Dag-til-dag levering

Bøger af Christian Helms Jørgensen

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (7)
 • (2)
Bogtype
 • (5)
 • (4)
Format
 • (5)
 • (4)
Sprog
 • (9)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Noemi Katznelson, Lene Tanggaard, Christian Helms Jørgensen, mfl.
  316,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvem er de - eleverne i erhvervsuddannelserne? Det kan der naturligvis ikke gives et entydigt svar på, men ud fra dansk forskning på området tegnes der i denne bog et nuanceret billede af eleverne.Der er bl.a. fokus på elevernes forudsætninger, deres motivation og identitetsdannelse, kreative processer og kulturelle forhold. Desuden er der beskrivelse af de unge som den første digitalt indfødte generation og et overblik over, hvad der bliver af dem efter endt uddannelse. Endelig er der en beskrivelse af erhvervsuddannelsernes samlede bidrag til den nationale økonomi. Teksterne giver i en let tilgængelig form et indblik i de unges verden og færden.  

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Christian Helms Jørgensen
  266,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn til karakterer, og færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Pigerne er derimod kommet i flertal på de videregående uddannelser. Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. I antologien her giver en række forskere deres kritiske bidrag til diskussionen om drenge og uddannelse. Hensigten med bogen er at nuancere, kvalificere og perspektivere debatten med udgangspunkt i aktuelle studier af drenge, primært indenfor ungdomsuddannelserne.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Christian Helms Jørgensen
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Op mod halvdelen af alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, gennem­fører den ikke. De afbryder uddannelsen, falder fra eller skifter mellem forskellige uddannelser. Mange af dem er blevet en erfaring rigere og starter på en ny uddan­nelse, som de gennemfører. Men en alt for stor del af de unge forlader uddannel­sessystemet uden nogen uddannelse ud over folkeskolen. Den problemstilling sætter denne bog fokus på. Bogens artikler er skrevet af forskere på området fra forskellige forskningsinstitutioner. De formidler her ny viden om årsager til frafaldet i erhvervsuddannelserne og giver vurderinger af en række tiltag, som skolerne har iværksat for at begrænse frafaldet. Der tegnes et nuanceret billede af den gruppe af unge, som varigt forlader uddannelsessystemet uden anden uddannelse end folkeskolen. En række artikler lader eleverne komme til orde som bidrag til nye måder at forstå frafaldsproble­merne på, mens andre artikler belyser dilemmaer for lærerne i forhold til frafald. Frafald i erhvervsuddannelserne giver en kvalificeret og nuanceret forståelse af et omfattende samfunds­mæssigt problem – og dermed også bidrag til at finde nye løsninger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Niels Warring & Christian Helms Jørgensen
  40,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Demokrati og deltagelse stiller spørgsmål om demokrati i arbejdslivet. Fører medarbejdernes øgede deltagelse i forandringsprocesser på arbejdspladserne til demokratisering af arbejdslivet? Hvilken forbindelse er der mellem det samfundsmæssige demokrati og demokrati på arbejdspladserne? Bogen diskuter disse spørgsmål med særlig fokus på de læreprocesser, som det moderne arbejdsliv skaber muligheder for. Demokrati og deltagelse henvender sig til praktikere, studerende og undervisere, der interesserer sig for forandringer i arbejdslivet og udviklingen af demokratiet. Bogens seks kapitler handler blandt andet om: Moderne vidensarbejdere - faglig organisering og nye fællesskaber. Selvstyrende grupper - for meget af det gode? Unges engagement og fagligt demokrati Kortuddannede - for lidt uddannelse og for lidt demokrati. Mere deltagelse i arbejdet - mindre demokrati i samfundet? Skal demokratiet fortsat stoppe ved indgangen til arbejdspladsen?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Christian Helms Jørgensen
  273,95 kr.

  Drenge klarer sig dårligere i skolen end piger med hensyn til karakterer, og færre drenge gennemfører en ungdomsuddannelse. Pigerne er derimod kommet i flertal på de videregående uddannelser.Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber.Giver det overhovedet mening at tale om et særligt drengeproblem i uddannelsessystemet?Antologien giver et overblik over drengedebattens historiske udvikling og over forskellige teoretiske forståelser af mænd og maskuliniteter. Desuden kaster forfatterne et kritisk lys over det statistiske grundlag for at se drenge som tabere .Med udgangspunkt i den aktuelle danske forskning på området behandler forfatterne forskellige grupper af drenges vilkår og vanskeligheder i ungdomsuddannelserne og belyser således køn og maskulinitet i det almene gymnasium, i de erhvervsgymnasiale uddannelser, på handelsskoler og tekniske skoler.Endvidere belyses drenges overgang til videregående uddannelser, drenge fra etniske minoriteter og såkaldt sårbare drenge.

