Dag-til-dag levering

Bøger af Kirsten Simonsen

Filter
Filter
Genre
 • (4)
 • (3)
 • (5)
Bogtype
 • (5)
 • (5)
Format
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (7)
 • (3)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Kirsten Simonsen, Birgitte Jepsen & Margrethe Gade
  365,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Coaching i organisationer skiller sig ud fra andre coachingbøger på tre områder: 1. En grundig gennemgang af reflekterende tilgange til coaching med rod i den systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative teori. 2. Et stort, unikt, erfaringsbaseret materiale fra danske virksomheder og organisationer. 3. En konstruktiv how-to-do-guide med velafprøvede og letanvendelige værktøjer.Målgruppen er akademi- og diplomstuderende, samt virksomheder og konsulenter, der ønsker at arbejde målrettet med strategisk organisationscoaching. 

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - konstruktion af byen i praksis og fortælling
  af Kirsten Simonsen
  244,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en introducerende diskussion
  af Kirsten Simonsen & Frank Hansen
  225,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Om livet som etnisk minoritet
  af Kirsten Simonsen & Lasse Kofoed
  216,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ”Den fremmede”, byen og nationen handler om livet som etnisk minoritet i Danmark. Formålet med bogen er at udforske minoriteters erfaringer og muligheder for at føle sig hjemme i forskellige rum såsom nationen, byen og boligområdet. Med udgangspunkt i et casestudie blandt byboere med pakistansk baggrund analyseres det, hvorledes de på forskellig vis konstruerer deres nation og by i praksis og fortælling.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Critical Phenomenology and the World of Strangers
  af Kirsten Simonsen & Lasse Koefoed
  308,95 - 806,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Geographies of Embodiment provides a critical discussion of the literatures on the body and embodiment, and humanism and post-humanism, and develops arguments about "otherness" and "encounter" which have become key ideas in urban studies, and studies of the city.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kirsten Simonsen, Birgitte Jepsen & Margrethe Gade
  250,95 kr.

  Coaching i organisationer skiller sig ud fra andre coachingbøger på tre områder: 1. En grundig gennemgang af reflekterende tilgange til coaching med rod i den systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative teori. 2. Et stort, unikt, erfaringsbaseret materiale fra danske virksomheder og organisationer. 3. En konstruktiv how-to-do-guide med velafprøvede og letanvendelige værktøjer.Målgruppen er akademi- og diplomstuderende, samt virksomheder og konsulenter, der ønsker at arbejde målrettet med strategisk organisationscoaching. 

 • - Om livet som etnisk minoritet
  af Kirsten Simonsen & Lasse Koefoed
  184,95 kr.

  Den fremmede byen og nationen handler om livet som etnisk minoritet i Danmark.Formålet med bogen er at udforske minoriteters erfaringer og muligheder for at føle sig hjemme i forskellige rum såsom nationen, byen og boligområdet. Med udgangspunkt i et casestudie blandt byboere med pakistansk baggrund analyseres det, hvorledes de på forskellig vis konstruerer deres nation og by i praksis og fortælling.Forfatterne tager udgangspunkt i det, der med en omstridt betegnelse er blevet kaldt globaliserede eller multikulturelle samfund og byer. I Danmark har en omfattende indvandringsforskning gennem de seneste år belyst dette i forhold til integrationsproblemer, segregation og ghetto -problemer.I bogen fremstiller forfatterne et andet perspektiv og argumenterer for nødvendigheden af at vende problematikken om og se det fra de fremmedes eller minoritetens perspektiv med de andres øjne.Forfatterne udvikler en teoretisk ramme, der med inspiration fra fænomenologi sammentænker postkolonial teori og praksisteori med henblik på at opfange, hvordan den fremmede som figur løbende konstitueres i møder og rumlig ambivalens mellem nærhed og distance. Der argumenteres for, at den fremmede er en relation, en skikkelse, der bliver til ved at blive genkendt som fremmed.Forfatterne anlægger et hverdagslivsperspektiv i analysen af den fremmedes identitetsprojekter, praksisser, følelser og tilknytningsforhold.

