Genrer
Pris
DKK
Formater
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 60
 • 55
 • 16
 • 13
 • 6
 • 4
Sprog
 • 436
 • 999+
 • 999+
 • 105
 • 140
 • 999+
 • 84
 • 64
 • 38
 • 34

Kristendom og biblen

 • Middelalderens Danmark af Per Ingesman Spar 17%
  af Per Ingesman, Ulla Kjær, Per Kristian Madsen & mfl.

  Middelalderen er perioden fra kristendommens indførelse omkring 965 til reformationen i 1536.Det var i løbet af middelalderen, at Danmark blev til som nation, samtidig med at det blev en del af Europa. Med overgangen til kristendommen skiftede Danmark ikke bare tro, men også kultur. Kongemagt og kirke arbejdede sammen om at gøre Danmark til en kristen nation. Danmark blev en del af den kristne kulturkreds.

 • Solstorm af Asa Larsson
  af Asa Larsson

  "Det stormer på solen. Vintermørket brydes af nordlyset, der glider som en drage over Kirunas iskolde himmel. I Krystalkirken kæmper lys og mørke, og menighedens ikon, den karismatiske Viktor Strandgård, findes myrdet og lemlæstet midt i altergangen. Skattejurist og arbejdsnarkoman Rebecka MArtinsson, som for længst har forladt fødebyen Kiruna i det nordligste Sverige, bliver bedt om at vende ""hjem"" - barndomsveninden Sanne, søster til den myrdede Viktor, har brug for hendes hjælp. Modvilligt tager MArtinsson tilbage til Kiruna, hvor hadet vokser om kap med mørket i et lille frikirkesamfund, der vil gøre alt for at bevare sine hemmeligheder. SOLSTORM er første bog i Åsa Larssons populære serie om juristen Rebecka Martinsson.""Et brag af en debut. Faktisk kommer man under læsningen flere gange til at tænke på Kerstin Ekmans 'Hændelser ved vand', som nok er verdens bedste kriminalroman.Povl Høst-Madsen, Ekstra BladetLysende svensk krimidebut! Det er barsk, men også morsomt, for Larsson er herligt usentimental, når hun tager sine personer på kornet.Mette Strømfeldt, B.T."

 • Fremtidens danske religionsmodel af Lisbet Christoffersen m.fl. Spar 20%
  af Lisbet Christoffersen m.fl.

  Forholdet mellem stat og kirke er til debat i Danmark. Som i andre europæiske lande bygger forholdet mellem stat og kirke i Danmark på en religionsmodel med trosfrihed og ret til at danne religiøse samfund. Samtidig har folkekirken som majoritetskirken en historisk særstilling. Denne religionsmodel er i Danmark og i mange andre lande ved at miste sin selvfølgelighed, og de øvrige nordiske lande fx har som konsekvens heraf gennemført eller igangsat religionspolitiske reformer.Denne bog belyser den danske religionsmodels historiske og aktuelle udformning.

 • Diakoni og menneskesyn af Johannes Nissen Spar 20%
  af Johannes Nissen

  'Diakoni og menneskesyn' giver en indføring i diakoniens teologi og peger på en række aktuelle udfordringer – især når det gælder menneskesynet. I bogen drøftes en række grundlæggende spørgsmål vedrørende diakoniens indhold og begrundelse – f.eks.:- ligheder og forskelle mellem almen, human omsorgsetik og kristen omsorgsetik- diakonal spiritualitet- menighedsdiakoni og profetisk diakoni- diakonale organisationers rolle i velfærdssamfundet- samspillet mellem diakonal tjeneste og professionalisering- omsorgsrelationer og hjælperroller "En af bogens store styrker er, at Nissen applicerer en nytestamentlig etik på nutiden. Med en tålmodig grundighed vender og drejer han tingene og anskuer problemstillingerne ud fra så mange vinkler som muligt. Det gør også denne bog meget velegnet til studiebog." Helle Christiansen, Kirkens Korshær – anmeldelse i Præsteforeningens Blad

 • Bibelen af Den autoriserede oversættelse 1992
  af Den autoriserede oversættelse 1992

  Denne e-bog indeholder den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992. Udgaven består af Det Gamle og Det Nye Testamente, som er oversat fra henholdsvis hebraisk og græsk.Hendes Majestæt Dronning Margrethe II har autoriseret denne oversættelse til brug i folkekirken ved højmesser og kirkelige handlinger. Den bruges også af de fleste andre kirkesamfund i Danmark.

