Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jørn Martin Steenhold

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Jørn Martin Steenhold
  161,95 - 198,95 kr.

  I 130 essays fortæller forfatteren om sanserne - sådan som vi "måske" bruger dem, hvis vi altså får lov til det! Han vender op og ned på de traditionelle begreber om hvad sanselighed er. Forfatteren beskriver sanser og de sansede muligheder for almen menneskelig udvikling - og påpeger vigtigheden af, at åbenhed, imødekommenhed, kærlighed og samvær(d) er basis for udviklingen af sansede livs og erkendelsesprocesser. Det giver han i bogen mange både realistiske og poetiske eksempler på". Bogen er en del af forskningsprojektet projektet - Det hele barn. Det hele menneske. - En stor læseoplevelse.

 • af Jørn Martin Steenhold
  188,95 kr.

  "Det, der er galt med kreativitet, er, at man aldrig helt kan vide, hvornår den indfinder sig". - Kreativitet er en pludselig indsigt, der giver ny forståelse, forklaring og bevidsthed. - Det, vi ikke ved, må vi enten til at opdage, opfinde og udforme - og gennem den proces får vi det uden tvivl både sjovere og mere interessant sammen. - Bogens fortællinger er leg med kreativitet og alle de elementer, der indgår i dette begreb. Bogen er en del af projektet: Det hele barn Det hele menneske. Projektets andre udgivelser handler om barndom, leg, sansning, tegn og kendetegn, spil, fortælling, legetøj og redskaber - og om fremtidens børn.

 • af Jørn Martin Steenhold
  190,95 - 198,95 kr.

  Ny grundig redigeret udgave af det klassiske værk om viden, børns indsamling af viden og beskrivelser af alle de viden områder børn leger med (372 sider). Bogen har gennem årene vundet udbredelse blandt pædagoger, lærere og forældre og anvendes både i vuggestuer, børnehave og skoler. Bogen beskriver 100 almen gyldige videnområder, som børn umiddelbart er optaget af og leger og eksperimenterer med gennem deres barndom. Denne nye udgave er desuden suppleret med en omfattende semiotisk ordliste, der henviser til hvordan børns leg omsættes til viden gennem legende læring. De 10 "klogheder", videnområderne, er hver for sig suppleret med en flersidet indholdsliste med "tegnene på læring". De 100 fortællende afsnit, hver for sig smukke sproglige og poetiske oplæg, er inspirerende ideer til emne og tematisk praksis. Derfor en uundværlig bog om børns legende læring og deres søgen efter viden. Bogen er nøglen til forfatterens projektet om "Det hele barn - Det hele menneske", der suppleres med bøger om leg, sansning, kreativitet, dannelse, legetøj og redskaber, spil, fortællende tegn og fortælling. skoleleder emeritus Regnar Larsen Fremtidsforskeren Jørn Martin Steenhold har siden 1989 udgivet en række bøger, der både teoretisk og særdeles praktisk sætter legen fri til støtte for intelligens, kloghed og klogskaber. Han nyeste og betydningsfuldeste værker er "Sanser og sanselighed", "Børns leg med kundskab", "Børn og klogskab" - og sidst er udkommet "Legenes kendetegn". At finde frem til ham giver samme følelse, som den blinde høne må have, når den finder sit korn. Jens Raahauge, Dansklærerforeningen.

 • - Åbenbaringen
  af Jørn Martin Steenhold
  173,95 kr.

  Konventet – 1 Døden – 2 Livet – 3 Gensynet – 4 Flugten – 5 Åbenbaringen – 6 Tilgivelsen (udkommer 2025) – er alle skæbnefortællinger om tilværelsens ironi på godt og ondt. Alle fortællingerne foregår i et magisk-realistisk univers, hvori alting kan ske –eller rettere – hvor alting kunne ske, for de refererer hele tiden til sig selv og skyder fiktionsplaner ind i fiktionsplaner og derved opnår at blive en leg med virkeligheden. De mange indkaldte personer, der henholdsvis fortæller om sig selv, samt om mange andre, der omtales eller berettes om, er alle døde – med den livserfaring, dét rummer. Eneste levende er forfatteren selv, Jørn Martin, der er pålagt at være referent i KONVENTET og at nedskrive alt, hvad der berettes, og alt hvad der foregår. Læseren møder mange utrolige, smukke, grusomme og rørende beretninger, der ofte er uden bestemmelse af tid og historisk rum. De er fortalt af bl.a. digteren Nelly Petersen, violinisten Arnold Bartok, den handicappede pige Karen, billedkunstneren Mette Fnug – og andre personligheder som udsmideren, bøddelen, stikkeren, den græske soldat, pigen, der troede hun var en klokkefrø, den frie kvinde Lillith – og mange, mange andre.

