Genrer
Pris
DKK
Formater
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 179
 • 81
 • 71
 • 8
 • 1
Sprog
 • 694
 • 999+
 • 31
 • 999+
 • 249
 • 36
 • 213
 • 158
 • 52
 • 30

Mytologi

 • Kirkehistorie af Martin Schwarz Lausten Spar 20%
  - Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden
  af Martin Schwarz Lausten

  I Martin Schwarz Laustens Kirkehistorie beskrives den kristne kirkes historie, inddelt i de velkendte kirkehistoriske perioder.Blandt hovedtemaerne, som behandles i det kronologiske forløb, er teologiens udvikling i de enkelte tidsaldre, gnostikere og kættere, munke- og nonnevæsenet, paveembedets betydning, den lutherske reformation, kirkernes holdning til det sociale spørgsmål, til nazismen og kommunismen, nutidens økumeniske bestræbelser og moderne amerikansk kristendom. 

 • Den danske velfærdsmodel 1891-2011 af Søren Kolstrup
  - – sporskifter, motiver, drivkræfter
  af Søren Kolstrup

  Bogen ser på de motiver, drivkræfter og – ikke mindst – spor­skifter, der står bag den danske velfærds­model. Og den punkterer myten om, at vel­færdsgoderne skal ses som bestikkelse af middelklassen.Velfærdsstatens pionerer kæmpede for øget social, økonomisk og kønsmæssig lighed. De ville skabe en forebyggende velfærdsindsats, der kunne sikre sunde levevilkår, hindre sociale nedture og sikre samfundets evne til at genproducere sig selv, når nationens eksistens var truet på grund af krig og krise.I efterkrigstiden blev de sociale udgifter ofte anskuet som en rationel investering, der lønnede sig for hele samfundet, hvad enten det handlede om at aktivere samfundets intelligensreserve eller mobilisere kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.

 • Skoleerindringer fra Nakke, Rørvig og Nykøbing af Annie Brydegaard Danielsen Spar 15%
  - Fra rytterskole og sogneskole til realskole - teater, sang og musik skaber sammenhold
  af Annie Brydegaard Danielsen

  ”Bogen er et typisk eksempel på skolevæsnets udvikling i de mange små landkommuner i Danmark fra 1600’tallet og frem til kommunalreformen i 1970, og samtidig er beretningerne om skolerne i Nakke, Rørvig, Mellemleddet og Nykøbing lokalhistorie. Det er ikke alle byer, der som Nakke, kan bryste sig af at have haft en rytterskole, hvor skolemesteren skulle undervise drengene, så de kunne blive gode soldater. I gennem erindringer skildres skolegangen med indlagte frikvarterer i de to skoler i Rørvig og den ny Nakke skole tegnet af arkitekt Andreas Bentsen. Kampen om at få bygget en ny sogneskole imellem de to evigt stridende byer var lang, men var det hele værd.Sogneskolen blev en moderne 7-klasses skole, hvis formål var at give børnene gode kundskaber, som kunne gavne dem i voksenlivet. Med til undervisningen hørte årets skolekomedie, hvor der blev indøvet et teaterstykke med indlagt sang og musik. Skoleorkestret og sangkoret deltog i konkurrencer, bl.a. Danmarks Radios programmer ’Fra Kyst til Kyst’ og fik pæne placeringer i eliterækken. Det hele vægtede lærerne og forældrene, som så med alvor på, at børnene enten kom i 8-klasse eller 1. real på Nykøbing Borger- og Realskole.De 77 skolefoto og klassebilleder fra ca. 1905 til 1969 er et studie værd. Måske genkender du dit skoletøj, din lærer, dine oldeforældre, en kammerart, din nabo, ham eller hende der blev sygeplejerske, landmand, kassedame, mekaniker, kunstner, FN-soldat… ”

 • Danmarks Titanic af Søren Flott
  - Historien om den største danske skibskatastrofe
  af Søren Flott

  Den 28. juni 1904 forliste det danske udvandrerskib S/S Norge vest for Skotland med kurs mod New York. 635 danskere, nordmænd og østeuropæere omkom - og kun 160 overlevede den største skibskatastrofe i danmarkshistorien.DANMARKS TITANIC er den dramatiske beretning om, hvad der gik galt, og hvordan udvandrerne og besætningsmedlemmer oplevede de forfærdelige timer og minutter, mens skibet gik ned på åbent hav. Katastrofen blev ikke mindre af, at der langt fra var plads i redningsbådene til alle.Via øjenvidneberetninger fundet i gamle dagbøger, breve og erindringsskrifter samt officielle referater og protokoller går bogen tæt på nogle af de mennesker, der var om bord. Det er en fascinerede fortælling om knuste drømme, desperation og heltemod blandt en lille del af de i alt 300.000 danskere, der udvandrede til Amerika i perioden.