 • Den lodrette beståen af Inger Røgild Spar 20%
  - Europæisk kultur- og idehistorie
  af Inger Røgild, Jørgen Jørgensen, Kirsten M. Andersen, mfl.

  Den lodrette beståen sætter os på sporet af de europæiske tanker og fortolkninger ved kronologisk at præsentere kilderne til den vesterlandske kultur. Det sker ved idehistorisk at beskrive tænkningen i antikken, middelalderen, renæssancen, reformationen, oplysningstiden, romantikken og religionskritikken i det 19. århundrede samt det 20. og 21. århundredes filosofi og kultur- og religionsmøde. Ligeledes gives et religionshistorisk indblik i jødedommens, kristendommens og islams oprindelse og grundforestillinger.

 • Bibelen med apokryfer af Den autoriserede oversættelse 1992
  af Den autoriserede oversættelse 1992

  Bibelen - den autoriserede oversættelse fra 1992 med apokryfer fra 1998.Det Gamle og Det Nye Testamente i den autoriserede oversættelse fra 1992 og de 11 gammeltestamentlige apokryfer i en autoriseret oversættelse fra 1998. De apokryfe skrifter er en del af Bibelen i de ortodokse kirker og i den katolske kirke. De er til gengæld ikke en del af Bibelen i de protestantiske kirker og derfor heller ikke i folkekirken.

 • Ny praktisk teologi af Hans Raun Iversen
  - Kristendommen, den enkelte og kirken
  af Hans Raun Iversen

  I denne bog sammenfatter Hans Raun Iversen sine 44 års studier i emnet praktisk teologi i Danmark. Bogen er skrevet som en lærebog til faget Praktisk Teologi i det teologiske studium på universitetet og kan også bruges som en håndbog for dem, der blot søger viden om bogens emne. Samtidig har den også karakter af en monografi, der fremlægger en teologisk grundposition.I bogen er kristendommens og kirkens samfundsmæssige stilling i fokus. Det gælder uanset, om der arbejdes overvejede empirisk, historisk eller teologisk, og på trods af at der fokuseres på den enkeltes forhold til kristendommen i dagens individualiserede samfund. Når alle i dag er individualister, er det netop et dybt samfundsmæssigt træk ved vores selvopfattelse! Bogen afgrænses til det danske område, og søger at medtænke alle kirke- og kristendomsformer i Danmark. Bogens første kapitel bringer – for første gang på dansk – en introduktion til metoder i empiriske studier og feltarbejde for teologer. Bogens hovedemner er i øvrigt: Kirkekundskab, kirkesociologi, mission, diakoni, kirke og menighed samt præsterne og de frivillige. Hans Raun Iversen har arbejdet med forholdet mellem folk og kirke i Danmark og Tanzania i flere ansættelser ved Aarhus Universitet 1974-1982 og med udviklingen af dansk, praktisk teologi som lektor ved Københavns Universitet 1982-2018.

 • Og Gud skabte kvinden af Tina Buchwald
  af Tina Buchwald

  Kvindelige, katolske præster? Findes de virkelig?”, er det første spørgsmål, der falder folk ind. Dernæst:” Hvorfor kan kvinder ikke blive præster i den katolske kirke”? Tradition, simpelthen. Men kvinder var i urkirken præster, og op gennem historien har man fra kirkens side forsøgt at undertrykke de kvindelige præster . 150 kvinder har, indtil nu, trodset Vatikanet og er blevet ordineret af biskopper ifølge apostolsk succession, og flere følger trop. Denne bog er dedikeret til alle de modige , katolske kvinder, der modtager et kald af Gud til tjeneste for Ham, og, som de gammeltestamentelige profeter, følger det, koste hvad det vil.

 • En bog om Bibelen af Lisbet Kjær Müller Spar 21%
  - Den historiske Bibel - Bibelens historie
  af Lisbet Kjær Müller & Mogens Müller

  Indeholder en gennemgang af alle skrifter i Bibelen.