 • - Flugten
  af Jørn Martin Steenhold
  198,95 kr.

  Bøgerne fremstiller et underfundigt magisk-realistisk univers, hvori alting kan ske.Eller rettere: Hvor alting kunne ske.For alle personerne i bøgerne er døde - med den livserfaring, det rummer.Eneste levende er forfatteren selv, der har påtaget sig rollen som referent ved konventets møder. Han er blevet pålagt som referent at give læserne af referaterne kategorier til at forstå den verden, de befinder sig i.Hidtil er det blevet til 3 lange møder, fra hvilket der foreligger 150 referater på henved 1000 sider.Dirigenten befaler alle tilstedeværende til at være ærlige og berette for Jørn Martin og alle tilhørerne om deres liv, og især deres død. Livsberetningerne foregår i forskellige tiden. Nogle er magiske, realistiske, nogle nærmest folkloristiske.Beretningerne og miljøerne beskrives med en skøn blanding af grovkornede, poetiske og filosofiske ytringer, hvor fortællerne gang på gang bliver afbrudt af de øvrige tilhørere med indsigelser, tilråb, påskønnelser og opfordringer.Læserne bliver bekendt med mesterlige og usædvanlige beskrivelser af levende liv.

 • - Gensynet
  af Jørn Martin Steenhold
  198,95 kr.

  Bøgerne fremstiller et underfundigt magisk-realistisk univers, hvori alting kan ske. Eller rettere: Hvor alting kunne ske. For alle personerne i bøgerne er døde - med den livserfaring, det rummer.Eneste levende er forfatteren selv, der har påtaget sig rollen som referent ved konventets møder. Han er blevet pålagt som referent at give læserne af referaterne kategorier til at forstå den verden, de befinder sig i. Hidtil er det blevet til 3 lange møder, fra hvilket der foreligger 150 referater på henved 1000 sider.Dirigenten befaler alle tilstedeværende til at være ærlige og berette for Jørn Martin og alle tilhørerne om deres liv, og især deres død. Livsberetningerne foregår i forskellige tiden. Nogle er magiske, realistiske, nogle nærmest folkloristiske.Beretningerne og miljøerne beskrives med en skøn blanding af grovkornede, poetiske og filosofiske ytringer, hvor fortællerne gang på gang bliver afbrudt af de øvrige tilhørere med indsigelser, tilråb, påskønnelser og opfordringer. Læserne bliver bekendt med mesterlige og usædvanlige beskrivelser af levende liv,.

 • - Livet
  af Jørn Martin Steenhold
  198,95 kr.

  lang

 • af Jørn Martin Steenhold
  198,95 kr.

  Denne bog vil blive anvendt som en unik tolknings- og fortolkningsnøgle til forståelse af børns tegninger. I Steenholds bøger, især i tre af dem - Tegning, tegn og kendetegn - Tegn Tolkning - Legenes kendetegn Om legens semiotik - anvendes semiotikken som et legende redskab til at redegøre om børns viden anvist i tegn i tegninger, gennem leg, sansning, viden og kreativitet m.m. I Steenholds bog om børns basale videnstegn - Børn og klogskab - beskrives omkring 5000 tegn i 100 underfundige essays. Alle hans bøger i forskningsprojektet om "børns indsamling af viden", formidler i form af essays viden og vejledning om børns tegn på viden indenfor emnerne - viden, leg, sansning, kreativitet, fortælling, tegning, spil, dannelse, redskaber, legetøj - og disse essays er frugtbart sammensat med mange eksempler på gensidige referencer.

 • af Jørn Martin Steenhold
  161,95 - 198,95 kr.

  Denne nytænkende bog handler om tolkning af tegninger - om børns fortællende, smukke, utrolige, poetiske og udtryksfulde tegninger, samt den viden, børnene har - og er i besiddelse af - eftersom de netop viser deres viden i tegn, kendetegn og livstegn i de tegninger og på de billeder, de fremstiller - og bogen er uden tegninger og billeder! - men benytter i stedet kun tegnene for ord! Da bogen er uden tegninger, skal læseren derfor selv udvælge og finde de tegninger, der ud fra tegnene og motiverne er interessante og livsbekræftende at fortolke. Bogen er ikke en ideologisk anvisning på, hvordan læseren absolut skal fortolke og tolke tegninger og børns billedskabende virksomhed generelt. Bogen kan benyttes som et brugbart redskab.

 • af Jørn Martin Steenhold
  198,95 kr.

