Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Adam Oehlenschläger

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Adam Oehlenschläger
  152,95 kr.

  Adam Oehlenschlägers debutsamling, Digte, udkom sidst på året 1802 og er et af omdrejningspunkterne i den danske litteraturhistorieskrivning, der gerne ynder dramatiske skift i tidsånden og litteraturen: Fyrtårne som Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, Georg Brandes og Johannes V. Jensen har således markeret litteraturens udvikling fra oplysningstiden og langt ind i det 20. århundrede.Ikke mindst på grund af digtet Guldhornene, som Oehlenschläger skrev efter et mange timers langt og intenst samvær med profeten for den tyske romantik Henrik Steffens, og det stemningsfulde (og morsomme) læsedrama Sankt Hansaften-Spil har Digte opnået ikonisk status. Det var her, strømmen sluttedes, og den tyske universalromantik med pludselig kraft brød ind i den danske litteratur.I dag trækker Guldhornene alene næsten hele interessen om digtsamlingen. Og der er ingen ende på, hvor megen tysk romantisk filosofi, der findes i værket. Men har det sin rigtighed? Fornyedes den danske litteratur så pludseligt? Hvor meget hænger digtsamlingen som hele endnu fast i det sene 1700-tal? Hvor meget har Oehlenschläger og Steffens selv i deres senere selvbiografier pyntet på ‘gennembruddet’? Hvornår blev »Guldhornene« egentlig den kanontekst og det nationalikon i litteraturen, som har fyldt godt og grundigt i generationers gymnasiale dannelse? Og hvordan var det og blev det egentlig videre frem med Oehlenschläger og romantikken?Udgiveren af denne udgave, Johan de Mylius, har taget sigte på ikke kun at rense og viderebringe teksterne, men også i sin efterskrift at pudse brillerne og rense vores blik på både bogen og dens bestemt ikke uinteressante receptionshistorie. Et ikon i kritisk belysning.

 • af Adam Oehlenschläger
  30,95 kr.

  I 1804 skrev Adam Oehlenschläger et digt, hvor han sammenligner Langeland med en “smekker green, brudt af den store, danske Rosenhække, i Vandet ligger fasthed ved en Steen”.Oehlenschläger skrev digtsamlingen “Langelandsrejse”, hvori disse strofer findes. For ham var det en katastrofe at skulle forlade Langeland...Det var i øvrigt også her på øen, at Oehlenschläger blev inspireret til nationalsangen “Der er et yndigt land”. (Langeland kommunes hjemmeside)

 • af Adam Oehlenschläger
  30,95 kr.

  Man tror det ikke, men Oehlenschlägers Raad til unge Ægtemænd (ofte betitlet Raad til en ung Ægtemand) blev, efter længe at have cirkuleret i afskrifter, offentliggjort første gang i Ekstra Bladet mandag d. 4. maj 1970, nærmere bestemt i sexbrevkassen "Spørg Inge & Sten" på side 18 mellem henholdsvis et læserbrev af en ung kvinde der gerne vil vide om det nu også er almindeligt at kæresten altid har rejsning allerede ved afklædningen, og et andet læserbrev der fremhæver tungekysset blandt tidens erotiske udsvævelser. Således al mulig grund til at afvise digtet som et falsum, men flere skriftkloge har sagt god for det.Den 18. maj gav Povl Ingerslev-Jensen, formanden for Oehlenschläger Selskabet, følgende svar i samme avis:"De spørger, om digtet med elskovsråd, som Ekstra Bladet bringer i dag den 4. maj 1970, er af Oehlenschläger? Som formand for Oehlenschläger-Selskabet kan jeg svare, at det er det så ganske afgjort. Man træffer på mere af samme skuffe i digterens papirer på Det kgl. Bibliotek. Om det citerede dig kan siges, at det i årevis er rendt byen rundt i forskellige varianter. En nu afdød litteraturprofessor har fundet det med følgende begyndelse: 'Ifald Du kneppe vil i Mag -'. Desværre er ingen fortsættelse overleveret, uden den allerede kendte, men Ekstra Bladet har gengivet digtet i en af dets bedste versioner, der ikke på noget punkt lider under afskriveres individuelle tilføjelser. Noget originalmanuskript har jeg hverken truffet eller hørt om, men ægtheden lyser ud af ordvalget. [...] Jeg vil tro, det er fra hans tidlige manddomsperiode mellem 1809 og 1820. Hans senere forlibelser gik ikke så yderligt - eller inderligt. [...]"Og selveste F.J. Billeskov Jansen forsvarer digtets ægthed i et brev til udgiverne af 1000 danske digte:"Man bør regne med, at erotik i praksis og i diskussion var mere gængs end vi forestiller os fra tidens erindringer og officielle digtning. [...] Jeg tror altså, at det fritsvævende digt er af Oehl.; versene profesionelle, indholdet præcist som et kapitel hos Vandervelde eller Inge og Sten! Anskuelighedens triumf." (citeret på side 1519 i 1000 danske digte)

