Genrer
Pris
DKK
Formater
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 800
 • 572
 • 391
 • 327
 • 317
 • 244
Sprog
 • 399
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 243
 • 999+
 • 999+
 • 515
 • 406
 • 76

Sprog og grammatik

 • Chineasy af ShaoLan Hsueh
  - Lær at læse kinesisk på en ny måde
  af ShaoLan Hsueh

  Chineasy er en ny, visuel metode, der er skabt til at gøre læsningen af kinesiske tegn sjov og nem. Ved at lære de mest almindelige tegn - det kinesiske sprogs byggeklodser - kan enhver hurtigt forstå de grundlæggende principper og ord og derved opnå indsigt i kinesisk sprog og kultur. Systemet er udviklet af ShaoLan Hsueh, da hun ville lære sine britiskfødte børn kinesisk, men ikke fandt de eksisterende metoder engagerende og tilgængelige nok. ShaoLan siger om chineasy-systemet: ”Chineasys mål er, at alle mennesker skal have mulighed for at læse kinesisk på en nem måde ved at kunne gennemskue skrifttegnene på baggrund af simple illustrationer. Den magiske kraft ved Chineasys metode er, at ved at lære et afgrænset antal byggeklodser kan eleverne selv bygge ovenpå med mange nye tegn og talemåder. Når først du kender et begrænset sæt byggeklodser, kan du speede din læring op til et helt nyt niveau.”

 • Spørg om sprog af Pia Jarvad
  - 40 år i Sprognævnets tjeneste
  af Pia Jarvad

  En personlig beretning fra 40 år i det danske sprogs maskinrum"Sproget er som et hav der aldrig er i ro", og selvom 40 år er en meget lille bid af det danske sprogs historie, så er der da lidt bølgeskvulp.Nye ord fra 2010’erne er nomadefamilie og håndværkerfradrag.Nye ord fra 1990’erne er bærbar computer og sove i timen.Nye ord fra 1970’erne abortpille og kvindebevægelse.Nye ord fra 1950’erne bærepose og velfærdssamfund. Dansk Sprognævn følger sprogets udvikling, og Pia Jarvad har gennem alle årene arbejdet intenst med at registrere nye ord og nye betydninger. Hvad betyder suveræn og racisme, sådan egentlig?

 • 1 - etteren af Lone Nielsen
  - begynderbog i dansk for udlændinge
  af Lone Nielsen & Mikael Køneke

  Lær dansk på en let og sjov, men alligevel effektiv måde. Etteren er første bind i et lærebogssystem i dansk for udlændinge. Lektionerne består af læsetekster, dialoger, udtaleøvelser, lytte/forstå-øvelser samt skriftlige og mundtlige opgaver. Til bogen fås to kassettebånd/cd´er med samtlige tekster, dialoger, lytte/forstå-øvelser og udtaleøvelser. Der fås også en udførlig lærervejledning med bl.a. billedmateriale.

 • Carpe Diem af Margit Kiil Jørgensen
  - Latin i almen sprogforståelse
  af Margit Kiil Jørgensen, Jette Kjems Pedersen, Dorte Thomsen & mfl.

  Carpa Diem er beregnet til latin i faget almen sprogforståelse. Hvert af bogens tekststykker behandler et bestemt grammatisk område, samtidig med at de repræsenterer forskellige sider af det rige kulturstof, latin har at byde på. Til alle stykker er der opgaver, som tilsammen dækker grammatik, sproghistorie, tekstforståelse, orddannelse og retorik.

 • Nem grammatik af Jette Kjems¤Lise Lichtenstein¤Gunnar Pedersen
  af Jette Kjems¤Lise Lichtenstein¤Gunnar Pedersen

  NEM GRAMMATIK indøver og genopfrisker den basale grammatik. Den tager udgangspunkt i den danske grammatik og fokuserer på de områder, der har overførselsværdi til de sprog, der almindeligvis undervises i på gymnasiet og HF. Den giver således dansk- og sproglærerne et fælles fundament at bygge videre på.

