Genrer
Pris
DKK
Formater
 • 999+
 • 999+
 • 489
 • 214
 • 108
 • 96
 • 26
 • 13
 • 12
 • 2
Sprog
 • 15
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 15
 • 536
 • 10
 • 260
 • 169
 • 6

Landbrug og byggeri

 • Sejlerbogen af Magne Klann
  - Viden giver sejlglæde
  af Magne Klann & Øyvind Bordal

  Sejlerbogen er Danmarks store håndbog til sejlere. Den begynder med gennemgang af de helt grundlæggende færdigheder som bådens udstyr og navigation, men går også i dybden med mere avancerede emner som bådfart, opgavefordeling, strategi og sejltrim. Dermed er den velegnet til både begynderen og den dygtige sejler med mange års erfaring. Tanken er, at den skal kunne følges af den enkelte sejler gennem dennes udvikling - hele vejen fra begynder til ekspert. Bogen omhandler både tursejlads og kapsejlads. Sejlerbogen har et moderne grafisk design, flotte fotos, enkle og tydelige illustrationer og en tekst, som ikke gør tingene vanskeligere end de er. Sejlerbogen er udgivet i tre skandinaviske lande og trykt i mere end 15.000 eksemplarer. 772 fotos og illustrationer. Forord af OL-vinder Jesper Bank.Sejlerbogen er inddelt i fire sektioner: 1. Grundlæggende sejlads - om bl.a. vind og vejr, knob og tovværk, regler på vandet og kapsejlads for begyndere.2. Kølbåde - om bl.a. køb af båd, udstyr, navigation, rigning og rigtrim og sejlads i hårdt vejr.3. Jollesejlads - om bl.a. valg af jolletype, teknik og sejltrim.4. Kapsejlads - om bl.a. taktik og strategi, hvordan vindskift udnyttes, mærkerundinger og bådfart.Sejlerbogen kan købes samlet både i trykt udgave og som e-bog. De 4 sektioner kan købes enkeltvis i den elektroniske version.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Spansk vin af Thomas Rydberg
  af Thomas Rydberg

  "Spansk vin", den første bog på dansk om spansk vin, er et gedigent opslagsværk med en kortintroduktion til de spanske vine med historie og gennemgang af den spanske vin lov, de gængse druer og vin produktionen.Spanien er et af Europas førende vinlande, og i Danmark ligger de spanske vine som nr. 3 på listen over foretrukne vine lige efter Italien og Frankrig. Vinproduktionen i Spanien er i løbet af de sidste 10-15 år blevet moderniseret, hvilket har ændret vinenes karakter fra de tunge, støvede Rioja-vine til moderne og spændende vine, som uden problemer kan konkurrere med de bedste vine fra hele verden. Mange danske vinentusiaster har da også fået øje på de berømte vine fra producenterne i Ribera del Duero, Priorat og Rioja. Men disse vine udgør kun fortroppen af produktionen af topvine fra spanske vinhuse i de mange nye og spændende vinområder. Den væsentlige del af bogen omhandler områderne: Galicien, Katalonien, Castille-Leon, Nordlige Spanien, Det centrale Spanien, Levanten samt Andalusien og øerne med de i alt underliggende 69 distrikter. Hvert distrikt beskrives udførligt med områdets og vinenes karakteristika, klima samt præsentation af de bedste producenter. Endvidere vil der være mulighed for at læse om en række af de mest fremtrædende vinpersonligheder såsom Alvaro Palacio, danske Peter Sisseck, Miguel Torres, Telmo Rodriguez.Bogen indeholder desuden overskuelige lister med rangering af de 100 bedste spanske vine med fokus på de allerbedste, de forskellige årgange samt kort over samtlige områder.Om forfatteren: Thomas Rydberg har som en af de få herhjemme en diplomuddannelse i vin og spiritus fra i London og er vinanmelder på blandt andet Ekstra Bladet. Han er initiativtager til den store spanske vinfestival, som årligt bliver afholdt i Pressen i Politikens Hus, og er manden bag det største site om spansk vin: altomspanskvin.dk. Han er endvidere en meget benyttet underviser og foredragsholder om vin.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Fugt i bygninger af Erik Brandt
  af Erik Brandt

