Genrer
Pris
DKK
Formater
 • 20000
 • 2035
Sprog
 • 8
 • 18810
 • 3202
 • 1
 • 9
 • 4

Maskinindustrien

 • Grundlæggende styrkelære - Modeller til virkelighed af Kim Kjærsgaard E-bog Grundlæggende styrkelære - Modeller til virkelighed af Kim Kjærsgaard

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien blev udviklet til forfatterens undervisning på Produktionteknolog uddannelse på Københavns Erhvervsakademi. Trilogien er udviklet, så den henvender sig til både ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der ønsker at lære eller få genopfrisket, hvordan man beregner styrken i ens konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler: Dimensionering, Profiler, Indre kræfter og Samlinger. Bogen gennemgår gode råd om konstruktion, bevidst svageste led, tyngdepunkt, inertimoment, modstandsmoment, fra kraft til spænding, de forskellige spændingstyper, samt nedbøjning, forskydnings- og momentkurver for simple bjælkekonstruktioner. Bogen afsluttes med bolte- og svejsesamlinger samt ti cases, hvor teorierne i bogen kan anvendes. Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om styrkelærebogen på www.kandetholde.dk/styrkelæreLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

  PDF Dansk 9788793738072
  • Forlagets pris:
  • 259,00 kr.
  • Pris:
  • 249,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 216,95 kr. i
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Grundlæggende statik - Virkelighed til modeller af Kim Kjærsgaard E-bog Grundlæggende statik - Virkelighed til modeller af Kim Kjærsgaard

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Denne bog er den første af tre lærebøger indenfor faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, maskinmestre, produktudviklere, arkitekter, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter først med den klassiske metode, og afsluttes med to nye hurtigmetoder, der på få sekunder kan bestemme reaktionerne.I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om statikbogen på www.kandetholde.dk/statikLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

  PDF Dansk 9788793738065
  • Forlagets pris:
  • 259,00 kr.
  • Pris:
  • 249,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 216,95 kr. i
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • PLC Controls with Structured Text (ST) af Tom Mejer Antonsen E-bog PLC Controls with Structured Text (ST) af Tom Mejer Antonsen

  This book gives an introduction to Structured Text (ST), used in Programmable Logic Control (PLC).The book can be used for all types of PLC brands including Siemens Structured Control Language (SCL) and Programmable Automation Controllers (PAC).CONTENTS: - Background, advantage and challenge when ST programming- Syntax and fundamental ST programming- Widespread guide to reasonable naming of variables- CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guide to split-up into program modules and functions- More than 90 PLC code examples- FIFO, RND, 3D ARRAY and digital filter- Examples: From LADDER to ST programming- Guide to solve programming exercises Many clarifying explanations to the PLC code and focus on the fact that the reader should learn how to write a stable, robust, readable, structured and clear code are also included in the book. Furthermore, the focus is that the reader will be able to write a PLC code, which does not require a specific PLC type and PLC code, which can be reused.The basis of the book is a material which is currently compiled with feedback from lecturers and students attending the AP Education in Automation Engineering at the local Dania Academy, "Erhvervsakademi Dania", Randers, Denmark. The material is thus currently updated so that it answers all the questions which the students typically ask through-out the period of studying.The author is Bachelor of Science in Electrical Engineering (B.Sc.E.E.) and has 25 years of experience within specification, development and supplying complex control solutions and supervision systems. Within these years, the author has 7 years of experience within Pascal programming and 12 years of experience with solutions and systems containing PLC. The author is Assistant Professor and teaching PLC control systems at higher educations at a Danish Academy of Business and Technology: Erhvervsakademi Dania, Randers, Denmark.LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/tommejerantonsen/

  ePub Engelsk 9788743006367
  • Pris:
  • 88,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 76,95 kr. i
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Controles PLC con Texto Estructurado (ST) af Tom Mejer Antonsen E-bog Controles PLC con Texto Estructurado (ST) af Tom Mejer Antonsen

