Genrer
Pris
DKK
Anmeldelser
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Formater
 • 26386
 • 15728
 • 77
 • 77
 • 43
 • 37
 • 8
 • 6
 • 2
 • 1
Sprog
 • 144
 • 36441
 • 2644
 • 1948
 • 95
 • 764
 • 244
 • 48
 • 26
 • 13

Naturvidenskab

 • TEKTONIK af Karl Christiansen Spar 15% Bog TEKTONIK af Karl Christiansen

  Med undertitlen ”Den tektoniske fordring” – en tydelig henvisning til Løgstrups ”etiske fordring” – signalerer Karl Christiansen fra første færd sit ærinde: tektonik – dvs. arkitekturens grundlæggende princip, som forfatteren ser det – er ikke bare arkitekturens logik, men også dens etik. I en tid hvor prætentiøse projekter står eller falder på diverse havnefronter, som følge af mere eller mindre uigennemskuelige politiske, økonomiske – nu også økologiske – interesser, synes det mere end nogensinde påkrævet at skabe klarhed om hvad der definerer god arkitektur, forud for alle disse ydre hensyn. ”Form follows function”, erklærede modernismen håbefuldt; i dag synes denne formel fordrejet til en karikatur hvor uklar funktion fører til forvirret formgivning. Heldigvis er arkitekturen ikke født i går: den har en årtusindlang tradition at falde tilbage på, i slige ”krisetider” som vores åbenbart er. Karl Christiansen bringer rundhåndet denne årtusindlange erfaring i spil, både hvad angår indhold og form. Hans fremstilling af tektonikkens teori inddrager eksempler fra det græske tempel til Utzon og Zaha Hadid; men vigtigere er måske det særligt arkitektoniske blik på videnskabens og filosofiens historie gennem de samme årtusinder: fra Euklid til Mandelbrot, fra Aristoteles til Heidegger. Arkitekten er naturligvis en skaber af ny form, ikke en formidler af hvad der har været; men denne frihed, ja ”frækhed”, der ”tager hvad der kan bruges” i historien, lader ofte denne komme mere til sin ret end ”objektive” (dvs. uinteresserede) helhedsbetragtninger. Og hvis Christiansen deler Heideggers kærlighed til den græske tanke – og sågar det græske sprog – lader han ikke det teutonske tungsind få det sidste ord om teknikken og vor tids muligheder for at skabe aldrig før sete former uden at forfalde til ”overflade”. Som filosoffen kræver Christiansen alvor af arkitekturen – men det er arkitekturens egen alvor: ”det absolutte sammenfald mellem den form vi står overfor og den måde samme form er skabt på”. Bogen henvender sig begribeligvis til læsere engageret i arkitekturens teori og praksis; men ved sine transversale bevægelser gennem sproget, filosofien, matematikken, billedkunsten, psykologien og etikken, vil den interessere et langt bredere publikum. Teknisk set er bogen den syntetiske opfølger til den analytiske (engelsksprogede) tectonics – the meaning of form (196 s., Systime 2015) der belyste Christiansens begreb om det tektoniske ved 50, meget forskelligartede, eksempler fra den fysiske verden. Den tektoniske fordring sætter heroverfor, med Kants ord, begreb på anskuelsen. Der er dog stadig tale om en rhapsodisk, essayistisk skrivestil, hvor hvert enkelt afsnit – gerne modstillet intrigerende illustrationer – står og kan læses for sig selv. Tektonikken er, som forfatteren viser, ikke bare arkitekturens etik, men også dens poetik.

  Hæftet Dansk 9788799852864
  • Forlagets pris:
  • 225,00 kr.
  • Pris:
  • 191,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 166,95 kr. i
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Menneske, kultur, evolution Spar 21% Bog Menneske, kultur, evolution  

  Vi kan lige så godt indrømme det. Hver især finder vi os selv dybt interessante. Det er kun naturligt. Alle dyr er optagede af deres eget ve og vel. Men modsat alle andre dyr har vi mennesker udviklet så stor en hjerne, at vi kan reflektere over ikke bare vores egen adfærd, men hele den menneskelige evolution og kultur og deres indbyrdes sammenhænge. Vi kan faktisk lære en hel del om os selv ved at studere vores biokulturelle arv. Både hvorfor vi på relativt kort tid er endt med at dominere kloden, og hvorfor vi i alverden finder alt fra politik til gyserfilm og korsetter så utroligt ophidsende. Menneske, kultur, evolution - et biokulturelt perspektiv undersøger de biologiske og kulturelle træk, der både forbinder os med og adskiller os fra resten af Jordens dyrebestand og knytter os intimt til de menneskearter, der tidligere har levet og sat spor i vores DNA. Arven fra vores fjerne forfædre og formødre bærer vi med os hele tiden, selv når vi foretager noget så nyt og moderne som at lytte til musik og se tegnefilm. Eller bliver forelskede i andre end os selv.