  Jørn Martin Steenhold. (f. 1944)Bogen fremstiller et magisk-realistisk univers, hvori alting kan ske!Eller rettere: Hvor alting kunne ske! For alle personerne i bogen er døde - med den livserfaring, det rummer!Eneste levende er forfatteren selv, der har påtaget sig rollen som referent i KONVENTET- hvor miljøet beskrives med en skøn blanding af grovkornede, poetiske og filosofiske ytringer - - og hvor læseren bliver bekendt med 43 mesterlige og usædvanlige beskrivelser af levede liv - indeholdende erfaringer med ret og uret, godhed og ondskab.Læs denne tankevækkende roman med et glimt i øjet.Den er mesterligt fortalt og sprogligt farverigt formidlet!

 • af Jørn Martin Steenhold
  148,95 kr.

  STJERNEBJØRNEN- er en roman for både børn og voksne. Romanen er magisk realisme. Fortællingerne handler om to børn, der havner i en historisk tidslomme, for til sidst at komme tilbage til virkeligheden. Gennem en lang række dramatiske begivenheder i samvær med både dyr og mennesker ser og oplever børnene både godt/ondt - rigtigt/forkert - tro/overtro - kærlighed/had. De må desuden også lære sig naturens kræfter at kende.Naturligvis ender det hele godt - men børnene er gennem deres oplevelser blevet meget klogere på både sig selv og på, hvilken indflydelse både eventyr og historiske begivenheder har på vores liv og tilværelse.

 • af Jørn Martin Steenhold
  198,95 kr.

  Dette er det første store værk på dansk om begrebet leg med semiotik som tolknings redskab. Bogen er en 300 siders omfattende og sproglig smuk og original fortælling om begrebet leg og legens vigtighed i alle livets processer. Forfatteren har forsket i leg i mange år og er en original og modig pioner på området. Bogen er et resultat af mange års forskning i de betydningsdannende "tegn", der opleves gennem leg, og derfor betegnes som "legenes kendetegn".Han oplyser selv, at han er præget af mange af de interessante og vidende udsagn om leg, som "afdøde filosoffer og legeprofeter" har fortalt om og beskrevet de sidste 500 år, der stadig refereres til på trods af, at udsagnene tilhører en svunden tid. I forfatterens tolkning af leg beskriver han to slags tegn - logikkens tegn og retorikkens tegn. Kombinationen af de to tegn typer er interessant, fordi "noget", uanset om det er sandt eller falsk, i sig selv altid har betydning - for hvad er det, vi fortolker hændelserne som tegn på? Vi kan jo altid begynde at lege sandheden, værdi og betydning. Legenes kendetegn kommer således til at indgår i den daglige udvekslende og legende kommunikation. I første del af bogen introducerer han grundigt disse forskellige historiske opfattelser af begrebet leg. Herefter beskrives det opbrud og nybrud i holdningerne til leg, der er på vej her i begyndelsen af det 21. århundrede. For det er ikke længere, hvad leg er for en størrelse, men hvad leg gør ved de legende. Gennem bogens mange eksemplariske fortællinger og essays bliver læseren ført både helt tilbage til legens begyndelsen og langt inde i legens fremtid. Samtidig med at legenes forskellige kendetegn nuanceret og ret underholdende bliver forklaret og fortolket. If. forfatteren er leg generelt først og fremmest vigtige serielle oplevelse, der udvikler sig på basis af de legendes nysgerrighed, eksperimenter og personligt mod.Forfatteren beskriver og fortolker åbent de forskellige legetyper ud fra deres særlige kendetegn. Især de tegn børn opmærksomt mærker og sanser. Tegn i sig selv kan være spændende, udfordrende, gode eller dårlige, sanselige eller sanseløse, og tegnene får betydning for det legende barn, som åbent tør sanse og opleve dem. Det skal der kræfter, vilje og energi til, så derfor må den legende altid være modig og nysgerrig. Kendetegnene for de legende kommer til at stå for "noget", som kan være både brugbart, mærkbart og værdifuldt - "noget" dyrebart og betydningsfuldt. Tegnene får under alle omstændigheder værdi for den, der mærker dem. Bogen er nytænkende, meget original og samtidig meget smukt skrevet. Den er helt og holdent et produkt af forfatterens personlige innovative forskning i børns leg, - og heldigvis for det, for derved har vi nu fået et helt nyt, modige og utrolige værk om legen, livet og tilværelsen. Og med det er vi blevet indført i helt nye sider af legens væsen. Bogen får uden tvivl betydning for fremtidens legeforskning.skoleleder emeritus Regnar Larsen.Fremtidsforskeren Jørn Martin Steenhold har siden 1989 udgivet en række bøger, der både teoretisk og særdeles praktisk sætter legen fri til støtte for intelligens, kloghed og klogskaber. Han nyeste og betydningsfuldeste værker er "Sanser og sanselighed", "Børns leg med kundskab", "Børn og klogskab" - og sidst er udkommet "Legenes kendetegn". At finde frem til ham giver samme følelse, som den blinde høne må have, når den finder sit korn.Jens Raahauge, Dansklærerforeningen.