 • Clara af Assisi af Lissie Lundh Spar 14%
  - Fattigdommens mystiker
  af Lissie Lundh

  Biografi om helgenen Clara af Assisi (1194-1253), der valgte at give sin store formue til de fattige for at leve et liv i fattigdom, bøn og meditation. Clara af Assisi står ofte i skyggen af helgenen Frans af Assisi, og hun bliver sjældent betragtet som en selvstændig person, men mere som en svag afglans af Frans. Men som det vises i denne biografi, var Clara en beslutsom, handlekraftig og original kvinde, som af kærlighed til Gud trodsede familiens stærke mænd og datidens normer for at finde sin egen religiøse vej. Bogen er bygget på historiske dokumenter og på Claras egne skrifter.

 • Børnene ved Sundet af Lise Muusmann Spar 14%
  - Del 2
  af Lise Muusmann

  Beskrivelse:Historien foregår i det besatte Danmark i 1943. Hovedpersonerne i bogen er to børn på henholdsvis 11 år og 14 år, Trine og Flemming. De bor hos hver sin tante i Snekkersten på Strandvejen. Men der er stor forskel på de to tanter, idet den ene er retskaffen og hjælper flygtninge over Øresund, hvorimod den anden er landsforræder, der har en uklædelig omgang med tyskerne. Børnene bliver viklet ind i krigens problematik, idet de kommer til at hjælpe med at få folk, som jorden brænder under, over Sundet. Det er især de danske jøder, som må flygte fra Danmark, idet Hitler og Gestapo er lige i hælene på dem. Historien slutter med, at Trine og Flemming også må flygte til Sverige, efter at de har hjulpet mange flygtninge samme vej.

 • Alexandra af Wales af Inger-Lise Klausen
  af Inger-Lise Klausen

  Den eventyrlige historie om Alexandra (1844-1925) - den danske prinsesse, der først blev Prinsesse af Wales og siden Dronning af England.

 • Erindringer om Nakke By, Galbuen, Hovvig og Slottet af Annie Brydegaard Danielsen Spar 15%
  - Om gårdenes udflytning, bønder, husmænd, håndværkere, fjernsyn for børn og fattighus - og hvordan en andelsvaskemaskine gjorde livet lettere
  af Annie Brydegaard Danielsen

  ”Jeg voksede op på Brydegaard, der summede af daglige aktiviteter i stalde, have, hus, mark, mose og eng i takt med at årstiderne skiftede. Besætningen var malkekøer, kvier, kalve, fedesvin, fjerkræ, katte, hunde og heste med føl. Vi tre søskende og vores forældre betragtede gårdens faste arbejdsmand og karl, som en del af familien. Et fælleskab, der blev udvidet med ekstra mandskab i høsten, ved tærskning, gødningsudkørsel, slagtning og hovedrengøring. Man fik varm mad kl. 12. Mor regnede altid med 3-4 personer ekstra. Hun vidste aldrig, hvornår Far inviterede en skærslipper, kunstmaler eller politiker til at spise med. Jeg fornemmede tidligt, at jeg var et barn i en familie, som var en del af en lang kæde af mennesker, der skulle værnes om i ord og i omsorg. Derfor handler bogen også om gårdenes udflytning fra Nakke by, kvinder- og arbejdsmænd, sygeplejersken & handelsmanden, tømmeren der fabrikerede dritler, og børstenbinderen der bandt børster i Galbuen og beboerne i Fattighuset. Bykærgård blev drevet som traditionelt landbrug med dyrehold. Det gik igen på Kildegaarden, hvor man supplerede indtægten med afkastet fra minkopdræt og frugtavl. Hovvigs inddæmning, de ansatte og ejerne på slottet var mere eller mindre en del af folks liv. Udbringning af foderstoffer, smedens vedligeholdelse af redskaber og andelsvaskemaskinen gjorde livet lettere for nakkeboerne. Man spillede kort og morede sig med Dirt Track og så fjernsyn for børn …. ”

