Dag-til-dag levering

Bøger af Claus Juel Hansen

Filter
Filter
Genre
 • (2)
Bogtype
 • (2)
Format
 • (2)
Sprog
 • (2)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Claus Juel Hansen, Jørgen Boe & Jens Lund Mosbek
  979,95 - 1.010,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Standardværket om direktørens retsstilling udkommer nu i 7. udgave. Bogen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet modelkontrakt. De forskellige afsnit i modelkontrakten gennemgås og kommenteres. Herunder gennemgås direktørens ansvarsområde, konkurrence- og kundeklausuler, vederlag, bonus, pension, forsikringer og ophør. Bestemmelserne i kontrakten perspektiveres med relevant lovgivning og retspraksis. Fremstillingen indeholder endvidere alternative og supplerende bestemmelser til modelkontrakten samt en række bilag med retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, aktielønsordninger og direktørens fratrædelsesaftale. Nyt i 7. udgave 7. udgaven er ajourført med teori, lovgivning og retspraksis frem til 1. januar 2012. Ajourføringen omfatter bl.a.:Selskabslovens regler, der nu er fuldt indarbejdet i bogen.De særlige regler, der gælder for anvendelse af variabel løn for bestyrelse og direktion i den finansielle sektor.De skattemæssige ændringer, der følger af finansloven for 2012.Bestemmelserne om afgørelse af tvister er tilpasset Voldgiftsinstituttets praksis og anbefalinger iht. Regler for Voldgift 2008.Oversigt over de 19 anbefalinger, der ifølge Komitéen for god Selskabsledelse skal vurderes årligt. Målgruppe Bogen henvender sig til bestyrelsen, der skal ansætte ny direktør eller afskedige den nuværende, og til direktøren, der skal tiltræde ny stilling eller fratræde sin ansættelse. Den er også et godt værktøj for erhvervslivets rådgivere, herunder advokater og revisorer. Om forfatterne Advokat Jørgen Boe, advokat Claus Juel Hansen og advokat Jens Lund Mosbek er partnere i advokatfirmaet Kromann Reumert.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Claus Juel Hansen & Jonas Blegvad Jensen
  601,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Aktieoptionsloven blev gennemgribende ændret 1. januar 2019, hvor aftalefriheden for vilkår vedrørende medarbejdernes rettigheder ved fratræden blev udvidet til fordel for arbejdsgiverne. Det var indtil 1. januar 2019 helt afgørende for medarbejdernes rettigheder til tildelte og fremtidige aktieoptioner og warrants (og andre instrumenter omfattet af loven), om det var lønmodtageren eller arbejdsgiveren, der bragte ansættelsesforholdet til ophør. En "bad-leaver" måtte tåle, at allerede tildelte rettigheder bortfaldt, hvorimod en "good-leaver" ville bevare retten til allerede tildelte rettigheder og efter omstændighederne have ret til yderligere tildelinger efter ansættelsesforholdets ophør. Der er nu langt større aftalefrihed i forhold til, hvad der skal gælde ved en medarbejders fratræden - men det stiller også højere krav til arbejdsgiveren ved udformningen af ordninger omfattet af loven. De tidligere regler omkring medarbejdernes rettigheder ved fratræden gælder fortsat for tildelinger foretaget før 1. januar 2019 og tildelinger under ordninger etableret inden 1. januar 2019. Bogen indeholder derfor både eksempler på mulig regulering ved medarbejderes fratræden ved aftalefrihed, men også en detaljeret beskrivelse af de tidligere regler, som henset til ordningernes typiske løbetid vil kunne være relevant de næste år. Med ændringerne til loven er endvidere indført regulering vedrørende arbejdsgivers mulighed for at tilbagekøbe aktier erhvervet i henhold til en ordning eller aftale omfattet af aktieoptionsloven. Bogen behandler udover den generelle håndtering af ordninger ved fratræden også den nye regulering af tilbagekøbsklausuler.Arbejdsgiveren er forpligtet til at udarbejde en arbejdsgivererklæring, der indeholder en beskrivelse af de væsentligste vilkår i aktieoptionsordningen. Bogen indeholder et eksempel på arbejdsgivererklæringen. Området for ordninger omfattet af loven er svært tilgængeligt og udgøres af en mangfoldighed af aftaler og ordninger. For at lette forståelsen anskueliggør bogen en række problemstillinger ved anvendelse af eksempler og figurer. Endvidere omtales også forskellige udenlandske former for aktieaflønningsordninger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.