  Hæftet Dansk 9788771845532
  • Forlagets pris:
  • 249,95 kr.
  • Pris:
  • 197,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 171,95 kr. i
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Livet er et mirakel af Anna Mejlhede Spar 15% Bog Livet er et mirakel af Anna Mejlhede & Anja C. Andersen

  Anmelderrost bestseller i ny, revideret udgave. Nogle bliver svimle, når de kigger ud i himmelrummet, andre bliver nysgerrige. Og nogle ser ligefrem glimt af Gud. Men hvad skabte det enorme univers – og hvad har formet vores liv? Astrofysiker Anja C. Andersen og sogne- og orlogspræst Anna Mejlhede deler deres faglige viden, personlige historier og eksistentielle overvejelser. Ikke bare for at blive klogere på de naturvidenskabelige og kulturelle grundsten, der er grundlaget for vores kultur, men også fordi begge vinkler indkredser, hvad det vil sige at være menneske. I denne reviderede udgave af Livet er et mirakel suppleres bogens kapitler med ny viden og faglig indsigt fra samtaler i 2018 og 2019 på Anja C. Andersens kontor på Geologisk Museum, hvor meteoritter og dinosaurer trækker spor gennem tidens mest uforklarlige gåder, og Anna Mejlhedes præstekontor i Christian 4.s gamle Nyboder, hvor Københavns historie fletter fingre med søens og den store verdens historie.

  Hæftet Dansk 9788740049848
  • Forlagets pris:
  • 250,00 kr.
  • Pris:
  • 211,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 183,95 kr. i
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Kvantitative Metoder med Relevant Statistik. af Kurt Allenberg Spar 15% Bog Kvantitative Metoder med Relevant Statistik. af Kurt Allenberg

  Kendskab til statistik er nødvendigt i forbindelse med planlægning af kvantitative forskningsprojekter, metodeudvikling samt analyse og publicering af resultater. Desuden er kendskab til statistik en betingelse for forståelsen af videnskabelig forskningslitteratur. Denne bog giver i Del 1 et overblik over grundlæggende statistiske begreber og metode med let tilgængelige udregninger uden brug af computer. Del 2 gennemgår et udvalg af procedurer, der leder op til den endelige forsøgsgang, herunder metoder til beregning af stikprøvestørrelser og til kvalificering af dataindsamlingsværktøjer. Del 3 og 4 bearbejder i detaljer tænkte forsøgsresultater fra spørgeskemaundersøgelser og undersøgelser med måledata. Beregninger i Del 2-4 foretages i Excel og inkluderer de hyppigst anvendte test af frekvensdata samt parametriske og nonparametriske måledata. Bogen henvender sig til studerende på en mellemlang videregående uddannelse og på gymnasie niveau.

  Paperback Dansk 9788743008583
  • Forlagets pris:
  • 225,00 kr.
  • Pris:
  • 191,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 166,95 kr. i
  Leveringstid:   1-2 uger
 • Ingeniørgeologi af Inga Sørensen Bog Ingeniørgeologi af Inga Sørensen

