Genrer
Pris
DKK
Anmeldelser
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Formater
 • 145636
 • 36439
 • 4315
 • 2053
 • 996
 • 974
 • 691
 • 291
 • 198
 • 142
Sprog
 • 6351
 • 166536
 • 12842
 • 1148
 • 166
 • 2440
 • 139
 • 2718
 • 207
 • 176

Studie

Find alle tænkelige bøger til studiet. Her er alt fra bøger til folkeskolen, gymnasiet og til universitet og andre master uddannelser. Find bøger om erhvervsøkonomi, jura, medicin, marketing, matematik osv. Her finder du også billige semesterbøger.

 • KLM på tværs af Bjørg Bogisch Spar 10% Bog KLM på tværs af Bjørg Bogisch & Britta Kornholt

  Denne bog retter sig imod KLM-faget i læreruddannelsen, som det ser ud med bekendtgørelsen i 2013. Bogen sigter ikke på at dække faget i dets helhed, men vægter især de elementer, der angår forholdet imellem mennesker, skole og samfund. Der sættes fokus på de mange etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som en underviser møder i skolen i dag, og den arbejder derved på tværs af de videns- og færdighedsmål, som den studerende skal tilegne sig i faget. I bogen præsenteres en række teorier og faglige begreber, der kan anvendes i de studerendes arbejde med analyser af problemstillinger og udarbejdelse faglige vurderinger. KLM på tværs er opbygget over fem temaer: læreren som værdiformidler identitet og kultur i det senmoderne individ og fællesskab majoritet og minoritet samt religion i fortolkning og praksis. Bogen belyser temaerne ved hjælp af både sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver. Behandlingen af disse temaer er desuden diskuterende og inviterer til, at den studerende får blik for nye perspektiver på sig selv, samfundet og skolen, hvilket i sidste ende sætter denne i stand til at forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund , som det fordres i målsætningen for KLM.

  Paperback Dansk 9788759330586
  • Forlagets pris:
  • 325,00 kr.
  • Pris:
  • 290,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Uddannelsesvidenskab af Oliver Tafdrup Bog Uddannelsesvidenskab af Oliver Tafdrup, Jonas Andreasen Lysgaard & Anders Kruse Ljungdalh

  Uddannelsesvidenskab er en tværfaglig videnskabelig disciplin, der søger at forstå uddannelse i spændet mellem humaniora og samfundsvidenskab. Dette indebærer, at den, der arbejder med uddannelsesvidenskabelige problemstillinger, må forholde sig til, hvordan pædagogisk og filosofisk såvel som politisk og sociologisk tænkning er med til at rammesætte uddannelse og læring. Bogen giver læseren en bred indføring i uddannelsesvidenskaben. Gennem 10 kapitler introducerer forskere, med tilknytning til uddannelsen Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet, forskellige aspekter af det uddannelsesvidenskabelige felt. Bogen behandler læringsteoretiske og didaktiske perspektiver, organisatoriske perspektiver på bl.a. kompetenceudvikling, samt hvordan politiske rationaler og policy-udvikling er med til at præge uddannelsessystemet.

  Paperback Dansk 9788759324523
  • Forlagets pris:
  • 248,00 kr.
  • Pris:
  • 224,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Yoga i daginstitutionen af Hanne Mouritsen Spar 11% Bog Yoga i daginstitutionen af Hanne Mouritsen & Vivi Solveig Sørensen

  Hæftet Dansk 9788799954810
  • Forlagets pris:
  • 375,00 kr.
  • Pris:
  • 333,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Socialkonstruktionisme og uddannelse af Kenneth J. Gergen Bog Socialkonstruktionisme og uddannelse af Kenneth J. Gergen & Karsten Mellon

  Socialkonstruktionisme og uddannelse introducerer til tænkningen og metateorien bag socialkonstruktionismen, der i løbet af de sidste 40 år er blevet udbredt verden over. Dette er, takket være Kenneth J. Gergen, der ofte nævnes som ”faderen til socialkonstruktionismen”, og som er hovedforfatteren bag denne bog. Bogen falder i to dele. Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed. Anden del handler om fremtidens uddannelse i et socialkonstruktionistisk perspektiv, herunder hvordan uddannelse, undervisning, relationer og viden konstrueres mv. Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med uddannelsessociologi og pædagogik. Se videointerview med Kenneth Gergen her.