 • Gode tider – nye farer af Ian Kershaw Spar 19%
  - Europa 1950-1973
  af Ian Kershaw

  I sine to foregående bøger om Europa, Den store katastrofe og Helvede tur-retur, beskrev Ian Kershaw de umådelige rædsler i første halvdel af det 20. århundrede. I denne efterfølger, Gode tider – nye farer, dykker han ned i perioden 1950-1973, som bragte fred og relativ velstand til Europa. Kontinentet blev forandret af en enorm økonomisk udvikling. Verdenskrigenes katastrofer gled stadig længere tilbage i fortiden, selv om de fortsatte med at kaste lange skygger i europæernes sind. Europa var nu et delt kontinent, som måtte leve med atomtruslen og en angst, som kom og gik. Europæerne var vidner til en række begivenheder, som kunne være endt katastrofalt, og som viste, at de ikke længere var herrer over deres egen skæbne. I en stor del af perioden reducerede USA og Sovjetunionen reelt europæerne til hjælpeløse brikker, hvis skæbne blev bestemt af den Kolde Krigs tilfældigheder.

 • Germania af Tacitus
  af Tacitus

  Publius Cornelius Tacitus (56 -117 A.D.) was a Roman senator and also one of Romes greatest historians.Tacitus best known works are The Annals and Histories which examined the rule of the emperors Tiberius, Claudius, Nero and others.Tacitus writing is well known for its insights into the psychology of the politics of his day.

 • Sigøjnere i Danmark af Anders Enevig
  af Anders Enevig

  Anders Enevig fortæller om de danske sigøjneres historiske baggrund, deres skikke og adfærdsmønstre, og hvordan disse har udviklet sig gennem tiden. Forholdet mellem de rejsende og lokalbefolkningerne har aldrig været helt gnidningsfrit, hvilket blev tydeligt, da en sigøjnerlejr begyndte at forme sig på Amager i 1968. Anders Enevig fortæller om de lokales opfattelse af og reaktion på sigøjnerne og pressens udlægning af situationen.Anders Enevig (f. 1923-2013) var en dansk forfatter, historiker og modstandsmand. Han er særligt kendt for sine realistiske og hjertevarme skildringer af gøglere, cirkusartister, sigøjnere, sprittere og andre subsistensløse, som han blandt andet mødte som politibetjent på Nørrebro. Anders Enevig var desuden en af drivkræfterne bag kampen for bevaring af Cirkusbygningen, som efter årevis af utrætteligt arbejde blev renoveret i 1983 og fredet i 1988.

 • Den sorte børs af Claus Bundgård Christensen
  - Fra besættelsen til efterkrigstid
  af Claus Bundgård Christensen

  Livet under Besættelsen gik videre. Under krigens ekstreme situation voksede en omfattende og organiseret kriminalitet - som ellers kun var kendt fra forbudstidens USA - frem. Ikke mindst i den brutale politiløse tid fra 1944. Ulovlig handel med rationeringsmærker, cigaretter mv. fandt sted over hele landet på kaffebarer og i baglokaler. Opfindsomheden var stor blandt menigmand, men også egentlig erhvervskriminalitet, hvor en lang række respektable virksomheder var involveret, fandt sted.Historiker og universitetslektor Claus Bundgård Christensen udgav oprindeligt Den sorte børs, Fra besættelsen til efterkrigstiden i 2003. Manuskriptet er baseret på hans phd.-afhandling.

