Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Klimapolitik

Her finder du spændende bøger om Klimapolitik. Nedenfor er et flot udvalg af over 11 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Læs hvorfor, hvis du tør
  af Johannes Krüger
  248,95 kr.

  Med denne øjenåbnende bog ønsker professor emeritus Johannes Krüger at aflive nogle af de mange vedtagne “klimasandheder”, der florerer ude i offentligheden, og som i virkeligheden er myter. Det siges, at det er umuligt at dræbe myter, men kan det virkelig passe, at tidens klimaforandringer vil føre til civilisationens undergang, og at vores børn og børnebørn står overfor en håbløs fremtid, hvis ikke vi griber ind? Denne rundrejse i klimaobservationernes verden har gjort det chokerende klart, at de skræmmende scenarier, som politikere, nyhedsmedier og magtfulde interesseorganisationer strør om sig med og som hos mange skaber klimaangst, enten er halve sandheder, eller er direkte forkerte. Man kan ikke forlange, at almindelige mennesker skal opsøge de talrige videnskabelige artikler, der omhandler virkelighedens klima, men som er ubekvemme for FN´s politisk styrede klimamonopol IPCC. Denne bog er derfor en nødvendig genvej til viden om klodens sande tilstand og en stemme i demokratiet. Naturen har bestemt ikke tænkt sig at tage hensyn til, at Jorden nu er beboet. Vi bør prise os lykkelige for, at vi lever i en tid med beskedne klimaforandringer.

 • - Analyser og fortællinger om politik og dets konsekvenser
  af Bjarne Brønserud
  388,95 kr.

  Den 22. december 2016 springer en bombe - Handelshøjskolen i København 
meddeler, at de stopper udgivelsen af et færdiggjort toårigt 
forskningsprojekt om dansk miljøregulering. Denne bog tager læseren med 
ind i fortællingen om dette forskningsprojekts baggrund og indhold. 
Dramatiske hændelser undervejs i projektet på Handelshøjskolen i 
København blotlægges. Ud af skuffelsen over CBS projektets forlis, fødes 
tanken om en grundig gennemgang af det politiske spil, der har ført frem 
til den særlige danske miljøregulering. Ud fra 25 års landmandserfaring 
og en kritisk analyse af den danske lovgivningsproces, vurderes 
sandfærdigheden i miljøpolitikken. De overraskende og rystende 
konklusioner bliver fortalt i et jævnt sprog, der understøttes med 
billeder og faktabokse".Da bogen var foreløbig opsat spurgte forlaget tidligere formand for 
Folketinget - Chr. Mejdahl - om han ville anbefale bogen. Efter tre 
dages grundig gennemlæsning kom følgende tekst tilbage fra Mejdahl:"Da jeg ikke har forskerkompetence, skal jeg ikke stå på mål for 
forfatterens dristige fremstillinger. Men de mange faktabokse og talrige 
kildehenvisninger viser, at påstandene ikke er grebet ud af den blå 
luft. Jeg genkender mange af facetterne i det forløb, der beskrives fra 
NPO-redegørelsen i 1984 til nu. Det erhverv, der om noget, har skabt 
grundlaget for vores velfærdssamfund, har haft det svært med dets 
omskiftelige politisk fastsatte rammevilkår. 
Når målestokken flyttes i takt med, at landmanden næsten er i mål, så 
tabes pusten og modet. Kravene synes aldrig at ende. Billedlig talt er 
det lettere at se tingene i bakspejlet end i frontruden, selvom 
sidstnævnte er størst. Et rigtigt indstillet bakspejl er grundlaget for 
sikker fremdrift. Der bør kunne drages mangen en nyttig lære af bogen".Fra 1987 til 2003 var Chr. Mejdahl helt tæt på forløbet bag 
forhandlingerne om vandmiljøplanerne. Bogens fortælling går helt tæt på 
centrale forskere og embedmænds notater til Folketinget. Bogens 
konklusioner er for de fleste grænseoverskridende og chokerende - men 
altså baseret på en solid dokumentation. Bogen er sammen med et tillæg 
indleveret til Aarhus Universitet som en doktorafhandling. Aarhus 
Universitet har indstillet bogen til en videnskabelig bedømmelse. Den 1. 
april 2019 blev der nedsat et internationalt bedømmelsesudvalg med to 
udenlandske professor ud af de tre i udvalget.Anmeldelser:Forfatter Charlotte Langkilde, København, "En rystende bog om landbrug og miljø. Bogen forekommer da også at være et must-read for alle, der interesserer sig for eller arbejder med landbrug og miljø". Agrarøkonom Mads Fuglsang, Frederiksborg: "En fantastisk bog med et skræmmende indblik i dansk politik. Kan klart anbefales - og det også til andre faggrupper end landbruget!" 

 • - Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt.
  af BJARKE MØLLER
  438,95 kr.

  Håbets politik fører læseren på en spændende rejse gennem Europas stormfyldte historie og den viser, hvordan en række muterende megakriser i de sidste årtier har skabt dybe rystelser i samfundet, der helt ændrer spillereglerne for europæisk politik og økonomi. I en dybtgående og levende journalistisk analyse på 826 sider undersøger den fhv. direktør for Tænketanken EUROPA, Bjarke Møller, hvordan frygten og vredens psykologi overvindes, og hvordan der kan skabes nyt håb med en offensiv europæisk politik: EU kan i 2020´erne forandres til en grøn supermagt og en demokratisk styret netværksstat med egne skattekilder, der kan sikre velfærdssamfundet i en æra med hård global konkurrence. Bogen rummer opdaterede analyser af coronakrisen, finanskrisen, terrorkrigene, migrationskrisen, nationalismens nye nostalgi og tillidskrisen mellem politikere og borgere. Samtidig er den fyldt med referencer til filosofi, historie, psykologi, populære film, musik og kulturliv, der kaster nyt lys ind over europæernes brydningsfyldte jagt efter en ny identitet i det 21. århundrede.Det siger eksperterne om bogen:"Bjarke Møllers mammutværk er en kraftpræstation. Som modvægt til Danmarks indadskuende debat er det forfriskende med Møllers ukuelige tro på det europæiske samarbejdes potentiale.” Connie Hedegaard, fhv. EU-klimakommissær (K)"Bjarke Møller har skrevet en fantastisk bog. Med passion, direkte til ungdommen. Både en vældig lærd analyse, baseret på facts og meget stor viden og samtidig både letlæst og aktuel. Bogen er et markant vendepunkt i vores alt for snævre og vitaminfattige diskussion om Europa." Steen Gade, initiativtager til foreningen Nyt Europa og fhv. MF for SF"Bjarke Møller har gravet dybere end de fleste og viser sammenhængen i tingene – historisk og kulturelt. Mere end otte hundrede sider er en stor mundfuld, men man bliver inspireret af læsningen og grebet af Bjarkes vision – håbet som drivkraft. Han har leveret et uvurderligt bidrag til den kommende Europadebat”. Poul Skytte Christoffersen, Danmarks fhv. EU-ambassadør"Bjarke Møller har forfattet en velskrevet mursten af en Europabog - meget personlig, modig og hæsblæsende. Den forsvarer håbet og troen på Europa trods splittelse og demokratisk tilbagegang." Marlene Wind, professor, Københavns Universitet."Jeg blev fuldstændig opslugt af bogen. Jeg fik mindelser om Thomas Pikettys metodik ift. den brede og dybdegående brug af filosofi, historie, politik og økonomi for til sidst at fremføre nogle konkrete løsningsforslag på skuldrene heraf. Sjældent man ser en så ambitiøs bog på dansk. Det fortjener debatten om EU." Johannes Sartou, i chefredaktionen for Ræsons historiemagasin, ÆRA

 • - Klima, håb og handlekraft
  af Ida Auken
  162,95 - 193,95 kr.