  Dansk 9788741264899
  • Forlagets pris:
  • 225,00 kr.
  • Pris:
  • 204,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Indtrængningsproblematikken i et globalt perspektiv af Flemming Cumberland Bog Indtrængningsproblematikken i et globalt perspektiv af Flemming Cumberland & Christian Winding Dahl

  Beslutning om valg af indtrængningsstrategi er et centralt strategisk område for enhver virksomhed, som ønsker at markedsføre sine produkter eller serviceydelser på internationale aftagermarkeder. Virksomheder skal tage stilling til dels de indtrængningsformer, som bedst matcher deres interne ressourcer og/eller ambitionsniveau, og dels til markedsspecifikke forhold: Samarbejdsmuligheder på markedet, markedets salgspotentiale, risikostruktur og lignende. Operationsformen er hermed et vigtigt element i virksomhedens samlede indtrængningsstrategi for, hvordan den vil bearbejde og forsyne et udenlandsk marked. Indtrængningsproblematikken i et globalt perspektiv vil være velegnet til at give et separat indblik i internationaliseringsprocesser, markedsvalget og i særlig grad til indtrængningsproblematikkens forudsætninger, indhold og anvendelse på internationale aftagermarkeder. Bogen inddrager en række centrale erhvervsøkonomiske teoriområder med henblik på disses bidrag i forhold til indtrængningsproblematikken. Med udgangspunkt i en række forskellige tilgange til de internationale markeder kan de studerende basere deres internationale marketingindsats på et fleksibelt grundlag i stedet for blot én eller få teorier eller løsningsforslag. Bogen indeholder også som appendix flere vigtige modeller og en principdisposition for en international marketingplan samt henvisninger til opdaterede informationskilder om internationale markedsforhold. Den er et velegnet supplerende teoretisk fundament til Internationale virksomhedscases.

  Paperback Dansk 9788759330661
  • Pris:
  • 145,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Kloakmesterarbejde - en håndbog Bog Kloakmesterarbejde - en håndbog  

  Kloakmesterarbejde - en håndbog findes detaljerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende opgaver inden for kloakeringsområdet, og dens anvisninger sikrer den faglige korrekte udførelse i henhold til gældende regler. Håndbogen er rigt illustreret og spækket med figurer, tabeller og eksempler, der giver et solidt overblik over området. Håndbogen henvender sig først og fremmest til anlægsstruktører og til dem, der forbereder sig til at aflægge kloakmesterprøven. Også rådgivende ingeniører, tekniske forvaltninger og autoriserede kloakmestervirksomheder kan få stor nytte af håndbogen. På bogens hjemmeside findes ændringer og nyt inden for området, nyttige links mv.

  Hardback Dansk 9788770825542
  • Forlagets pris:
  • 735,00 kr.
  • Pris:
  • 722,95 kr.
  Leveringstid:   2-4 hverdage
 • Sygeplejebogen 3 af Red: Marianne Hjortsø Spar 12% Bog Sygeplejebogen 3 af Red: Marianne Hjortsø & Charlotte Malling

  Sygeplejebogen 3 har fokus på den komplekse sygepleje. Bogen indledes med to kapitler, som beskriver karakteristika ved sygepleje til den akutte, komplekse og kroniske patient. De følgende kapitler præsenterer problemstillinger i forhold til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge relateret til de store kirurgiske og medicinske specialeområder. Herefter følger et kapitel om sårbehandling, og et om patienten med kræft. Bogen afsluttes med et kapitel om sygepleje til patienter med palliative behov.

  Hæftet Dansk 9788712054061
  • Forlagets pris:
  • 475,00 kr.
  • Pris:
  • 419,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Farmakologi og sygepleje af Iben Lovring Spar 11% Bog Farmakologi og sygepleje af Iben Lovring, Hanne Rasmussen, Stig Ejdrup Andersen, mfl.

