Genrer
Pris
DKK
Anmeldelser
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
Formater
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 329
 • 162
 • 62
 • 11
 • 9
 • 3
Sprog
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 999+
 • 49
 • 43
 • 376
 • 79
 • 51
 • 40

Studie

Find alle tænkelige bøger til studiet. Her er alt fra bøger til folkeskolen, gymnasiet og til universitet og andre master uddannelser. Find bøger om erhvervsøkonomi, jura, medicin, marketing, matematik osv. Her finder du også billige semesterbøger.

 • KENDER DU KINA - Fra Mao til McDonald af Palle Petersen Spar 17%
  - fra Mao til McDonald
  af Palle Petersen

  Dengang og nu - Kina, fotografisk billedbog, set med en ung piges øjne - om nu og dengang - fra kejserriet til Mao og MacDonald - Kina er Verdens mest folkerige land. Det har en mange tusinde år gammel historie, som er meget lidt kendt i Europa. Mange at de ting, vi kender og stadig bruger Kina. Nogle af verdens største bygningværker ligger i Kina - også i moderne tid. Gennem tusinder af år blev Kina styret af kejsere. Omkring 1800-1900 fik europæerne - ved hjælp af kanonbåde - stor indflydelse - bl.a. ved at sælge opium til kineserne. Det kom til flere store oprør. Kejseren blev afsat 1901, m,en der var meget uro. Japanerne gik i krig med Kina og indtog store dele af landet. I 1949 kom kommunisterne til magten. Mao Zedong udråbte landet til Folkerepublikken Kina. Landet blev styret brutalt - og var på mange måder tilbagestående. Efter Mao død og åbning af handel med vesten, har Kina været under kraftig udvikling - skønt det stadig er styret af Det kommunistiske Parti. Mange danske virksomheder er flyttet til Kina.Palle Petersen har skrevet over 100 bøger, både romaner, børne- og undervisningsbøger - mange er udkommet som BILLED-e-bøger - bl.a.:KENDER DU KALALLALIT NUNAAT - Grønland? KENDER DU FØROYAR - Færøerne? KENDER DU ISLAND? KENDER DU DANSKERNES KOLONIER? Alle udkommet som e-bøger.Se mere om PP: http://pallepetersen.mono.net - Kraks blå Bog, http://litteratursiden.dk

 • Bevar roen af Charlotte Andersen Spar 19%
  - En metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD
  af Charlotte Andersen

  Denne bog er en håndsrækning til lærere og pædagoger og andre, der dagligt har til opgave at bidrage til en vellykket inklusion af børn med ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser i skolehverdagen.Alle børn er forskellige, og der findes ikke én metode, der passer alle, men bogen tilbyder et teoretisk velfunderet overblik over et spektrum af tilgange og metoder, der kan hjælpe både eleven og den professionelle i tilrettelæggelsen af en struktureret og velfungerende skolehverdag. Bogen er en 'værkstøjsbog' med konkrete redskaber til at organisere undervisningen, så børn med ADHD bliver inkluderet i fællesskabet. Bogen er bygget op omkring temaerne: relationsarbejde, struktur og organisering, undervisningssituationer samt forældresamarbejdet. Hvert kapitel indeholder cases, der illustrerer virkeligheden for og med børn med ADHD - både fra barnets og den voksne professionelles perspektiv, lige som bogen også indeholder ideer til, hvordan man kan inddrage forældrene i det gode inklusionsarbejde.

 • Matematik B noter af Kathrine Svejstrup Spar 18%
  - Hjælp til eksamenslæsning
  af Kathrine Svejstrup

  Denne e-bog indeholder 14 dispositioner lavet på baggrund af 14 eksamensspørgsmål til en mundtlig matematik eksamen på b-niveau taget gennem VUC Aarhus i sommeren 2015. Udover grundige dispositioner til hvert af eksamensspørgsmålene er der også nyttig matematisk viden, som er central for en grundlæggende forståelse for matematik på b-niveau samt eksamensdispositionerne og eksempler på eksamensopgaver til den skriftlige eksamen samt besvarelser af disse. E-bogen giver en grundig gennemgang af udvalgte beviser, og kan derfor bruges som et supplerende forståelses værktøj til matematik på b-niveau, samt give inspiration til opstilling af egne eksamensdispositioner.Noterne er skrevet af en elev, der har struktureret og med egne ord omskrevet pensum til størst mulig overblik. Noterne resulterede i et 12-tal i mundtlig matematik B. Bogen svarer til 97 Word-sider.

 • At lære at forstå af Andreas Gruschka
  af Andreas Gruschka

  Den tyske pædagogiske forsker Andreas Gruschka kritiserer nådesløst og overbevisende det aktuelle uvejr af reformer, der rammer uddannelsessystemerne, særligt i Europa og USA. Hans udgangspunkt er udviklingen i Tyskland, men indholdet vil være helt genkendeligt for en dansk læser.Gruschka beskriver, hvordan den ene reform hurtigt følger den anden, så den seneste devaluerer den foregående, uden at nogen når at få klarhed over reformernes eventuelle effekt. Hvis der da overhovedet er kommet noget ud af dem andet end mismod blandt lærerne?Bogen indeholder kritiske analyser af ”opskrifter” på god undervisning (fx Hilbert Meyer) og af det allestedsnærværende kompetencebegreb, som nogen fejlagtigt forestiller sig kan erstatte dannelsesbegrebet.Gruschka er særlig kritisk over for en ”didaktisering”, hvor undervisningen udarter sig til fokusering på bestemte undervisnings- og arbejdsmetoder uden sensibilitet for undervisningens konkrete indhold. Konsekvensen af didaktiseringen er, at undervisningens sigte om at øge elevernes forståelse af en sag og derigennem elevernes dannelse til myndighed fortabes.Bogen henvender sig alle, der beskæftiger sig med undervisning og uddannelse, både praktikeren, udvikleren og forskeren.

 • Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne af Christian Helms Jørgensen Spar 19%
  af Christian Helms Jørgensen

  Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn til karakterer, og færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Pigerne er derimod kommet i flertal på de videregående uddannelser.Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber.Giver det overhovedet mening at tale om et særligt drengeproblem i uddannelsessystemet?Antologien giver et overblik over drengedebattens historiske udvikling og over forskellige teoretiske forståelser af mænd og maskuliniteter. Desuden kaster forfatterne et kritisk lys over det statistiske grundlag for at se drenge som tabere .Med udgangspunkt i den aktuelle danske forskning på området behandler forfatterne forskellige grupper af drenges vilkår og vanskeligheder i ungdomsuddannelserne og belyser således køn og maskulinitet i det almene gymnasium, i de erhvervsgymnasiale uddannelser, på handelsskoler og tekniske skoler.Endvidere belyses drenges overgang til videregående uddannelser, drenge fra etniske minoriteter og såkaldt sårbare drenge.

 • Min arbejdsplads i det offentlige - 2 af Ole H.B. Andreesen m.fl.
  af Ole H.B. Andreesen m.fl.

  ”Min arbejdsplads i det offentlige 2”, er bind 2 i en serie på tre bøger til uddannelsen Offentlig Administration på landets handelsskoler.Målet med bogen er bl.a. at give en indføring i de forskellige udviklingstendenser, der præger den offentlige sektor. Det drejer sig fx om kvalitetsarbejde med de forskellige ydelser, samspillet mellem den offentlige og private sektor samt virksomhedskultur – herunder hvordan en organisationskultur forandres. Derudover behandles bl.a. mediernes rolle i vores demokrati, reglerne for god offentlig sagsbehandling, indsamling af data og EU. Kapitlet om EU dækker også valgfaget ”EU og internationalisering”.

 • Neuropsykologisk udredning af Aase Tromborg
  af Aase Tromborg & Helle Kjærgård

  En neuropsykologisk udredning er en specialiseret psykologisk undersøgelseaf en person, hvor der er konstateret – eller hvor der er mistanke om – en funktionsforstyrrelse eller kognitiv dysfunktion. Undersøgelsen har fokus påde kognitive funktioner og indbefatter en analyse af kognitive styrker og svagheder hos personen. Udredningen tager udgangspunkt i spørgsmål eller undren,som forældre, fagpersoner eller personen selv har i forhold til trivsel, adfærd eller indlæring. Komplekse spørgsmål kræver ofte en udredning, hvor mange forskelligefagpersoner samarbejder.

 • Demokratisk dannelse af Rasmus Kolby Rahbek
  - Højskolen til debat
  af Rasmus Kolby Rahbek

  Demokratisk dannelse udgør sammen med livsoplysning og folkelig oplysning højskolernes hovedsigte. Demokratisk dannelse er dermed ikke et bestemt fag, der skal undervises i, men en del af formålet med den mangfoldighed af aktiviteter i form af undervisning og samvær, der finder sted på højskolerne. Denne antologi ønsker at bidrage til debatten om højskolernes opgave og pædagogik. Gennem bidrag fra højskolefolk, forskere og debattører diskuteres højskolernes forståelse af demokratisk dannelse, hvordan den håndteres i praksis, og hvilke opgaver og udfordringer en demokratisk dannelse i dag må forholde sig til.Bidragene præsenterer ikke et samlet svar på disse spørgsmål. Buddene er mange, og tager både afsæt i højskolernes overordnede opgave og den konkrete pædagogiske praksis. Alligevel er der en række temaer eller røde tråde, der går igen på tværs af de forskellige bidrag. Det drejer sig blandt andet om højskolen som eksperimentarium, nødvendigheden af en åben dannelse, forholdet mellem individ og fællesskab samt betydningen af erfaring og handling. Højskolens opgave og pædagogik angår imidlertid ikke kun højskolerne selv. Foruden at være relevant for folk med en generel interesse for demokratisk dannelse, kan antologien også læses som et indlæg i en større diskussion om, hvordan vi som samfund forholder os til spørgsmål om skole, pædagogik, dannelse og demokrati. Deltagende medborgerskabaf Rasmus Kolby RahbekHøjskolen mellem samfundsdannelse og selvdannelseaf Ove KorsgaardNysgerrighedens dannelsespotentialeaf Simon AxøSystemet, det er os! af Rane Baadsgaard LangeBegejstringens dannelse - om æstetik og politisk pædagogikaf Malthe Ibsen SørensenHistoriske øer i et hav af senmodernitetaf Simon FinnerupHøjskolen og det sidste menneskeaf Dennis NørmarkVerden Brænder – så de unge skal brænde for verdenaf Sigrid Dahl & Mads PhillipsenFordi alt ikke er lige-gyldigtaf Claus StaalNår idrætten åbner for demokratisk læringaf Lars OlesenDannelse til globalt medborgerskabaf Sara MortensenSlip deltagelsen friaf Mikkel Vinther & Torben VinterDeltagelsens dannelse af Per MouritsenDemokrati med og uden åndaf Finn Thorbjørn HansenDemokratisk dannelse i posttraditionelle fællesskaberaf Henrik Kaare NielsenFørst ung, så konkurrencestatssoldatOlav Hesseldahl & Kenneth SalomonsenDemokratisk dannelse mellem individ og fællesskabaf Rune Lykkeberg

