Dag-til-dag levering

Bøger af Jens Schovsbo

Filter
Filter
Genre
 • (14)
Bogtype
 • (8)
 • (6)
Format
 • (8)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Sprog
 • (14)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • - Med kommentarer
  af Jens Schovsbo, Nicolai Lindgreen & Jesper Thorsen
  1.253,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Patentretten er en vigtig del af det moderne videnssamfunds retlige infrastruktur, og patenter har i dag stor betydning for både store og små virksomheder, hvad enten de er optaget af at beskytte egne opfindelser gennem udtagelse af patent, eller ønsker at undgå konflikt med andres rettigheder. Med denne 2. udgave er lovkommentaren ført ajour til og med juni 2017. Bogen fokuserer på dansk patentret, dvs. de regler i Patentloven, der regulerer udstedelsen af patenter og håndhævelsen af patentret i Danmark for danske myndigheder. Dansk Patentret sættes dog ind i europæiske og internationale sammenhænge, da der også tages højde for den vigtigste udvikling i EU-retten og hos EPO. Patentloven med kommentarer tilbyder en grundig gennemgang af den danske patentlov og samler dansk lovregulering sammenholdt med praksis og regulering i europæisk og international sammenhæng.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Tine Sommer & mfl.
  335,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin. Bogen giver en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis. Du får en behandling af i hvilket omfang arbejdsgivere får del i retten til immaterialretligt beskyttet stof skabt af ansatte, og hvilke betingelser der skal være opfyldt i den forbindelse. Fremstillingen er fokuseret på ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, kendetegnsret og halvlederbeskyttelse. Indholdsoversigt.ForordKapitel 1. Oversigt over immaterialrettighederneKapitel 2. Ansattes ophavsrettighederKapitel 3. Lov om arbejdstageres opfindelserKapitel 4. Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutionerKapitel 5. Andre immaterialrettigheder i ansættelsesforholdBetænkninger, rapporter mv.HjemmesiderDomsregisterStikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Schovsbo & Niels Holm Svendsen
  1.115,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med denne opdatering er bogen ført ajour indtil juli 2013. Fremstillingen er fortsat fokusereret på Designloven og dansk retspraksis. Også international (især nordisk) praksis er dog inddraget i et vist omfang. Det samme gælder praksis fra The Office of Harmonization for the Internal Market.I kommentaren gennemgås EF-forordningen, og der inddrages aspekter af forordningen i drøftelse af lovreglerne. Bogen indeholder herudover en oversigt over Designloven, en redegørelse for designrettens historiske udvikling, en gennemgang af de internationale designretlige regler, samt en gennemgang af en række almene designretlige spørgsmål bl.a. om licensaftaler og arbejdstageres designret. IndholdsoversigtForordLovbekendtgørelse nr. 102 af 24. januar 2012 – designlovenKapitel 1. IndledningKapitel 2. Oversigt over DesignlovenKapitel 3. Forordningen om EF-designKapitel 4. International designretKapitel 5. Almene designretlige spørgsmålDesignloven med kommentarerForkortelserAfgørelsesregisterStikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - med kommentarer
  af Jens Schovsbo, Nicolai Lindgreen & Jesper Thorsen
  912,00 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Patentretten er en vigtig del af det moderne videnssamfunds retlige infrastruktur, og patenter har i dag stor betydning for både store og små virksomheder, hvad enten de er optaget af at beskytte egne opfindelser gennem udtagelse af patent, eller ønsker at undgå konflikt med andres rettigheder. Bogen fokuserer på dansk patentret , dvs. de regler i Patentloven, der regulerer udstedelsen af patenter og håndhævelsen af patentret i Danmark for danske myndigheder. Dansk Patentret sættes dog op ind i europæiske og internationale sammenhænge, da fx europæiske patenter kan sættes i kraft og dermed håndhæves i Danmark. Patentloven med kommentarer tilbyder en sjælden gennemgang af den danske patentlov og samler dansk lovregulering sammenholdt med praksis og regulering i europæisk og international sammenhæng. Nicolai Lindgreen er advokat (H) i Kromann Reumert og har i mere end 20 år hovedsageligt beskæftiget sig med retssager om patenter. Jens Schovsbo er dr.jur. og professor i immaterialret ved Københavns Universitet, Center for Informations-og Innovationsret. Jesper Thorsener europæisk patentagent (EPA) og partner hos Inspicos A/S og har i mere end 15 år beskæftiget sig med rådgivning omkring praktiske og strategiske patentspørgsmål. Indholdsoversigt Forord Lovbekendtgørelse nr. 108 af 24. januar 2012 af patentloven Indledende bemærkninger Lovkommentarer Bilag Forkortelser Anvendt litteratur Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier & Clement Salung Petersen
  744,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Immaterialret indeholder en samlet fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder. Bogen behandler bl.a. følgende emner:Immaterialretten som juridisk disciplin, herunder immaterialrettens samfundsmæssige begrundelse og historiske udvikling samt de vigtigste internationale samarbejder på områdetOphavsrettigheder og beslægtede rettighederPatentretBrugsmodelretDesignretVaremærkeretAftaler om immaterialrettighederRetshåndhævelse af immaterialrettighederImmaterialret er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Med denne udgave er bogen ajourført indtil august 2017. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Thomas Riis, mfl.
  442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Information, eller data, udgør et af de væsentligste aktiver i vores tid. Af samme grund har de retsregler, der regulerer rettighederne til information, fået en stadig større betydning, og stadig flere jurister må kende disse regler.I denne bog beskrives en række af de centrale regelsæt på området under samlebetegnelsen »informationsret«. Bogen giver således en introduktion til en række af de enkelte informationsretlige discipliner i kap. 2-7 og præsenterer herudover informationsretten som den teoretiske ramme for disciplinerne (kap. 1) og disciplinernes horisontale fællestræk og grundsætninger (kap. 9). IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Introduktion til informationsret Kapitel 2. Ophavsret Kapitel 3. Varemærkeret Kapitel 4. Patentret Kapitel 5. Beskyttelse af forretningshemmeligheder Kapitel 6. Persondataret Kapitel 7. Personlighedsret Kapitel 8. Sanktioner Kapitel 9. Informationsret som en tværgående retsdisciplin –om informationsretlige grundsætninger Forkortelser Litteraturoversigt Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - med kommentarer
  af Jens Schovsbo, Nicolai Lindgreen & Jesper Thorsen
  1.189,95 kr.