  En personlig fortælling af en af Danmarks mest fremsynede miljøpolitikere.Efter en klimadepression sendte Ida Auken ned i et sort hul, da hun var i begyndelsen af 20’erne, tog Ida Auken en beslutning om at bevare håbet. Siden har hun været en aktiv del af kampen mod klimaforandringer. Hun var med, dengang verden stadig ubekymret skruede op for CO2-udledningen, og klimapolitik stod nederst på dagsordenen. Hun har præsenteret vantro amerikanske politikere for ultrabillig vindemøllestrøm, og hun har drukket gravøl efter det historisk mislykkede klimatopmøde i København. Frem til i dag, hvor verden langsomt er begyndt at bevæge sig i den rigtige retning, og klimadepression er blevet til klimakamp.Tro på det er en inspirerende beretning om at bevare håbet – også når det forekommer umuligt – og en opfordring til læseren om atgøre det samme.

 • - En kritik af det liberale Danmark
  af Gregers Andersen
  128,95 kr.

  Siden 1980 har neoliberalismen formet den politiske styring af samfund verden over. Og også i Danmark vedbliver den med at have en gennemgribende indflydelse. Men bag denne succeshistorie gemmer sig en anden sandhed. Neoliberalismen befinder sig i dyb krise, eftersom den nationalt og globalt forårsager nogle stadigt mere tydelige problemer, som den ikke rummer løsningerne på. Med udgangspunkt i politikudviklingen under de to sidste Løkke-regeringer og den nuværende socialdemokratiske regering tager denne bog derfor et tiltrængt opgør med neoliberal tækning. Nærmere bestemt viser bogen, hvordan diagnoseboomet i psykiske lidelser, den tiltagende økonomiske ulighed og de accelererende klima og miljøproblemer underminerer neoliberalismens legitimitet som politisk styreform og derved i stigende grad udfordrer det liberale Danmark.Samtidig forsøger bogen at udstikke en kurs for de danskere, der ønsker radikale forandringer og leve i et mere frit, lige og bæredygtigt samfund.

 • - en samfundsskabt krise
  af Anders Bjerre Mikkelsen
  228,95 kr.

  Klimaet er kommet på afveje, selvom både krisens årsag og dens løsning befinder sig i den menneskelige sfære. På trods af at 196 lande er enige om at begrænse den globale temperaturstigning til 2 og helst 1,5 grader i forhold til 1990, er der ingen storstilet omstilling i syne. Klima på afveje – en samfundsskabt krise handler ikke om, hvordan man omstiller fra sort til grøn økonomi. Perspektivet er langt større: Vi har et samfundsmæssigt problem, og klimakrisen kan ikke løses isoleret fra resten af verdenssamfundet. Klimakrisen er flettet sammen med en ødelæggende ulighed i en verden, hvor spændinger og trusler om krig underminerer nødvendigt samarbejde mellem nationerne. Problemerne er uløselige inden for systemets egne rammer. Vi har derfor brug for en alternativ løsning på, hvordan vi indretter de fremtidige samfund. Bogen viser, hvordan klimaændringer, trusler om krig og ulighed skal ses som et samlet hele. Forfatteren giver sit bud på de strategier, der skal i spil for at imødegå ændringerne og virkningerne deraf.Anders Bjerre Mikkelsen er pensioneret ingeniør.

 • - – eksperimenter, dilemmaer og læreprocesser
  af Katrine Dahl Madsen, Mia Husted & Nanna Jordt Jørgensen
  265,95 kr.

  Hvordan sikrer vi en bæredygtig fremtid? Antologien Bæredygtighed og dagtilbudspædagogik understreger, at vi alle skal opfinde, udvikle og afprøve nye måder at tænke, arbejde, lære og leve på for at bidrage til dette fælles mål – også vores børn.Vi bekymrer os i stigende grad for, hvordan bæredygtighedsudfordringer såsom klima­forandringer, tab af biodiversitet og social ulighed optræder i vores børns hverdagsliv og får betydning for deres fremtid. Derfor er interessen for bæredygtighed i dagtilbud vokset. Der er dermed et markant behov for at styrke og udvikle pædagogik for bæredygtighed, hvilket Bæredygtighed og dagtilbudspædagogik nu er med til at dække.I bogen eksperimenterer forfatterne med at udvikle pædagogikkens indhold, form og formål for at støtte børns spirende forståelse af en bære­dygtig udvikling – alt sammen med udgangspunkt i kendte pædagogiske dagtilbudstemaer som dyr, krop, udeliv, mad, science og medborgerskab.Bogens kapitler dækker bl.a. over:Undren som indgang til nye tanker om bæredygtighedspædagogikNarrativ og naturoplevelse i pædagogik for bæredygtighedBæredygtighed som dannende, aktiverende og socialt anliggende i dagtilbudPædagogik for bæredygtighed på en gyngende grund.Bæredygtighed og dagtilbudspædagogik henvender sig til studerende, undervisere, konsulenter, forskere og medarbejdere på det pædagogiske område.

