Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Hanne Foss Hansen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Grundbog i offentlig forvaltning
  af Hanne Foss Hansen, Carsten Greve, Lotte Bøgh Andersen, mfl.
  538,95 kr.

  For at danne sig et overblik og forstå de mange nuancer i den offentlige sektor, er det frugtbart at kombinere organisationsteori og forvaltningsstudier. Det er sigtet med denne bog. Organiseringen af den offentlige sektor er en lærebog i offentlig organisationsteori og består af to dele. Første del udlægger organisationsteori og institutionel teori med særligt fokus på den offentlige sektor. Der fokuseres på opbygningen af offentlige organisationer, deres forhold til omverdenen og på organisationsfelter. Disse områder bliver belyst ud fra henholdsvis et rationelt perspektiv og et normperspektiv. Anden del behandler centrale temaer som offentlig styring, beslutningsteori, implementering, reformer og administrativ etik. Bogen er redigeret af Anders Berg-Sørensen, Caroline Howard Grøn og Hanne Foss Hansen, som er henholdsvis lektor, adjunkt og professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

 • af Peter Dahler-Larsen, Palle Rasmussen, Flemming Larsen, mfl.
  366,95 kr.

  Evaluering har spillet en stadig større rolle i den offentlige sektor de seneste årtier, og politiske tiltag og reformer evalueres som standard for at vurdere deres værdi. Denne grundbog i evaluering giver et samlet overblik over området og spiller en dobbelt rolle: For det første beskrives, hvordan evaluering af offentlig politik og administrativ praksis har ændret sig de seneste år, herunder hvordan de politiske vinde påvirker måden at evaluere på, og omvendt hvordan evalueringsbølgen påvirker måden at føre politik på. For det andet præsenteres de mest centrale måder at evaluere på.Bogen giver dermed en praktisk indføring i evalueringshåndværket for nuværende og kommende evaluatorer samt offentligt ansatte, der selv skal bestille evalueringer.Redigeret af Thomas Bredgaard, lektor ved Institut for Statskundskab, AAU.

 • - Forandringer i krisetider
  af Hanne Foss Hansen, Gunnar Gjelstrup, Caroline Howard Grøn, mfl.
  413,95 kr.

  Det er ikke ligegyldigt, hvordan den offentlige sektor organiseres og styres. Det betyder noget for, hvordan børnene bliver passet i børnehaverne, og hvordan veje og kloaker vedligeholdes. Ikke mindst betyder det noget for, hvor meget alle danskere skal betale i skat for at få leveret de ydelser, som de kan forvente. Den offentlige sektor skal med andre ord organiseres og styres med henblik på at sikre, at den lever op til de krav, der stilles til den. Det er ikke mindst relevant i en tid, hvor økonomisk krise sætter pres på de offentlige budgetter. Offentlig styring sætter fokus på styringen af den offentlige sektor. En væsentlig pointe er, at krise er et fænomen, som ikke vil forsvinde ved næste højkonjunktur, men at bl.a. globalisering og demografiske ændringer vil gøre krisedagsordenen relevant i Danmark i lang tid frem.

 • - En grundbog til et fag
  af Erik Jørgen Hansen, Annick Prieur, John Andersen, mfl.
  448,95 kr.

  4. reviderede udgave af denne klassiker.   Sociologi – en grundbog til et fag har i mange år været et centralt værk i dansk sociologi og samfundsvidenskab. Bogen er en bred indføring i sociologiens teoretiske og empiriske univers og rummer bidrag af førende kræfter på tværs af landet.   Denne nye udgave er gennemrevideret og opdateret med den nyeste viden på området. Kapitlerne om social klasse og social ulighed, økonomi, produktion og arbejde, familie og kultur er nyskrevne. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om byens sociologi.     Bidragydere:   Hans Thor Andersen (AAU) John Andersen (RUC) Flemming Balvig (KU) Anders Blok (KU) Connie Carøe Christiansen (KU og RUC) Peter Gundelach (KU) Erik Jørgen Hansen (DPU) Hanne Foss Hansen (KU) Bjørn Evald Holstein (KU) Lars Bo Kaspersen (GBS) Anker Brink Lund (SDU) Flemming Mikkelsen (AU) Nils Mortensen (AU) Niels Møller (DTU) Henning Salling Olesen (RUC) Mai Heide Ottesen (SFI) Inge Kyger Pedersen (KU) Annick Prieur (AAU) Ole Riis (AU)     Sociologi - en grundbog til et fag kan også fås som e-bog. Klik her.