  FARMAKOLOGI OG SYGEPLEJE er en gennemrevideret udgave af den tidligere »Farmakologi, medicingivning og sygepleje«. Bogen anlægger et helhedssyn på lægemiddelhåndtering som en disciplin, der inkluderer viden om både sygepleje og farmakologi, og bogen er derfor udformet som en lærebog i såvel kernefaget sygepleje som redskabsfaget farmakologi. Bogen er inddelt i fire dele. Del 1 beskriver lægemidlets vej fra udvikling og markedsføring til anvendelse hos patienten samt den lovgivning, dette bygger på. Desuden beskrives basal farmakokinetik og -dynamik, interaktioner, bivirkninger, lægemidlers anvendelse i sygdomsbehandling, lægemiddeldosering og lægemidlers anvendelse til risikogrupper samt udfordringer i den tværsektorielle overgang. Del 2 omhandler den sygeplejefaglige indfaldsvinkel til lægemiddelhåndtering og er struktureret ud fra sygeplejerskens virksomhedsområder: at udføre, formidle, lede og udvikle sygeplejen. Del 3 gennemgår de lægemiddelgrupper, der anvendes hyppigt i primærsektoren og hospitalsvæsenet, og inkluderer desuden et kapitel om lægemiddelforgiftninger. Og del 4 forklarer forudsætninger for medicinregning, giver eksempler på regnemetoder og indeholder en række regneopgaver. FARMAKOLOGI OG SYGEPLEJE er målrettet undervisningen på sygeplejerskeuddannelsen og er også velegnet som opslagsværk i klinikken, da bogen er forsynet med et udførligt register, der gør det nemt at finde det, man søger.

  Hæftet Dansk 9788762817548
  • Forlagets pris:
  • 450,00 kr.
  • Pris:
  • 398,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Virksomhedsdrift af Flemming Ettrup Bog Virksomhedsdrift af Flemming Ettrup

  Grundbogen Virksomhedsdrift er opdelt i 9 kapitler, der hver især behandler et område inden for driften af en typisk virksomhed. Bogen er derfor et godt udgangspunkt for alle, der vil forstå, hvordan en virksomhed eller organisation fungerer i dag. Det gælder såvel internt i virksomheden som dennes samspil med omverdenen. Virksomhedsdrift er rettet mod de uddannelser, hvor drift og/eller forståelse af en virksomhed er en del af pensum. Bogen er således velegnet til undervisningen både på de tekniske og de merkantile uddannelser. Bogens indhold og opbygning gør den særdeles velegnet som opslagsbog.

  Hæftet Dansk 9788770825627
  • Pris:
  • 486,95 kr.
  Leveringstid:   2-4 hverdage
 • Strafferetlige og straffeprocesretlige opgaver og lektionsplaner af Jørn Vestergaard Bog Strafferetlige og straffeprocesretlige opgaver og lektionsplaner af Jørn Vestergaard

  STRAFFERETLIGE OG STRAFFEPROCESRETLIGE OPGAVER OG LEKTIONSPLANER MV. indeholder de grundlæggende materialer til brug for undervisningen i faget Strafferet og straffeprocesret. Der er udarbejdet lektionsplaner til brug for hele undervisningsforløbet. I tilknytning til de enkelte lektionsplaner er der henvist til de øvelsesopgaver, som inddrages i undervisningen. Yderligere er der til hvert emne udarbejdet et antal spotspørgsmål. Foruden øvelsesopgaverne gengives de tidligere eksamens- og øvelsesopgaver. Desuden indeholder udgivelsen fagbeskrivelsen og målbeskrivelsen for faget Strafferet og straffeprocesret. Jørn Vestergaard er professor i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han er fagleder for faget Strafferet og straffeprocesret. Denne udgave er opdateret frem til og med juli 2017.

  Hæftet Dansk 9788713050819
  • Forlagets pris:
  • 229,00 kr.
  • Pris:
  • 207,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Dialog af Per Fibæk Laursen Bog Dialog af Per Fibæk Laursen

  Den danske folkeskoles undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre. Derfor gavner det kun minimalt at bruge energi på at implementere pædagogiske koncepter som læringsmålstyret undervisning, Synlig Læring og digitale læringsplatforme. Disse koncepter støttes hverken af forskningen eller den danske skoletradition. Det gør til gengæld dialog. Dialog i undervisningen bygger på respekt for eleverne, som den danske skoletradition også gør det. Dialog er, hvad vi grundlæggende kan sige om god undervisning. Bogens budskab er derfor, at forskningen støtter de danske læreres traditioner, måder at tænke og udvikle undervisning på – modsat de koncepter, der påstår at bygge på forskningen. Dialog udreder en model for god og effektiv undervisning. DIALOG-modellen opstiller seks kvaliteter ved god og dermed dialogisk undervisning, som både understøttes af forskningen og de danske læreres traditioner: Dialog Indholdsmæssig klarhed Aktivering Læringsorientering Organisering Gennemskuelige forventninger. Per Fibæk Laursen er professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