 • Kometår af Daniel Schonpflug Spar 12%
  - 1918-1923 - Verden i opbrud
  af Daniel Schonpflug

  Den 11/11 1918 ophørte Første Verdenskrig. Daniel Schönpflug skildrer virtuost det øjeblik, da våbenhvilen indtræder på de belgiske og franske slagmarker, og de første intense år efter krigen. Med freden stod imperier og kejserriger for fald, mens revolutioner brød ud.Ud af den gamle verdens ruiner voksede vores egen tid. Uden for London arbejder romanforfatteren Virginia Woolf i 1918 på at bringe litteraturen i overensstemmelse med samtiden. Tyske Walter Gropius vil forandre samfundet med arkitektur; i Paris drømmer en ung kvindelig journalist om et forenet Europa. Mahatma Gandhi kæmper utrætteligt for Indiens uafhængighed. Nye muligheder og visioner åbenbarer sig – ikke mindst i Amerika, der for alvor bliver den vestlige verdens ledestjerne.Kometen symboliserer kraft og fart, visioner og drømme, men ingen lysende tilstand varer ved. Især de sorte krigsveteraner finder det svært at vende hjem til USA. I Sovjetunionen farer mange vild i de kommunistiske labyrinter. Allerede i 1919 begynder Rudolf Höß, den senere lejrkommandant i Auschwitz, at marchere med frikorps i det østlige Tyskland og Baltikum. Den unge tyske republik har med fredsaftalen sluttet en djævlepagt, skal det vise sig.KOMETÅR levendegør perioden 1918 til 1923. Alt ses, opleves og erfares gennem kendte og mindre kendte personligheder, hvis veje vi følger på kryds og tværs af storbyer og kontinenter. Resultatet er et landkort af skæbner og begivenheder, tanker og ideer. Store forhåbninger og bristede forventninger, eufori og destruktion.DANIEL SCHÖNPFLUG, født 1969, er professor i moderne europæisk historie ved Freie Universität, Berlin. Han har tidligere skrevet en række roste biografier. Hans research til KOMETÅR er baseret på brevvekslinger, dagbøger, erindringer og andre personlige dokumenter fra tiden omkring Første Verdenskrig.

 • Vesterlandets undergang - omrids af en verdenshistoriens morfologi af Oswald Spengler
  af Oswald Spengler

  Da den tyske kulturfilosof Oswald Spengler i 1918 påbegyndte udsendelsen af sit kæmpeværk "Der Untergang des Abendlandes" vakte det ikke alene uhyre opsigt på grund af sin titel, men også på grund af de kategoriske og ubetinget frygtløse visionære sandheder, forfatteren gjorde sig til talsmand for. Udsendelsen fremkaldte en verdensomspændende diskussion – for og imod. Værket skildrer en række kulturperioder, der efterhånden er gået under og fremhæver deres fælles skæbne.Oswald Spengler så sin samtidige kultur som stående over for sin undergang og bebudede dens afløsning af en fra øst kommende kultur, hvilket udløste et ramaskrig i den vestlige verden. "Vesterlandets undergang" fremstår stadig i dag som et hovedværk inden for den moderne kulturlitteratur og den historiske filosofi.Oswald Arnold Gottfried Spengler (1880-1936) var en tysk historiker og historiefilosof, som er bedst kendt for sit værk "Vesterlandets undergang" fra 1918. Oswald Spenglers teorier har haft stor indflydelse på hele verdens kulturhistorie og på den vestlige verdens selvforståelse.

 • Fra Gandhi til Greenham Common: Om civil ulydighed og ikke-vold af Toni Liversage
  af Toni Liversage

  I "Fra Ghandi til Greenham Common" tegner Toni Liversage et billede af fænomenet ikke-voldelig civil ulydighed. Der trækkes en linje fra Ghandis protester over det britiske kolonistyre til 1980'ernes anti-atombevægelser. Blandt andet berører Toni Liversage 1950'ernes borgerrettighedsbevægelser, den militærnægtende Vietnambevægelse i 1960'erne og 1970'ernes økologiske strømninger. Eksemplerne viser, at selvom årsagerne ændrer sig med tiden, så er grundlaget for civil ulydighed stadig det samme: at følge sin samvittighed, trodse loven og eventuelle repressalier i den ikke-voldelig kamp mod uretfærdighed.Toni Liversage (1935-2014) var en dansk forfatter og oversætter. Toni Liversage havde et stort socialt engagement og var i mange år en kendt feminist, fredsaktivist og socialist. Hun var uddannet mag.art i slavisk filologi og stod bag en del danske oversættelser af forfattere fra det tidligere Jugoslavien. Af Toni Liversages eget forfatterskab kan nævnes "Fædre og døtre: russiske kvinder i aktion mod zarismen" (1976), "At erobre ordet: kvinderne og arbejderbevægelsen" (1980), "George Orwell: en introduktion" (2000) og "Et lille stykke elfenben: om Jane Austens forfatterskab" (2009).