  Este libro proporciona una untroducciåon al Texto Estructurado (ST), usado en el control lógico programable (PLC).El libro puede ser usado para todos los tipos de marcas de PLC, incluido el Lenguaje de Control Estructurado de Siemens (SCL) y los Controladores de Automatización Programable (PAC).CONTENIDO- Antecedentes, ventajas y desafíos en la programación ST.- Sintaxis y programación fundamental de ST.- Guía generalizada para nombrar lazonablemente las variables.- CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guía para dividir en módulos de programa y funciones.- Más de 90 ejemplos de código PLC.- FIFO, RND, 3D ARRAY y filtro digital.- Ejemplos: de programación de LADDER a ST.- Guía para resolver ejercicios de programación.Muchas explicaciones aclaratorias del código PLC y un enfoque en el hecho de que el lector debe aprender a escribir un código estable, robusto, legible, estructurado y claro, están incluidos en el libro. Además, el enfoque es que el lector podrá escribir un código PLC, el cual no requiere un tipo de PLC específico y un código de PLC, y se puede reutilizar.La base del libro es un material que actualmente está compilado con comentarios de profesores y estudiantes que asisten a la Educación AP en Ingeniería de Automatización en la Academia Dania local 'Erhvervsakademi Dania', en Randers, Dinamarca. Por lo tanto, el material se actualiza, para que responda a todas las prguntas que los alumnos suelen formular durante el período de estudio.El autor es licenciado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica (B.Sc.E.E.) y tiene 25 años de experiencia en especificación, desarrollo, programación y suministro de soluciones complejas de control y supervisión de sistemas.El autor es profesor adjunto e imparte sistemas de control PLC en educación superior.

  ePub Spansk 9788743099321
  • Pris:
  • 88,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 76,95 kr. i
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Grundlæggende statik – Virkelighed til modeller af Kim Kjærsgaard E-bog Grundlæggende statik – Virkelighed til modeller af Kim Kjærsgaard

  Hvis din nye kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, samt anbefale den til andre?Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere det, så det kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den første bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter med den klassiske metode, samt afsluttes med to hurtigmetoder til at bestemme reaktionerne på få sekunder. I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes. Find gratis ekstra opgaver til bogen på hjemmesiden www.kandetholde.dk/opgaverOm forfatterenUddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg. Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi. Samt er CEO hos VAXA Consulting.Se videoen, der forklare bogen på under to minutterhttps://youtu.be/QoKyiGqH0EM

  PDF Dansk 9788793738003
  • Pris:
  • 248,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 176,95 kr. i
  Leveringstid:   Kan ikke skaffes
 • Eksamensklar - opgaver indenfor vedligehold og tilgængelighed af Tom Svantesson Spar 18% E-bog Eksamensklar - opgaver indenfor vedligehold og tilgængelighed af Tom Svantesson

  Faget vedligehold er et gammelt fag, der første gang blev beskrevet i forbindelsemed vedligehold af vandsystemet til det antikke Rom i år 70.Denne opgavesamling er et tilbud til studerende, kursister og instruktører, der ønsker at udvikle deres kompetencer indenfor vedligehold og tilgængelighed. Formålet og ønsket med bogen er, at opgaverne med de foreslåede løsninger kan være med til at lukke hullet mellem vedligeholdsteori og den praktiske virkelighed. Samtidig er det også målet at gøre vedligeholdsteorien mere anvendelig i den hverdag, som vedligeholdsorganisationen møder – uanset om det er som leder, eller som udførende. Opgaverne er i stor udstrækning blevet til på baggrund af tidligere hændelser og problemstillinger fra de virksomheder forfatteren har været ansat i eller har besøgt som konsulent eller underviser. Opgavesamlingen er løbende blevet raffineret og testet på de kursister, der gennem de sidste 16 år har deltaget i TSMCs kurser.

