICAgile or the Project Management Institute, you need a reliable guidance. I Am Agile, Knowledge That Sets You Apart shows you, step by step how to become agile and thereby master, adapt to and learn the knowledge of Agile Project Management.Written by a seasoned lecture from a top ranking University, highly successful certified consultant and contributor to the practice of Project Management.

 • Kernen i projektledelse af Bjarne Kousholt
  af Bjarne Kousholt

  Kernen i projektledelse er en helt kort og samtidigt kontant indføring i moderne, professionel projektledelse.Vi har skåret ind til benet. Tilbage står: Internationalt anerkendte teorier og de vigtigste værktøjer, som kan hjælpe dig i dagligdagen.Helt grundlæggende skal projektlederen, inden hun kaster sig ud i projektet, have styr på:* Opgaven – Hvad er formålet med projektet, og hvordan måles resultatet?* Interessenterne – Hvem har hvilke interesser i projektet?* Ressourcerne – Hvilke og hvor mange ressourcer er til rådighed?* Tidsplanen – Hvor meget tid er der til at fuldføre projektet?* Risikoen – Hvilke risici knytter sig til projektet?* Lederrollen – Hvordan leder man et projekt, så det kommer i mål med succes?Bogen henvender sig til korte kurser og uddannelser for projektledere, projektmedarbejdere, styregruppemedlemmer og andre, der arbejder med projekter.

 • Konstruktiv forhandling af Jan Schrøder
  af Jan Schrøder

  Mellem 1,5 og 2 millioner mennesker i Danmark er i virkeligheden professionelle forhandlere – dvs. får penge for at forhandle i deres meget forskellige jobs. Sælgere, politikere, jurister, mellemledere, servicearbejdere, officerer, tillidskvinder og -mænd, direktører, politifolk, oversygeplejersker osv. Alle er forhandlere. Og vi ved alle meget om forhandling. Du kan ikke lære at spille tennis, køre bil eller forhandle ved at læse bøger om emnet. Det skal læres i praksis. Til gengæld kan du blive en bedre tennisspiller, chauffør eller forhandler, hvis du kender spillereglerne og er bevidst om, hvad det er du gør eller burde gøre i praksis. Det kan man læse om i denne bog, der giver praktiske metoder til at skabe og tilrettelægge konstruktive forhandlinger og til at analysere, hvordan dine forhandlinger kan skabe endnu bedre resultater. Bogen er skrevet for alle, der forhandler, men med særligt henblik på anvendelse i uddannelser og kurser.

 • Projektlederens værktøj af Bjarne Kousholt
  af Bjarne Kousholt

  Dette er projektlederens og forandringslederens 'formelsamling' – en gennemgang af de metoder, der kan tages i brug, når projektet skal føres i mål. En håndbog der kan lette og samtidig kvalificere både studerendes og praktiserende projektlederes arbejde.For hvordan er det nu lige, man udfører fx en risikoanalyse – hvad skal man huske at tage højde for i analysearbejdet, og hvordan præsenterer man bedst analysens resultater for projektets styregruppe?Projektlederens Værktøj samler 112 hands-on værktøjer, som på forskellig vis indgår i projektlederens hverdag.

 • Projektlederbogen af Bjarne Kousholt
  af Bjarne Kousholt

  Få succes som projektleder! Faglig dygtighed er selvfølgelig vigtig, hvis man vil være projektleder. Vil man imidlertid være en god projektleder kræves der andet og mere. Man skal vide noget om organisation og planlægning, om psykologi og samarbejde, om aftaler og jura. Projektlederbogen er en hurtig og velskrevet genvej til den nødvendige viden. Og så er den ikke branchespecifik - den bliver brugt af reklamefolk, bankfolk, it-folk, ingeniører og mange andre. Projektlederbogen er en udvidet og opdateret udgave af Projektlederhåndbogen.

 • Project Management in Theory & Practice af Lars Krogh Jensen
  af Lars Krogh Jensen & Henriette Bjerreskov Dinitzen

 • Scrum af JEFF SUTHERLAND Spar 11%
  - The Art of Doing Twice the Work in Half the Time
  af JEFF SUTHERLAND & J.J. Sutherland

  Amazingly, this book will not only make your life at work and home easier, but also, better and happier.' - SHAWN ACHOR, New York Times bestselling author of BEFORE HAPPINESS and THE HAPPINESS ADVANTAGE'Scrum is mandatory reading for any leader, whether they're leading troops on the battlefield or in the marketplace.

 • Successful Project Management in Social Work and Social Care af Gary Spolander
  - Managing Resources, Assessing Risks and Measuring Outcomes
  af Gary Spolander & Linda Martin

  This is a practical guide to the essential core skills of project management in social work and social care. The authors set out the tools, steps and stages necessary for successful project management. Detailed case studies demonstrate the ideas in action, and reflective activities, practical tools and action checklists are included throughout.

 • Making Things Happen af Scott Berkun Spar 23%
  - Mastering Project Management
  af Scott Berkun

  Offers a collection of essays on philosophies and strategies for defining, leading, and managing projects. This book explains to technical and non-technical readers alike what it takes to get through a large software or web development project. It does not cite specific methods, but focuses on philosophy and strategy.

 • Productivity, Decluttering & Project Management Mastery af Russell Barlow Spar 13%
  - Save Time, Stop Procrastination, Master Planning & Get Organized With 2 Books In 1 - Productivity Hacks & Project Managing For Beginners
  af Russell Barlow

 • Change Management for Beginners af Lobinger Steffen Lobinger
  - Understanding change processes and actively shaping them
  af Lobinger Steffen Lobinger

  Change Management for Beginners: Understanding change processes and actively shaping themGo with the passage of time!Are you a change agent or do you often work on change processes?Do you know the success factors for sustainable change?Secure the book today and learn to understand and master the change.

 • Ridiculously Simple Guide to Google Apps (G Suite) af SCOTT LA COUNTE Spar 13%
  - A Practical Guide to Google Drive Google Docs, Google Sheets, Google Slides, and Google Forms
  af SCOTT LA COUNTE

 • Architect's Guide to Construction-Second Edition af Brian Palmquist Spar 13%
  - Enduring Ways in the Age of Immediacy
  af Brian Palmquist

 • Procrastination af George Pain
  - Overcome the bad habits of Procrastination and Laziness and become more productive
  af George Pain

 • Competitive Drivers for Improving Future Business Performance
   

  Discusses the use of digital skills to manage change in volatile contexts and provides fundamental understanding of competitive advantage to guarantee superior performances. The book features research on a range of topics, such as consumer experience, strategic leadership, and flexible technologies.

 • Managing Significance in Decision-Taking in the Historic Environment
  - Heritage Environment Good Practice Advice in Planning: 2
   

 • Critical Capabilities and Competencies for Knowledge Organizations af Denise Bedford
  af Denise Bedford, Alexeis Garcia-Perez, Juan Gabriel Cegarra-Navarro, mfl.

  How can knowledge management professionals position themselves for greatest success? Providing practical guidance for professionals, and including mini-case studies of successes and failures, this book demonstrates how to map knowledge resources to support business critical capabilities, and increase the impact of knowledge management projects.

 • Shareholder Value Myth af Lynn Stout
  - How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and the Public (16pt Large Print Edition)
  af Lynn Stout

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.