 • Innovation i folkeskolen af Karin Svennevig Hyldig
  - - foretagsomhed som kompetence
  af Karin Svennevig Hyldig & Anne Kirketerp

  Denne bog er en indføring i, hvordan elever lærer at omsætte kreative tanker til innovative handlinger, som skaber værdi for eleverne selv og andre. Med udgangspunkt i 15 års undervisning og forskning gennemgår psykolog, ph.d. Anne Kirketerp betingelserne for og principperne bag innovation og entreprenørskab i folkeskolen. Suppleret med forslag til øvelser og illustrerende eksempler til inspiration.Med afsæt i positiv psykologi, læringsteori og entreprenørskabsteori giver bogen definitioner på og overblik over begreberne kreativitet, innovation, foretagsomhed og entreprenørskab. Uanset om kompetencen foretagsomhed skal bruges til at starte virksomheder, blive en innovativ tømrer, læge eller pædagog, bunder den i én og samme bagvedliggende evne til at gøre noget ved det, vi oplever er forkert i verden.Bogen henvender sig primært til lærere og pædagoger i folkeskolen. Journalist Karin Svennevig Hyldig har bearbejdet indholdet med henblik på at gøre bogen tilgængelig for alle."Ambitionen om at være „bedst“ globalt indenfor læsning og matematik er efter min vurdering den største forhindring for Danmarks fremtid som foretagsom og innovativ nation. Ikke fordi vi skal undlade at træne dansk og matematik, men fordi et så stærkt krav om måling af noget bestemt, som vi i skrivende stund er vidner til, uvægerligt vil sløre fokus på almene kompetencer som foretagsomhed." - Citat fra bogen

 • Veje til professionel udvikling af Lisbeth Lunde Frederiksen
  - – i læreruddannelse og lærerarbejde
  af Lisbeth Lunde Frederiksen & Karen Marie Hedegaard

  Siden årtusindeskiftet har vi oplevet et hastigt reformtempo for både skole og læreruddannelse, og der stilles krav til både ledere og undervisere om at medvirke til udvikling af praksis. Det stærke fokus på udvikling og forandring indebærer en risiko for afprofessionalisering på grund af øget politisk og administrativ styring, men der opstår samtidig en mulighed for dynamisk vekselvirkning mellem forskning, uddannelse og praksis, i det omfang det er aktørernes situation og erfarede problemstillinger, der er udgangspunktet.Det er en fælles antagelse for de forsknings- og udviklingsprojekter, som beskrives i bogen, at samarbejde med lærere og undervisere, der skal være aktører i forandringsprocesserne, er en forudsætning for bæredygtig udvikling i skole og uddannelse. Disse processer fremmes af en stærk lærerprofessionalitet, en grundfaglighed af viden og kriterier for god praksis.I ‘Veje til professionel udvikling – i læreruddannelse og lærerarbejde’ præsenteres forskellige veje til udvikling af praksis gennem et samarbejde mellem forskning, skole og uddannelse. Veje der kan bidrage til udvikling af undervisningspraksis og samtidig bidrage til professionel udvikling hos lærerstuderende, lærere i skolen, ledere i skolen og undervisere i læreruddannelsen. Bogen indeholder følgende bidrag:Kapitel 1‘Uddannelsesforståelser i og af læreruddannelsen – en didaktisk refleksionsmodel’af Lisbeth Lunde Frederiksen, Jens H. Lund & Mette H. BeckKapitel 2Skønnets byrder – det usynlige i lærerarbejde af Karen Marie HedegaardKapitel 3‘Tredje læringsrum i krydsfeltet mellem skole og læreruddannelse’af Birgitte Lund Nielsen & Karen Marie HedegaardKapitel 4‘Professionscirkler – samarbejde om undersøgelse og udvikling i skole og læreruddannelse’af Karen Marie Hedegaard & Carsten Linding JakobsenKapitel 5Mentoruddannelse for 50+’ere som led i horisontal karriereudvikling’af Lisbeth Lunde FrederiksenKapitel 6‘Gruppementoring med fokus på aktioner for udsatte lærere – en ny vej til fastholdelse af lærere’af Lisbeth Lunde FrederiksenKapitel 7Implementeringsfaglighed – et nyt aspekt i lærerprofessionens faglighed?af Jens H. Lund, Steen Juul Hansen & Peter Hougaard Madsen Kapitel 8‘Skolelederes udfordringer i lyset af pædagogisk ledelse’af Lisbeth Lunde Frederiksen, Eva Bjerrum & Anne Bøgh FangelSerien ‘Lærerens grundfaglighed' er en urække udgivelser, der imødekommer lærerfagets grundlæggende faglighed, dets metoder og begreber.Bøgerne i denne serie går i dybden med centrale problemstillinger i lærerens arbejde med at varetage elevers læring, udvikling, trivsel og dannelse. Der er fokus på at formidle viden, argumenter og forskningsresultater om lærerfagets faglighed på en praksisnær måde.Udgivelserne spænder fra studiebøger inden for det pædagogiske fagområde i læreres grund-, efter- og videreuddannelse til den konkrete undervisningspraksis.