 • Kristendommens fornuft af Birgitte Stoklund Larsen Spar 19%
  - Niels Grønkjær 60 år
  af Birgitte Stoklund Larsen

  Kristendommens fornuft udgives i anledning af Niels Grønkjærs 60 år den 23. april 2015 og med det markeres hans betydning for teologiens udfoldelse og den teologiske debat. Spændvidden hos Niels Grønkjær er stor, og det afspejler sig i festskriftets mangfoldige bidrag, der bevæger sig fra teologi over Grundtvig,

 • Afsked med almagten af Lars Sandbeck Spar 19%
  - Lars Sandbeck
  af Lars Sandbeck

  Afsked med almagten udgør et væsentligt bidrag til den aktuelle, kirkelige debat om kristendommens gudsbillede og er skrevet i et lettilgængeligt sprog, så alle interesserede kan være med.

 • Kirkehistorie af Martin Schwarz Lausten Spar 20%
  - Grundtræk af Vestens kirkehistorie fra begyndelsen til nutiden
  af Martin Schwarz Lausten

  I Martin Schwarz Laustens Kirkehistorie beskrives den kristne kirkes historie, inddelt i de velkendte kirkehistoriske perioder.Blandt hovedtemaerne, som behandles i det kronologiske forløb, er teologiens udvikling i de enkelte tidsaldre, gnostikere og kættere, munke- og nonnevæsenet, paveembedets betydning, den lutherske reformation, kirkernes holdning til det sociale spørgsmål, til nazismen og kommunismen, nutidens økumeniske bestræbelser og moderne amerikansk kristendom. 

 • Begyndelsen og Tænkeren af Bibelselskabet. Nudansk oversættelse.
  - Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk
  af Bibelselskabet. Nudansk oversættelse.

  Det hele begynder her. Med Adam og Eva, Kain og Abel, Noa og regnbuen. Vi kender dem alle sammen, for Første Mosebog er og bliver Begyndelsen, de store fortællingers moder.Men Bibelen er mere end begyndelsen - den er også filosofi og tanker om livet. Prædikerens Bog, som på nudansk hedder Tænkeren, stiller skarpt på de helt store spørgsmål, som vi stadig stiller os selv: Hvad er der tid til? Sker der overhovedet noget nyt under solen? Og hvad er meningen med livet?Et hold af forskere og sprogfolk har oversat to af Bibelens mest berømte skrifter fra de hebraiske tekster til et levende nudansk, der letter forståelsen.Nye læsere kan begynde her.

 • I Luthers spor af Niels Thomsen Spar 18%
  af Niels Thomsen

  Reformationen udgik fra Wittenberg. Her skrev Martin Luther i 1517 de 95 teser mod afladshandelen, som satte Tyskland i brand og satte denne by på landkortet for altid.I Luthers spor er en illustreret rejsebog, der beskriver de steder, hvor reformationens begivenheder udspillede sig. Steder som Wartburg, Erfurt, Torgau og ikke mindst Wittenberg.Bogen er til brug for enhver, der rejser 'i Luthers fodspor,' idet den dels fungerer som en guide til disse Lutherbyer og dels trækker reformationens historiske og teologiske perspektiver op.

 • Eftertænkning og genopførelser af Nete Helene Enggaard m.fl. Spar 19%
  - Festskrift til Bent Flemming Nielsen
  af Nete Helene Enggaard m.fl.

  Eftertænkning og genopførelser. Festskrift til Bent Flemming Nielsen er blevet til i anledning af professor dr.theol. Bent Flemming Nielsens 70 års fødselsdag. Bogen er en markering af Nielsens væsentlige betydning for den kirke-/liturgihistoriske og systematisk-teologiske forskning. Bent Flemming Nielsen har igennem sit mangeårige tværfaglige arbejde bidraget produktivt til fagene Dogmatik og Praktisk Teologi. Han har medvirket til at åbne disse fag i lyset af nye forskningsindsigter fra kirke- og liturgihistorie, ritual- og praksisteori, homiletik og kropsfænomenologi i frugtbar kombination med sin baggrund i Karl Barths teologi. Bogens bidragsydere repræsenterer på forskellig måde de forskningsvinkler og tilgange, der udkrystalliserer sig i Nielsens eget arbejde. Festskriftet er en fagfællebedømt antologi med bidrag fra atten udvalgte forskere i dansk og international kontekst. Bogen fokuserer på tre hovedområder med tilknytning til Bent Flemming Nielsens forskningsfelter:- Gudstjeneste, ritual og prædiken- Den lutherske traditions selvforståelse- Karl Barth og det 20. århundredes teologi.Bogens tre redaktører er undervisere og forskere ved Afdeling for ­Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Bogen henvender sig til teoretikere, praktikere og alle med interesse for den aktuelle samtale mellem systematisk teologi, liturgividenskab og kirke­historie.