  Dansk 9788741268187
  • Forlagets pris:
  • 225,00 kr.
  • Pris:
  • 204,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Dannelse af Jens Erik Kristensen Spar 10% Bog Dannelse af Jens Erik Kristensen, Peter Kemp, Lejf Moos, mfl.

  Dannelse er ligesom demokrati et rummeligt begreb, men det er derfor også uskarpt og flydende. Det er betingelserne for de centrale begreber i vores kultur, at de hele tiden står til diskussion og forhandling mellem forskellige interesser. I skolen er dannelsen en kampplads mellem politikere, praktikere og forskere etc. I de senere år har kampen dog ofte været ført mellem økonomer, planlæggere, administratorer og pædagoger, lærere og filosoffer. Diskussionen om, hvad skolens formål må være, har i de diskussioner været underbelyst og erstattet af diskussioner om resultatmål. Samtidig er skolens indhold blevet defineret som smalle, grundlæggende kundskaber uden blik for den verden, eleverne lever i. Dannelses- og undervisningsprocesserne er nedprioriteret i diskussionen til fordel for læring, digitalisering og læringsresultater. I denne bog fører vi i et bredere perspektiv diskussionerne om dannelse helt op til nutiden ved hjælp af fire perspektiver: Dannelseskontekster, -visioner, - temaer og -processer. Kapitlerne fremstår samlet som et kalejdoskopisk udvalg af dannelsesteorier og -diskussioner ud fra disse fire perspektiver. Dannelse henvender sig til de mange, der arbejder med eller studerer for at bidrage til fremtidens folkeskole.

  Dansk 9788741269900
  • Forlagets pris:
  • 275,00 kr.
  • Pris:
  • 247,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Resonanspædagogik af Hartmut Rosa Bog Resonanspædagogik af Hartmut Rosa & Wolfgang Endres

  Hartmut Rosa har modtaget stor anerkendelse for sin forskning om at leve et vellykket liv. Hans teori om resonans har også ført til en gentænkning af skole og undervisning: til resonanspædagogik, som forklarer hvordan resonans viser sig i skolerne. Dette samtaler Wolfgang Endres med Hartmut Rosa om i Resonanspædagogik. Bogen giver det første overblik over resonanspædagogik, der tilskynder lærerne til at designe uddannelsesprocesser på en ny måde. Resonanspædagogik kommer med indledning af Nis Langer Primdahl, som også har oversat bogen. Bogen henvender sig til alle undervisere. Hartmut Rosa er professor i almen og teoretisk sociologi ved Friedrich-Schiller-Universitetet i Jena, leder af Max-Weber-Kolleg for kultur- og socialvidenskab ved Universitetet i Erfurt og mangeårig akademileder af Deutschen SchülerAkademie. Wolfgang Endres er pædagog og underviser på læreruddannelsen. Han grundlagde i 1973 ”Studienhaus am Dom” i St. Blasien og har siden 1996 være programplanlægger og koordinator for uddannelseskongressen, BeltzForum-Bildungskongresse.

  Dansk 9788741267326
  • Forlagets pris:
  • 225,00 kr.
  • Pris:
  • 204,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Puls 3, Grundbog af Fanny Slotorub Bog Puls 3, Grundbog af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira

  Puls 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 3. I den nye udgave af Puls 3 får kursister og undervisere en gennemprøvet grundbog, der nu er tilføjet: nye fotos i alle kapitler nye opgaver test til hvert kapitel grammatiktillæg udtaletillæg opdaterede tekster med tal og fakta anno 2017 et nyt, indbydende og overskueligt layout Den reviderede Puls 3 lever op til de nye krav om mere arbejdsmarkedsrettet dansk i undervisningen. Første kapitel tager udgangspunkt i emnerne arbejdsliv, erhverv og jobmarked. Som i den tidligere udgave af Puls 3 præsenterer de øvrige kapitler - 'Kunst og kultur', 'Ligestilling', 'Lykke' og 'Miljø' - kursisterne for centrale aspekter af de danske kultur- og samfundsforhold.

