Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Joachim Lund

Filter
Filter
Genre
 • (3)
 • (2)
 • (7)
Bogtype
 • (6)
 • (4)
Format
 • (4)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Sprog
 • (8)
 • (1)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Tag
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • af Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Sofie Lene Bak & mfl.
  73,95 - 146,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Gå på historisk opdagelse i København med den første guide til Anden Verdenskrig på det danske bogmarked. Med guiden i hånden får man mulighed for at komme helt tæt på krigens mange dramatiske begivenheder og se hovedstaden i et nyt og anderledes lys. Guidens tekster og kort introducerer brugeren til alle vigtige spor fra de fem forbandede år og dækker alt fra tysk terror, de danske nazister, værnemagten til modstandskampen, sortbørshandel og politik. Sporene kan være centrale bygninger, men også jordanlæg, sabotagesteder, skudhuller, mindesmærker og graffiti. Bogen indeholder også en guidet tur langs øresundskysten i sporet på de danske jøders flugt til Sverige, og endelig kan man fordybe sig i bogens interesante temaartikler. De fire forfattere er alle blandt landets førende eksperter på danskbesættelsestidshistorie. Om forfatterne: Claus Bundgård Christensen (f. 1968), lektor i historie ved RUC. Han har udgivet en stribe bøger om Første Verdenskrig og besættelsen. Medforfatter til bestsellerne 'Under hagekors og Dannebrog' (1998) og standardværket om dansk besættelsestid: 'Danmark besat'(4. udg. 2015). Han har desuden skrevet 'Den sorte børs' (2003) og 'Danskere på vestfronten 1914-18' (2009), der blev kåret som årets historiebog. I 2015 udgiver han værket: 'Waffen-SS. Europas politiske soldater'. Joachim Lund (f. 1967), lektor i moderne dansk og europæisk historie ved CBS. Han har udgivet en række bøger om besættelsestidens politiske og økonomiske forhold, bl.a. 'Partier under pres - demokratiet under besættelsen' (2003) og 'Hitlers spisekammer' (2005), og er medforfatter til 'Danmark besat'(4. udg. 2015). Han udgiver i 2015 'Samarbejdets mand - Gunnar Larsens dagbog 1941-1943'. Jakob Sørensen (f. 1973), lektor på Københavns VUC i dansk og historie. Han har udgivet en række bøger om Anden Verdenskrig og besættelsen, bl.a. 'Operation Overlord' (2004), 'For Danmarks Ære' (2008) og 'Spøgelsesfronten' (2014) og er medforfatter til 'Danmark Besat' (2005; 4. udg. 2015). Sofie Lene Bak (f. 1973), adjunkt i moderne historie på Saxo-instituttet på Københavns Universitet og forfatter til en række bøger om mellemkrigs- og besættelsestidens historie og om de danske jøders vilkår under og efter Holocaust, bl.a. 'Dansk Antisemitisme 1930-45' (2004), Ikke noget at tale om, 'De danske jøders krigsoplevelser 1943-45' 2010) og 'Da krigen var forbi'(2012).