 • - Socialgeografiske bidrag
  af Kirsten Simonsen, Tina Hansen, Jytte Agergaard, mfl.
  158,95 kr.

  Praksis, rum og mobilitet præsenterer et aktuelt billede af dansk forskning inden for den sociale og kulturelle geografi og illustrerer dette forskningsområdes bidrag til både det socialvidenskabelige og det geografiske felt. Den socialteoretisk orienterede geografi har manifesteret sig internationalt i mange debatter inden for samfundsvidenskab og humaniora, ligesom den selv i stigende grad har åbnet sig for indflydelse fra andre fag. Det er denne tværvidenskabelige tendens, der kommer til udtryk i denne bog.  Fælles for bogens bidragsydere er en interesse for det sociale livs rumlige dimension. Det kommer til udtryk gennem diskussion af en række rumlige begreber som landskab, rum, strømme, territorier og steder. De sættes i spil over for problemer omkring social praksis, strategi og identitet og danner grundlag for opfattelser af socialt liv, der vægter forskellighed og kontekstualitet. I dette indgår også bestræbelser på at overskride den omdiskuterede dikotomi mellem konstruktivisme og realisme. Bogen henvender sig til studerende og akademikere inden for geografi og andre humanvidenskaber med interesse for samfundslivets rumlige aspekter. Forfatteren Kirsten Simonsen er professor i socialgeografi ved Roskilde Universitetscenter.  Bidrag Rum, sted, krop og køn - dimensioner af en geografi om social praksis af Kirsten Simonsen Postkommunismens fragmenterede steder af Michael Haldrup Social praksis og transformation - en kontekstuel tilgang til analyser af social forandring af Esben Holm Nielsen Om landskab - fra økologisk inspireret geografi til socialgeografi af Tina Hansen Territorialitet, mobilitet og mestringsstrategier af Jørgen Ole Bærenholdt

 • - New Trends in Nordic Human Geography
  af Kirsten Simonsen & Jan Ohman
  505,95 kr.

  While contemporary human geography has widely acknowledged that knowledge has both contingent and contextual character, international literature has tended to blot out differences and reproduce hegemonic Anglo-Saxon discourses. Any interest in destabilizing such power-knowledge systems calls upon interventions from other voices Nordic voices in particular have not been well represented in current human geography. This book redresses the balance by offering a unique assessment of the geographical research being undertaken in the Nordic countries and by demonstrating the way in which these voices contribute to international debate. It brings together a range of Nordic authors, each of whom has made a significant contribution to such debates, and considers the relationship between production and social institutions in local development. It also examines the ambiguous role of the welfare state in the Nordic countries, issues of social practice and identity and their relationship to spatiality, new approaches to landscape and environment, and the significance of difference and relations of power. Theoretical discussion, illustrated by empirical examples, reveals the interweaving in Nordic human geography of international affiliations and Nordic situatedness

 • - Spatiality and Social Relations in the 21st Century
  af Kirsten Simonsen & Jorgen Ole Baerenholdt
  342,95 kr.

  The nature of spatial imaginations has become central to a range of major social and political debates. Narratives on spatial inequality, from the North-South divide in global economic and political visions, to marginalisation and 'ghettoisation' in Western cities, appear regularly in our daily newspapers. Such examples indicate that issues of space/spatiality are as crucial in our current societies as never before. 'Space Odysseys' brings together leading social scientists including John Urry and Derek Gregory to address a number of central issues in spatiality and social relations in the early 21st century. Starting from the presupposition that space is a social dimension and a social construct, it then presents examples of these conceptions of space at work. While the book title's indirect reference to the film '2001: A Space Odyssey' indicates the contributors' interest in questions of voyages and mobility, the plural use shows that the approaches to this conceptual exploration are multiple, reflecting differences in experience, in social context and/or in gender, class and ethnicity. The book is divided into three main sections. The first explores issues of 'mobility, immobility and embodied narratives', the second section deals with 'territoriality, mobility and identity politics and the final section concludes with chapters on 'the spatial production of knowledge'.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.