  Hæftet Dansk 9788763604888
  • Pris:
  • 339,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Real Negotiations af Robert Ibsen Spar 10% Bog Real Negotiations af Robert Ibsen

  Good negotiation skills are increasingly relevant and important in most positions and professions including management, sales and marketing, purchasing, project management, relationship management, HRM activities, supply chain management, and much more.REAL NEGOTIATIONS focuses on must-have competences and insights:selecting the right negotiation strategychoosing tactics for the negotiation a hands-on approach to the process trust and how to generate trust dealing with unethical negotiator behaviour cognitive biases and their impact on decision making interpersonal and intercultural issues tools for preparing and evaluating negotiations REAL NEGOTIATIONS is written for Master's students as well as Bachelor's students and it has also long proven itself useful for professional practitioners.

  Paperback Engelsk 9788759330098
  • Forlagets pris:
  • 269,00 kr.
  • Pris:
  • 242,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Medieproduktion af Jørgen Riber Christensen Spar 10% Bog Medieproduktion af Jørgen Riber Christensen, Ole Ertløv Hansen & Thomas Mosebo Simonsen

  Medieproduktion: Kommunikation med levende billeder er en grundbog til produktionen af audiovisuelle medier. Bogen fokuserer på de korte forma­ter, der hyppigt ligger til grund for undervisningen og samtidigt er de mest udbredte for kommunikation med levende billeder på sociale medieplatforme. Bogen behandler hele processen fra idé over produktion til distribution, og den har det dobbelte sigte, at den ud over at dygtiggøre de medieproducerende studerende, også efterfølgende kvalificerer til faglig refleksion over produktionerne.Målgruppen er studerende og undervisere på de videregående uddannelser.

  Paperback Dansk 9788759329696
  • Forlagets pris:
  • 260,00 kr.
  • Pris:
  • 234,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Bangladesh af Mikkel Eskjær Spar 10% Bog Bangladesh af Mikkel Eskjær & Sille Stidsen

  Bangladesh er et af verdens fattigste og tættest befolkede lande. Det har traditionelt ligget i bunden af globale statistikker over fattigdom og børnedødelighed og på toppen af lister over korruption og dårlig regeringsførelse. Desuden er Bangladesh udnævnt som verdens mest sårbare nation overfor globale klimaforandringer. Bangladesh er dog også et land fyldt med fremskridt og dynamik. Landet er hjemsted for den moderne mikrolånsbevægelse, er integreret i den globale økonomi og har indfriet internationale målsætninger for fattigdomsbekæmpelse og menneskelig udvikling. Denne bog tilbyder den første samlede fremstilling på dansk af Bangladesh' historiske og politiske udvikling, herunder de udfordringer, som landet står overfor i en globaliseret tidsalder. I Bangladesh sætter globaliseringens strømme af mennesker, ideer og kapital nye rammer for udvikling og vækst. Det gør Bangladesh til et land, hvor fortid møder fremtid, og hvor udvikling møder globalisering, hvilket skaber både fremskridt og konflikt. Bogen giver ikke blot en introduktion til Bangladesh, men illustrerer det komplekse samspil af nationale og globale processer, som genfindes andre steder i det globale syd.

  Paperback Dansk 9788778674814
  • Forlagets pris:
  • 280,00 kr.
  • Pris:
  • 251,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Isis Kemi C af Hans Birger Jensen Bog Isis Kemi C af Hans Birger Jensen, Kim Bruun, Søren Munthe & mfl.