 • af Adam Oehlenschläger
  523,95 - 718,95 kr.

 • af Adam Oehlenschläger
  64,94 kr.

 • af Adam Oehlenschläger
  183,95 kr.

 • af Adam Oehlenschläger
  30,95 kr.

  Legenden om Vølund Smed er et folkeeventyr fra den nordiske mytologi, gendigtet i 1805 af Adam Oehlenschläger som den korte roman Vaulundurs Saga.Den finske kongesøn Vaulundur gør sammen med sine to brødre et ufatteligt fund af guld og ædelstene i en fjeldmine. De opfatter fundet som et varsel fra guderne om, at de må forlade den mørke kolde finmark og søge lykken i Sverige. Tre smukke valkyrier betror brødrene tre magiske nøgler, der giver adgang til større naturrigdomme, end noget menneske nogensinde har kunnet forestille sig. Dermed vækkes dog den onde kong Nidudrs misundelse og vrede. Kongen må sande, at guderne ikke deler gaver ud til hvem som helst, men kun til de som i sjælen bærer kærlighed og mod. Nidudr mangler begge dele og prøver med skånselsløs magt at erobre dét, som ikke bliver ham givet. Fra samlingen Udvalgte Digtninger, genudgivet ved Nordisk Forlag 1905.

 • af Adam Oehlenschläger
  351,95 - 496,95 kr.

 • - Lustspiel in Funf Akten Von Oehlenschlager
  af Adam Oehlenschläger
  191,95 - 303,95 kr.

 • - Episches Gedicht in Drei Buchern: Aus Dem Danischen Des A. Oehlenschlager: Ubertragen Und Mit Einem Mythologischen Worterbuche ...
  af Adam Oehlenschläger
  241,95 - 328,95 kr.

 • af Adam Oehlenschläger
  10,95 kr.

  Adam Oehlenschläger genfortæller folkeeventyret om en kone og en mand, der, selvom de elsker hinanden som ind i himlen, ikke kan få børn. Da står hun en dag ved enebærtræet og kommer til at skære sig i fingeren. Da blodet drypper ned på den hvide sne, ønsker hun, at hun vil få et barn, der er så rødt som blod og så hvidt som sne. Konens ønske går i opfyldelse, men desværre må hun selv lade livet i barselssengen. Da hendes mand tager sig en ny kone, bliver livet for det stakkels rød-hvide barn ikke nemt.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

 • af Adam Oehlenschläger
  10,95 kr.

  Da en fattig fisker en dag får en flynder på krogen, oplever han noget ganske besynderligt. Flynderen giver sig til at tale til ham og fortælle, at han i virkeligheden er en forhekset prins. Fiskeren skåner flynderen og sætter den fri i havet igen. Men da han kommer hjem til sin kone i den usle grøft, de bor i, beordrer hun ham til at fange flynderen igen og bede den om at opfylde et ønske. Hun vil have en rigtig hytte at bo i. Problemet er bare, at selvom flynderen opfylder hendes ønske, så er det ikke nok for hende. Hun vil have flere ønsker opfyldt.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

 • af Christian Winther, Adam Oehlenschläger, Evald Tang Kristensen, mfl.
  47,95 kr.

  Folkeeventyr og sagn er blevet fortalt verden over gennem tusindvis af år. Også Skandinavien har en rig tradition for folkeeventyr. Her genfortæller store danske og norske forfattere og folkemindesamlere 14 klassiske nordiske eventyr. Vi møder både snedige og bedrageriske mennesker, modige helte, smukke prinsesser og onde trolde.Eventyrene er fortalt af nogle af de største danske og norske forfattere og folkemindesamlere fra det attende, nittende og tyvende århundrede. Hver har sit sprog og sin egen måde at fortolke de gamle eventyr på.