 • Begrebet Spar 13%
  - Et kritisk overblik over betydninger
  af Jens Jørgen Hansen & Nina Bonderup Dohn

  Bogen handler om digitalt didaktisk design med brug af web- og mobilteknologi. Den sætter fokus på de muligheder og problemstillinger, som digitaliseringen bringer med sig i forhold til læring og kommunikation.Bogen har tre dele: en teoretisk, en teknologisk og en praktisk. Den teoretiske del forklarer centrale begreber knyttet til design af digitale ressourcer og aktiviteter med henblik på undervisning, læring og faglig formidling. Den teknologiske del fokuserer på teknologi og interaktionsmuligheder for digitale ressourcer i form af web 3.0 og af e-bøger. Den praktiske del præsenterer fire konkrete cases, der tilsammen illustrerer væsentlige faktorer i konkret realisering af digitalt didaktisk design. Bogen henvender sig især til forskere, undervisere og studerende i fag om it og læring på informations- og biblioteksvidenskabsstudier samt på læreruddannelser og efter- og videreuddannelser.Forfatterne tilhører alle forskningsprogrammet Didaktik, design og digitalisering på Syddansk Universitet. De arbejder med digitalt didaktisk design fra forskellige vinkler: teknologisk, vidensfilosofisk, læringsteoretisk og didaktisk.Didaktik, design og digitalisering, er en del af serien Medier, kommunikation, journalistik.

 • Aktive fortællinger, rim og remser af Lotte Salling Spar 19%
  - Dialogisk læsning med børn
  af Lotte Salling

  Denne bog er skrevet til børn i børnehaver, 0.-1. klasser samt alle forældre og voksne, der ønsker at styrke børns sprog og sproglige opmærksomhed. Bogen præsentere en række sjove historier - alle med det formål at lade børn lege med sproget og træne dialogen. Hver fortælling indeholder remser eller rimord, som børnene skal snakke og gætte med på. Desuden er der idèer til efterfølgende dialog om teksterne, ligesom mange af historierne inddrager den kropslige dimension. Før hver historie er der forslået et alderstrin, så bogens brugere nemt kan finde frem til de historier, som vil være egnede for netop deres børnegruppe. Der er desuden konkrete anvisninger på, hvad både børn og voksne skal gøre. Bogen byder på timevis af lærerigt samvær for både store og små!

 • Styr på stavning af Dorthe Mølgaard Mathiasen Spar 19%
  - Kontekstorienteret staveundervisning for 5.-9. klasse
  af Dorthe Mølgaard Mathiasen

  Bogens elevdel findes også som digital ressource på www.dafolo.dk/stavning, så du kan arbejde elektronisk med opgaverne i din klasse.En effektiv staveundervisning bør indgå i arbejdet med læsning og skrivning og dermed være en integreret del af den daglige danskundervisning. Styrpå stavning formidler en kontekstorienteret tilgang til stavning baseret påforskning i, hvordan børn lærer at stave.Bogen er opbygget i to dele. Første del er en lærerdel, der giver et didaktisk fundament til at undervise ud fra den kontekstorienterede tilgang. Du får viden om stavning på dansk i almindelighed, om principperne bag vores retskrivning og om, hvordan børn tilegner sig stavekompetencer.Bogens anden del er en elevdel, der består af opgaver, der integrerer stavearbejdet i meningsfyldte danskfaglige aktiviteter i 5.-9. klasse. Du kan vælge at anvende hele elevdelen som kompendium til din klasse, eller du kan plukke elementer ud, som passer til dine elever og din aktuelle undervisning. Elevdelen indeholder også spørgeskemaer, der kan anvendes til løbende at måle og dokumentere elevernes læringsprogression inden for stavning, ligesom de kan anvendes af eleverne til selvvurdering.I opgaverne indgår i høj grad peer-tutoring, hvilket på dansk kan oversættes til kammeratvurdering eller elev-elev-feedback. Det betyder, at eleverne løbende fungerer som ”tutorer” for hinanden og altså giver hinanden feedback undervejs i læreprocessen. Da eleverne også udvikler læringsstrategier og metoder til selvvurdering gennem materialet, vil de i høj grad være samt blive selvhjulpne i deres stavearbejde. De lærer at lære.

 • Skrivedidaktik af Lene Storgaard Brok
  - en vej til læring
  af Lene Storgaard Brok, Klara Korsgaard & Mette Bjerregaard Bak

  Gennem skrivning udvikles tanker, som former sig til tekst. Det kan faglæreren udnytte i sin undervisning, og med en tydelig og aktiv skrivedidaktik får lærerne mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så eleverne kan skrive sig til faglig viden. Skrivning i fagene styrker elevernes faglige udvikling, når lærerne har et fælles sprog om skrivning og eksplicit arbejder med skriveformål, skriveordre, modellering og feedback. ‘Skrivedidaktik – en vej til læring’ er en bog, der anbefaler lærere at lade eleverne skrive i skolens fag for at understøtte deres læreprocesser. Bogen bygger på Nationalt Videncenter for Læsnings projekt ”Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag”. Projektet har fokus på, hvordan skrivedidaktik kan understøtte den faglige undervisning og give eleverne mulighed for at forme og fastholde den viden, de tilegner sig i de forskellige fag. Bogen er delt i tre. Del 1 præsenterer det metodiske grundlag for at arbejde med skrivedidaktik i et skoleudviklingsperspektiv. Del 2 gør rede for skrivedidaktiske tiltag, der understøtter et vellykket arbejde med skrivning i fag. Del 3 løfter perspektivet til at se skrivning i skolen som et væsentligt aspekt af elevernes literacy, der kan bidrage til at uddanne dem til selvstændige livsduelige mennesker, der kan komme til orde og tage del i samfundet.Bogen er skrevet til lærere og vejledere, der arbejder med udvikling af elevers skrivekompetence i fagene og til lærerstuderende, der står overfor at skulle i gang med at gøre det samme. Desuden henvender bogen sig til skoleledere og administratorer, som spiller en afgørende rolle i forhold til udvikling af en skriftlighedskultur på skolerne.