  PDF Dansk 9788750211549
  • Forlagets pris:
  • 250,00 kr.
  • Pris:
  • 203,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 176,95 kr. i
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Man on the Move af Peter Rowlands Spar 14% E-bog Man on the Move af Peter Rowlands

  Pete Friesen trusted his intuition and employed his skills to create a lifetime filled with extraordinary achievements. Born in post-revolutionary Russia and raised on the Canadian prairie during the Great Depression, Friesen overcame challenging odds and found his way to the pinnacle of engineering success in the United States.As noted by Peter Rowlands, who was involved in production of Friesens bio-documentary Pete: Moving Man Made Mountains, Pete Friesen considered life on earth to be an adventure where every challenge and every failure was a learning experience. With little formal education, he became an inventor and innovator who moved more than four thousand buildings in his structural-moving career. Possessing the ability to visualize resolution of complex problems, Friesen designed machinery and developed procedures that propelled his chosen profession into the modern age. Rowlands chronicles Friesens fascinating life from beginning to endfrom a turbulent childhood through inventions and innovations to international acclaimcreating a fitting memoir and an unforgettable tribute to a man who lived by his credo of hopeto never, never give up.

  ePub Engelsk 9781440159565
  • Forlagets pris:
  • 49,90 kr.
  • Pris:
  • 42,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 36,95 kr. i
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Momentum, Heat, and Mass Transfer Fundamentals E-bog Momentum, Heat, and Mass Transfer Fundamentals  

  "e;Presents the fundamentals of momentum, heat, and mass transfer from both a microscopic and a macroscopic perspective. Features a large number of idealized and real-world examples that we worked out in detail."e;

  PDF Engelsk 9781482292978
  • Forlagets pris:
  • 947,92 kr.
  • Pris:
  • 928,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • World in a Grain af Vince Beiser Spar 28% E-bog World in a Grain af Vince Beiser

  The gripping story of the most important overlooked commodity in the world--sand--and the crucial role it plays in our lives.After water and air, sand is the natural resource that we consume more than any other--even more than oil. Every concrete building and paved road on Earth, every computer screen and silicon chip, is made from sand. From Egypt's pyramids to the Hubble telescope, from the world's tallest skyscraper to the sidewalk below it, from Chartres' stained-glass windows to your iPhone, sand shelters us, empowers us, engages us, and inspires us. It's the ingredient that makes possible our cities, our science, our lives--and our future.And, incredibly, we're running out of it.The World in a Grain is the compelling true story of the hugely important and diminishing natural resource that grows more essential every day, and of the people who mine it, sell it, build with it--and sometimes, even kill for it. It's also a provocative examination of the serious human and environmental costs incurred by our dependence on sand, which has received little public attention. Not all sand is created equal: Some of the easiest sand to get to is the least useful. Award-winning journalist Vince Beiser delves deep into this world, taking readers on a journey across the globe, from the United States to remote corners of India, China, and Dubai to explain why sand is so crucial to modern life. Along the way, readers encounter world-changing innovators, island-building entrepreneurs, desert fighters, and murderous sand pirates. The result is an entertaining and eye-opening work, one that is both unexpected and involving, rippling with fascinating detail and filled with surprising characters.

  ePub Engelsk 9780399576430
  • Forlagets pris:
  • 238,02 kr.
  • Pris:
  • 171,95 kr.
  • Medlemspris:
  • 149,95 kr. i
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Nano Hybrids and Composites Vol. 22 Spar 25% E-bog Nano Hybrids and Composites Vol. 22  

  The current volume of the journal "e;Nano Hybrids and Composites"e; offers readers the collection of the peer-reviewed articles covering practical aspects in the researching of properties and application of the nanocomposite materials.Carbon Fiber Reinforced Polymer, Nanocomposite, Graphene, Quantum Dots, Electroluminescence, Conductive Organic Polymer, Metal Matrix Composites, Glass Ceramics

  PDF Engelsk 9783035735123
  • Forlagets pris:
  • 875,00 kr.
  • Pris:
  • 656,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering Vol. 38 Spar 25% E-bog Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering Vol. 38  