 • af Adam Oehlenschläger
  10,95 kr.

  Adam Oehlenschläger genfortæller folkeeventyret om Tommeliden. Tommeliden er skræddersøn og til trods for, at han ikke er mere end en tomme høj, så agter han at følge i sin fars fodspor og blive skrædder. Nok Tommeliden er lillebitte, men hans krav til verden og andre mennesker er kæmpestore, og det bliver hans største udfordring, da han vil vandre på sit håndværk.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

 • af Adam Oehlenschläger
  47,95 kr.

  "IssefiordenDe gamle, sølvblaa, stille, klareIsse-Fiord! som Nordens HelteSøgte før, med Sværd ved Belte,Altid flux til Kamp og Fare;Du som stedse bar en SkareFordum, af de brune Snekker,Intet nu din Flade dækker!"Adam Oehlenschläger fortæller om sin rejse rundt på Langeland i sommeren 1804. Rejsedagbogen er skrevet som et digt i Oehlenschlägers velkendte romantiske og opløftende stil og tegner et smukt billede af Langeland, som det var engang.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

 • af Adam Oehlenschläger
  64,94 kr.

  Grækerne har Iliaden og Odysseen om deres guder og heltes store bedrifter. Norden har Adam Oehlenschlägers episke digt "Nordens guder", der beskriver den nordiske mytologis guder og halvguder, genfortæller de mest karakteristiske sagn og bringer alt det bedste ved den danske guldalders digteriske stil i forbindelse med de svundne tiders mytologi og folklore.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

 • af Adam Oehlenschläger
  64,94 kr.

  I Adam Oehlenschlägers skuespil "Axel og Valborg. Et sørgespil" er det ikke den lidenskabelige, altopslugende lidenskab, der er i hovedsædet, som vi ser det i Shakespeares "Romeo og Julie". Det er kærligheden som troskab, der optager den store danske digter, samt visheden om, at man indimellem må føje sig, uanset hvor højt man elsker hinanden.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

 • af Adam Oehlenschläger
  316,95 kr.

 • af Adam Oehlenschläger
  28,95 kr.

  Adam Oehlenschlägers "Vaulundurs saga" er en historie fra den anden side af Polarcirklen, nærmere bestemt Finland. De tre kongesønner Slagfidur, Eigil og Vaulundur finder en guldmine, som gemmer på en særlig skat, der har magisk betydning for det gamle folk. Da de viser deres mor det store guldstykke med en grøn, en blå og en rød sten i, bryder hun ud i gråd. Moren er nemlig spåkone, og denne guldklump har en skæbnesvanger betydning, som kun hun kan afkode.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

 • af Adam Oehlenschläger
  47,95 kr.

  Lofthena er højgravid, da hendes rige og mægtige mand dør. Da hun gifter sig igen og føder den lille Odd, kommer hverken hun eller hendes nye mand til at holde af den lille dreng. Derfor giver de ham i pleje til den rige bonde Ingjald og hans kone, Aløf. Odd er smuk og dygtig og elsket af alle, også husets søn Asmund. De to drenge elsker at klatre højt op i træerne og finde fuglereder. En dag kommer Odd hjem med en fin fugl og fortæller faren, at Asmund ikke ville med hjem. Han faldt ned fra et højt træ og gad hverken rejse sig eller svare Odd, og derfor gik den lille dreng bare. Det viser sig, at Asmund er død af faldet, og nu bliver det hele anderledes for plejebarnet Odd, der ikke helt forstår situationens alvor eller forældrenes sorg.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

 • af Adam Oehlenschläger
  93,95 kr.

  Adam Oehlenschlägers klassiker "Sanct Hansaften-spil" er en Romeo og Julie-historie iscenesat i slutningen af 1800-tallets København. Maria er datter af en småborgerlig familie, der ikke vil lade hende gifte sig med Ludvig, som hun elsker. En Sanct Hansaften mødes de på Dyrehavsbakken, hvor de bedre end noget andet sted kan skjule sig i den pulserende menneskemængde, for at at give deres kærlighed chancen for at spire.Overalt i Adam Oehlenschlägers skuespil hyldes den romantiske fantasi, i takt med at fornuften gøres til skamme. Stykket er en kærlighedserklæring til litteraturen, lige så vel som det er en skildring af den klassiske kærlighedshistorie om to unge, der ikke kan få hinanden.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

 • - Eller den forunderlige lampe
  af Adam Oehlenschläger
  44,94 kr.