 • af Jørn Martin Steenhold
  198,95 kr.

  Denne bog beskæftiger sig med: Børn og barndom. Den handler om viden og kultur formidling til børn i dagtilbud, børnehave, sfo, bibliotek og museum -- og i venskabs- og familiefællesskaber. Den handler om - legende læring - i børnehøjde.Åbne dagtilbud - suppleret med børnefamiliernes egne mange og spændende aktiviteter både hjemme og ude - er grundlaget for, at små børn møder viden, kunst og kultur i deres hverdag og samtidig opbygger gensidige læringsforløb mellem de involverede dagtilbud og "viden og kulturaktører". Det skal frigøre innovation, viden, initiativer, kompetenceudvikling og gensidig læring! Et læringsfællesskab begynder med, at man er set og anerkendt. At man bliver mødt som en person, der som udgangspunkt har ret til at være med i fællesskabet.Børn skal lære at forstå, at når de deltager i sociale sammenhænge, inddrages de dermed i fælles aktiviteter, så de sammen med andre bidrager til fællesskabet og opnår indflydelse ved det. Åbne dagtilbud - såvel som den åbne skole - skal sætte viden på spil! I den forbindelse skal der helst indgås samarbejdende partnerskaber mellem dagtilbud, skoler, sfo'er, biblioteker og museer.Legende læring er hverken tilrettelagte programmer for tidlig indlæring, fri viden dressur med små børn som objekter og med leg som et middel eller systematisk indlæring med leg som flidspræmie.Legende læring i åbne dagtilbud for børn er legende indsamling af viden gennem alle de aktiviteter og daglige gøremål børnene møder både indenfor et dagtilbuds rammer, samt i naturen, på bibliotekerne, museerne, i kulturcentrene - og i møderne med kunstnere, kulturpersonligheder, - og kloge voksne! Bogen er omfattende med mange ideer til planer, leg, innovation, sansning - og oplevelser. I alle Jørn Martin Steenholds bøger om børns opdagelse og indsamling af viden er tegnene herpå placeret i en særdeles frugtbar intertekstualitet og sammensat med mange smukke eksempler i mange gensidige og indbyrdes referencer og fortællinger.Steenhold har i den grad fat i noget væsentligt om børn, deres måder både at lære og lære på - og især deres urmenneskelige trang til at gå på opdagelse i det forhåbentlig smukke liv, de har fået tildelt i denne verden.

 • af Jørn Martin Steenhold
  278,95 kr.

  Denne bog beskæftiger sig med: Børn og barndom. Den handler om viden og kultur formidling til børn i dagtilbud, børnehave, sfo, bibliotek og museum -- og i venskabs- og familiefællesskaber. Den handler om - legende læring - i børnehøjde.Åbne dagtilbud - suppleret med børnefamiliernes egne mange og spændende aktiviteter både hjemme og ude - er grundlaget for, at små børn møder viden, kunst og kultur i deres hverdag og samtidig opbygger gensidige læringsforløb mellem de involverede dagtilbud og "viden og kulturaktører". Det skal frigøre innovation, viden, initiativer, kompetenceudvikling og gensidig læring! Et læringsfællesskab begynder med, at man er set og anerkendt. At man bliver mødt som en person, der som udgangspunkt har ret til at være med i fællesskabet.Børn skal lære at forstå, at når de deltager i sociale sammenhænge, inddrages de dermed i fælles aktiviteter, så de sammen med andre bidrager til fællesskabet og opnår indflydelse ved det. Åbne dagtilbud - såvel som den åbne skole - skal sætte viden på spil! I den forbindelse skal der helst indgås samarbejdende partnerskaber mellem dagtilbud, skoler, sfo'er, biblioteker og museer.Legende læring er hverken tilrettelagte programmer for tidlig indlæring, fri viden dressur med små børn som objekter og med leg som et middel eller systematisk indlæring med leg som flidspræmie.Legende læring i åbne dagtilbud for børn er legende indsamling af viden gennem alle de aktiviteter og daglige gøremål børnene møder både indenfor et dagtilbuds rammer, samt i naturen, på bibliotekerne, museerne, i kulturcentrene - og i møderne med kunstnere, kulturpersonligheder, - og kloge voksne! Bogen er omfattende med mange ideer til planer, leg, innovation, sansning - og oplevelser. I alle Jørn Martin Steenholds bøger om børns opdagelse og indsamling af viden er tegnene herpå placeret i en særdeles frugtbar intertekstualitet og sammensat med mange smukke eksempler i mange gensidige og indbyrdes referencer og fortællinger.Steenhold har i den grad fat i noget væsentligt om børn, deres måder både at lære og lære på - og især deres urmenneskelige trang til at gå på opdagelse i det forhåbentlig smukke liv, de har fået tildelt i denne verden.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.