  Patentretten er en vigtig del af det moderne videnssamfunds retlige infrastruktur, og patenter har i dag stor betydning for både store og små virksomheder, hvad enten de er optaget af at beskytte egne opfindelser gennem udtagelse af patent, eller ønsker at undgå konflikt med andres rettigheder.Med denne 2. udgave er lovkommentaren ført ajour til og med juni 2017. Bogen fokuserer på dansk patentret, dvs. de regler i Patentloven, der regulerer udstedelsen af patenter og håndhævelsen af patentret i Danmark for danske myndigheder. Dansk Patentret sættes dog ind i europæiske og internationale sammenhænge, da der også tages højde for den vigtigste udvikling i EU-retten og hos EPO.Patentloven med kommentarer tilbyder en grundig gennemgang af den danske patentlov og samler dansk lovregulering sammenholdt med praksis og regulering i europæisk og international sammenhæng.

 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Henrik Udsen, mfl.
  417,95 kr.

  Information, eller data, udgør et af de væsentligste aktiver i vores tid. Af samme grund har de retsregler, der regulerer rettighederne til information, fået en stadig større betydning, og stadig flere jurister må kende disse regler.I denne bog beskrives en række af de centrale regelsæt på området under samlebetegnelsen »informationsret«. Bogen giver således en introduktion til en række af de enkelte informationsretlige discipliner i kap. 2-7 og præsenterer herudover informationsretten som den teoretiske ramme for disciplinerne (kap. 1) og disciplinernes horisontale fællestræk og grundsætninger (kap. 9).

 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Tine Sommer & mfl.
  325,95 kr.

  Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin.Bogen giver en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis. Du får en behandling af i hvilket omfang arbejdsgivere får del i retten til immaterialretligt beskyttet stof skabt af ansatte, og hvilke betingelser der skal være opfyldt i den forbindelse. Fremstillingen er fokuseret på ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, kendetegnsret og halvlederbeskyttelse.

 • - Designloven med kommentarer
  af Jens Schovsbo & Niels Holm-Svendsen
  886,95 kr.

  Lovkommentaren skaber klarhed over designloven, herunder retsreglernes indhold og anvendelse.Fremstillingen er fokusereret på Designloven og dansk retspraksis. Også international (især nordisk) praksis inddrages i et vist omfang. Det samme gælder praksis fra The Office of Harmonization for the Internal Market. I kommentaren gennemgås EF-forordningen, og der inddrages aspekter af forordningen i drøftelse af lovreglerne.Fremstillingen indeholder herudover en oversigt over Designloven, en redegørelse for designrettens historiske udvikling, en gennemgang af de internationale designretlige regler, samt en gennemgang af en række almene designretlige spørgsmål bl.a. om licensaftaler og arbejdstageres designret.Med denne opdatering er lovkommentaren ført ajour indtil juli 2013.