 • Professionel kærlighed af Per Schultz Jørgensen Spar 19%
  - Er der plads til følelser i professionelle relationer?
  af Per Schultz Jørgensen, Steen Hildebrandt, Claus Holm, mfl.

  Er der plads til følelser i professionelle relationer?Det er et spørgsmål, der skiller vandene.Forskningen viser med tiltagende styrke, at menneskets udvikling, læring og trivsel har de bedste kår i kærlige relationer. Ligeledes ønsker vi for vores børn, syge, unge og ældre, at de modtages kærligt af såkaldt ”varme hænder”, når de passes, plejes og undervises af professionelle omsorgs- og relationsarbejdere. På den anden side kan man sætte spørgsmålstegn ved, om vi kan forlange af et menneske, at det skal fremvise specifikke følelser som del af det daglige arbejde.Alle, der arbejder med mennesker, vil indimellem opleve, hvordan deres følelser debatteres og problematiseres i en arbejdsmæssig kontekst. Mange oplever at føle usikkerhed omkring hvad – og hvor meget – de føler og bør føle. Kærligheden er et spørgsmål, der finder sit svar i den daglige praksis. Vi lever i det, vi lever med det – og tager man ikke stilling med sin bevidste vilje, tager man i hvert fald stilling med sin adfærd. Målgruppen for denne bog er derfor alle, der arbejder med mennesker og i denne forbindelse interesserer sig for følelsernes tilstedeværelse og betydning i de professionelle forhold. De oplagte læsere er pædagoger, lærere og ansatte i ældresektoren, mens bogen dog er lige så aktuel for socialrådgivere, psykologer, ledere og andre relationsarbejdere.Følelserne er virkelig kommet på dagsordenen, når vi taler om relations- og omsorgsprofessioner, og derfor er der behov for, at vi diskuterer og tager stilling til temaet. I denne antologi tilbydes en række forskellige perspektiver på den professionelle kærlighed. Alle bidragene repræsenterer holdninger til, hvordan man kan forstå den professionelle kærlighed, og hvilke faktorer der henholdsvis hæmmer og fordrer kærligheden i praksis.

 • Evidens i pædagogens praksis af Peter Dahler-Larsen Spar 19%
  - En introduktion
  af Peter Dahler-Larsen, Lars Qvortrup, Torben Næsby, mfl.

  Politikere, forskere og praktikere i den pædagogiske verden er alle optaget af, at den pædagogiske praksis er forankret i den for tiden bedste tilgængelige viden - at den er evidensinformeret. En evidensinformeret pædagogisk praksis vil sige, at pædagoger foretager pædagogiske og didaktiske refleksioner og handlinger på baggrund af professionel erfaring og dømmekraft - informeret af forskningsviden.Formålet med denne bog er at introducere til evidensbegrebet. Hvad ved vi om det, hvilken betydning har det, og hvordan kan vi forholde os til det og arbejde med det i pædagoguddannelsen og i pædagogisk arbejde?Bogen er delt ind i tre dele: Debatten om evidens; Metoder i evidensforskning og Arbejdet med evidens i uddannelse og pædagogisk praksis. Den er oplagt som studiebog til pædagoguddannelsen, da den skriver sig op mod uddannelsens kompetenceområder og videns- og færdighedsmål, herunder især de nationale moduler inden for specialiseringerne, bachelorprojektet og den fjerde praktikperiode.Se bogens digitale materiale på www.dafolo.dk/profpædagog. Her findes en lang række forslag til studerendes selvaktivitet og den videre læsning.

 • Aktive eventyr af Lotte Salling Spar 19%
  - Dialogisk læsning i børnehave og indskoling
  af Lotte Salling

  Denne bog er en selvstændig fortsættelse af bogen Aktive fortællinger, rim og remser – dialogisk læsning med børn. Udgivelsen indeholder 30 eventyr, der alle fokuserer på, at børnene skal være aktivt deltagende under oplæsningen, både sprogligt og kropsligt. Eventyrene er alle omskrivninger eller gendigtninger af mere eller mindre kendte eventyr – tilsat Lotte Sallings skæve vinkler og sjove rim.Hver historie indledes med en beskrivelse af, hvordan børnene kan deltage, for eksempel ved at gentage remser, gætte og snakke med på rimord eller lave bestemte fagter undervejs. Til hvert eventyr hører desuden en række fokusord, spørgsmål og ideer til aktiviteter. Materialet er særligt velegnet at bruge sammen med børn i 5-10-årsalderen.Alle bogens illustrationer kan downloades fra hjemmesiden www.aktiveeventyr.dk. På den måde kan de eksempelvis vises på smartboard under oplæsningen.