  Ingeniørgeologien omfatter det spændende krydsfelt mellem geologi og geoteknik under jordens overflade. Forud for bygge- og anlægsprojekter undersøges områdets terrænforhold, grundvandsforekomster og jordlag ved hjælp af boringer og andre metoder. Det skal fastslå typer af jordarter og deres tekniske egenskaber til brug for bl.a. fundering.Et væsentligt sigte med lærebogen er at gøre læseren i stand til at tolke et område og dermed vurdere de forventede jordarter og grundvandsforhold på en given lokalitet. Fremgangsmåden ved tolkning er illustreret ved gode eksempler. Her er der gjort flittig brug af de geologiske arkiver, kort og boredata, som i dag er tilgængelige via internettet. Dette gør Ingeniørgeologi unik på markedet.Lærebogen giver en grundig indføring i Danmarks geologi med emner som danske jordarter, vandet i jorden, boringer og indvinding og lagring af varme. En introduktion til den overordnede geologiske udvikling leder videre til et centralt element i midten af bogen: En detaljeret, systematisk gennemgang af de sidste 100 mio. års fem tidsperioder repræsenteret i de øvre jordlag med fokus på processer, kendetegn, udbredelse, geotekniske forhold og råstoffer.Målgruppen er primært ingeniørstuderende på bygningsingeniøruddannelserne. Derudover henvender bogen sig til forsyningsingeniører, brøndborere, bygge- og anlægsfolk og andre, der har behov for at vide noget om vandet i jorden, boringer, data og kort samt jordarter og deres forekomst i Danmark.Bogen er rigt illustreret og rummer spørgsmål til selvevaluering som afrunding på kapitlerne. Overskuelige tabeller samler de væsentligste informationer. I appendiks findes en oversigt over mineralerne i de danske jordarter, en beskrivelse af den pladetektoniske model samt en udførlig vejledning til, hvordan man foretager en boreprøvebeskrivelse i praksis.

  Hæftet Dansk 9788757129182
  • Pris:
  • 389,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 338,95 kr. i
  Leveringstid:   2-4 hverdage
 • Illustreret byggeordbog af Ulrik A. Hovmand Bog Illustreret byggeordbog af Ulrik A. Hovmand

  Illustreret byggeordbog er et opslagsværk, der gør brugeren i stand til hurtigt at finde udtryk og benævnelser på bygningsdele. Indholdet er koncentreret om familiens bolig og tilstødende mindre bygninger.Bogen består af 141 illustrerede sider, der indeholder mere end 4.300 fagudtryk med definitioner. Ordene kan findes enten ved opslag i registeret eller på oversigtstavlerne.

  Indbundet Dansk 9788757129380
  • Pris:
  • 367,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 319,95 kr. i
  Leveringstid:   2-4 hverdage
 • OFFLINE af Imran Rashid Spar 22% Bog OFFLINE af Imran Rashid & Søren Kenner

  I OFFLINE, som er en selvstændig opfølger til bestselleren SLUK fra 2017, har speciallægen Imran Rashid sammen med marketingseksperten Søren Kenner valgt at grave endnu dybere ned i techindustrien for at afdække alle dens psykologiske virkemidler samt de helbredsmæssige konsekvenser, som brugen af smartphones og sociale medier har for mennesker. Hvor SLUK for alvor startede debatten om teknologiens bagsider i Danmark, er OFFLINE et skarpt, grundigt researchet og tankevækkende bevis for, at digitaliseringen i dens nuværende form er skadelig for mennesker, og at der er brug for handling nu. I realiteten er vi alle endt i verdens største kommercielt styrede eksperiment; Hvor teknologi, der laver om på vores psyke og hjerne anvendes 24/7, men uden at vi for alvor ved, hvad vi udsætter os selv for. I bogen beskrives disse skadelige påvirkninger med begreberne Digital Forurening samt Digitalt Fragmenterings Syndrom (DFRAG), der er med til at skabe nogle forklaringsmodeller – og samtidigt med til at anvise, hvordan vi som individer kommer tilbage på sporet igen.

  Hæftet Dansk 9788770361965
  • Forlagets pris:
  • 299,95 kr.
  • Pris:
  • 234,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 203,95 kr. i
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Moonwalk med Einstein af Joshua Foer Bog Moonwalk med Einstein af Joshua Foer