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi
  af Lars Bo Kaspersen, Joachim Lund & Ole Helby Petersen
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Forholdet mellem offentligt og privat er et helt centralt tema i diskussionen af samfundets udviklingsretning i det 21. århundrede. Hvilken rolle skal staten og kommunerne spille i samfundsøkonomien? Hvor meget skal overlades til markedskræfterne? Og hvilke erfaringer kan vi bygge på i den videre debat og beslutningsproces? De sidste to-tre årtier har ført til nye relationer mellem det offentlige og det private. Voksende problemer med finansieringen har stillet velfærdsstaterne over for nye udfordringer. Fremvæksten af internationale organisationer og store multinationale virksomheder har skærpet konkurrencen, både mellem virksomhederne indbyrdes og mellem de nationale økonomier. En mere og mere markedsbaseret verdensøkonomi har sammen med tilbagevendende økonomiske kriser affødt en bølge af statsintervention i markedet – og en intens diskussion derom. Denne bog indkredser og belyser en række udvalgte problemer og diskussioner fra mødet mellem det offentlige og det private, med centrale eksempler fra såvel den aktuelle diskussion som i et længere tidsperspektiv. Bogen er opbygget som en række eksempler på, hvordan man kan studere forholdet mellem privat virksomhed og individuel ageren på den ene side og statslig regulering og offentlige organisationer på den anden. Bidragene er koncentreret om tre temaer: - International politisk økonomi mellem stat og marked - Mellem private virksomheder og statslige interesser i Danmark: Koordination og konkurrence - Politisk kultur: Forholdet mellem offentligt og privat i politisk-økonomiske organisationer og som tema i det offentlige rum. Indholdsoversigt Forord Indledning DEL I. International politisk økonomi mellem stat og marked Innovationspolitik og institutionel konkurrenceevne i Danmark Kinas frie marked - hvorfor grænsen mellem stat og marked så let overskrides Myten om de store danske virksomheder i globaliseringen Gode gerninger betaler sig ... - men er den internationale regulering af virksomheder tilstrækkelig? Tysk-tyske handelsforbindelser 1945-1990 1759 - året da Storbritannien erobrede verdensherredømmet DEL II. Mellem privat virksomhed og statslige interesser i Danmark: Koordination og konkurrence Markedsbaseret styring af offentlige opgaver - et tilbageblik på det seneste årti Virksomhedskonstruktion i en flexicurity-kontekst - Den udforskende virksomhed i samspillet mellem velfærdsinstitutioner og erhvervsliv. De territoriale forudsætninger for offentligt-privat samarbejde. Samfundet på operationsbordet - Knud Højgaard, ingeniørerne og vejvæsenets centralisering 1933-1951. Forandringstendenser i reguleringen af offentligt og privat - offentlig-private partnerskaber og udlicitering i de danske kommuner DEL III. Politisk kultur: Forholdet mellem offentligt og privat i politisk-økonomiske organisationer og som tema i det offentlige rum Hvor kommer alle de økonomiske ideer fra? Et projekt under udvikling Kampen om den gode borger - mellem filantropi og velfærdsstat Not lost in translation? Sproglig mangfoldighed som legitimeringsstrategi i det europæiske unionsprojekt Melle, udenlandsk beundring og lokal ritualisering - institutionaliseringen af den bioteknologiske debat i Danmark Flexicurity mellem "historiens" og "forandringens" mysterier Dansk politisk kultur og minoriteternes politiske inklusion De internationale økonomiske organisationers magt - organisatorisk personlighed og egocentrisk usikkerhed Bogens forfattere Lars Bo Kaspersen, Joachim Lund, Ole Helby Petersen, Susana Borrás, Nis Høyrup Christensen, Stine Jessen Haakonsson, Grahame F. Thompson, Antje Vetterlein, Per Øhrgaard, Uffe Østergaard, Carsten Greve, Peer Hull Kristensen, Maja Lotz, Robson Rocha, Jeppe Strandsbjerg, John L. Campbell, Ove K. Pedersen, Liv Egholm Feldt, Magali Gravier, Lita Lundquist, Janus Hansen, Anker Brink Lund, Christiane Mossin, Tore Vincents Olsen, Leonard Seabrooke - alle med tilknytning til International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Krig og hverdag 1940-45
  af Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Jakob Sørensen & mfl.
  273,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det var Danmarks overlevelse, der stod på spil, da tyske tropper rullede over grænsen tidligt om morgenen den 9. april 1940. Alligevel valgte regeringen at indstille kampene, næsten inden de var begyndt.For danskerne fulgte fem års besættelse. Uanset hvem man var, betød det, at man skulle indordne sig og vænne sig til et liv med nye begrænsninger. Mange bakkede op om den officielle samarbejdspolitik, nogle gjorde modstand, og atter andre udnyttede de nye muligheder, besættelsen gav. Samarbejdet med besættelsesmagten gav den nationale selvfølelse et knæk, som spøger den dag i dag.I DANMARK BESAT knyttes trådene fra 70 års udforskning af besættelsesårene til en samlet fortælling om det danske samfund under besættelsen. Det er en historie, der begynder længe før den 9. april og har forgreninger langt uden for landets grænser. Det er en historie, der handler om demokrati og diktatur, om heltemod og opportunisme, om overlevelse og tilpasning. Men først og fremmest er det historien om modsætninger og sammenhæng i det 20. århundredes danmarkshistorie.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Minister Gunnar Larsens Dagbog 1941-1943
  af Joachim Lund & John T. Lauridsen
  546,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Udgives i tre bind, samlet i kassette. Sælges kun samlet. Gunnar Larsen var under besættelsen en af de såkaldt ”upolitiskeministre”, dvs. partiløse ministre, som blev indsat, bl.a. for at holde nazisterne ude af regeringen. Erhvervsmanden Gunnar Larsen var en meget aktiv fortaler for samarbejdet med den tyske besættelsesmagt, og efterbesættelsen blev han som den eneste minister ved byretten dømt for samarbejde med tyskerne, men frikendt ved landsret og højesteret, hvorefter han udvandrede. Hans dagbog 1941-1943 er den mest omfattende dagbog, som kendes fra nogen minister fra perioden, og ikke mindst hans referater af ministermøder og møderne i det såkaldte”Nimandsudvalg” giver en uovertruffen indsigt i meningsudvekslinger og beslutningsprocesser i samlingsregeringen – til forskel fra de officielle ministermødereferater, som på ingen måde afspejler, hvad der faktisk foregik. Med Gunnar Larsens dagbog får vi et helt nyt indblik i, hvilket pres regeringen fungerede under, og hvor stor en splittelse der i vitale spørgsmål var tale om. Der var nok tale om samling, men ikke om enighed, endsige loyalitet iblandt de partier, der stod bag regeringen. Der er overraskende nyt om centrale regeringspartiers syn på modstandskampen, hvor det bl.a. blev overvejet at lade modstandsfolk henrette. Dagbogen belyser også Gunnar Larsens virke som minister for offentlige arbejder samt hans indstilling til samarbejdet med besættelsesmagten og hans besøg i både Tyskland, Frankrig og det besatte Østeuropa, hvor man ser, hvor langt han var villig til at tro den tyske propaganda. Endelig giver dagbogen indblik i, hvordan politikerens og erhvervslederens interesser ofte gik hånd i hånd hos Gunnar Larsen. Udgivelsen sker i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek,under ledelse af historikerne John T. Lauridsen (Det Kgl.Bibliotek) og Joachim Lund (CBS).