  Et romantisk lystspil i fem akter over et tema fra 1001 nat’s eventyr.Handlingen udspilles mellem Aladdin – naturens muntre søn – der gennem elskovens og modgangens krise modnes til at blive det godes forkæmper og dermed fortjene sin lykke: den forunderlige lampe. Og troldmanden Noureddin – nattens grubler – der med forstandens kulde og selviskhedens rænker søger at tiltvinge sig den attråede genstand, men naturligvis kommer til kort.Spillet folder sig ud med en østerlandsk glitrende farvepragt og en sprogfylde, der spænder fra åndernes højtsvungne tale til mutter Morgianes (Aladdins mors) københavnske jævnhed.

 • af Adam Oehlenschläger
  64,94 kr.

  Da moderen er død og faderen ruineret, modtager den unge Eberhard Julius i Leipzig et brev, hvori han anmodes om at indfinde sig i Amsterdam for derfra at indskibe sig til Ostindien.Eberhard begiver sig straks af sted og får undervejs følgeskab af arkitekten Lademann og komponisten og orgelbyggeren Litzberg. Det viser sig imidlertid, at målet i virkeligheden er en ukendt ø syd for St. Helena, hvor Eberhards grandonkel, Albert Julius, forliste for mange år siden og nu sidder som hersker over et talrigt afkom.Albert Julius fortæller nu sin historie, hvor blandt andet Gustav 2. Adolf af Sverige, en italiensk heks, Christian IV, den københavnske ankersmed Mads Hansen, et barnebarn af William Shakespeare, et indtørret lig af en spansk eventyrer og mange andre kendte og ukendte personer fra midten af 1600-tallet optræder.slxAdam Oehlenschläger (1779-1850) introducerede romantikken i Danmark, fornyede det digteriske sprog og havde i sin levetid en enestående position som Danmarks digterkonge. Han blev endda i domkirken i Lund i 1829 af sin svenske kollega Esaias Tegnér laurbærkranset som Nordens digterkonge. Blandt hans mest berømte værker er Danmarks nationalsang, "Der er et yndigt land", "Guldhornene", "Aladdin, eller Den forunderlige Lampe" og "Sanct Hansaften-Spil".

 • af Adam Oehlenschläger
  47,95 kr.

  Robisonaden "Øen i Sydhavet" er Oehlenschlägers eneste roman. Forfatteren kaldte den "en cyklus af fortællinger i indbyrdes poetisk sammenhæng". Øen er den fiktive Klippeborg i Sydatlanten, syd for St. Helena. Her strandede engang Albert Julius, der bliver stamfader til et talrigt afkom og regerer over øen i trekvart århundrede. Hans grandnevø Eberhard Julius modtager et brev om, at han skal gå om bord på et skib i Amsterdam og derfra sejle til Ostindien, men undervejs viser det sig, at det er Klippeborg, de er på vej til. Bogens forskellige personer fortæller deres historie, og vi kommer vidt omkring i tid og rum. Da det nu er Oehlenschläger, bryder personerne ofte ud i sang. og der er mange smukke indlagte digte i den omfangsrige roman.

 • af Adam Oehlenschläger
  19,95 kr.