  ”Fremragende bog: Har man helt glemt at huske?” ****** – Politiken Folk bruger i gennemsnit 40 dage om året på at kompensere for ting, de har glemt! Hvorfor lærer vi ikke længere, hvordan vi skal huske alt det, vi skal huske? Hvad sker der med mennesket, når store dele af vores hukommelse gøres ekstern og lægges på computere? Mange af os kan huske de gamle telefonnumre til vores barndomsvenner, men har svært ved at huske vores eget mobilnummer. Hvorfor forholder det sig sådan, og har det nogen betydning? Moonwalk med Einstein giver ikke blot et enestående indblik i et grundlæggende aspekt ved det at være menneske – nemlig vores hukommelse – det er også en underholdende og indtagende beretning om, hvordan Joshua Foer gik fra at være en fyr med en gennemsnitlig hukommelse til at vinde det amerikanske hukommelsesmesterskab. Hvad er hemmeligheden bag vores hukommelse? Hvorfor husker vi overhovedet noget og glemmer noget andet? Hvad ville der ske, hvis vi huskede noget mere? Foer undersøger bl.a. et aspekt ved vores hukommelse, som få af os er villige til at se i øjnene – nemlig at vores hjerne rummer muligheder, som vi ikke engang kan forestille os. I Moonwalk med Einstein udforsker Foer menneskets ældgamle besættelse af vores hjernes evne til at huske, og han gør det så sprudlende og originalt, at det dårligt går op for en, hvor meget man rent faktisk lærer undervejs. ”Fremragende bog: Har man helt glemt at huske? […]er der alligevel gået noget tabt, i takt med at vi kollektivt overlader større og større dele af vores hukommelse til computere? Det er det overordnede spørgsmål, som den unge amerikanske journalist Joshua Foer tager op i sin forrygende interessante, imponerende og underholdende bog med den herlige titel ’Moonwalking with Einstein’.” – Marcus Rubin, Politiken ****** Joshua Foer er født i 1982 i Washington D.C. og er yngste bror af tre – hans ældre brødre er Franklin Foer og Jonathan Safran Foer. Foer er freelance journalist og har skrevet for bl.a. National Geographic, Esquire, New York Times og Washington Post. Han er gift og bor i New Haven, USA.

  Paperback Dansk 9788740053265
  • Forlagets pris:
  • 130,00 kr.
  • Pris:
  • 119,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 99,95 kr. i
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Ulvens visdom af Elli H. Radinger Spar 21% Bog Ulvens visdom af Elli H. Radinger

  Dette er en af de mest intelligente og oplysende bøger om natur, som jeg har læst – i mit næste liv vil jeg være ulv! Peter Wohlleben Elsk din familie, pas på dem, du har ansvar for, giv aldrig op og hold aldrig med at lege – det er ulvens gyldne leveregler. Ulve er empatiske og plejer deres gamle og tilskadekomne, de tager sig kærligt af deres unger og kan glemme alt, når de leger. De er reflekterede, drømmer, lægger planer og kommunikerer intelligent med hinanden – de har med andre ord flere ligheder med os mennesker end noget andet dyr. Elli H. Radinger fortæller fascinerende historier om ulvens familiefølelse, tillid, tålmodighed, lederegenskaber, mindfulness, håndtering af fiasko eller død. Og deler forbavsende og hidtil ukendte fakta om ulvenes liv med læserne, som f.eks. deres samarbejde med ravnen, som reporterer om bytte i nærheden eller om farer.

  Indbundet Dansk 9788770361330
  • Forlagets pris:
  • 249,95 kr.
  • Pris:
  • 197,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 171,95 kr. i
  Leveringstid:   1-2 hverdage
 • Adventure of Elements on Planet Earth af Venthan Nalathamby Bog Adventure of Elements on Planet Earth af Venthan Nalathamby

  Hardback Engelsk 9781482894264
  • Pris:
  • 251,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 218,95 kr. i
  Leveringstid:   2-4 uger
 • Adventure of Elements on Planet Earth af Venthan Nalathamby Bog Adventure of Elements on Planet Earth af Venthan Nalathamby

  Paperback Engelsk 9781482894257
  • Pris:
  • 150,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 130,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Death of Bruce Lee af Duncan Alexander McKenzie R N Bog Death of Bruce Lee af Duncan Alexander McKenzie R N

  Paperback Engelsk 9781387762521
  • Pris:
  • 183,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 159,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
 • C'Era Una VOLTA Celeste af Massimo Mogi Vicentini Farid-Ud-Din Bog C'Era Una VOLTA Celeste af Massimo Mogi Vicentini Farid-Ud-Din

  Paperback Italiensk 9781387656196
  • Pris:
  • 156,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 135,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Supernova Search Atlas and Guide af Clay Sherrod Bog Supernova Search Atlas and Guide af Clay Sherrod

  Paperback Engelsk 9781387537198
  • Pris:
  • 193,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 167,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Second Law of Thermodynamics af Sadi Carnot Bog Second Law of Thermodynamics af Sadi Carnot