 • af Jens Schovsbo, Caroline Heide-Jørgensen, Peter Stig Jacobsen, mfl.
  801,95 kr.

  Bogen behandler de EU-konkurrenceretlige regler for virksomhederne. Dette vedrører EF-traktatens artiekl 81 om konkurrencebegrænsende aftaler, artikel 82 om misbrug af en dominerende markedspoaition, artikel 86 om offentlige virksomheder samt reglerne om fusionskontrol. Endvidere behandles procedurereglerne for behandlingen af konkurrencesager og fusioner. I tilknytning hertil behandles den konkurrenceretlige regulering i EØS-landene. Denne 3. udgave af bogen omfatter de seneste års tilpasninger af de EU-konkurrenceretlige regler. Flere af bogens kapitler er helt eller delvist omskrevet.

 • af Jens Schovsbo & Mogens Koktvedgaard
  417,95 kr.

  Nu foreligger 7. udgave af »Lærebog i Immaterialret«.Immaterialretten har også i de forløbne år udviklet sig hurtigt. Inden for det ophavsretlige område er det navnlig Infosoc.-direktivet, som har medført ændringer, men også domstolene har været aktive og med en række domme præciseret retstilstanden. For varemærkeretten foreligger der en stor mængde nye afgørelser fra både EF-domstolen og danske domstolen, som har afstedkommet en række præciseringer. For varemærkeretten og f.eks. patentretten er der endvidere sket en række ændringer af de administrative regler. »Lærebog i Immaterialret« indeholder en samlet systematisk og gennemarbejdet fremstilling af hele det immaterialretlige område. Bogen er forsynet med righoldige henvisninger til dansk og udenlandsk praksis og litteratur. I bogen behandles både de praktiske aspekter i forbindelse med rettighedserhvervelse og håndhævelse og de mere principielle spørgsmål om rettens genstand og indhold. Lærebogen er udarbejdet med henblik på anvendelse som lærebog ved kursusfaget Immaterialret ved Københavns Universitet, men har gennem tiden udviklet sig til at blive en klassiker også for advokaten og den praktiske jurist, som enten ønsker at orientere sig i området eller har behov for med et hurtigt opslag at få et fortolkningsbidrag eller en henvisning til relevant litteratur. 1. udgaven af »Lærebog i Immaterialret« udkom i 1988 og 6. udgaven i 2002. Lærebogens 7. udgave er en opdateret fremstilling af 6. udgaven ved nu afdøde professor, dr.jur. Mogens Koktvedaard. Opdateringen er foretaget af professor, dr.jur. Jens Schovsbo, Københavns Universitet. Til den trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757410216

 • - Fra kontrakt til status i kontraktsretten
  af Jens Schovsbo
  286,95 kr.

  Udviklingen indenfor computer- kommunikations- informations og bioteknologien samt økonomiens internationalisering er karakteristiske træk ved nutidens samfund. Immaterialretten står centralt i denne udvikling. Hele underholdningsindustrien er baseret på immaterialretten. Det samme gælder den globale marketing, som forudsætter en effektiv og velfungerende varemærkeret. Handel med immaterialrettigheder i form af aftaler om anvendelse af informations- og bioteknologi udgør en central bestanddel af, hvad der ofte kaldes den »nye økonomi«.»Immaterialretsaftaler - fra kontrakt til status i kontraktsretten« behandler de retlige konsekvenser af nutidens udvikling for obligationsretten. Til brug for en bearbejdelse af dette drøftes konkret immaterialretsaftaler, dvs. aftaler som angår overdragelse af rettigheder.I første del drøftes en række mere almene forhold vedrørende obligationsrettens udvikling med henblik på, at tilvejebringe en samlet analyseramme til brug for de senere diskussioner.I anden del stilles der skarpt på immaterialretsaftaler. De tre typiske problemer som immaterialretsaftalen giver anledning til behandles: Aftaler om overdragelse af rettigheder, aftaler om overdragelse af genstande og fortolkningsspørgsmål.Til den trykte udgave: http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757405182

 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier & Clement Salung Petersen
  627,95 - 707,95 kr.

  Bogen er lærebog i undervisningen i immaterialret bl.a. ved Københavns Universitet. Den kan desuden bruges som håndbog for praktikere og andre, som vil vide noget om immaterialret. Bogen indeholder ud over en udførlig omtale af ophavsrets-, patent-, brugsmodel-, design- og varemærke-lovene også mange henvisninger til udenlandsk ret. Dertil er der kapitler om immaterialrettens historiske udvikling m.v. og om aftaler og håndhævelse.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.