 • Hebraisk begynderbog af Helmer Ringgren
  af Helmer Ringgren

  -

 • Auf den richtigen Weg af Henrik Thomasen Dorthe Unnerup-Madsen
  - Tysk grammatik for niveau B og A grundbog
  af Henrik Thomasen Dorthe Unnerup-Madsen

 • Grekisk - græsk grammatik af Jerker Blomqvist Spar 12%
  af Jerker Blomqvist & Poul Ole Jastrup

  Grekisk græsk grammatik är avsedd att användas i gymnasiet och inom universitetens grundutbildning, även vid kurser i nytestamentlig grekiska. Den är avpassad efter nuvarande pedagogiska situation, och framställningen är tillgänglig även för användare med begränsade kunskaper i andra språk. Samtidigt har vetenskapeligt pacceptabla förenklingar undvikits, och nyare forskningsresultat har beaktats.

 • Skriv godt - skriv i genrer af Susanne Maarbjerg
  af Susanne Maarbjerg & Søren Cardel Lindskrog

  Hvordan skriver man en god kommentar og hvad er teknikken bag et godt argument. Hvad er forskellen på et referat og et resumé? Og hvilke skriveteknikker er gode, når man skal i gang med at skrive? Skriv godt – skriv i genrer har svarene. I 12 kapitler gennemgår bogen de syv vigtigste skrivegenrer som anvendes ved prøven i skriftlig dansk og dansk som andetsprog. Til hver genre har bogens to forfattere Søren Lindskrog og Susanne Maarbjerg udarbejdet et indledende genreskema med efterfølgende eksemplariske modeltekster. De forskellige genrer eksemplificeres også gennem udvalgte fiktive og nonfiktive primærtekster med tilhørende skriveøvelser. Sidst i bogen giver forfatterne en række nyttige råd til selve skriveprocessen og supplerer med yderligere 30 selvstændige skriveøvelser. Skriv godt – skriv i genrer henvender sig primært til kursister på VUC niveau G-D i faget dansk som andetsprog, men kan selvfølgelig også bruges på andre danskuddannelser.

 • Aktivt Dansk, Russisk af Lise Bostrup
  - dlja natjinajustjich grammatika i slovar' minimum
  af Lise Bostrup

  Aktivt dansk - Grammatik og ordliste på russisk er et russisk-sproget supplement til lærebogen Aktivt dansk. Bogen er udarbejdet i fællesskab af Lise Bostrup (lærer ved Københavns Universitet siden 1996) og Svetlana Vvedenskaja (lærer ved Moskvas Statslige Sproguniversitet indtil 2003).

 • Kaffe! af Anne Maria Johansson
  af Anne Maria Johansson & Carina Bagge

  Dette materiale er til kursister på FVU - forberedende voksenuddannelse. Materialet er specielt henvendt til andetsprogskursister på trin 1. Materialet er et læseforståelses- og læsetræningsmateriale som består af 4 emner: Kaffe, fødder, søvn og liv som ved forskellige autentiske artikler og øvelser træner læse- og stave strategier,ordforrådsindlæring samt skrivekompetencer.

 • Aktivt dansk, Tysk af Lise Bostrup
  - Grammatik und Wortschatz für Anfänger
  af Lise Bostrup

  Aktivt dansk - Grammatik und Wortschatz für Anfänger ist eine kontrastive deutschsprachige Grammatik mit Erklärungen von sämtlichen Strukturen, die in dem Lehrbuch Aktivt dansk verwendet wird. Für jede von den 25 Lektionen des Lehrbuches werden Wortlisten gebracht und zum Schluß sind alle Wörter in Dänisch-Deutschen und Deutsch-Dänischen Wortlisten zu finden.

 • Alfabetas grammatik, Øvehæfte 2 af Lene Bagger
  af Lene Bagger, Hanne Villumsen & Frank Lisborg

 • Puls 2, Lærervejledning af Fanny Slotorub
  af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira

  Lærervejledningen til Puls 2 indeholder · En kort gennemgang af tankerne bag Puls 1 · Pædagogiske overvejelser over det tilhørende website · En grundig introduktion til de forskellige opgavetyper · Kommentarer og praktiske fif til de enkelte opgaver · Løsninger til de forskellige opgaver · Udskrifter af lytteteksterne · Ekstra opgaveark og kopisider til kursisterne