  Bygningsreglementet indeholder krav om, at bygninger skal udformes, så vand og fugt ikke medfører skade.Alligevel fører fugt i bygninger hvert år til omfattende og kostbare skader. Denne anvisning har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og renovering.Denne SBi-anvisning 224 indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Desuden giver den en gennemgang af, hvordan en række almindeligt anvendte bygningsdele kan udformes fugtteknisk korrekt. Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende. Det er hensigten, at læseren ved hjælp af anvisningen bliver i stand til også at bedømme andre konstruktioner end de viste, samt til at foreslå udbedring af konstaterede fugtskader.Anvisningen indeholder mange eksempler på udformning af konstruktionerne i kældre, krybekældre, terrændæk, ydervægge, vinduer og tage samt sammenbygning mellem disse.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Fundering af mindre bygninger af Erik Steen Pedersen
  af Erik Steen Pedersen

  Denne SBi-anvisning 231 omhandler dimensionering og udførelse af fundering for mindre bygninger iht. Bygningsreglement 2010 og Eurocode 7 (DS/EN 1997-1:2007 og DS/EN 1997-2:2007). Anvisningen gælder også iht. BR15.Anvisningen tager sigte på mindre bygninger med eller uden kælder, som opføres i sædvanlige materialer og i traditionel udformning, hvor de dominerende kræfter på fundamenterne er lodret last, der føres ned gennem vægge eller søjler. Eksempler på sådanne bygværker er lav boligbebyggelse, kontor- og institutionsbyggeri samt lettere huse og haller til industri og oplagring m.m.Illustrationerne sigter primært mod at belyse det konkrete geotekniske aspekt og er derfor ikke dækkende med hensyn til konstruktionsdetaljer, der falder uden for det geotekniske emne.Anvisningen henvender sig til byggeriets rådgivende og projekterende parter samt studerende.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Korrosion i vvs-installationer af Erik Brandt
  af Erik Brandt

  SBi-anvisning 227 handler om forebyggelse af korrosion i vvs-installationer, der hvert år er årsag til omfattende og kostbare skader i byggeriet. Anvisningen indledes med en generel indføring i mekanismerne bag korrosion i vvs-installationer og kvalitetssikring af brugsvandet. Efterfølgende gennemgås korrosionsforhold og forholdsregler mod korrosion for forskellige installationstyper: Brugsvands- og afløbsinstallationer, anlæg til behandlet vand, centralvarmeanlæg, dampanlæg, fjernvarme- og fyringsanlæg samt solvarmeanlæg og kølesystemer. Også korrosionsforholdene udvendigt på rør i bygninger gennemgås med særligt fokus på rørinstallationer i svømmehaller.Anvisningen er ajourført i overensstemmelse med DS 432:2009 og DS 439:2009 og er rettet mod byggeriets projekterende og rådgivende parter, vvs-installatører samt studerende.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Mad vs. Fødevarer af Lone Vitus
  - Et opgør med den beskyttende atmosfære
  af Lone Vitus

  Hvad er det egentlig, vi spiser? Alle har kun én krop og ét liv - alligevel har de færreste af os en klar holdning til det, vi spiser. Og strengt taget er det ikke så underligt.Vi lever i en tid, hvor mad er blevet fremmed for os; den er blevet til fødevarer. Fødevarer produceret af industrilandbrug, hvor gift, mistrivsel og elendig kvalitet er blevet normen. Dertil kommer en forarbejdningsindustri, som benytter alle tilladte kneb for at lave billige og underlødige varer, mens Fødevareministeriet og Sundhedsstyrelsen holder hånden under systemet og jonglerer med grænseværdier for noget så fremmed som gift i vores mad. Tag med på en rejse gennem fødevarerne og følg en branche, der ingen midler skyr i jagten på profit. Bogen er en øjenåbner af format - den lægger industriens og landbrugets kort på bordet, så du får mulighed for at træffe reelle valg under dine indkøb. Mad vs. Fødevarer har forord af kogemand Nikolaj Kirk, der anser bogen som den vigtigste skrevet på dansk om fødevarer i nyere tid.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Vandinstallationer - Dimensionering af Leon Buhl
  af Leon Buhl, Erik Brandt & Carsten Monrad

  SBii-anvisning 235 er en del af SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer og behandler dimensionering af vandinstallationer. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 234, Vandinstallationer – generelle forhold og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer – rør og anlæg. Indtil 2005 udgjorde vandnormen det lovmæssige grundlag for vandinstallationer. Nu skal vandinstallationer udføres, så de opfylder de krav, som er anført i Bygningsreglement 2010. Hensigten med SBi's anvisningsserie om vandinstallationer er at beskrive, hvordan disse kan udføres i praksis, så de opfylder bygningsreglementets krav. Anvisningerne er udarbejdet til brug sammen med DS 439, Norm for vandinstallationer.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Vandinstallationer - Funktion og tilrettelæggelse af Leon Buhl
  af Leon Buhl, Erik Brandt & Carsten Monrad