 • Alle regnbuens farver af Meghan Jakobsen
  - - fra Georgia til Sjælland
  af Meghan Jakobsen

  Emory blev født i Georgia i 1920. Hendes oldefar var hvid plantageejer og Klanleder. Hendes bedstemor var indianer. Hendes far var så lys i huden, at folk troede, at han var hvid. Og hendes mor var mørk som kaffe. Selv var hun et af seks mælkechokoladebrune børn med fregner og mandelformede indianerøjne, der skulle vokse op i den tids raceopdelte Amerika.Næsten et helt århundrede senere fortæller hun sin historie: om at være farvet, om at være kvinde og om at være fremmed. Og om hvordan det gik til, at hun som 80-årig fejrer fødselsdag i en lille sjællandsk flække, omgivet af familie og venner i alle regnbuens farver.

 • En værkende tand af Knud Michelsen Spar 18%
  - Striden om 2. Thuleekspedition
  af Knud Michelsen

  Anden Thule-ekspedition er den hårdeste og mest omkostningskrævende af Knud Rasmussens togter og spækket med elementær spænding og dramatik.Knud Michelsen skildrer ekspeditionens baggrund og forhistorie, dens forløb og dens konsekvenser, som endte med en dyb konflikt mellem Knud Rasmussen og geologen Lauge Koch. Og han søger på grundlag af såvel kendt som hidtil ukendt materiale at besvare de spørgsmål og opklare de gåder, som fortsat diskuteres, og som har gjort ekspeditionen til "en værkende tand". Bogen er flot illustreret med fotos og kort.  

 • Kreta af Ole Juul
  af Ole Juul

  Med overlegen historisk viden og stor indlevelse i kretensernes liv tager Ole Juul os med på sin rejse rundt på Middelhavets største ø, Kreta. Mytologi og historie er svær at skille ad på Kreta, men Ole Juul formår at fortælle de historiske begivenheder – såsom kretakongernes suveræne søherredømme omkring år 2000 før Kristi, den minoiske kulturs gådefulde undergang, helt op til besættelser af venezianerne, araberne, romerne, tyrkerne og endelig Hitlers tyranni – side om side med mytologiske hændelser som Zeus’ fødsel på Diktebjerget og Theseus’ kamp mod uhyret Minotaurus. Sideløbende følger vi Ole Juuls egen rejse rundt til Kretas mange seværdigheder og hans møde med øens stolte, frihedselskende og gæstfrie befolkning.Ole Juul (1918-2009) var en dansk journalist og forfatter, der arbejdede som korrespondent i Norge, Finland og Tjekkoslovakiet under 2. verdenskrig. På grund af sit arbejde for modstandsbevægelsen måtte Juul i 1943 flygte til Sverige, hvor hans første bøger blev udsendt. Juul bevægede sig inden for mange forskellige genrer lige fra serien af drengebøger om Jesper til rejselitteratur og voksenromaner.

 • Kovendinger af Johs. Nørregaard Frandsen Spar 11%
  - Liv i sproget
  af Johs. Nørregaard Frandsen

  For ikke så længe siden talte de fleste danskere dialekt og boede på landet. Men hvem husker længere, hvad en kovending egentlig er? Sproget – det daglige, talte og skrevne dansk – er i stadig udvikling. Ord, vendinger og begreber opstår, og de forgår. Ord importeres, fordrejes, slides op. Der er simpelthen liv i sproget. KOVENDINGER. LIV I SPROGET er en munter fortælling om, hvordan ord og talemåder undertiden løber løbsk, og om, hvordan der pludselig opstår nye, frugtbare eller skæve betydninger. Sproget er en sladrehank. For den interesserede sprogbruger er der overraskende viden at hente om, hvor vi som folk og nation kommer fra, og hvor vi måske er på vej hen. KOVENDINGER er ikke optaget af pedanteri, men inviterer til at lege med sproget og gå på opdagelse i dets rigdom og mangfoldighed.JOHS. NØRREGAARD FRANDSEN (f. 1950) er professor og leder af H.C. Andersen Centret ved SDU. Har skrevet bøger om H.C. Andersen, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, Knud Sørensen samt om sprog og kulturhistorie. Forfatteren er klummeskribent ved Kristeligt Dagblad og en populær foredragsholder.