 • Troens lommebog af Martin Luther
  - Luthers lille Katekismus med enkle forklaringer
  af Martin Luther & Holger Skovenborg

  Hvad tror vi egentlig på i den danske folkekirke? Kirkens bekendelsesskrifter giver svaret. Et af de vigtigste er Lutherslille Katekismus. Troens lommebog er en moderne udgave af denne lille katekismus med korte nutidsdanske forklaringer afteologen Holger Skovenborg. Enkelt og med paralleller til hverdagen giver Troens lommebog en kort og letforståeligindføring i de fleste sider af den kristne tro.Troens lommebog kom første gang i 1994. I denne nye udgave er teksten ført up to date og udvidet med bl.a. nogle småforklaringer til ord og begreber.

 • Gudsriget af Emmanuel Carrere
  af Emmanuel Carrere

  I starten af 90’erne gennemlevede Emmanuel Carrère selv en personlig krise, der udviklede sig til en glødende religiøsitet. Tyve år senere er religiøsiteten kølet af, men nu kan Carrère bruge den private, biografiske vinkel til at fortælle historien om kristendommen, om hvorfor vi tror på Jesu genopstandelse, og hvad den betyder og hvorfor den har formået at holde sig relevant også for moderne mennesker.I Gudsriget fortæller Emmanuel Carrère historien om, hvordan Paulus og Lukas forvandlede en mindre jødisk sekt til det, der skulle blive en verdensomspændende religion.

 • Den Nye Aftale af Nudansk oversættelse
  af Nudansk oversættelse

  Læs kristendommens egne tekster i en ny og letforståelig udgave. Her kan alle være med, også folk der ikke er vant til at læse religiøse tekster. Den Nye Aftale er en nyoversættelse af Det Nye Testamente. Den er blevet til i et samarbejde mellem en række fagfolk med forskellige specialer: klassisk græsk, bibelfortolkning, oversættelse og nudansk. Bibelselskabets nudanske udgave af Det Nye Testamente er siden udgivelsen i 2007 blevet en rigtig nyklassiker. I 2011 kom den i en endnu bedre version. Der er foretaget mere end 1500 forbedringer i teksten, og ordforklaringerne er udvidet. Nu foreligger verdens vigtigste bog, vores kulturelle og religiøse grundtekst, Det Nye Testamente, så på et mundret og moderne dansk, der er lige til at gå til for alle aldersgrupper.

 • Stille nat over Amazonas af Lars Neudorf Spar 19%
  - En beretning om shamanisme og kristendom
  af Lars Neudorf

  En rejse til Amazonas i en søgen efter den styrke og inspiration, der åbenbares i indianernes psykedeliske naturmedicin, ayahuasca, kommer til at vende op og ned på forfatterens medbragte forestillinger – om ham selv, om shamanismen og om at arbejde med psykiske traumer.'Stille nat over Amazonas' er en psykedelisk rejsedagbog, en personlig introduktion til shipibo-shamanismen, et tværreligiøst bekendelsesskrift og et essay om psykoterapi, shamanisme og kristendom. I sine refleksioner kommer forfatteren rundt om Tolkien, Jung og Grundtvig for til sidst at ende ved spørgsmålet om, hvordan man som individ kan finde vej imellem en global selvudviklingskultur og den hjemlige religiøse arv.Forfatteren har valgt at udgive bogen under pseudonymet Lars Neudorf.”Det er en ualmindelig rejse ud i ekstreme sindstilstande, hvis mål er at opnå kontakt til selvet og det almindelige hverdagsliv med dem, man elsker, altså at komme hjem. Og så er det bare en knaldgod historie. Jeg mindes ikke at have læst noget lignende på dansk.” (Thomas Boberg, forfatter til bl.a. Americas og I den næste by)”Stille nat over Amazonas er en fængslende og nøgtern beretning og en eminent læselig tekst, som jeg tror, vil vinde genklang hos hine enkelte. Bogens personlige og saglige stil, iblandet stænk af tør humor, rammer den aktuelle bølge af autofiktion, som hos norske Espedal. Som det narrative momentum finder vi spørgsmålet om godt og ondt som et dybtliggende valg, en afgørelse i os snarere end en, vi selv foretager.” (Carsten Pallesen, lektor Teologiske Fakultet, Københavns Universitet)

