Dag-til-dag levering

Bøger af Gerd Christensen

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (8)
 • (13)
Bogtype
 • (13)
 • (7)
Format
 • (10)
 • (4)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (17)
 • (1)
Pris
DKK
Serie
 • (4)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention
  af Poul Nissen, Tatiana Chemi, Gerd Christensen, mfl.
  191,95 - 215,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Den positive psykologi er kendetegnet ved en høj grad af diversitet. Feltet trækker på stort set hele viften af eksisterende psykologiske metoder, samtidig med at nye metoder udvikles med stor kreativitet. Antologien giver et indblik i en række af de metoder, som feltet benytter sig af. Desuden rummer den artikler, der er forankret i den kritiske psykologi, ligesom den diskuterer, på hvilke måder der er fællesskab mellem positiv psykologi og kritisk psykologi. Antologien er redigeret af Gerd Christensen og Frans Ørsted Andersen og indeholder bidrag fra en lang række danske og udenlandske eksperter inden for området. Henvender sig til konsulenter, forskere, HR-medarbejdere, ledere, undervisere, psykologer, socialrådgivere og studerende.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Gerd Christensen
  260,95 - 287,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Gerd Christensen giver et fundament for at vurdere psykologiens særlige videnskabsteoretiske position. Det gør hun dels gennem en historisk introduktion til psykologiens etablering og til nogle af de væsentligste teoretiske retninger inden for psykologien. Og dels giver hun en introduktion til psykologiens fundamentale videnskabsteoretiske problem: Forholdet mellem det fysiske og det psykiske.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Frans Gregersen, Bolette Moldenhawer, Jan Kampmann, mfl.
  511,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  "Vil man lære noget om pædagogik uden at få påduttet den helt rigtige metode, så er her bogen [...] Her rejses så mange spørgsmål, at man kan risikere at blive klogere." Jens Bydam, Sygeplejersken Klassisk og moderne pædagogisk teori er en indføring i pædagogikkens centrale teorier, personer, temaer og begreber. Den består af i alt 29 kapitler skrevet af førende danske pædagogiske teoretikere. Bogens kapitler er tematisk opdelt i følgende seks dele: Del 1: Pædagogik og teorier om opdragelse, undervisning og uddannelse Del 2: Nationalstat og globalisering Del 3: Fag, viden og undervisning Del 4: Kulturelle og sociale forskelle Del 5: Perspektiver og deres betydning Del 6: Socialt og pædagogisk samspil. Herudover rummer bogen en selvstændig opslagsdel, del 7, med introduktioner til en række centrale pædagogiske teoretikere og teoretiske hovedretninger. Personintroduktionerne er forsynet med fyldige bibliografier. Bogen er velegnet både som grundbog i pædagogik på universitets- og seminarieniveau og som opslagsværk. Peter Østergaard Andersen er ph.d. og lektor i pædagogik ved Institut for medier, erkendelse og formidling på Københavns Universitet. Tomas Ellegaard er ph. d., cand.mag. i pædagogik og lektor i pædagogisk psykologi ved Institut for psykologi og uddannelsesforskning på RUC. Lars Jakob Muschinsky er magister i kultursociologi og rektor for Zahles Seminarium i København.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Videnskabsteori og praksis
  af Gerd Christensen & Nanna Koch Hansen
  315,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Hermed rummer tilgangen en opfordring til at nytænke alt det, vi mener at vide om verden, hinanden og os selv.Som psykologisk tilgang har socialkonstruktionisme væsentlig betydning inden for det pædagogiske område, idet pædagogikken anvender psykologien som hjælpedisciplin til at forstå fænomener som blandt andet læring og udvikling. Således har socialkonstruktionisme igennem de senere år haft betydning for eksempelvis forståelsen af elevpositioner og muligheder for læring, af skole-hjem-samarbejdet og af mobning. Derudover opfordrer socialkonstruktionismen os til at ændre fokus i de måder, hvorpå vi forstår den pædagogiske praksis såvel som de individer, der indgår heri.Bogen giver en introduktion til tilgangens videnskabsteoretiske afsæt, der i sig selv udgør selve grundlaget for at forstå, hvordan man kan anlægge en empirisk undersøgelse med afsæt i den pågældende tilgangs særlige potentialer og udfordringer. Med dette udgangspunkt gennemgås blandt andet den måde, hvorpå den socialkonstruktionistiske tilgang anskuer forholdet mellem individ og omverden, og måden, hvorpå man forholder sig til sandhed og videnskabelighed. Derudover rummer bogen en række eksempler på forskningsarbejde, hvor det socialkonstruktionistiske teorikompleks er anvendt, heriblandt forskning inden for køn, etnicitet, positiv psykologi, anerkendende pædagogik og mobning. Igennem eksemplerne vises det, hvordan tilgangen giver mulighed for at se verden på nyemåder.Bogen er tiltænkt studerende på bachelor- og professionsbachelorniveau. Eksemplerne er hentet i den pædagogiske verden med særlig vægtning af grundskolen og har derfor særlig relevans for studerende på disse eller beslægtede uddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bjørn Hamre & Gerd Christensen
  208,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Seks tilgange til pædagogisk praksis
  af Klaus Nielsen, Peter Brodersen, Mie Buhl, mfl.
  227,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det lærende menneske stiller skarpt på seks forskellige perspektiver fra den læringsteoretiske bagage. Udgangspunktet for hvert perspektiv er praktiske handlinger, som lærere og elever foretager sig. Herfra sætter bogens forfattere ind med teoretiske uddybninger og kritiske drøftelser af praksis og handlemulighederne heri. Dette perspektivskifte tydeliggør, hvordan forskellige læringsmæssige pointer kan se ud i praksis, og hvordan de kan underbygges praktisk, teoretisk og empirisk.De seks læringsteoretiske perspektiver kan også inspirere til og underbygge beslutninger om pædagogisk praksis. Det kan de, da teorierne hjælper til at få øje på, løse, fortolke og kritisere det, vi normalt ikke yder så meget opmærksomhed. De seks perspektiver, som bogen åbner for os, er læring gennem: tænkning og erfaring konstruktioner narrativer æstetisk praksis eksistentielle valg deltagelseDet lærende menneske henvender sig primært til studerende ved læreruddannelsen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - det pædagogiske subjekts historie
  af Gerd Christensen
  98,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Videnskabsteori og praksis
  af Gerd Christensen & Nanna Koch Hansen
  195,95 kr.

  Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Hermed rummer tilgangen en opfordring til at nytænke alt det, vi mener at vide om verden, hinanden og os selv.Som psykologisk tilgang har socialkonstruktionisme væsentlig betydning inden for det pædagogiske område, idet pædagogikken anvender psykologien som hjælpedisciplin til at forstå fænomener som blandt andet læring og udvikling. Således har socialkonstruktionisme igennem de senere år haft betydning for eksempelvis forståelsen af elevpositioner og muligheder for læring, af skole-hjem-samarbejdet og af mobning. Derudover opfordrer socialkonstruktionismen os til at ændre fokus i de måder, hvorpå vi forstår den pædagogiske praksis såvel som de individer, der indgår heri.Bogen giver en introduktion til tilgangens videnskabsteoretiske afsæt, der i sig selv udgør selve grundlaget for at forstå, hvordan man kan anlægge en empirisk undersøgelse med afsæt i den pågældende tilgangs særlige potentialer og udfordringer. Med dette udgangspunkt gennemgås blandt andet den måde, hvorpå den socialkonstruktionistiske tilgang anskuer forholdet mellem individ og omverden, og måden, hvorpå man forholder sig til sandhed og videnskabelighed. Derudover rummer bogen en række eksempler på forskningsarbejde, hvor det socialkonstruktionistiske teorikompleks er anvendt, heriblandt forskning inden for køn, etnicitet, positiv psykologi, anerkendende pædagogik og mobning. Igennem eksemplerne vises det, hvordan tilgangen giver mulighed for at se verden på nye måder.Bogen er tiltænkt studerende på bachelor- og professionsbachelorniveau. Eksemplerne er hentet i den pædagogiske verden med særlig vægtning af grundskolen og har derfor særlig relevans for studerende på disse eller beslægtede uddannelser.

 • - Psykologiens videnskabsteori kapitel 1
  af Gerd Christensen
  37,95 kr.

  Videnskab og verden - Psykologiens videnskabsteori kapitel 1.Gerd Christensen giver et fundament for at vurdere psykologiens særlige videnskabsteoretiske position.Det gør hun dels gennem en historisk introduktion til psykologiens etablering og til nogle af de væsentligste teoretiske retninger inden for psykologien. Og dels giver hun en introduktion til psykologiens fundamentale videnskabsteoretiske problem: Forholdet mellem det fysiske og det psykiske.

 • af Gerd Christensen
  45,95 kr.