 • - En roman om klimapolitik og konsekvenser
  af Ole Gadegaard Frandsen
  148,95 - 248,95 kr.

  Eva Berg er klimaordfører for Radikale Venstre, men får tilegnet sig mere politisk magt. Hun har store ambitioner om at lave klimapolitik, der rykker. Hun er gift med den økologiske mælkebonde Asmus, som er et naturtalent til at passe køer. Køerne er dog desværre klimasyndere, og Eva får gennemført en voldsom reduktion af det animalske landbrug. Det fører til et dramatisk brud med Asmus. På skift følger vi Evas klimapolitiske løbebane og Asmus’ besvær med at få enderne til at nå sammen på landbruget. Sammen med Marek, hans ukrainske medhjælper, og Mareks mor, Irina, afprøver han nye ideer. Lykkes det? Sønnen, klimaingeniøren Martin, er ansat hos Ørsted og kommunalpolitiker for Liberal Alliance. Han og kæresten Judit er vigtige sidefigurer. Kærligheden mellem Eva og Asmus får et knæk med bruddet. Men kærlighed træder frem på forskellige scener gennem hele romanen.

 • - Kvindernes Bygning
  af Annemarie Balle
  308,95 kr.

 • - Forskningsperspektiver og eksempler fra praksis
  af Jonas Andreasen Lysgaard & Nanna Jordt Jørgensen
  348,95 kr.

  Klimaforandringer, tab af biodiversitet, forurening og ikke mindst de afledte sociale og sundhedsmæssige konsekvenser heraf sætter fokus på vigtigheden af at arbejde med en bære­dygtig udvikling. På tværs af danske pædagogiske institu­tio­ner og uddannelser arbejdes der i stigende grad på at gøre bære­dygtighed til et centralt omdrejningspunkt.Bæredygtighedens pædagogik kvalificerer dette arbejde. På baggrund af eksisterende national og international forsk­ning i koblingerne mellem uddannelse, pædagogik og bære­­dygtig­hed fremhæver forfatterne med et kritisk og engageret blik de pædagogiske dilemmaer og muligheder, som bære­dygtighedsudfordringerne stiller til uddannelserne og den pæ­dago­gisk praksis. Bogens fire hoveddele handler om:Bæredygtighed som udfordring i uddannelse og politikBæredygtighed og uddannelse som tema i forskning og erkendelseCentrale begreber og tematikker i uddannelse og pædagogik for bæredygtighedPædagogik og uddannelse for bæredygtighed i praksisBogen henvender sig til undervisere og studerende på videre­gående uddannelser inden for det pædagogiske område. Det er dog også en ambition med bogen, at den skal kunne bruges mere bredt af praktikere, som arbejder med pædagogik og bæredygtighed, og indgå i efter- og videreuddannelsesforløb for en lang række professioner samt på højskoleniveau.

 • - Klimaforandringerne i videnskabsteoretisk og etisk perspektiv
  af Mickey Gjerris m.fl.
  278,95 kr.

  En bog om de forandringer, der sker med klimaet. Et bidrag til forståelsen af, hvad der sker og hvorfor det sker. Formålet er at vise, hvordan klimaforandringerne rejser mange naturvidenskabelige spørgsmål men også en lang række spørgsmål med baggrund i videnskabsteoretiske, filosofiske, politiske, etiske og religiøse antagelser om, hvordan verden er, og hvordan den kunne/burde være.En bog, der giver rum for kritisk eftertanke og etisk refleksion over, hvad vi bør gør netop nu.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.