  The 38th volume of Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering contains papers that represent to readers latest results of scientific research and of some practical aspects in the fields of the biomechanics, dental implantation, utilization of modern biomaterials and some new research and diagnostic methods in the current biomedical practice. We hope that this volume will be useful for many researchers and engineers involved in different branches of modern biomedicine.Biocomposites, Biomaterials, Biomedical Image Processing, Dental Implants, Sports BiomechanicsMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035735109
  • Forlagets pris:
  • 1.312,50 kr.
  • Pris:
  • 983,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • International Journal of Engineering Research in Africa Vol. 38 Spar 25% E-bog International Journal of Engineering Research in Africa Vol. 38  

  We present to our readers the 38th volume of the International Journal of Engineering Research in Africa which contains scientific articles describing the results of engineering research and solutions in the fields of materials and processing technologies in the mechanical engineering, construction and chemical technologies, ergonomics, environmental engineering and engineering management. The articles will be useful for the professionals concerned with mechanical engineering, materials science, chemical engineering, engineering management as well as for academic teachers and students majoring in these fields of engineering science.Alloys, Drilling Mud, Machine Corrosion, Control, Switched Singular Systems, Peristaltic Concrete Pump, Concrete Corrosion, Coal-Water Fuel, Combustion, Ergonomics, Waste Management, Rock Mass Transportation, Road Traffic Accidents, Lean Tools, Bicriteria Scheduling, Multi-Criteria Decision-MakingMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035735093
  • Forlagets pris:
  • 1.312,50 kr.
  • Pris:
  • 983,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • XIV International Scientific and Practical Conference &quote;New Polymer Composite Materials&quote; Spar 25% E-bog XIV International Scientific and Practical Conference "e;New Polymer Composite Materials"e;  

  This issue of the journal presents materials of the XIV International Scientific and Practical Conference "e;New Polymer Composite Materials"e;, which was held from 4 to 8 July 2018 in the Kh.M. Berbekov Kabardino-Balkarian State University, Russia. The content of the reports presented reflects the results of research in the field of polymer synthesis and the development of new polymer composite materials, as well as the application aspects arising from them.Polymers, Polymer Composites, Polymer Nanocomposites, Synthesis, Thermophysical Properties, Mechanical Properties, 3D-PrintingMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035734935
  • Forlagets pris:
  • 1.500,00 kr.
  • Pris:
  • 1.123,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • International Journal of Engineering Research in Africa Vol. 37 Spar 25% E-bog International Journal of Engineering Research in Africa Vol. 37  

  We are glad to present to our readers the 37th volume of International Journal of Engineering Research in Africa. This volume contains articles describing the research results in the fields of materials science, mechanical engineering, power distribution, construction materials and technologies, technological processes in the chemical production and environmental engineering, network engineering and supply chain. The articles will be useful for many engineers as well as for academic teachers and students majoring in these fields of engineering science.Applied Mechanics, Composites, Alloys, Machine Design, Fault Diagnosis, Ergonomics, Electric Power Distribution, Control, Networks, Construction, Chemical Engineering, Environmental Engineering, Lean Supply ChainMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035734904
  • Forlagets pris:
  • 1.312,50 kr.
  • Pris:
  • 983,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Physics and Technology of Nanostructured Materials IV Spar 25% E-bog Physics and Technology of Nanostructured Materials IV  

  Fourth Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials (ASCO-Nanomat 2018) has been held in Vladivostok (Russia) on September 23-28, 2018. The main goal of ASCO-NANOMAT 2018 was the presentation of the latest findings and development of the new synergies in the field of physics of nanostructured materials, recent nanotechnology and related subjects of the materials science.Semiconductors, Heterostructures, Ferromagnetics, Ferroelectrics, Photonics, Biophotonics, Nanobiotechnologies, Coatings, Composites, Functional Materials

  PDF Engelsk 9783035734775
  • Forlagets pris:
  • 2.500,00 kr.
  • Pris:
  • 1.870,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Dislocation-Particle Analogy and Plasma-Crystal Models af David J. Fisher Spar 25% E-bog Dislocation-Particle Analogy and Plasma-Crystal Models af David J. Fisher