  Man tror det ikke, men Oehlenschlägers Raad til unge Ægtemænd (ofte betitlet Raad til en ung Ægtemand) blev, efter længe at have cirkuleret i afskrifter, offentliggjort første gang i Ekstra Bladet mandag d. 4. maj 1970, nærmere bestemt i sexbrevkassen "Spørg Inge & Sten" på side 18 mellem henholdsvis et læserbrev af en ung kvinde der gerne vil vide om det nu også er almindeligt at kæresten altid har rejsning allerede ved afklædningen, og et andet læserbrev der fremhæver tungekysset blandt tidens erotiske udsvævelser. Således al mulig grund til at afvise digtet som et falsum, men flere skriftkloge har sagt god for det.Den 18. maj gav Povl Ingerslev-Jensen, formanden for Oehlenschläger Selskabet, følgende svar i samme avis:"De spørger, om digtet med elskovsråd, som Ekstra Bladet bringer i dag den 4. maj 1970, er af Oehlenschläger? Som formand for Oehlenschläger-Selskabet kan jeg svare, at det er det så ganske afgjort. Man træffer på mere af samme skuffe i digterens papirer på Det kgl. Bibliotek. Om det citerede dig kan siges, at det i årevis er rendt byen rundt i forskellige varianter. En nu afdød litteraturprofessor har fundet det med følgende begyndelse: 'Ifald Du kneppe vil i Mag -'. Desværre er ingen fortsættelse overleveret, uden den allerede kendte, men Ekstra Bladet har gengivet digtet i en af dets bedste versioner, der ikke på noget punkt lider under afskriveres individuelle tilføjelser. Noget originalmanuskript har jeg hverken truffet eller hørt om, men ægtheden lyser ud af ordvalget. [...] Jeg vil tro, det er fra hans tidlige manddomsperiode mellem 1809 og 1820. Hans senere forlibelser gik ikke så yderligt - eller inderligt. [...]"Og selveste F.J. Billeskov Jansen forsvarer digtets ægthed i et brev til udgiverne af 1000 danske digte:"Man bør regne med, at erotik i praksis og i diskussion var mere gængs end vi forestiller os fra tidens erindringer og officielle digtning. [...] Jeg tror altså, at det fritsvævende digt er af Oehl.; versene profesionelle, indholdet præcist som et kapitel hos Vandervelde eller Inge og Sten! Anskuelighedens triumf." (citeret på side 1519 i 1000 danske digte)

 • af Adam Oehlenschläger
  44,95 kr.

  Aladdin, figur fra eventyret om Aladdin og den vidunderlige lampe fra den arabiske eventyrsamling Tusind og én nat. Det er Antoine Gallands (1646-1715) franske oversættelse fra 1704 og flg. år, der indeholder den i Europa ældste kendte version af det yndede eventyr.Handlingen, der er henlagt til Kina, men fortalt med arabiske kulturtræk, viser, hvorledes den fattige skræddersøn Aladdin ved hjælp af magiske rekvisitter (lampen, ringen) vinder sultanens datter og tronen i rivalisering med en afrikansk troldmand.På dansk grund kendes historien først og fremmest fra Adam Oehlenschlägers lystspil Aladdin, eller Den forunderlige Lampe (Poetiske Skrifter bd. 2, 1805); miljøet er her søgt opretholdt i form af en ubestemt "poetisk Orient", men iblandet københavnsk lokalkolorit.Af det arabiske eventyr har Oehlenschläger — under indflydelse af William Shakespeare og den tyske romantiker Ludwig Tieck — skabt et filosofisk drama i romantisk ånd; handlingen er blevet koncentreret, og lampen og ringen gjort til symboler på kunstnerisk skaberkraft og digterisk fantasi.Hos Oehlenschläger lægges der afgørende vægt på modsætningen mellem Aladdin og hans modstander troldmanden, her navngivet Noureddin. Hvor Aladdin fremstilles som spontan, doven og erotisk, kendetegnes Noureddin som reflekteret, flittig og usanselig.Når Aladdin ender med at opnå lykken (sultandatteren og magten), skyldes det ifølge dramaet Aladdins umiddelbarhed og hans evne til at modnes i modgang. Som "naturens muntre søn" er han født til lykken; han får appelsinen i turbanen — men til det sidste må han kæmpe for sin ret.(Store Danske Encyklopædi)

 • af Adam Oehlenschläger
  44,95 kr.

  Oehlenschlägers debut var en af de store begivenheder i dansk litteratur. Den indvarslede en helt ny periode, romantikken. "Guldhornene" er stadig et hovedværk, der tåler en genlæsning, og det afsluttende Sankt Hansaftens spil er lige så lyst og levende, som da det blev skrevet.

 • af Adam Oehlenschläger
  47,95 kr.

  Utallige er de versioner af eventyret om Aladdin, der gennem tiden har været frembragt. Her er Adam Oehlenschlægers gamle danske klassiske version.Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en dansk guldalderdigter og skuespilforfatter. Blandt hans vigtigste værker er "Guldhornene", "Aladdin" og den danske nationalsang, "Der er et yndigt land". Adam Oehlenschläger anses for at være en af de største danske digtere nogensinde.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.