  Isis Kemi C er opdelt i seks kapitler: Grundstoffer og molekyler, Kemiske bindinger, Mængdeberegning, Syrer og baser, Redoxreaktioner og Carbonholdige forbindelser. Hvert kapitel er igen opdelt i en række afsnit. Til hvert afsnit er der opgaver af forskellig sværhedsgrad. Sværhedsgraden er markeret med små stjerner. En del af opgaverne forudsætter, at eleverne på egen hånd indhenter information fra tabelværker, databaser, opslagsværker, internettet e.l. Disse opgaver er markeret med et lille i. Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over de vigtigste begreber og en liste over, hvad man skal kunne, når man er færdig med kapitlet. Med Isis Kemi C er der mulighed for at arbejde både systematisk og tematisk. Af tematiske emner kan nævnes Salt er noget du spiser, Korrosion, Plast, Chokolade og Mur-kemi. Desuden er der temaopgaver om bl.a. metalfremstilling, forurening med nitrogenoxider, okker og grænseværdier.

  Hæftet Dansk 9788761686800
  • Pris:
  • 441,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Erhvervsret, dansk og international af Dorte Dittmann Spar 12% Bog Erhvervsret, dansk og international af Dorte Dittmann & Mette Gade

  Lærebogen Dansk og international erhvervsret, 4. udgave, er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Trojkas Dansk og international erhvervsret, 4. udgave, er velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.

  Hæftet Dansk 9788771540864
  • Forlagets pris:
  • 600,00 kr.
  • Pris:
  • 527,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Ledelse i praksis af Erik Staunstrup Spar 11% Bog Ledelse i praksis af Erik Staunstrup, Andreas Kærgård & Niels Vestergaard Olsen

  Lærebogen Ledelse i praksis, 4. udgave, er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for faget Ledelse i praksis og dækker fagområdet ledelse på erhvervsakademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser. Trojkas lærebog Ledelse i praksis 4. udgave er velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet ledelse indgår i uddannelsesforløbet. Trojkas undervisningsmateriale til Ledelse i praksis, 4. udgave, omfatter en lærebog samt e-læringsmaterialer på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka. Klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Direkte weblink: http://trojka.dk/Ledelse-i-praksis-2017.aspxNyhed: Trojka Ekstra app til mobile enheder – indeholder bl.a. Adizes test og multiple choice opgaver til Ledelse i praksis. Indholdet på Trojka Ekstra vil løbende blive udvidet. Se også multiple choice opgaver mv. under Organisation på Trojka Ekstra.

  Hæftet Dansk 9788771540840
  • Forlagets pris:
  • 463,50 kr.
  • Pris:
  • 410,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Feedback i matematik af Helle Alrø Bog Feedback i matematik af Helle Alrø, Anette Skipper Jørgensen, Mikael Skånstrøm, mfl.

  I denne bog rettes fokus direkte mod feedback i et af skolens største fag: matematik. Læringsmålstyret undervisning og læringssamtaler mellem elever og lærere kalder på forskellige former for feedback, og en moderne fagundervisning må planlægges med øje for, hvordan eleverne kan modtage og give feedback til hinanden og til læreren. Feedback i matematik tager afsæt i områder/discipliner/arbejdsformer fra matematikfaget og kobler dem med forskellige former for feedback. Fokus er på de områder, hvor samtale og dialog er i spil i forvejen, og bogen lægger dermed også op til øget brug af samtale og dialog i et matematikfag, som per tradition har et udpræget "opgaveregningsfokus". Udgivelsen følger dermed også op på de dele af Forenklede Fælles Mål i matematik, som retter sig mod sproglig udvikling og kommunikation i faget.

  Paperback Dansk 9788771603804
  • Pris:
  • 344,95 kr.
  Leveringstid:   2-4 hverdage
 • Action Research af UK) McNiff Bog Action Research af UK) McNiff & Jean (Educational Consultant

  Paperback Engelsk 9780415535267
  • Forlagets pris:
  • 424,88 kr.
  • Pris:
  • 408,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 uger
 • Stærkt sprogarbejde af Helle Iben Bylander Bog Stærkt sprogarbejde af Helle Iben Bylander & Trine Kjær Krogh

  Tænk på barnets sprogudvikling som en kurv, der skal fyldes op med sprogbolde hver eneste dag. Lydlege er én bold, dialogisk læsning er en anden bold. Kurven er stor og skal fyldes helt - og de bolde, der skal være flest af, er samtalebolde. Husker du at smide bolde i alle børns kurv - hver dag? Denne bog handler netop om, hvordan man som pædagogisk personale i vuggestue eller børnehave dagligt kan have fokus på at fylde barnets sprogkurv op gennem et stærkt sprogarbejde, der fører til kvalitet i sprogmiljøet. Den er ment som en hjælpende hånd til ledere, pædagoger, pædagogiske konsulenter og kommunale ledere, der med udgangspunkt i bogen kan overveje, om sprogarbejdet i deres lokale virkelighed er stærkt nok, eller om der skal justeringer til.