  The present monograph focuses on the very fruitful method of equating particle-physics phenomena - where the speed of light is a key factor - to dislocation-motion in solids - where the speed of sound plays an analogous role. The so-called 'dusty plasma' has proved to be a very useful substitute and its use confirms that the particle/dislocation analogy is well-founded.Argument by Analogy, attraction-repulsion reversal, causality paradox, dislocation interactions, dislocation velocity, dusty plasma, Frenkel-Kontorova model, photons, plasma crystal, solitons, sound barrier, special relativity, tachyons, velocity of light, 'zero-gravity' experimentsMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035734713
  • Forlagets pris:
  • 1.312,50 kr.
  • Pris:
  • 983,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials Spar 25% E-bog Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials  

  This issue of the journal is dedicated to the results of scientific and applied research presented at the XIII International Conference "e;Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials"e; (October 9-14, 2017, Tomsk, Russia). The selected papers cover the actual scientific problems in the area of physical and chemical phenomena in inorganic materials in radiation, electrical and thermal fields and modification of structure and properties of inorganic materials by methods of radiation-thermal effects.Polymers, Composites, Steel, Alloys, Ceramics, Plasma Technologies, Films Deposition, Radiation-Thermal Effects, Ion Irradiation, Inorganic Materials, Materials Properties, Photochemistry, Biochemistry, Environmental Engineering, Technologies of Food Processing

  PDF Engelsk 9783035734508
  • Forlagets pris:
  • 1.625,00 kr.
  • Pris:
  • 1.216,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Adaptive Materials Research for Architecture Spar 25% E-bog Adaptive Materials Research for Architecture  

  The volume "e;Adaptive Materials Research for Architecture"e; is a Special Issue of the journal "e;Advanced Material Research"e;. The goal of this volume is to spread knowledge on studies, analyses and results of scientific research carried out from academics, researchers, and scientists regarding the soundest issues related to smart materials, innovative technologies and ongoing researches in the field of adaptive materials in past and current architectural practice.Biomimetics, Smart Materials, Bioclimatic Building Envelope, Kinetic Facade, Innovative Technologies, Decarbonisation, Urban RegenerationMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035734287
  • Forlagets pris:
  • 1.250,00 kr.
  • Pris:
  • 936,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Functional Materials and Processing Technologies II Spar 25% E-bog Functional Materials and Processing Technologies II  

  This special issue presents results of scientific research and engineering decisions in the fields of materials and manufacturing technologies in the construction and modern mechanical engineering.Building Materials, Construction Technologies, Engineering Materials, Processing TechnologiesMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035734270
  • Forlagets pris:
  • 1.437,50 kr.
  • Pris:
  • 1.076,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Ultra Clean Processing of Semiconductor Surfaces XIV Spar 25% E-bog Ultra Clean Processing of Semiconductor Surfaces XIV  

  The 14th International Symposium on Ultra Clean Processing of Semiconductor Surfaces (14th UCPSS 2018, Leuven, Belgium, September 3-5, 2018) was organized by IMEC and the scope of this symposium includes all issues related to contamination, cleaning and surface preparation in mainstream large-scale Integrated Circuit manufacturing. This collection will be interesting and useful for experts in the field of microelectronics.Microelectronics, Semiconductors, Surface Cleaning, Surface Functionalization, Particle Removal, Etching, Wetting Drying, Pattern Collapse, Interconnects, ContaminationMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035734171
  • Forlagets pris:
  • 2.187,50 kr.
  • Pris:
  • 1.637,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Non-Traditional Technologies in the Mining Industry Spar 25% E-bog Non-Traditional Technologies in the Mining Industry  

  This volume contains peer-reviewed papers prepared as the event of the National Contact Point "e;Secure, Clean and Efficient Energy"e; under the support of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Selected papers at this volume cover a wide range of topics regarding non-tradition technologies in the mining industry and provide the recent knowledge and achievement. Presented works together with scientific substantiation have an analytical justification and practical proof of received results. We believe the volume will be essential reading for those in the related areas and will provide an inspiration for future studies and achievement.Mining Technologies, Coal, Gasification, Leaching, Hydrogenation, Gas Hydrate Conversion, Physical and Chemical Conversion, Co-Generation, Thermal Energy, Wastes, Mining Machinery