  Denne SBi-anvisning 234 er en del af SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer og behandler de generelle forhold ved vandinstallationer, herunder projektering, kvalitetssikring samt drift og vedligehold. Desuden redegør anvisningen for de generelle forhold vedrørende isolering, forebyggelse af skader og støjgener samt måling af vandforbrug. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 235, Vandinstallationer – dimensionering og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer – installationsdele og anlæg. Indtil 2005 udgjorde vandnormen det lovmæssige grundlag for vandinstallationer. Nu skal vandinstallationer udføres så de opfylder de krav, som er anført i Bygningsreglement 2010. Hensigten med SBi's anvisningsserie om vandinstallationer er at beskrive, hvordan disse kan udføres i praksis, så de opfylder bygningsreglementets krav. Anvisningerne er udarbejdet til brug sammen med DS 439:2009, Norm for vandinstallationer.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Dagslys i rum og bygninger af Kjeld Johnsen
  af Kjeld Johnsen & Jens Christoffersen

  I de seneste år har der været stigende opmærksomhed på at udnytte dagslyset i bygninger til mere end at tilføre brugerne æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Dagslyset er også blevet en vigtig faktor i bestræbelserne på at reducere elforbruget til belysning. I energiberegninger bruger man ofte dagslysfaktoren som et simpelt mål for, hvor meget dagslyset kan bidrage til at dække lysbehovet i et rum. SBi-anvisning 219 beskriver, hvordan man kan fastlægge dagslysfaktoren i et rum eller en zone til brug for energirammeberegninger og til at eftervise overholdelsen af Bygningsreglementets vejledning vedrørende kriterier for tilstrækkeligt lys på arbejdspladser.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Klimaskærmens lufttæthed af Torben Valdbjørn Rasmussen
  af Torben Valdbjørn Rasmussen & Asta Nicolajsen

  Energibestemmelserne i bygningsreglementerne, som trådte i kraft 1. januar 2006, har ført til en skærpet opmærksomhed på klimaskærmens lufttæthed. Denne SBi-anvisning 214 indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger en lufttæt klimaskærm. Anvisningen gør ligeledes rede for sammenhængen mellem lufttæthed, energiforbrug og indeklima i en bolig. Den illustrerer, hvordan man etablerer det såkaldte tæthedsplan og omtaler metoder til måling af klimaskærmens lufttæthed. I en række illustrerede eksempler vises hvordan tæthedsplanet etableres i udvalgte bygningsdele og, hvordan tæthedplanet overføres mellem bygningsdele. Anvisningen henvender sig til både projekterende og udførende.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Etablering af tagboliger af Ernst Jan de Place Hansen
  af Ernst Jan de Place Hansen

  SBi-anvisning 225 - Etablering af tagboliger er en stor beslutning, uanset om man er en lille eller stor bygherre, og uanset hvilken ejerform man har. Denne anvisning gennemgår de arkitektoniske, juridiske og økonomiske aspekter ved etablering af tagboliger. Desuden behandler anvisningen realiseringsfasen fra projektering via myndighedsbehandling, udførelse og aflevering til ibrugtagning.Anvisningen henvender sig primært til beslutningstagere, men kan læses af alle med interesse for emnet tagboliger.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Byggematerialer med asbest af Torben Valdbjørn Rasmussen
  af Torben Valdbjørn Rasmussen

  SBi-anvisning 229, Byggematerialer med asbest, er et katalog over kendte asbestholdige byggematerialer, der har været anvendt i dansk byggeri i perioden fra ca. 1900 til 1990. Anvisningen henvender sig til bygningsejere, byggeriets rådgivende og projekterende parter samt udførende entreprenører og håndværkere. Anvisningen kan også anvendes som lærebog.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Vineyards, Rocks, and Soils af Aberystwyth University) Maltman
  - The Wine Lover's Guide to Geology
  af Aberystwyth University) Maltman, Alex (Emeritus Professor of Earth Sciences & Emeritus Professor of Earth Sciences

  This pioneering book explains geology wholly in the context of wine, including how it works in vineyards and its possible effects on wine taste.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Ten Acres is Enough af Edmund Morris
  af Edmund Morris