 • Læs af Nanna Ebbesen
  af Nanna Ebbesen & Kamilla Hjordt Juul

  Læs bygger på den nyeste læseforskning og består af en samling læsetekster med tilhørende opgaver. Den henvender sig til voksne, der har den basale afkodning på plads, men som mangler at få gjort afkodningen flydende. Temaerne i teksterne er bygget op omkring en lille sammenbragt dansk families travle hverdag med indkøb, arbejde, skole og fritidsinteresser. Teksterne er læsebearbejdede og tilstræbt lavfrekvente og lydrette ord. Til yderligere støtte for læseprocessen er teksterne suppleret med tegninger. Til hver tekst følger også tekstforståelsesspørgsmål i form af afkrydsningsspørgsmål, hv-spørgsmål samt spørgsmål med grammatiske fokuspunkter. Teksterne er indtalte og kan downloades fra Alfabetas hjemmeside, hvor også facitsider findes. Læs henvender sig til sprogcentrenes DU 1 modul 2 og 3 og læsesvage kursister på DU 2 modul 1 og 2. Materialet er desuden oplagt i FVU-undervisningen på trin 1.

 • Dansk til HF af Søren Lindskrog
  af Søren Lindskrog

  Dette materiale er henvendt til tosprogede på HF-dansk og er specielt målrettet de forskellige skrivegenrer som er kravet til den afsluttende eksamen. Materialet kan også med fordel kan anvendes i almindelige HF-dansk-klasser.

 • Alfabetas grammatik, Øvehæfte 1 af Lene Bagger
  af Lene Bagger, Hanne Villumsen & Frank Lisborg

 • Kognitiv semiotik
  - En antologi om sprog, betydning og erkendelse
   

  En grundbog med oversættelser af nyklassiske, udenlandske artikler og nye tekster skrevet af danske forfattere. Bogens emne er "menneskets kognition", dvs. dets evne til at begribe og kategorisere sin omverden meningsfuldt og at give dette udtryk i ord. KOGNITIV SEMIOTIK er unik i både dansk og international sammmenhæng. For første gang nogen sinde er i ét værk samlet centrale tekster af de amerikanske forfattere, som op gennem 1980erne og 1990erne er blevet kendt som repræsentanter for den kognitive lingvistik eller kognitive semantik. Der er tale om lingvister, filosoffer og litterater som George Lakoff, Mark Turner, Gilles Fauconnier, Ron Langacker og Len Talmy. Alle forskere, der har besøgt landets universiteter flere gange, og som de seneste fem-ti år har været gjort til genstand for stadig stigende opmærksomhed både i det akademiske miljø og i offentligheden generelt. Side om side med den amerikanske skole inden for kognitionsforskningen - som har dybe rødder i den kontinentale fænomenologi - præsenteres en række europæiske og danske semiotikeres bidrag til en betydningsteori på kognitivt grundlag. En betydningsteori, som søger at forklare den sproglige betydningsdannelse (selv grammatik!) med henvisning til menneskets overordnede evne til at strukturere og organisere sine erfaringer. De danske og europæiske bidragydere har enten sideløbende eller endda før deres amerikanske kolleger udviklet beslægtede tanker og teorier om betydningsstrukturernes forankring i en omverdensforståelse og bredere i en erfaring af og interaktion med den fremtrædende verdens strukturer. Bogen har dermed også til hensigt at bringe disse traditioner i dialog med hinanden og at give danske læsere mulighed for at sætte sig ind i de forskellige teorier, perspektivere dem med hinanden og vurdere deres styrker og mangler.

 • Sprog og sprogbeskrivelse af Michael Herslund Spar 10%
  af Michael Herslund & Bente Lihn Jensen

  Sprog og sprogbeskrivelse er først og fremmest skrevet til de studerende på de erhvervssproglige BA-uddannelser. Bogen rummer foruden en generel indledning til sprogvidenskaben en præsentation af dens centrale discipliner: fonetik og fonologi, morfologi og syntaks, semantik, pragmatik, tekstlingvistik, samt genetisk og typologisk lingvistik. Omslagets træ afspejler på flere måder bogens indhold. Bortset fra at træet kan ses som kundskabens træ, kaldes en hierarkisk struktur mange steder i sprogbeskrivelsen et 'træ', en metafor der afspejler det forhold at de enkelte dele forudsætter hinanden. I lighed med træet er sproget desuden en til stadighed foranderlig størrelse, selv om det som træet med dets stamme synes stabilt og uforanderligt.