 • Den mørke gade af Kirsten Ahlburg Spar 16%
  af Kirsten Ahlburg

  Det er nat. Lars går alene hjem fra diskoteket. Han går hen ad en lille, mørk gade. Her møder han tre unge mænd. De standser foran Lars. De ser ikke venlige ud. Lars bliver bange. Hvad vil de? Målgruppe: Unge og voksne tosprogede, læsesvage børn og unge i folkeskolen samt voksne læsesvage.

 • Det professionelle kram – En guide til fagfolk, som arbejder med børn og unge af Ulla Dyrløv
  af Ulla Dyrløv

  ‘Det professionelle kram – En guide til fagfolk som arbejder med børn og unge’ handler om, hvordan man kan se, lytte til og tale med børn og unge i krise. I bogen beskriver psykolog Ulla Dyrløv enkelt og ligefremt, hvordan en fagperson kan tage hånd om et barn eller en ung, som er ulykkelig, bange, angst eller ensom. Hvordan kan du kontakte barnet? Hvad gør du (og hvad gør du ikke), hvis et barn kontakter dig for at få en snak? Hvordan kan du gribe samtalen an? Hvem har ansvaret for hvad?

 • Tusind farver Rasmus Seebach - melodilinje, klaverakkompagnement, guitarnoder, vokal af Rasmus Seebach
  - Melodilinje, klaverakkompagnement, guitarnoder, vokal til Tusind Farver af Rasmus Seebach
  af Rasmus Seebach, Lars Ankerstjerne & Nicolai Seebach

  Klaver akkompagnement, melodilinje, becifringer, tekster og guitar akkorddiagrammer og kan bruges af dig der for nylig er gået i gang med at spille og for dig som er øvet.

 • Læringens fundamenter af Mikael Jensen
  - – teorier og perspektiv
  af Mikael Jensen

  Alle har oplevet læring. Vi har alle tillært os viden og færdigheder. Alligevel kan det være svært at formulere præcist, hvad læring er for en størrelse, at beskrive den og forklare den.I denne bog findes en række bud på, hvad læring er, og hvad der betinger læring. Forfatterne belyser læring i undervisningen, og hvordan den kan udvikles, men de beskriver også læringens mangfoldighed og dens alsidighed. De viser, at læring kan række langt ud over skolens rammer.Bogen behandler læring gennem vinkler som kognitions- og neuroforskning, miljøpsykologi, design og medieforskning, og den bringer følgende perspektiver i spil: • individets udvikling og den lærende hjerne • læring som erfaring, forståelse og sammenhæng • læring, interaktion og teknologi • direkte og indirekte læring • læring, sprog og kommunikation • læring som reproduktion og læring for fremtiden • deltagelse og demokrati Bogen spænder bredt og er dynamisk opbygget. Den henvender sig til studerende og undervisere i folkeskolen, men kan læses af alle interesserede.Bogen indeholder følgende bidrag:Kapitel 1: Læringens fundamenter – en introduktion af Mikael JensenKapitel 2: Udviklingspædagogik af Ingrid Pramling SamuelssonKapitel 3: Læring som forandret oplevelse af Ulla RunessonKapitel 4 : Forståelsens betydning for læring af Peter GärdenforsKapitel 5: Den lærende hjerne i den digitale tidsalder af Rolf Ekman og Karin FogelbergKapitel 6: Om det sagliges betydning for læring af Bodil JönssonKapitel 7: Direkte og indirekte læringen i skolen af Ingrid CarlgrenKapitel 8: Stedets pædagogik af Moira von WrightKapitel 9: Lydmiljøets betydning for klasseværelset som læringsmiljø af Anders Kjellberg og Staffan HyggeKapitel 10: Læringens sproglige udtryk af Caroline LibergKapitel 11: Læring i et samtaleanalytisk perspektivaf Fritjof Sahlström og Helen MelanderKapitel 12: Læring gennem deliberativ kommunikation af Tomas EnglundKapitel 13: Traditionalisme og progressivisme i synet på læring af Roger SäljöKapitel 14: At humanisere og demokratisere uddannelse af Bernt Gustavsson

 • Skolen i Morgen. Nr. 2. 2014. 18. årgang. Tema: Ledelse af inklusion af Niels Egelund Spar 18%
  af Niels Egelund, Susan Tetler, David Mitchell, mfl.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Inklusionsindsatsen i DanmarkAf Camilla Brørup Dyssegaard og Niels EgelundMed udgangspunkt i ”Dokumentationsprojektet” fremlægger forfatterne i denne artikel evidens for, hvordan det står til med inklusionen i Danmark. Resultaterne peger på, at skoleledelserne stadig står over for betydelige udfordringer, blandt andet når det drejer sig om kompetenceudvikling af skolens professionelle.Inklusion – dilemmaer i organisation, profession og praksisAf Helene RatnerMed fordringen om inklusion opstår der en række dilemmaer i skoleledelsens arbejde. Denne artikel peger på disse dilemmaer og skaber derigennem en bevidsthed om inklusionens udfordringer, der kan hjælpe skolens ledelse til at bygge bro mellem idealet om inklusion og den konkrete praksis.Skolens arbejde med udvikling af inkluderende klasseledelseAf Mette Molbæk og Susan TetlerUdvikling af skolens praksis kommer ikke af sig selv, men kræver en rammesætning og løbende evaluering udført af skolens ledelse og lærere. Artiklen her præsenterer en konkret model til at arbejde med at udvikle en inkluderende klasseledelse ud fra flere dimensioner: den rammesættende,den relationelle, den didaktiske og den organisatoriske dimension.Skolekulturen som inklusionsstrategiAf David MitchellDavid Mitchell har gennem en omfattende metaanalyse af forskning på området fundet frem til 27 strategier, der har vist sig at have en inkluderende effekt i skolen. Her præsenteres strategi nummer 23, som ser nærmere på skolens kultur og ikke mindst skoleledelsens rolle i at skabe en inkluderende undervisning.