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Danmark og den europæiske nyordning
  af Joachim Lund
  231,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Inden for de seneste par år er det kommet frem, at den danske regering ikke blot samarbejdede med besættelsesmagten om politiske spørgsmål - det danske landbrug og den danske industri var også storleverandører af alt fra flæsk til maskingeværer til Nazityskland. Som den første beskriver Peter Joachim Lund i denne bog det økonomiske samarbejde - set både fra et dansk og et tysk synspunkt. Bogen giver derfor både et spændende indblik i den tyske politik og de (rodede og uklare) tyske planer under besættelsen - og vice versa. Lund har senest redigeret Partier under pres - demokratiet under besættelsen (2003).

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Joachim Lund
  234,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Den danske samarbejdspolitik under besættelsen er blevet grundigt efterrationaliseret. Men der har også været en tendens til at overse de samarbejdende partiers kynisme og moralske kompromiser indtil augustoprøret i 1943. Denne antologi kommer rundt om spørgsmålene: Hvor langt ville de store partier gå for at besvare den tyske trussel? Hvordan legitimerede de sig over for deres vælgere? Og hvordan samarbejdede eller modarbejdede de hinanden?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Concepts and Expectations for a Postwar Europe Around 1945
  af Joachim Lund & Per Øhrgaard
  112,95 kr.