  Paperback Dansk 9788771601695
  • Pris:
  • 396,95 kr.
  Leveringstid:   2-4 hverdage
 • Accident and Emergency Radiology af Christopher Harvey Bog Accident and Emergency Radiology af Christopher Harvey, Steven J. Allen & Declan O'Regan

  Paperback Engelsk 9781856423151
  • Forlagets pris:
  • 249,88 kr.
  • Pris:
  • 232,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 uger
 • Kompendium i Strafferet,3.udgave af Jesper Münther Spar 10% Bog Kompendium i Strafferet,3.udgave af Jesper Münther

  Kompendium i Strafferet er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over pensum i strafferetsfagene på de danske universiteter, men kan også med fordel læses af andre, der er interesseret i en overskuelig og pædagogisk introduktion til strafferetten. Kompendiet er kapitelinddelt som følger:Strafferettens almindelige delStrafferettens specielle delSanktionslærenKompendiet kan ikke erstatte fagenes lærebøger. Jesper Münther er fuldmægtig på Justitsministeriets område og manuduktør i strafferet på Københavns Universitet. Michelle Palmann er fuldmægtig på Justitsministerietes område og Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Hæftet Dansk 9788771730135
  • Forlagets pris:
  • 299,00 kr.
  • Pris:
  • 268,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • En visuel guide til engelsk af Carol Vorderman Spar 10% Bog En visuel guide til engelsk af Carol Vorderman

  Vil du blive bedre til engelsk og nå til bunds i forståelsen af engelsk grammatik, tegnsætning, stavning og kommunikation? “En visuel guide til engelsk” er, hvad enhver der skal tale og skrive engelsk har brug for. Bogens inspirerende visuelle tilgang til stoffet med diagrammer, illustrationer og trin-for-trin instruktioner gør det enkelt for alle at forstå det engelske sprog og dets opbygning. Bogen dækker fire hovedemner – grammatik, tegnsætning, stavning og kommunikation – og er en uvurderlig guide til alle, der gerne vil mestre det engelske sprog.“En visuel guide til engelsk” vil styrke dine sproglige kompetencer og gøre selv komplicerede områder inden for engelsk sprogforståelse enkle, og let tilgængelige.

  Paperback Dansk 9788771068788
  • Forlagets pris:
  • 149,95 kr.
  • Pris:
  • 134,95 kr.
  Leveringstid:   2-4 hverdage
 • Marcus og Martinus af Eva Mosegaard Amdisen Bog Marcus og Martinus af Eva Mosegaard Amdisen

  Marcus og Martinus er fra Norge. De synger godt. Og så ser de søde ud. Men hvad synger de om? Og hvad er deres store drøm? Det kan du læse om her i bogen. Bogen om Marcus og Martinus er en mini-biografi om de populære norske drenge, der vandt den norske udgave af MGP for år tilbage. Drengene er meget populære og følges af danske børn via youtube og andre sociale medier. Den har et lix-tal på 17 og er udstyret med alt, hvad en fagbog skal indeholde af tal, faktabokse og fotos. Bogen kan læses af lyst eller indgå i forløb om idoler og store drømme. Bøgerne i serien "Jeg læser" skrives blandt andet af erfarne forfattere, men nye forfattere kommer også til. Grafisk designer Ole Steen leverer seriens farverige udtryk, der gør fagbøgerne spændende for eleverne samtidig med, at de indeholder alt, hvad der kræves af genren. På seriens hjemmeside er der gratis lærervejledning og opgaver. Her kan man også læse en præsentation af forfatterne samt læse mere om serien og de kommende titler.