 • Clara af Assisi af Lissie Lundh Spar 14%
  - Fattigdommens mystiker
  af Lissie Lundh

  Biografi om helgenen Clara af Assisi (1194-1253), der valgte at give sin store formue til de fattige for at leve et liv i fattigdom, bøn og meditation. Clara af Assisi står ofte i skyggen af helgenen Frans af Assisi, og hun bliver sjældent betragtet som en selvstændig person, men mere som en svag afglans af Frans. Men som det vises i denne biografi, var Clara en beslutsom, handlekraftig og original kvinde, som af kærlighed til Gud trodsede familiens stærke mænd og datidens normer for at finde sin egen religiøse vej. Bogen er bygget på historiske dokumenter og på Claras egne skrifter.

 • Dansk Kommentar til Davids Salmer II af Kirsten Nielsen Spar 20%
  af Kirsten Nielsen & Else K Holt

  Indeholder fortolkninger af Davids Salme 1-72

 • Guds skrøbelige arvinger af Johannes Værge Spar 20%
  - En bog om menneskets fald og fuldendelse
  af Johannes Værge

  Fortællingen om Adam og Evas ”syndefald” er blevet brugt til at tegne et modsætningsforhold mellem Gud og menneske og skabe et fastlåst menneskebillede, med tendens til at tale dårligt om mennesket. I denne bog argumenteres for en ny balance i gudsforholdet og i synet på mennesket. Johannes Værge læser de bibelske tekster med friske øjne, inspireres af oldkirkelige og jødiske fortolkere, af 1600tals-poeten John Milton, af Dostojevskij og flere andre, og bogen fremkalder et billede af gudsforholdet og af menneskets væsen, hvor der bliver plads til den tidlige kristendoms positive og dynamiske menneskebillede og til en vision om menneskets fuldendelse: Mennesket er beskadiget ved faldet, men det, som lyser i Kristus, er sat ind i verden for at helbrede mennesket, bevirke modning og vækst, så mennesket i sidst ende, i opstandelsen, kan blive sandt menneske, blive ført til dets dybe bestemmelse som skabt i Guds billede.

 • Mod til at tro af Anna Marie Aagaard Spar 20%
  - Kapitler om hellighed
  af Anna Marie Aagaard

  Bogen beskæftiger sig med, hvad hellighed, hellige mennesker og et helligt liv kan gå ud på i kristent regi.

 • Tag fat i livet af Inger Birgitte Bruhn Spar 19%
  - Teologiske tagfatlege med konfirmander
  af Inger Birgitte Bruhn

  »Store tanker kræver højt til loftet. Og store spørgsmål kræver himmelrum.Nogle gange næres de dybe samtaler bedst af et godt grin og et tydeligt pulsslag, fordi det afvæbner os, så vi bedre kan tale om det, der virkelig betyder noget.«‘Tag fat i livet’ rummer 12 kapitler med legen som omdrejningspunkt. Legene er ikke blot lege, men de er også i sig selv en fysisk udfoldelse af det enkelte kapitels tema. Dermed er alle konfirmander fra begyndelsen engagereti temaet og har fået et fælles afsæt for atdeltage i resten af undervisningen.Ud over legen er der i hvert kapitel forslagtil andre aktiviteter, oplæg til samtale ogdiskussion samt forslag til tekstarbejdeog afsluttende andagt.

 • Den religiøse dimension af Svend Bjerg Spar 16%
  - Paul Tillich og religionspædagogikken
  af Svend Bjerg, Troels Nørager, Steffen Johannessen, mfl.

  Paul Tillich er en af de mest betydningsfulde teologer i nyere tid og måske mere aktuel i dag end nogensinde. Om det gælder forholdet mellem kirke og kultur, mellem religion og modernitet eller spørgsmålet om gudsbegrebet er Tillich en væsentlig og uomgængelig samtalepartner. Ja, man kan næppe forstå den religionspædagogiske debat i dag uden at kende Tillich som baggrund. Han fastholder, at religion ikke kan marginaliseres i en privatsfære, men er en uundværlig dybdedimension i kultur, samfund og menneskeliv. Den religiøse dimension indeholder artikler, der spænder fra Tillichs syn på kultur og politik, hans religionsbegreb og skelsættende korrelationsmetode, til hans overvejelser om gudsbegrebet - alt sammen sat i relation til den religionspædagogiske debat.Bidrag af Kjeld Holm, Svend Bjerg, Troels Nørager, Eberhard Harbsmeier og Steffen Johannessen. 