 • Fremmede naboer. En europæisk erfaring rigere af Maria Helleberg
  af Maria Helleberg

  Mod syd har vi et stort naboland, og i det land bor et folk, der er meget forskelligt fra det danske. Det er Polen og polakkerne, der er tale om. Landet har en evne til at genopstå, selvom det i lange perioder har været forsvundet fra landkortet. Folket tror vi, vi kender – men hvor stor en del af vores kendskab til naboerne i syd er baseret på fakta? Og hvor stor en del på fordomme? Maria Helleberg går i dybden med Polens turbulente historie og forsøger i "Fremmede naboer" at indkredse den polske selvforståelse og om muligt selve den polske sjæl.

 • War that Ended Peace af Margaret MacMillan Spar 13%
  - How Europe abandoned peace for the First World War
  af Margaret MacMillan

  WINNER of the International Affairs Book of the Year at the Political Book Awards 2014Longlisted for the Samuel Johnson Prize 2013The First World War followed a period of sustained peace in Europe during which people talked with confidence of prosperity, progress and hope. But in 1914, Europe walked into a catastrophic conflict which killed millions of its men, bled its economies dry, shook empires and societies to pieces, and fatally undermined Europe's dominance of the world. It was a war which could have been avoided up to the last moment-so why did it happen?Beginning in the early nineteenth century, and ending with the assassination of Arch Duke Franz Ferdinand, award-winning historian Margaret MacMillan uncovers the huge political and technological changes, national decisions and -- just as important-the small moments of human muddle and weakness that led Europe from peace to disaster. This masterful exploration of how Europe chose its path towards war will change and enrich how we see this defining moment in our history.

 • Korsun Pocket af Anders Frankson Spar 11%
  - The Encirclement and Breakout of a German Army in the East, 1944
  af Anders Frankson & Niklas Zetterling

  During the second half of 1943, after the failure at Kursk, Germany’s Army Group South fell back from Russia under repeated hammer blows from the Red Army. Under Erich von Manstein, however, the Germans were able to avoid serious defeats, while at the same time fending off Hitler’s insane orders to hold on to useless territory.Then, in January 1944, a disaster happened. Six divisions of Army Group South became surrounded after sudden attacks by the 1st and 2nd Ukrainian Fronts under command of generals Nikolai Vatutin and Ivan Konev around the village of Korsun (near the larger town of Cherkassy on the Dnieper). The Germans’ greatest fear was the prospect of another Stalingrad, the catastrophe that had occurred precisely one year before.This time, though, Manstein was in control from the start, and he immediately rearranged his Army Group to rescue his trapped divisions. A major panzer drive got underway, led by General der Panzertruppen Hans Hube, a survivor from Stalingrad pocket, which promptly ran up against several soviet tank armies. Leading the break-in was Franz Baeke with his Tiger and Panther-tanks. Due to both weather and ferocious resistance, the German drive stalled. Ju-52s still flew into Korsun’s airfield, delivering supplies and taking out wounded, but it soon became apparent that only one option remained for the beleaguered defenders: breakout.Without consulting Hitler, on the night of February 16 Manstein ordered the breakout to begin. Led by the strongest formation within the pocket, SS Wiking, the trapped forces surged out and soon rejoined the surrounding panzer divisions who had been fully engaged in weakening the ring.When dawn broke, the Soviets realized their prey was escaping. Although the Germans within the pocket lost nearly all of their heavy weapons and left many wounded behind, their escape was effected. Stalin, having anticipated another Stalingrad, was left with little but an empty bag, as Army Group South—this time—had pulled off a rescue. In The Korsun Pocket, Niklas Zetterling, a researcher at the Swedish Defense College since 1995 and Anders Frankson, have provided a highly detailed and often breathtaking account of one of the most dramatic battles of World War II. From grand strategy to soldiers’ voices on the ground, including expert statistical analysis, the action, and the stakes, of the battle at Korsun are made vividly clear.