  Paperback Engelsk 9781375992282
  • Pris:
  • 166,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Theory of Structures and Strength of Materials af Henry Taylor Bovey Bog Theory of Structures and Strength of Materials af Henry Taylor Bovey

  Paperback Engelsk 9781375941969
  • Pris:
  • 344,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 299,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Minerals of Colorado af J S Randall Bog Minerals of Colorado af J S Randall

  Paperback Engelsk 9781375940634
  • Pris:
  • 145,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 121,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
  • Pris:
  • 166,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 145,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Famous Men of Science af Sarah Knowles Bolton Bog Famous Men of Science af Sarah Knowles Bolton

  Paperback Engelsk 9781375898935
  • Pris:
  • 248,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 216,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Religious Experience and Self-Psychology af Jung Eun Jang Bog Religious Experience and Self-Psychology af Jung Eun Jang

  Paperback Engelsk 9781349957132
  • Pris:
  • 1.052,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Human Game Create an Eternal Identity af Dave Tychonievich Bog Human Game Create an Eternal Identity af Dave Tychonievich

  Paperback Engelsk 9780988297043
  • Pris:
  • 304,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 264,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Quantum Cosmology and the Laws of Nature Bog Quantum Cosmology and the Laws of Nature  

  This collection of research papers explores the implications of quantum cosmology and the status of the laws of nature for theological and philosophical issues regarding God's action in the world. The book begins with an introduction to Big Bang, inflation and quantum cosmology.

  Paperback Engelsk 9780268039769
  • Pris:
  • 333,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 289,95 kr. i
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Induction Motor Fault Diagnosis af Madhuchhanda Mitra Bog Induction Motor Fault Diagnosis af Madhuchhanda Mitra, Surajit Chattopadhyay, Samarjit Sengupta & mfl.

  This book covers the diagnosis and assessment of the various faults which can occur in a three phase induction motor, namely rotor broken-bar faults, rotor-mass unbalance faults, stator winding faults, single phasing faults and crawling.

  Paperback Engelsk 9789811092138
  • Pris:
  • 858,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Analysis and Synthesis for Interval Type-2 Fuzzy-Model-Based Systems af Ligang Wu Bog Analysis and Synthesis for Interval Type-2 Fuzzy-Model-Based Systems af Ligang Wu, Hak-Keung Lam, Hongyi Li & mfl.

  This book develops a set of reference methods capable of modeling uncertainties existing in membership functions, and analyzing and synthesizing the interval type-2 fuzzy systems with desired performances.

  Paperback Engelsk 9789811092046
  • Pris:
  • 1.569,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
 • New Technologies in Electromagnetic Non-destructive Testing af Shen Wang Bog New Technologies in Electromagnetic Non-destructive Testing af Shen Wang & Songling Huang

  The topics include electromagnetic ultrasonic guided wave testing, pulsed eddy current testing, remote field eddy current testing, low frequency eddy current testing, metal magnetic memory testing, and magnetic flux leakage testing.

  Paperback Engelsk 9789811091995
  • Pris:
  • 1.440,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Electromagnetic Ultrasonic Guided Waves af Shen Wang Bog Electromagnetic Ultrasonic Guided Waves af Shen Wang, Songling Huang & Weibin Li

  This book introduces the fundamental theory of electromagnetic ultrasonic guided waves, together with its applications. The specific implementation of the electromagnetic ultrasonic guided wave system presented here will also be of value for other nondestructive test developers.

  Paperback Engelsk 9789811091940
  • Pris:
  • 1.698,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Dynamics of Big Internet Industry Groups and Future Trends Bog Dynamics of Big Internet Industry Groups and Future Trends  

  It sheds light on the dynamics of business groups, which are approached as `business ecosystems,' and introduces the concept of Epigenetic Economic Dynamics (EED), which is defined as the study of the epigenetic dynamics generated as a result of the adaptation of organizations to major changes in their respective environments.

  Paperback Engelsk 9783319809755
  • Pris:
  • 793,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Complex Networks VII Bog Complex Networks VII  

  Paperback Engelsk 9783319808390
  • Pris:
  • 1.828,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
 • Advances and Applications in Chaotic Systems Bog Advances and Applications in Chaotic Systems  

  Paperback Engelsk 9783319807690
  • Pris:
  • 2.087,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
  • Pris:
  • 1.957,95 kr.
  Leveringstid:   1-3 uger
 
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.