 • Løgstrup af Svend Andersen Spar 17%
  af Svend Andersen

  Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup (1905-81) øvede indflydelse i vide kredse, og de senere år er interessen for hans tænkning vokset støt. I denne bog giver Svend Andersen en introduktion til Løgstrups forfatterskab inden for områderne filosofi, etik og teologi.Svend Andersen skildrer baggrunden for Løgstrups tænkning ud fra forholdet til fænomenologiens filosoffer Husserl, Heidegger og Lipps, og inddrager Løgstrups kritik af Kant og Kierkegaard. Samtidig følger han udviklingen frem til det sene forfatterskabs metafysik og ser på konsekvenserne for Løgstrups kristendomsforståelse.Hovedvægten i bogen ligger på etikken, hvor også Løgstrups stillingstagen til problemer inden for politik, økonomi og økologi omtales. I forhold til den oprindelige rummer denne udgave udvidelser samt rettelser og sproglige forbedringer, ligesom litteraturlisterne er opdateret. 

 • Friedrich Schleiermacher af Peter Grove Spar 16%
  af Peter Grove

  Ledetråden for Friedrich Schleiermacher (1768-1834) er først og fremmest at komme til en forståelse af den kristne religion, som samler sig om det særlige ved denne og ikke isolerer den fra den moderne videnskab og kulturen i øvrigt, og samtidig til en forståelse af det humane, som giver plads for religionen. Dette dobbelte anliggende var bestemmende for hans virksomhed som præst, teolog og filosof. Schleiermachers bidrag har øvet stor indflydelse siden da og har stadig uformindsket relevans.

 • Augustins småskrifter om troen, bind 1 af Augustin Spar 19%
  - Den sande religion - Nytten af at tro - Troen og trosbekendelsen - Troen på ting man ikke ser
  af Augustin

  Augustins store forfatterskab omfatter adskillige genrer: bibelkommentar, prædikener og breve, filosofiske dialoger og kirkelig polemik, samt større og mindre skrifter om denkristne religions indhold og væsen. Ved siden af de teologiske hovedværker Bekendelser, Treenigheden og Guds stad findes der ogsånogle kortere fremstillinger fra forskellige perioder af hans liv.De fire småskrifter om troen som udgør dette bind, er formentlig alle fra begyndelsen af 390’erne. De to længste, Den sande religion og Nytten af at tro er direkte stilet til nogle af hansungdomsvenner, der stadig hældede til den manikæiske lære, som han selv havde forladt. Af de to øvrige er Troen og trosbekendelsenholdt som foredrag for en forsamling af biskopper, mens Troen på ting man ikke ser muligvis oprindelig er en prædiken. I demalle fremstiller Augustin troen som en erkendelsesform, der er en nødvendig forudsætning for egentlig rationel forståelse.Dette bind vil blive fulgt af endnu et indeholdende Kristendomsundervisning for begyndere og Tro, håb og kærlighed. En håndbog. Oversættelse og indledning ved Torben Damsholt, som tidligere har oversat Augustins Bekendelser samt hans Filosofiske dialoger, bind 1-3.

 • Thors død af Poul Abildgaard Spar 16%
  af Poul Abildgaard

  Så stivnede de alle. Udenfor hørtes sagte fodtrin ogklirren af stål. Lyden var så svag, at havde de sovet,ville de aldrig have hørt det. Hundene knurrede,men faldt til ro, da Uffe truede ad dem. Uffe gjordetegn og stillede sig hen til døren.Toke rejste sig med dirrende knæ. Han krammedesit korte sværd, så hans knoer blev hvide, og tænktepå Hvide Krist.“Herre, frels mig. Lad mig ikke dø,” hviskede han,og mere blev der ikke tid til.Med et brag sparkede Uffe døren op og stormede ud,så hurtigt han kunne. Efter ham fulgte Urd og detrælle, der var udset til det. Det var ikke mange, forde fleste sov i trællehuset.Toke sænkede hovedet og fulgte efter.Denne historiske ungdomsroman foregår ivikingetidens Danmark i perioden, hvorkristendommen er ved at vinde indpas. Deter en spændende og medrivende skildring afet sammenstød mellem to vidt forskelligereligioner og livsopfattelser i en tid, der fårstor betydning for historien, landet og troen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.