  Denne artikel er en genealogisk analyse af den danske folkeskoles syn på og brug af straf. Igennem artiklen vises det, dels hvordan straf har udviklet sig, dels hvordan lærerens ret til at bruge fysisk afstraffelse i perioder er søgt begrænset for blot at blive erstattet af andre former for repressalier, der – uanset intentionen – ikke nødvendigvis har været eller er mere humane. Artiklen er inspireret af Michel Foucaults bog "Overvågning og straf", hvori Foucault foretager en genealogisk analyse af straffesystemet fra offentlige henrettelser til det moderne fængsel (Foucault, 2002). Her viser Foucault, hvordan straf unægteligt har ændret sig, men at de moderne former for straf, i form af genopdragelse, ikke nødvendigvis er så humane, som vi forestiller os. Frem for kontant afregning, installeres overvågningen i individet, således at sjælen bliver kroppens fangevogter (ibid.). Det, der finder sted i det moderne fængsel, er således lige så overgribende for individet som 1700-tallets offentlige henrettelse, om end på andre måder.

 • - – DE UUNDGÅELIGE TO?
  af Gerd Christensen
  45,95 kr.

  Magt og afmagt er to temaer, der til enhver tid synes at have været bærende igennem såvel staters som pædagogikkens og skolens historie.Her vedrører det dels institutionernes og de professionelles autoritet og sanktionsmuligheder, dels sanktioneringen heraf og spillet om magt og afmagt imellem aktørerne i praksis. I temanummeret diskuteres magt og afmagt således i relation til en række institutioner og praksisser: skolen, daginstitutionen, kriminalforsorgen, botilbud og underretning.Denne indledende artikel i temanummeret "Magt og afmagt" Kognition & Pædagogik nr. 115 består af en introduktion til den franske filosof Michel Foucaults magtbegreb. Dertil følger en gennemgang af artikler i temanummeret og deres anvendelse af begreb. Artiklerne er alle fagfællebedømt:Skolen og straffen: mellem magt og afmagt af Gerd ChristensenUnderretning som magtpraksis i relationen mellem stat, familie og barn af Maria Høegh Vangkilde & Bjørn Frithiof HamreForhandlinger af en afsoners: Magtfulde definitioner på arbejde væsen af Nanna Koch Hansen“Én man ikke fucker med” – om følelsesbåret hverdagsmodstand blandt beboere på botilbud for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser af Stine Grønbæk JensenTidlig læring og curricularisering – om magt og værdiladede spørgsmål i relationer mellem daginstitution og hjem af familieliv af Lene S.K. SchmidtMagt i praksisteoretisk perspektiv af Anders Buch

 • - Anti-gruppen i projektarbejdet
  af Gerd Christensen
  42,95 kr.

  Formålet med denne artikel er at diskutere, hvordan man kan anskue dehyppigt forekommende konflikter i studerendes projektgrupper som noget,der rummer et kreativt potentiale for gruppen og dens projekt. Dette skermed afsæt i interviewuddrag med studerende, der belyses igennem MorrisNitsuns teori om anti-gruppen og Bions teori om grundantagelsesaktivitetsom fænomener, der eksisterer i alle grupper, og som rummer gruppemedlemmernessamlede frustrationer ved læring og udvikling. I værste fald kananti-gruppen være destruktiv for gruppens liv og føre til eksklusion af gruppemedlemmer.Men udnyttet rigtigt rummer den udviklingsmuligheder forde enkelte gruppemedlemmer og for gruppen som helhed.

 • af Gerd Christensen & Anders Buch
  42,95 kr.

  Temaet for denne artikel er de måder, hvorpå arkitektur ikke alene sætter rammer for praksis, menudgør et væsentligt element i læring i praksis for akademiske medarbejdere.Med udgangspunkt i eksempelmateriale fra nye universitetsarkitekturer diskuterer artiklensåledes læring i praksis for universitetsansatte forskere og undervisere. Eksempelmaterialet er hentetfra vores egne erfaringer med at arbejde i henholdsvis storrumskontorer og i mere eller mindrelukkede cellekontorer på de nyindrettede universiteter Københavns Universitet på Amager og AalborgUniversitet i København. Formålet med eksempelmaterialet er at sætte nogle rammer for at diskutere,hvordan akademiske læreprocesser i praksis kan forstås i et samspil mellem individ, kontekst ogarkitektur1. Eksempelmaterialet vil således blive brugt som illustrativtmateriale for diskussion af samspilletmellem læring, praksis og arkitektur, idet vi er interesserede i at belyse, hvordan arkitektur kanforstås som et medkonstituerende element i læreprocesser – forstået i et praksisteoretisk perspektiv.

