Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Louise Tidmand

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (2)
 • (3)
Bogtype
 • (3)
 • (1)
Format
 • (3)
 • (1)
Sprog
 • (4)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Nanna Paarup, Mette Marie Ledertoug, Louise Tidmand & mfl.
  452,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skru ned for kedsomhed og op for den gode læring!Rigtig mange elever keder sig i den danske folkeskole. De keder sig ikke bare en gang imellem- de keder sig så meget eller så hyppigt, at det har betydning for deres læring, sundhed og trivsel. I denne bog går forfatterne til kamp mod kedsomhed - og de inviterer dig til at gå med. Med udgangspunkt i den bedste og nyeste viden om læring og kedsomhed får du gennem bogen anvist en lang række veje og værktøjer til at gøre en indsats mod kedsomhed på din skole og i din egen undervisning.Bogen indeholder 90 øvelser målrettet elever og undervisere, som kan laves med enkelte elever, med klasser, med en årgang, i underviserteams eller på skoleniveau.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Det næste naturlige og afgørende skridt for dansk uddannelse
  af Louise Tidmand
  42,95 kr.

  Artiklen præsenterer begrebet Positive Education og diskuterer efterfølgende forfatterensbud på den danske oversættelse Positiv Ud&Dannelse som værende dækkende for begrebeti en dansk kontekst. Interventionen ”Livsduelighed på skoleskemaet – hvad, hvorforog hvordan?” præsenteres som en af de første Positive Education-interventioner i danskskolekontekst. Interventionen er en del af forfatterens forskning, og artiklen redegør kortfor interventionsdesignet og undersøgelsesdesignet. Afslutningsvis diskuterer artiklen udfordringerfor arbejdet med Positive Education på baggrund af forfatterens studieopholdpå Centre for Positive Psychology på universitetet i Melbourne, Australien, og adskilligebesøg på australske skoler, der arbejder med Positive Education. Diskussionen fokusererpå skolers kulturelle kontekst, organisation og mulighed for efteruddannelse af skolenspersonale. Herefter perspektiveres til Positiv Ud&Dannelse som det næste naturlige ogafgørende skridt for dansk uddannelse.

 • af Kim Martin Nielsen, Jonas Norgaard Mortensen, Nanna Paarup, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet 'Ledelse i Morgen' indeholder følgende artikler:Kedsomhed kvæler den gode læringAf Nadia Holmgren, Mette Marie Ledertoug,Nanna Paarup og Louise TidmandHver fjerde elev i folkeskolen keder sig i en sådan grad, at det går ud over både trivsel og læring. Denne artikel beskriver, hvorfor den usunde kedsomhed er så destruktiv, og kommer med anvisningertil, hvordan man kan mindske kedsomheden. Dette gøres gennem en helhedsorienteret tilgang, der inddrager elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse, og hvor læring og trivsel vægtes lige højt.Når ledelsen udstikker klare fælles værdier og visioner, blomstrer arbejdspladsenAf Else Marie Bech, Finn Godrim og JonasNorgaard MortensenDenne artikel beskriver den udvikling, vi i samfundet har taget fra et fælles værdisæt til et individuelt. Artiklen argumenterer for, at dette individuelle ansvar kan medføre psykisk mistrivsel og vanskeligheder i forhold til at skabe mening og retning i livet. Derfor er det afgørende, at uddannelseslederen tør og formår at udstikke rammer, visioner og meningsfulde fælles værdier.Forældresamarbejdet i dagtilbuddet styrker barnets læringsmiljøAf Ida Elbæk og Sanne LindDenne artikel undersøger, hvordan man etablerer og leder godt forældresamarbejde, hvor forældre og dagtilbud sammen støtter op om barnets udvikling. Artiklen pointerer, at når relationen mellem forældre og det pædagogiske personale er god, understøttes barnets trivsel og læring på bedst mulig vis, da den gode relation fordrer videndeling, samarbejde og nysgerrighed på hinandens valg og beslutninger.Samtalens betydning for udvikling af pædagogisk praksisAf Kim Martin NielsenI januar-nummeret af Ledelse i Morgen skrev Kim Martin Nielsen om lederens rolle i forhold til at kvalificere kollegial coaching og analytiske dialoger i kollegafællesskabet med henblik på at fremme de professionelles læring og udvikling. Denne artikel tager skridtet videre og beskriver, hvordan arbejdet med at opbygge en refleksiv og samarbejdende læringskultur helt konkret kan se ud i praksis. Artiklen gennemgår tre redskaber til brug i teamets samtalepraksis.

 • - En nødvendighed i det 21. århundrede
  af Louise Tidmand
  52,95 kr.

  Begrebet livsduelighed defineres med udgangspunkt i relevant litteratur, og gennem enlitteraturoversigt redegøres for det positivt psykologiske perspektiv på undervisning i livsduelighed.Artiklen tager udgangspunkt i forskningsspørgsmålet: Hvilke meninger ogformål er der med at undervise i livsduelighed i en dansk skolekontekst? Mening ogformål som begreber defineres med udgangspunkt i relevant litteratur. Dernæst diskuteresforskningsspørgsmålet, idet et makroøkonomisk perspektiv, et sundhedsperspektiv oget politisk uddannelsesperspektiv præsenteres. Slutteligt svares på forskningsspørgsmålet,og der perspektiveres til den danske grundskole og ungdomsuddannelser som arena forundervisning i livsduelighed set i forhold det 21. århundrede.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.