  PDF Engelsk 9783035734157
  • Forlagets pris:
  • 2.000,00 kr.
  • Pris:
  • 1.496,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Computational Analysis of Heat Transfer in Fluids and Solids Spar 25% E-bog Computational Analysis of Heat Transfer in Fluids and Solids  

  The special issue on "e;Computational Analysis of Heat Transfer in Fluids and Solids"e; of the journal "e;Defect and Diffusion Forum"e; addresses various novel nonlinear models and computational techniques important for tackling the heat transfer phenomenon in fluids and solids. Numerical results are discussed quantitatively to illustrate the salient features of practical engineering and industrial applications. Topics covered by excellence research papers in this issue include: extended surfaces fins, reactive flow problem, Newtonian and non-Newtonian flow, nanofluids dynamics, boundary layer flow, natural convection, hydrodynamic stability, biomechanics, plasma physics, physics of dusty plasma, forced convection, mixed convection, magnetohydrodynamics, thermal radiation, porous media flow and irreversibility analysis. We anticipate that our special issue will stimulate and help a wide audience of researchers, engineers and educators from various fields of human activity.Computational Modelling, Extended Surface Fin, Reactive Flow, Thermal Stability, Nanofluids Flow, Nanoparticles, MHD, Heat and Mass Transfer, Entropy Analysis, Mixed Convection, Thermal Radiation, Porous Medium, BiomechanicsMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035734119
  • Forlagets pris:
  • 2.750,00 kr.
  • Pris:
  • 2.057,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Materials and Processing Technology II Spar 25% E-bog Materials and Processing Technology II  

  Intensive development of engineering contributes to the emergence of new materials and technologies for their processing. This special issue contains research papers on modern technologies for obtaining and processing materials, additive technologies and technologies of welded joints, computer technologies for engineering tasks in materials science. The book is intended for a wide range of specialists engaged in the development and production of heavy-duty metal structures, as well as students, undergraduates, graduate and postgraduate students of technical colleges and universities.Structure Materials, Steel, Alloys, Machining Technologies, Coating, Welding, Materials PropertiesMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035733976
  • Forlagets pris:
  • 1.937,50 kr.
  • Pris:
  • 1.450,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Material Engineering and Manufacturing Spar 25% E-bog Material Engineering and Manufacturing  

  This collection contains papers collected on the results of the 2nd International Conference on Material Engineering and Manufacturing (ICMEM2018, Xi'an, China, May 26-28, 2018). The main goal of the conference was to provide the intensive discussion about the modern direction of scientific research and engineering techniques in the field of materials science and materials processing technologies.Metals, Alloys, Polymers, Composites, Ceramics, Nanomaterials, Chemical Technologies, Building Materials, Materials Processing

  PDF Engelsk 9783035733952
  • Forlagets pris:
  • 1.312,50 kr.
  • Pris:
  • 983,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Energy Efficiency in Strategy of Sustainable Production IV Spar 25% E-bog Energy Efficiency in Strategy of Sustainable Production IV  

  The Green Factories in Bavaria bundle up the research skills of all relevant fields for energy efficient production, e.g. Mechanical Engineering/Manufacturing Technology, Electrical Engineering, Information Technology, Process Engineering, Materials Science and Economic Science. They also consider all major types of energy, e.g. for motion, illumination, information processing, manufacturing processes and thermal control. Furthermore, Green Factories address the use of energy in production, logistics and administration. With the clear focus on energy efficiency in the production and Bavarian-wide, interdisciplinary collaboration, these Green Factories have to be expanded into an international research network.Energy Efficiency, Energy Management, Sustainable Manufacturing, Green Production, Sustainable Production TechnologiesMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035733914
  • Forlagets pris:
  • 1.437,50 kr.
  • Pris:
  • 1.076,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Materials Engineering and Nanotechnology Spar 25% E-bog Materials Engineering and Nanotechnology  