 • Rift af Alex Perry
  - A New Africa Breaks Free
  af Alex Perry

  Taking the Great Rift Valley - the geological fault that will eventually tear Africa in two - as his central metaphor, Alex Perry explores the split between a resurgent Africa and a world at odds with its rise. Africa has long been misunderstood - and abused - by outsiders. Perry travelled the continent for most of a decade, meeting with entrepreneurs and warlords, professors and cocaine smugglers, presidents and jihadis, among many others.Opening with a devastating investigation into a largely unreported war crime in Somalia in 2011, he finds Africa at a moment of furious self-assertion. This is a remade continent, defiantly rising from centuries of oppression to become an economic and political titan: where cash is becoming a thing of the past, where astronomers are unlocking the origin of life and where, twenty-five years after Live Aid, Ethiopia's first yuppies are traders on an electronic food exchange. Yet, as Africa finally wins the substance of its freedom, it must confront the three last false prophets of Islamists, dictators and aid workers, who would keep it in its bonds.

 • Lost City of the Incas af Hiram Bingham
  af Hiram Bingham

  First published in the 1950s, this is a classic account of the discovery in 1911 of the lost city of Machu Picchu.In 1911 Hiram Bingham, a pre-historian with a love of exotic destinations, set out to Peru in search of the legendary city of Vilcabamba, capital city of the last Inca ruler, Manco Inca. With a combination of doggedness and good fortune he stumbled on the perfectly preserved ruins of Machu Picchu perched on a cloud-capped ledge 2000 feet above the torrent of the Urubamba River. The buildings were of white granite, exquisitely carved blocks each higher than a man. Bingham had not, as it turned out, found Vilcabamba, but he had nevertheless made an astonishing and memorable discovery, which he describes in his bestselling book LOST CITY OF THE INCAS.

 • Sunflower af Simon Wiesenthal Spar 24%
  - On the Possibilities and Limits of Forgiveness
  af Simon Wiesenthal

  A Holocaust survivor'ssurprising and thought-provoking study of forgiveness,justice, compassion, and human responsibility, featuring contributions from theDalai Lama, Harry Wu, Cynthia Ozick,Primo Levi, and more.While imprisoned in a Nazi concentration camp, Simon Wiesenthal was taken one day from his work detail to the bedside of a dying member of the SS. Haunted by the crimes in which he had participated, the soldier wanted to confess to--and obtain absolution from--a Jew. Faced with the choice between compassion and justice, silence and truth, Wiesenthal said nothing.But even years after the way had ended, he wondered: Had he done the right thing? What would you have done in his place?In this important book, fifty-three distinguished men and women respond to Wiesenthal's questions. They are theologians, political leaders, writers, jurists, psychiatrists, human rights activists, Holocaust survivors, and victims of attempted genocides in Bosnia, Cambodia, China and Tibet. Their responses, as varied as their experiences of the world, remind us that Wiesenthal's questions are not limited to events of the past.

 • Classical Tradition af Gilbert Highet
  - Greek and Roman Influences on Western Literature
  af Gilbert Highet

  Originally published in 1949, Gilbert Highet's seminal The Classical Tradition is a herculean feat of comparative literature and a landmark publication in the history of classical reception. As Highet states in the opening lines of his Preface, this book outlines "e;the chief ways in which Greek and Latin influence has moulded the literatures of western Europe and America"e;. With that simple statement, Highet takes his reader on a sweeping exploration of the history of western literature. To summarize what he covers is a near-impossible task. Discussions of Ovid and French literature of the Middle Ages and Chaucer's engagement with Virgil and Cicero lead, swiftly, into arguments of Christian versus "e;pagan"e; works in the Renaissance, Baroque imitations of Seneca, and the (re)birth of satire. Building momentum through Byron, Tennyson, and the rise of "e;art of art's sake"e;, Highet, at last, arrives at his conclusion: the birth and establishment of modernism. Though his humanist style may appear out-of-date in today's postmodernist world, there is a value to ensuring this influential work reaches a new generation, and Highet's light touch and persuasive, engaging voice guarantee the book's usefulness for a contemporary audience. Indeed, the book is free of the jargon-filled style of literary criticism that plagues much of current scholarship. Accompanied by a new foreword by renown critic Harold Bloom, this reissue will enable new readers to appreciate the enormous legacy of classical literature in the canonical works of medieval, Renaissance, and modern Europe and America.