  In 1864, Morris gave up his business and city life for a farm of 10 acres, made a go of mixed farming, and then wrote a book about it. The delightfully readable autobiography of a farmer in the America of the 1860s has been extensively re-edited for today's reader.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Natural Wine af Isabelle (AM Heath) Legeron Spar 12%
  - An Introduction to Organic and Biodynamic Wines Made Naturally
  af Isabelle (AM Heath) Legeron

  Find out more about natural wine-made naturally from organically or biodynamically grown grapes-from leading authority Isabelle Legeron MW.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Forest Management and Planning af University of Georgia
  af University of Georgia, Athens, GA, mfl.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Brickwork and Bricklaying af Jon Collinson
  - A DIY Guide
  af Jon Collinson

  Written for those who are new to the craft of bricklaying, and those who are improving their skills, this title provides an overview of the materials, processes, craft skills and related subjects to enable the reader to construct their own simple brickwork projects and undertake brickwork-related maintenance projects around the home.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Atmospheres af Peter Zumthor
  - Architectural Environments. Surrounding Objects
  af Peter Zumthor

  Peter Zumthor's passion is the creation of buildings with architectural atmosphere. But how can one actually set out to achieve it? In nine short, illustrated chapters framed as a process of self-observation, Zumthor describes what he has on his mind as he sets about creating the atmosphere of his houses.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Traditional British Poultry Breeds af Benjamin Crosby
  af Benjamin Crosby

  Suitable for both novice and experienced poultry-keeper alike, this book identifies the basic British poultry breeds and assesses the qualities of each, explaining their attributes to help hobbyists understand which breeds are most suited to their needs.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Popular Poultry Breeds af David Scrivener Spar 11%
  af David Scrivener

  Examines forty popular breeds of chickens and bantams. This book describes special management and selective breeding requirements needed for certain breeds, even if they are not going to be entered into shows.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Green Self-build Book af Jon Broome
  - How to Design and Build Your Own ECO-Home
  af Jon Broome

  A highly illustrated, practical handbook on green self-building. Jon Broome gives an overview of the different methods of sustainable and eco-friendly construction techniques.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Shell Bitumen Handbook, 5th edition af John Read
  af John Read, David Whiteoak & Robert N. Hunter

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • In Situ Testing in Geomechanics af Brazil) Schnaid
  - The Main Tests
  af Brazil) Schnaid & Fernando (Federal University of Rio Grande do Sul

  Tells how to use standard penetration tests, cone penetration tests, vane test, pressuremeter tests, and dilatometer tests. This book features tests illustrated with nearly 200 figures and photographs. It is suitable for students coming to the end of their engineering courses and looking to work in Geomechanics and Environmental Engineering.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Roman Building Techniques af Tony Rook
  af Tony Rook

  Building and architecture flourished throughout the Roman Empire. The Romans discovered new techniques to solve problems but also to impress the world. They built aqueducts to bring water into their cities and towns, grand baths for cleansing and socialising, and elaborate villas for the cream of their society. In this book, scientist and archaeologist Tony Rook takes the reader through Roman building techniques. He explores the structures that were found throughout the Roman Empire, including roads, bridges and aqueducts, as well as the Romans' answer to under-floor heating - the hypocaust - and vaults, domes, tiles and pipes. Lavishly illustrated with stunning photographs and the author's own detailed line drawings, Roman Building Techniques looks at Roman innovations, practices and materials in a thorough yet readable way.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Sheep af Jenner-Fust A. R. Jenner-Fust
  - The Breeding, Feeding, Shearing and Management of Ewes and Lambs - A Classic English Guide
  af Jenner-Fust A. R. Jenner-Fust

  This classic of sheep farming discusses the breeding, raising and care of sheep and ewes, and how to combat the common diseases and problems that flocks encounter.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Precision Farming from Above af Louise Jupp
  - How Commercial Drone Systems Are Helping Farmers Improve Land Management, Increase Crop Yields and Create More Profitable Farms.
  af Louise Jupp

  • Fragt
  • 29,95 kr.
  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Public Policy in Agriculture
  - Impact on Labor Supply and Household Income
   

  • Fragt
  • 29,95 kr.
 • Acoustics in Moving Inhomogeneous Media af Hanover
  af Hanover, New Hampshire, USA) Wilson, mfl.

  • Fragt
  • 29,95 kr.
  • Fragt
  • 29,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.