  These proceedings are the collection of papers submitted to the 3rd International Conference on Materials Engineering and Nanotechnology (ICMEN2018, Tokyo, Japan, July 19-21, 2018) by representatives of universities, research institutes and industries and present to the readers the recent advances in the field of materials engineering and nanotechnology.Nanoparticles, Nanomaterials, Nanotechnologies, Nanocomposites, Synthesis, Catalysts, Chemical Engineering, Alloys, Polymers, Composites, Ceramics, Semiconductors, Processing, Building Materials

  PDF Engelsk 9783035733785
  • Forlagets pris:
  • 1.750,00 kr.
  • Pris:
  • 1.310,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Metallurgy Technology and Materials VI Spar 25% E-bog Metallurgy Technology and Materials VI  

  This book consists of papers presented during the 6th International Conference on Metallurgy Technology and Materials (ICMTM2018) which was held on 30-31 May 2018 in Xi'an, China. This collection contains the research results in the area of the structural materials, metallurgical technologies, polymers and modern composites, functional ceramics, technologies of coatings and surface engineering, nanomaterials for the various applications, chemical technologies in the ore processing and bio-production, building materials. We hope that this volume will be useful and interesting for the wide range of academics, engineers and students.Steel, Alloys, Processing Technologies, Polymers, Composites, Ceramics, Powder Metallurgy, Nanomaterials, Nanotechnologies, Coatings, Thin Films, Surface Engineering, Chemical Technologies, Building MaterialsMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035733723
  • Forlagets pris:
  • 2.187,50 kr.
  • Pris:
  • 1.637,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Advanced Materials and Engineering Materials VII Spar 25% E-bog Advanced Materials and Engineering Materials VII  

  This book contains articles which were introduced at the 7th International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials (ICAMEM 2018, May 17-18, 2018, Bangkok, Thailand) and presents to readers the results of the innovative research in the area of the modern materials science and technologies of materials processing. We hope that this collection will be useful and interesting for many researchers and engineers.Composites, Polymers, Ceramics, Semiconductors, Photonics, Nanomaterials, Nanofabrication, Chemical Technologies, Metals, Alloys, Processing, Materials Properties, Building Materials, Biomaterials

  PDF Engelsk 9783035733716
  • Forlagets pris:
  • 2.812,50 kr.
  • Pris:
  • 2.104,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Manufacturing Engineering and Process VII Spar 25% E-bog Manufacturing Engineering and Process VII  

  The Conference on Manufacturing Engineering and Process is an annual international event to ensure interaction between scientists, engineers and also dissemination of researches results related to the materials science and modern materials synthesis and processing technologies. The 7th International Conference on Manufacturing Engineering and Process (ICMEP 2018) was held on February 5-7, 2018 in Barcelona, Spain.Steel, Composites, Polymers, Processing Technologies, Materials Properties, Nanomaterials, Synthesis, OxidationMaterials Science

  PDF Engelsk 9783035733709
  • Forlagets pris:
  • 1.312,50 kr.
  • Pris:
  • 983,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 • Materials and Technologies in Construction and Architecture Spar 25% E-bog Materials and Technologies in Construction and Architecture  

  The CATPID-2018 conference was aimed at providing an opportunity for scientists, graduate students and representatives of the construction industry to generalize the results of the latest achievements in the field of industrial and civil construction (design, organization of all types of work, construction materials, etc.), discussing the promising areas of the building industry development and establishing useful partner relationships for future interaction. The presented conference materials raise important problems of construction and architecture (from ideas and project to immediate implementation), as well as the ways for their solving and optimizing.Mechanics of Structures, Theory of Structures, Building Materials, Construction Machinery, Road Infrastructure, Geodesy, Gas Supply, Ventilation, Architecture, Water Supply, Industrial Ecology, Project and Operation Management

  PDF Engelsk 9783035733679
  • Forlagets pris:
  • 4.250,00 kr.
  • Pris:
  • 3.178,95 kr.
  Leveringstid:   Straks på e-mail
 
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.