  At the end of the Second World War in 1945, the countries of Western Europe found themselves at a crossroads. How should they react to the challenges posed by the peace, Germany's defeat and the newly won freedom? How should they deal with the emerging division of the continent, the eastern part being controlled by the Soviet Union? Would they repeat the experiences that followed 1918, relapsing into national isolationism, or would they engage themselves in new ways of transnational co-operation? The book includes contributions by Egon Bahr (Berlin), Bent Boel (University of Aalborg), Patricia Clavin (Oxford University), Morten Heiberg (University of Copenhagen), Carsten Humlebæk (Copenhagen Business School), Joachim Lund (Copenhagen Business School), Axel Schildt (Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg), Jørgen Sevaldsen (University of Copenhagen) and Per Øhrgaard (Copenhagen Business School).

 • - Krig og hverdag fra 1940-1945
  af Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Jakob Sørensen & mfl.
  203,95 kr.

  Ny revideret jubilæumsudgave Det var Danmarks overlevelse, der stod på spil, da tyske tropper rullede over grænsen tidligt om morgenen den 9. april 1940. Alligevel valgte regeringen at indstille kampene, næsten inden de var begyndt.For danskerne fulgte fem års besættelse. Uanset hvem man var, betød det, at man skulle indordne sig og vænne sig til et liv med nye begrænsninger. Mange bakkede op om den officielle samarbejdspolitik, nogle gjorde modstand, og atter andre udnyttede de nye muligheder, besættelsen gav. Samarbejdet med besættelsesmagten gav den nationale selvfølelse et knæk, som spøger den dag i dag.I Danmark besat knyttes trådene fra 70 års udforskning af besættelsesårene til en samlet fortælling om det danske samfund under besættelsen. Det er en historie, der begynder længe før den 9. april og har forgreninger langt uden for landets grænser. Det er en historie, der handler om demokrati og diktatur, om heltemod og opportunisme, om overlevelse og tilpasning. Men først og fremmest er det historien om modsætninger og sammenhæng i det 20. århundredes danmarkshistorie.OM FORFATTERNEClaus Bundgård Christensen (f. 1968), ph.d. og lektor i historie ved Roskilde Universitet. Er forfatter og medforfatter til en række bøger om Første Verdenskrig, Anden Verdenskrig og besættelsen.Joachim Lund (f. 1967) ph.d. og lektor i moderne dansk og europæisk historie ved CBS. Har udgivet en række bøger og artikler om besættelsestidens politiske og økonomiske forhold.Niels Wium Olesen (f. 1963) er ph.d. og lektor i Historie på Aarhus Universitet siden 2004 og var før leder af Historisk Samling fra Besættelsestiden. Han har gennem 25 år publiceret bredt i ind- og udland om dansk og europæisk historie i det 20. århundrede.Jakob Sørensen (f. 1973), ph.d. og lektor på Københavns VUC. Tidligere museumsinspektør på Frihedsmuseet og forfatter til en række bøger om Anden Verdenskrig og besættelsen.

 • - En kortlægning af netværk og indflydelseskanaler, 1917-2017
  af Joachim Lund, Hubert Buch-Hansen, Christoph Ellersgaard, mfl.
  134,95 kr.

  CBS og magten giver et unikt indblik i, hvordan en af landets toneangivende uddannelsesinstitutioner har været forbundet til magtens netværk gennem sin historie. Copenhagen Business School – tidligere Handelshøjskolen i København – har gennem et århundrede sat sit præg på den danske samfundsudvikling. Ikke blot ved at uddanne generationer af unge til erhvervslivet, men også i kraft af skolens placering i politiske og økonomiske magtnetværk.CBS og magten udgives i anledning af CBS’ 100-års jubilæum. Den bygger på et omfattende kilde- og datamateriale. Gennem en detaljeret empirisk kortlægning af de netværk, som skolens rektorer, professorer og bestyrelser har deltaget i fra skolens grundlæggelse i 1917 og frem til i dag, undersøger bogen forandringer og bevægelser i skolens forbindelser til de øverste politiske og økonomiske magtcirkler.Bogens forfattere er alle tilknyttet Department of Business and Politics ved CBS.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.