 • Korrekt sprog og rigtige kommaer af Lis Hedelund
  - nødtørftig grammatik for opgaveskrivere
  af Lis Hedelund

  Korrekt sprog og rigtige kommaer er ment som en hjælp til opgaveskrivning eller produktion af andre tekster. I bogens sprogafsnit er der tommelfingeregler til løsning af de sprogproblemer, man ser igen og igen - bl.a. i studerendes opgaver. Det er ikke en grammatik fra a til z, men hvis du kan disse tommelfingerregler, undgår du mindst 80% af de almindeligste sprogfejl. I bogens kommaafsnit kan du ved at genopfriske grammatikken - kryds og bolle - lære at sætte komma, så det står rigtigt. Det nye komma er bogens udgangspunkt, men der er kun én regel der skiller det nye fra det traditionelle komma, og denne regel gennemgås særskilt. Der er øvelser med facitliste til begge kommasystemer.

 • Start! af Lone Nielsen
  - En begynderbog i dansk
  af Lone Nielsen & Mikael Køneke

 • Einführung in das übersetzen af Gyde Hansen Spar 10%
  af Gyde Hansen

  Introduktion til oversættelseshåndværket der ud over at være en kommunikativ handling også kræver håndelag, overblik og megen øvelse.

 • Skrivedans. Hvordan frie bevægelser bliver til konkrete linier af Ragnhild Oussoren-Voors
  af Ragnhild Oussoren-Voors

  Tegne- og skrivebevægelserne udvikler harmoniske kropsbevægelser hos børnene, forbereder dem på at skrive, men lærer ikke børnene skrift. Det er bogstavformer og skrivebevægelser, der er kernen i SKRIVEDANS. Metoden henvender sig til de ældste børn i børnehaven, til børnehaveklasserne og skolens første klasser.

 • Duet 5 af Joanna Haskiel
  af Joanna Haskiel & Kirsa Freimann Olesen

  De tre kapitler i DUET 5 har titlerne: DEMOKRATI - FRITID - ARBEJDE Mundtlighed: DUET 5 har særligt fokus på mundtlig argumentation. Kursisterne lærer at udtrykke holdninger, og de bliver løbende gennem bogen bedt om at diskutere forskellige spørgsmål, fx ligestilling og brug af offentlige midler. Derudover har bogen fokus på kommunikation på arbejdspladsen, herunder høflighedsfraser, smalltalk samt at give og modtage ros. Endelig lærer kursisterne at gennemføre en jobsamtale. Skrivning: Der er forskellige skriveøvelser i bogen, herunder skrivning af e-mails. Kursisterne bliver ført grundigt igennem skrivearbejdet, så de får en forståelse for skriveprocessen og lærer, hvordan man strukturerer en tekst. Således ender de med at have en lille samling korrekte e-mails i deres bog. Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 4, bl.a. med rod- og bøjningsmorfemer, sammensatte ord og limemorfemer. Læseteksterne er af varierende sværhedsgrad. Bogen indeholder desuden relevant hverdagsmatematik fx i form af statistikker samt opgaver, hvor kursisterne skal beregne, hvad en fritidsaktivitet koster. De afsluttende tests har afsæt i det indlærte og er således både en repetition og et tjek af, hvor meget kursisterne har lært. DUET 5 består af en grundbog (inkl. lyd), små videosekvenser med stillbilleder og indtaling samt en lærervejledning med kopiark, ekstraopgaver og tests.

 • NyS 56
  - Multimodalitet
   

  NyS Nydanske Sprogstudier NyS er et bredt og varieret tidsskrift om sprog og sprogvidenskab. Her kan du holde dig orienteret om de nyeste undersøgelser af dansk sprog og om udviklingen af sprogteorier generelt. I NyS udforskes alle sprogets aspekter. Tidsskriftet formidler klassisk sprogvidenskab som grammatik og pragmatik. Men sproget ses også gennem andre optikker som pædagogik, sociologi, filosofi og psykologi. Ud over de videnskabelige artikler indeholder hvert nummer af NyS anmeldelser af danske og centrale udenlandske udgivelser. NyS er et forum for både etablerede og kommende forskere; tidsskriftet formidler såvel erfarne forskeres arbejde som artikler udført af talentfulde studerende. Læserne er studerende eller undervisere i sprog – samt andre der ønsker at gå i dybden med sprog og sprogteori.

 • Writer's Year af Emma Bastow Spar 11%
  - 365 Creative Writing Prompts
  af Emma Bastow

  Develop regular creative writing practice with this interactive journal, full of simple, witty and playful ideas every writer will enjoy.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.