 • af Gerd Christensen
  42,95 kr.

  Nærværende artikel skal således ikke betragtes som en kritik af tidsskriftet og tidsskriftets behandling af temaerne. Dette til trods for at ordet “kritik” indgår iartiklens titel. Den skal derimod betragtes som en opfordring tilkritisk tænkning forstået som refleksion over, hvad det er, vi som praktikere foretager os i mødet med “den anden”, dvs. når vi med Løgstrups ord holder en smule af et andet menneskes liv i vores hånd (Løgstrup, 1956). Tilgangeni artiklen er dels inspireret af Løgstrups etik, dels – og ikke mindst – af den franske idehistoriker Michel Foucaults kritiske tilgang; en tilgang, der i sidsteende ledte Foucault i retning af en handlings-etik.

 • af Gerd Christensen
  42,95 kr.

  Med udgangspunkt i en skitsering af folkeskolens individualiserendetiltag har artiklen til formål at diskutere effekten af disse samt de problemer,de potentielt kan afføde hos den opvoksende generation – påsåvel individ- som samfundsniveau. Her vil artiklen argumentere for, atskolen har glemt sin dannelsesopgave, nemlig at danne demokratiskesamfundsborgere. Med udgangspunkt i Klafkis kategoriale dannelsesperspektivargumenteres der for, at dannelse i denne forstand kan fungeresom den sammenhængskraft, der er nødvendig, for at et samfundkan eksistere. Selv om dette kan lyde som en rekurs til 1970’erne, erdette ikke (nødvendigvis) tilfældet. I stedet argumenterer artiklen for, atder er tale om et særdeles nutidigt perspektiv med fokus på den etiskesamfundsborger, der ikke kun har sig selv for øje.

 • af Gerd Christensen
  42,95 kr.

  Formålet med nærværende artikel er at diskutere den videnskabsteoretiskeplacering af Jean Lave og Etienne Wengers ‘situeret læring’, derer blevet kategoriseret under så forskelligartede betegnelser som ‘enmesterlæreteori’ og ‘socialkonstruktionisme’. Dette kan synes som enteoretisk diskussion uden egentlig betydning, men som det vil fremgå afartiklen, er det af fundamental betydning for, hvad tilgangen som analytiskperspektiv kan anvendes til.

 • af Gerd Christensen
  33,95 kr.

  God undervisning på universitetet er orienteret mod de studerendes læring. Læringsaktiviteter i undervisningen og mellem undervisningsgangene spiller derfor en stor rolle i universitetspædagogik. Universitetspædagogik rummer erfaringsbaserede og forskningsrelaterede forslag til, hvordan man tilrettelægger, gennemfører, evaluerer og videreudvikler egen undervisningspraksis inden for de rammer som universitetet og forskningsbaseringen danner om undervisningen - hvad enten det drejer sig om traditionelle forelæsnings- og vejledningsaktiviteter, case- og projektarbejde eller e-læring. Forfatterne giver desuden den enkelte underviser redskaber til at overveje sit læringsteoretiske fundament. Bogens hovedafsnit: - Universitet som ramme- Læring og forskningsbaseret undervisning- Planlægning af kurser og lektioner - Gennemførelse af selve undervisningen - Vejledning - Eksamen og evaluering - Undervisningsudvikling for universitetsundervisere.Vi udleverer ikke undervisereksemplarer af denne bog. Universitetspædagogik findes også i engelsk oversættelse: University Teaching and Learning http://samfundslitteratur.dk/bog/university-teaching-and-learning

 • af Gerd Christensen
  35,95 kr.

  University Teaching and Learning is based on the notion that good teaching is focused on student learning. Therefore, the central topic of this book is learning activities, both in and between teaching sessions.The book includes experience- and research-based suggestions for how to plan, conduct, evaluate and develop teaching within the framework provided by the university and research, whether this be traditional lectures and supervision tasks; case- and project work, or e-learning. The book furthermore equips the individual teacher with tools to reflect the theoretical foundation of his or her teaching.University Teaching and Learning is written with university teacher training and other introductions to university teaching and learning in mind. In addition to new lecturers, the book is also aimed at the seasoned lecturer looking for inspiration for his or her own, the team s or department s teaching.University Teaching and Learning is co-authored by a number of lecturers, developers and researchers affiliated with the Danish Network for Educational Development in Higher Education.University Teaching and Learning is available in a Danish translation: http://samfundslitteratur.dk/bog/universitetspædagogik

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.