 • af Christian Helms Jørgensen
  276,95 kr.

  Op mod halvdelen af alle de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører den ikke. De afbryder uddannelsen, falder fra eller skifter mellem forskellige uddannelser. Mange af dem er blevet en erfaring rigere og starter på en ny uddannelse, som de gennemfører.Men en alt for stor del af de unge forlader uddannelsessystemet uden nogen uddannelse ud over folkeskolen. Den problemstilling sætter denne bog fokus på. Bogens artikler er skrevet af forskere på området fra forskellige forskningsinstitutioner.Forfatterne formidler en ny viden om årsager til frafaldet i erhvervsuddannelserne og giver vurderinger af en række tiltag, som skolerne har iværksat for at begrænse frafaldet.I bogen tegnes et nuanceret billede af den gruppe af unge, som varigt forlader uddannelsessystemet uden anden uddannelse end folkeskolen. En række artikler lader eleverne komme til orde som bidrag til nye måder at forstå frafaldsproblemerne på, mens andre artikler belyser dilemmaer for lærerne i forhold til frafald.Frafald i erhvervsuddannelserne giver en kvalificeret og nuanceret forståelse af et omfattende samfundsmæssigt problem. Hermed er den også bidrag til at finde nye løsninger.

 • - samspil mellem uddannelse og arbejde
  af Christian Helms Jørgensen
  174,95 kr.

  Der er fra mange sider stor interesse for at skabe et bedre samspil mellem uddannelse og arbejde. Uddannelsesplanlægning fokuserer på, hvordan netop uddannelsesplanlægning kan bidrage til dette. Forfatteren analyserer tre forskellige opfattelser af samspillet mellem uddannelse og arbejde og beskriver tre forskellige rationaler, som er på spil i uddannelsesplanlægningen. Den herskende målrationelle tankegang kritiseres, og som alternativ peger bogen på en refleksiv form for uddannelsesplanlægning. Den indeholder en teoretisk diskussion af samspillet, men forsøger samtidig at give praktiske bud på, hvordan uddannelse kan bidrage til forandring af praksis på arbejdspladsen. Bogen henvender sig til uddannelses- og organisationskonsulenter, arbejdslivets praktikere samt studerende og undervisere. Forfatteren: Christian Helms Jørgensen er lektor ved Institut for Uddannelsesforskning på Roskilde Universitetscenter. Han har tidligere redigeret bogen Uddannelsesplanlægning, Arbejdsliv og Læring, som også er udkommet på Roskilde Universitetsforlag.

 • af Vibeke Andersen, Niels Warring, Christian Helms Jørgensen, mfl.
  45,95 kr.

  Demokrati og deltagelse stiller spørgsmål om demokrati i arbejdslivet. Fører medarbejdernes øgede deltagelse i forandringsprocesser på arbejdspladserne til demokratisering af arbejdslivet? Hvilken forbindelse er der mellem det samfundsmæssige demokrati og demokrati på arbejdspladserne? Bogen diskuter disse spørgsmål med særlig fokus på de læreprocesser, som det moderne arbejdsliv skaber muligheder for.  Demokrati og deltagelse henvender sig til praktikere, studerende og undervisere, der interesserer sig for forandringer i arbejdslivet og udviklingen af demokratiet.  Bogens seks kapitler handler blandt andet om: Moderne vidensarbejdere - faglig organisering og nye fællesskaber Selvstyrende grupper - for meget af det gode? Unges engagement og fagligt demokrati Kortuddannede - for lidt uddannelse og for lidt demokrati Mere deltagelse i arbejdet - mindre demokrati i samfundet? Skal demokratiet fortsat stoppe ved indgangen til arbejdspladsen?

 • - arbejdsliv og læring
  af Henning Salling Olesen, Vibeke Andersen, Finn M. Sommer, mfl.
  109,95 kr.

  Hensigten med denne antologi er at øge forståelsen for samspillet mellem uddannelse og arbejde, samt vise hvordan uddannelsesplanlægning kan forbedre dette samspil. Antologiens artikler bygger på udviklingsprojekter, evalueringer og analysearbejder, som forfatterne selv har deltaget i. Disse erfaringer formidles her til en bredere kreds og er et bidrag til en mere kritisk debat omkring sammenhængen "økonomisk og menneskelig vækst gennem uddannelse og udvikling i arbejdet".

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.