 • af Hanne Foss Hansen, Kurt Klaudi Klausen, Lotte Bøgh Andersen, mfl.
  313,95 kr.

  God ledelse er relevant for ledere, der ønsker at udvikle, undersøge og understøtte ledelse. Som leder må man forholde sig til, hvad der er god ledelse i den kontekst, hvor man er leder. Alle organisationer og virksomheder, både i den private og offentlige sektor, efterspørger god ledelse.God ledelse er den første danske antologi om god ledelse. Her giver anerkendte professorer og lektorer deres bud, på hvad god ledelse kan være. Bogen tager udgangspunkt i teoretiske og filosofiske perspektiver på ledelse. Et særskilt tema er ledelse i den offentlige sektor.God ledelse henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse i praksis såvel som i forsknings- og uddannelsesverdenen.

 • af Hanne Foss Hansen, Kirsi Pulkkinen & Lars Geschwind
  613,95 - 708,95 kr.

 • - Cases fra maskinrummet
  af Hanne Foss Hansen, Anders Berg-Sørensen, Ole Helby Petersen, mfl.
  258,95 kr.

  Denne bog samler en stribe forvaltningscases og giver et indblik i forskellige hjørner og kringelkroge i den danske forvaltning. Der ses bl.a. på offentlig ledelse, opinionsdannelse, dynamikker i embedsværket, evaluering, udlicitering og meget mere. Bogens kapitler er korte historier fra den offentlige sektor fortalt på en måde, hvor de kommer til deres ret: De er både spændende og tankevækkende – ligesom den hverdag, der udspiller sig i den offentlige sektor.Kapitlerne præsenterer samtidig forskellige teoretiske vinkler på de forskellige cases, som dermed kan ses som eksempler på mere almene sammenhænge og dynamikker i den offentlige forvaltning. Bogen er skrevet til undervisningsbrug på kurser i offentlig forvaltning, hvor de forskellige indblik i maskinrummet kan give en dybere forståelse af linjer og dynamikker i den offentlige forvaltning.

 • af Hanne Foss Hansen
  73,95 kr.

  Evaluering er et redskab med mange ansigter. Evaluering kan praktiseres på mange måder og tjene meget forskellige formål, herunder kontrol, læring, forandring og legitimering. Vi ved imidlertid ikke meget om, hvordan evaluering konstrueres og praktiseres. Først diskuteres evaluering som fænomen og proces. Dernæst præsenteres resultaterne af en undersøgelse af 452 evalueringsprojekter. Undersøgelsen afdækker bl.a. hvem der er initiativtagere og evaluatorer, hvilke intentioner der ligger bag samt hvilke evalueringsmodeller og -metoder der benyttes. Undersøgelsen viser, at evaluering primært er et forvaltningsinternt styrings- og læringsredskab, og at kun få evalueringer iværksættes for direkte at give politikerne feedback om, hvordan den politik de har ansvar for virker. Undersøgelsen viser også, at mange evalueringer går i bredden på bekostning af dybden, at (for) mange formål forfølges samtidig, at diskussioner af design- og metodespørgsmål ofte forsømmes samt at resultaterne kun sjældent relateres til allerede eksisterende viden. Skal evaluering bidrage til vidensamfundets udvikling bør der rettes op på disse forhold.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.