  Hardback Dansk 9788740615135
  • Pris:
  • 217,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Flygtninge af Marianne Randel Søndergaard Spar 20% Bog Flygtninge af Marianne Randel Søndergaard

  Der er krig i verden. Mange børn og voksne flygter. Hvilke lande kommer de fra? Og hvordan er det at flygte? Det kan du læse om i bogen. Bogen om flygtninge tager fat om et svært emne på et niveau, som børn kan forstå. Den har et lix-tal på 17 og er udstyret med alt, hvad en fagbog skal indeholde af tal, faktabokse og fotos. Bogen kan læses af lyst eller indgå i forløb om temaet flygtninge og politik i de små klasser. Den er også meget relevant for skoler, der har taget imod flygtningebørn de seneste år.

  Hardback Dansk 9788740612868
  • Tidl. pris:
  • 238,95 kr.
  • Pris:
  • 190,00 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Arbejdsglæde - en seriøs forretning af Jacob Prasz Lejbowicz Bog Arbejdsglæde - en seriøs forretning af Jacob Prasz Lejbowicz

  Her er opskriften på arbejdsglædeskabende ledelse. Bogen er perfekt for både nye og erfarne ledere, som vil bruge arbejdsglæden til at skabe resultater. Om du er leder i det private eller det offentlige betyder ikke noget, du vil kunne skabe arbejdsglæde alle steder. Tænk, du får 15 års praktisk ledelseserfaring med arbejdsglæde. Den ledersparring alle burde få, når de starter som nye ledere, men som der sjældent er tid til. Det er en gør-det-selv ledelsesudviklingsbog med refleksionsøvelser undervejs. Du får udvidet din bevidsthed om dig og din lederrolle, samtidig giver den inspiration og værktøjer til at skabe arbejdsglæden hos dine medarbejdere. Når du har læst og arbejdet dig igennem "Arbejdsglæde - en seriøs forretning", så vil du have en klar plan for, hvorfor du gør det, hvor du starter, og hvad du skal gøre for at skabe arbejdsglæde. Din handlingsplan ligger klar til dig bagerst i bogen, den mangler kun dine ord for at være køreklar. " arbejdsglæde - den vigtigste motivations faktor. Forfatteren formår i en flydende stil at gøre emnet nærværende, interessant og operationelt. Vi har afprøvet principperne i det forgangne år og det virker ... Læs den - find de redskaber du og dit team kan bruge og jeg garanterer dig mindre sygdom, større teamspirit og en klart bedre indtjening. Købet af denne bog er klart at anbefale " - Michael Hoffmann, Home

  Paperback Dansk 9788740920802
  • Pris:
  • 268,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 uger
 • Oplevelse og nærvær af Søren Fanø Bog Oplevelse og nærvær af Søren Fanø, Janne Højrup Nielsen & Camilla Clausen

  I Oplevelse og nærvær i litteraturundervisningen bringes forfatterne, litteraturen, kreativiteten, skriftsproget, oplevelsen og det hele menneske i centrum. Det bliver gjort ved, at der lægges vægt på kroppens betydning for læsningen og læseoplevelsen. Bogen rummer forskellige øvelser til at vække sindet eller åbne kroppen for oplevelsen af teksten hos eleverne. Peter Høeg har skrevet indledning og efterskrift til Oplevelse og nærvær i litteraturundervisningen, som er baseret på et litteratur- og fortælleforløb Peter Høeg gennemførte på Nr. Snede skole i foråret 2015. Forfatterne bag Oplevelse og nærvær i litteraturundervisningen er de to deltagende klassers dansklærere, Camilla Clausen og Janne Højrup Nielsen samt seminarielektor Søren Fanø. Pressen skriver: »Der [bliver] lagt vægt på kroppens og sindets betydning for læseoplevelsen og de unges kontakt til sig selv som en forudsætning for at være åbne over for litteratur.« – Peter Hald, Horsens Folkeblad »Udgangspunktet er imidlertid ikke målstyring til erhvervelse af viden og færdigheder om faglige begreber. Udgangspunktet er, at det hele menneske skal med i oplevelsen af litteratur […] samtidig er en af forfatternes hensigter, at eleverne arbejder sig frem mod selvberoenhed, det vil sige at kunne hvile i sig selv, opbygge egne værdier, som de kan styre efter i deres liv. De forholder sig til eksistentielle spørgsmål, som de alligevel tumler med […] Det er et eksempel på danskundervisning, der virker.« – Helge Christiansen, Folkeskolen

  Hæftet Dansk 9788763844543
  • Pris:
  • 242,95 kr.
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.