 • Søren og Mette læser historier læsebog 1.-2. kl. Niveau 2 af Knud Hermansen
  af Knud Hermansen & Ejvind Jensen

  Søren og Mette - gør læsning til leg.Bogen indeholder 16 mindre historier. Nogle af dem handler om Søren og Mette - andre tager udgangspunkt i gamle eventyr og sange som fx. Højt fra træets grønne top, Bamsefars fødselsdag m.fl. Historierne spænder bredt og har en passende længde, så det ikke bliver ensformigt for den lille læser.Søren og Mette er igennem tiden blevet fremhævet som det system, der har den bedste metode til at lære børnene at læse. Nye læsesystemer har taget over, men de er stadig bygget på Søren og Mettes læringsprincipper. Derfor vil dette nostalgiske læsesystem fungere perfekt som supplerende materiale til træning i hjemmet ved læsetræning og læseløft. Niveauet i "Søren og Mette læser historier" svarer til 1.-2. klasse.Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/

 • Udviklende øjeblikke - Udviklingspsykologi i pædagogisk arbejde af Rikke Yde Tordrup
  af Rikke Yde Tordrup

  Udviklende øjeblikke er de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Hvad betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et barns udvikling, og hvad skal pædagoger og andre voksne omkring barnet være opmærksomme på, både hos barnet og hos dem selv, for at disse øjeblikke kan opstå? Rikke Yde Tordrup gennemgår i bogen de tegn, der kan være på, at et barn har udviklingsvanskeligheder, og hun fortæller, hvordan pædagoger og andre voksne omkring barnet kan støtte børn i deres udvikling.I bogen bliver udviklingspsykologi og tilknytningsteori gennemgået på en enkel og tilgængelig måde, som knytter an til, hvordan hverdagen er for børn i dagpleje, daginstitution og indskoling. Bogen henvender sig til pædagoger, socialpædagoger, dagplejere, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, lærere og andre, der arbejder med børn. Forældre vil også med udbytte kunne læse bogen.RIKKE YDE TORDRUP er cand.psych. fra Århus Universitet (2001), autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Ud over sin praksis har Rikke Yde Tordrup superviseret pædagoger, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, lærere, misbrugsbehandlere, jurister, børnesagkyndige og socialrådgivere. Hun rådgiver også adoptanter, er gæsteforelæser på Aalborg Universitet og foredragsholder. Hun har tidligere sammen med Aksel Rask udgivet "I sku’ bare ha’ set mig" (Akademisk Forlag, 2011).

 • Nissejul af Gitte Schou Hansen Spar 12%
  af Gitte Schou Hansen

  Nissejul er fyldt med ideer og inspiration til selv at fremstille hyggelige, glade og traditionelle julenisser i papir, karton, garn, filt og fleece. Her er nisser til pynt på juletræet og julekortene, og her er nisser til pynt i vinduet og på julebordet, og de festlige julemænd og søde nissemodeller vil uden tvivl tiltale de fleste.Alt er vist på flotte farvefotos og vejledningerne er nemme at følge, så hele familien kan være med og samles om en kreativ nissejul.

 • OPVÅGNING af MAJ JOHANSEN Spar 23%
  - -forestil dig at vågne op i en fremmed krop
  af MAJ JOHANSEN

  Ana og Tomas er stukket af. Foran dem venter vejen hjem. Hjem til kærligheden, familien og alt det L…rt der følge med. Drømmen bliver til et mareridt. Kan de finde ud af at finde hinanden, så de igen bliver ét.En sjældent set karakter, introduceres i dansk fantasy.Ana er walk in. En walk in er, når én sjæl overtager en anden sjæls plads.Anas liv tager en voldsom U-vending, da en ung mand, som påstår, han kender hende, hjælper hende med at flygte fra en dødssyg tilværelse som Seer for Politiets Efterretnings Tjeneste.Pludselig oplever hun ting, som selv en Seer har svært ved at tro på. Livet, som hun kender det, er forbi. Det er fedt, fantastisk og sindssygt spændende. Men en ubehagelig fornemmelse breder sig i hende. Måske er hendes mareridt mere virkelige, end hun tør indrømme?”Sad klinet til skærmen under hele læsningen. Jeg synes virkelig, bogen er skrevet godt! Den er fyldt med humor, meget let at leve sig ind i og der er nogle fantastiske detaljer. WOW! -glæder mig til 2’eren." Rosaura 15 år“Jeg blev fanget fra side et!! Tempoet er virkelig imponerende, tror aldrig jeg har læst en bog der var så højt oppe i gear.” Stine 38 årAnmeldelserKirsten Bloch - Ribe bibliotek/ læsehest med fantasy skriver bl.a:"Bogen er sindssygt spændende med masser af action, og et højt tempo hele vejen igennem. Opvågning er en anderledes fantasyhistorie som introducerer nogle, for dansk fantasys vedkommende, helt nye væsener som walk ins, shapeshiftere og Seere. Bogen er svær at slippe, ikke mindst fordi personerne er så dejligt uforudsigelige. Bogblogger Lars Flemming - excitedreading - skriver bl.a:”Det er en ny slags fantasy, ikke noget med alfer og trolde, men det er en ny, måske banebrydende vej indenfor fantasy, der er skabt.”..."- Såfremt der kommer en toer, så vil jeg glæde mig til at læse den, og det vil andre, der ønsker at læse noget nyt og anderledes fantasy, også synes.” ... ”Opvågning er garanteret en bog, som kan vække unges læseinteresse."Skuespiller og dramatiker debuterer med ny dansk fantasySkuespilleren og dramatikeren Maj Johansen har skrevet en fantasyroman, hvor hun benytter sig af sine dramaturgiske evner til at skabe en indlevende og fængende fortælling med stærke replikker. www.smallpocketsofwind.comDu kan også følge forlagets face book side: https://www.facebook.com/smallpocketsofwind