 • To The Bitter End af Victor Klemperer
  - The Diaries of Victor Klemperer 1942-45
  af Victor Klemperer

  The second volume of the diaries of Victor Klemperer, a Jew in Dresden who survived the war and whose diaries between 1933 and 1945 have been hailed as one of the most important chronicles of Nazi Germany ever published.A publishing sensation in Germany (where they have sold over 100,000 copies at 45), the publication of Victor Klemperer's diaries brings to light one of the most extraordinary documents of the Nazi period. The son of a rabbi, Klemperer was by 1933 a professor of languages in Dresden. Over the next decade he, like other German Jews, lost his job, his house and many of his friends, even his cat, as Jews were not allowed to own pets. He remained loyal to his country, determined not to emigrate, and convinced that each successive Nazi act against the Jews must be the last.Saved for much of the war from the Holocaust by his marriage to a gentile, he was able to escape in the aftermath of the Allied bombing of Dresden and survived the remaining months of the war in hiding. Throughout, Klemperer kept a diary, for a Jew in Nazi Germany a daring act in itself. Shocking and moving by turns, it is a remarkable and important document, as powerful and astonishing in its way as Anne Frank's classic.The second volume of two, this covers the period from the beginnings of the Holocaust to the end of the war, telling the story of Klemperer's increasing isolation, his near miraculous survival, his awareness of the development of the growing Holocaust as friends and associates disappeared, and his narrow escapes from deportation and the Dresden firebombing in 1945.

 • I Shall Bear Witness af Victor Klemperer
  - The Diaries Of Victor Klemperer 1933-41
  af Victor Klemperer

  A publishing sensation in German, the publication of Victor Klemperer's diaries brings to light one of the most extraordinary documents of the Nazi period.The son of a rabbi, Klemperer was by 1933 a professor of languages at Dresden. Over the next decade he, like other German Jews, lost his job, his house and many of his friends.Throughout, he remained loyal to his country, determined not to emigrate, and convinced that each successive Nazi act against the Jews must be the last. Saved for much of the war from the Holocaust by his marriage to a gentile, he was able to escape in the aftermath of the Allied bombing of Dresden and survived the remaining months of the war in hiding. Throughout, Klemperer kept a diary. Shocking and moving by turns, it is a remarkable and important document.

 • Colour af Victoria Finlay
  - Travels Through the Paintbox
  af Victoria Finlay

  Part travelogue, part narrative history, Colour unlocks the history of the colours of the rainbow, and reveals how paints came to be invented, discovered, traded and used. This remarkable book remembers a time when red paint was really the colour of blood, when orange was the poison pigment, blue as expensive as gold, and yellow made from the urine of cows force-fed with mangoes. It looks at how green was carried by yaks along the silk road, and how an entire nation was founded on the colour purple.Exciting, richly informative and always surprising, Colour lifts the lid on the historical palette and unearths an astonishing wealth of stories about the quest for colours, and our efforts to understand them.

 • United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945, Volume I Spar 24%
  - Early Camps, Youth Camps, and Concentration Camps and Subcamps under the SS-Business Administration Main Office (WVHA)
   

  This monumental 7-volume encyclopedia, the result of years of work by the Jack, Joseph, and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies at the United States Holocaust Memorial Museum, will describe the universe of camps and ghettos-some 20,000 in all-that the Nazis and their allies operated, from Norway to North Africa and from France to Russia. For the first time, a single reference work will provide detailed information on each individual site.This first volume covers three groups of camps: the early camps that the Nazis established in the first year of Hitler's rule, the major SS concentration camps with their constellations of subcamps, and the special camps for Polish and German children and adolescents. Overview essays provide context for each category, while each camp entry provides basic information about the site's purpose; the prisoners, guards, working and living conditions; and key events in the camp's history. Material from personal testimonies helps convey the character of the site, while source citations provide a path to additional information.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.