 • Mindre grimt sprog? af Heidi Honig Spring
  - – sprogarbejde i indskolingen og SFO
  af Heidi Honig Spring

  Bogen går i dybden med de mindre elevers sprogbrug og tilbyder alternativer til sanktioner og forbud mod bestemte ord. For hvad er grimt sprog? Og er børns brug af ord som ’luder’ og ‘fuck’ altid krænkende?»Din luder!«, siger Bertram fra 1.A til sin lærer, der bliver sur og sender ham ud af klassen. Bertram bliver ked af det. Inden timen begyndte, hørte han nogle af de større elever sige ’luder’ til hinanden, og de havde det så sjovt! Bertram ville også bare være sjov …Bogen er skræddersyet til indskolingen og SFO’en og tager udgangspunkt i, at forbud og straf er udtryk for en instrumentel og endimensionel tilgang. Læreren/pædagogen skal i stedet være medoversætter af sproget og dets virkninger og sørge for, at eleverne reflekterer over, hvorvidt og hvornår ord kan vække anstød og ændre betydning.Bogen er sprængfyldt med opgaver og øvelser – lige til at tage med ud i klassen. Masser af tegninger gør det nemt for de yngste at følge med.

 • Kommas Easy Reading: Max is Missing - niv. 1 af Sanne Haugaard
  af Sanne Haugaard & Pia Aagesen

  "Ava and Lily wantto go for a walk.Leo and Ali wantto come."Letlæst bog på engelsk om de fire venner Li, Ava, Leo og Ali, som skal på udflugt. Ava tager sin hund, Max, med, men den løber væk. Hvor er den?Du kan vælge at få bogen læst op for at lære den engelske udtale.Bogen er illustreret og egnet til de 6-9-årige børn, der kan læse lidt længere tekster på engelsk."Max is Missing" er del af serien De små stribede ENGELSK. Bøgerne sat med stor, åben og let læsbar typografi, svære ord er oversat med gloser på samme side som ordet, og af og til også illustreret.Denne e-bog indeholder oplæsning og er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide/

 • Godt i gang med Chromebook af Daniel Riegels
  af Daniel Riegels

  Kom flyvende fra start med din Chromebook!Har du netop købt din første Chromebook? Så er dette hæfte lige noget for dig.Chromebook er en helt ny form for computer, som er udviklet af Google, og adskiller sig fra konkurrenterne ved, at næsten alle dens funktioner afvikles via internettet.I dette hæfte lærer du alt fra hvordan du finder rundt i brugerfladen i det nye styresystem, til hvordan du kan få glæde af de mere avancerede muligheder, din Chromebooks mange web-apps byder på.Undervejs vil du finde masser af nyttige tips, der kan gøre livet lidt lettere i det daglige arbejde med de forskellige apps og funktioner.Hæftet er skrevet som Visuel Guide. Det vil sige, at det er opbygget som en kogebog, med én enkelt letforståelig guide på hver side. Bliver du pludselig i tvivl om, hvordan du bruger en specifik funktion på din Chromebook, kan hæftet derfor også bruges som et overskuelig opslagsværk.

 • Begyndelsen af Sune Aagaard
  - På tærsklen til en digital revolution
  af Sune Aagaard

  Det er nu, det sker. Vær modige. Det er budskabet fra de digitalt ansvarlige i 10 af Danmarks største og mest betydningsfulde virksomheder til resten af dansk erhvervsliv. For den digitale revolution rummer enorme muligheder for dem, der tør.Til daglig skal de sikre deres virksomheder de bedst mulige vilkår i en ny og dramatisk forandret konkurrence. De skal finde nye veje til konkurrencedygtighed og markedsandele, mens velkendte forretningsmodeller forsvinder fra den ene dag til den anden, når digitale teknologier viser nye og bedre veje. De følger udviklingen tæt, og deres beslutninger har konsekvenser, både for virksomhederne og for Danmark.I bogen her deler de deres tanker om de digitale teknologier og deres konsekvenser. Hvilke teknologier kommer til dramatisk at forandre vores verden? Hvad betyder digitaliseringen for konkurrencen? Hvor hurtigt kommer det til at gå, og hvem bliver vindere og tabere? Hvad skal virksomhederne gøre for at finde de rigtige svar, og hvad skal Danmark gøre for at ruste sig bedst muligt til en virkelighed i dramatisk forandring?

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.