Dag-til-dag levering

Bøger af Malene Kerzel

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (3)
Bogtype
 • (3)
Format
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (2)
 • (1)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Jan Pedersen, Inge Langhave Jeppesen, Niels Winther-Sørensen, mfl.
  1.657,95 - 1.776,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hånd- og lærebog om skatterettens almindelige og grundlæggende regler med særligt fokus på beskatningen af fysiske personer. Skatteretten 1 udkommer nu i 6. udgave og udgør sammen med Skatteretten 2, 3 og 4 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning og dens internationale relationer. Skatteretten 1 omhandler alle væsentlige problemstillinger i skatteretten: Skattesystemet Indkomstopgørelsen Kapitalgevinster Subjektiv skattepligt Arbejdsmarkedsbidrag Familiebeskatningen Introduktion til erhvervs- og selskabsbeskatning. Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv. Nyt i 6. udgave Skatteretten 1 er ajourført med lovændringer mv. pr. 31. december 2012. Målgruppe Skatteretten 1 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer og andre praktikere, dels fungere som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter. Om forfatterne Professor, dr. jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus UniversitetAdvokat (H), partner Kurt Siggaard, Holst, AdvokaterPartner, professor, dr. jur. Niels Winther-Sørensen, Ernst & YoungAdm. direktør, ph.d., adjungeret professor Jakob Bundgaard, Corit Advisory P/S og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus UniversitetLektor, ph.d. Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut, Syddansk UniversitetLektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus UniversitetLektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk UniversitetAdvokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, AdvokaterPartner, adjungeret professor, dr. jur. Jens Wittendorff, Deloitte og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jan Pedersen, Inge Langhave Jeppesen, Niels Winther-Sørensen, mfl.
  1.496,95 - 1.734,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hånd- og lærebog om erhvervsbeskatningen og beskatningen af selskaber og andre juridiske personer og deres deltagere. Skatteretten 2 udkommer nu i 6. udgave og udgør sammen med Skatteretten 1, 3 og 4 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning og dens internationale relationer. Skatteretten 2 behandler følgende emmer: Erhvervsbeskatning Beskatning af aktieselskaber mv. Koncernbeskatning Udbyttebeskatning Omstrukturering Beskatning af fonde og foreninger Kooperationsbeskatning Personselskabsbeskatning. Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv. Nyt i 6. udgave Skatteretten 2 er ajourført med lovændringer mv. pr. 31. december 2012. Målgruppe Skatteretten 2 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer og andre praktikere, dels som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter. Om forfatterne Professor, dr.jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Advokat (H), partner Kurt Siggaard, Holst, Advokater Partner, professor, dr.jur. Niels Winther-Sørensen, Ernst & Young Adm. direktør, ph.d., adjungeret professor Jakob Bundgaard, Corit Advisory P/S og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Lektor, ph.d. Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Lektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Advokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater Partner, adjungeret professor, dr jur. Jens Wittendorff, Deloitte og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Malene Kerzel
  442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette festskrift hylder Jan Pedersen, som er en af de fremmeste bidragsydere inden for skatteretten i Danmark. Hans foredrag, undervisning og forfatterskab har haft stor betydning for forskere og praktikere, hvilket dette festskrift også bevidner. Indhold: Forord De evige krydsfelter - Ole Bjørn EU-Domstolen og dens fortolkningsvirksomhed - Jane Bolander Finansiel innovation som skatteretlig udfordring, mandatory convertibles & reverse convertibles i dansk skatteret - Jakob Bundgaard Forskellige spørgsmål vedrørende kooperationsbeskatning - John Bygholm Skatteretten, Grundloven og Højesteret - Jens Peter Christensen Når skatteretten blander sig i insolvensretten - Lasse Højlund Christensen Omgørelse og armslængdebetaling - Henrik Dam og Jacob Graff Nielsen En intertemporal historie om en retsvildfarelse, sjette momsdirektivs ikrafttrædelsestidspunkt - Jens Hartig Danielsen Reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, et elastisk begreb - Claus Hedegaard Eriksen Fengsel for å betale svart, første norske høyesterettsdom - Ole Gjems-Onstad Bindende svar, afvisning og den bindende virkning, hvor går grænsen? - Mette Holm Høgsbro Realitets- og misbrugsbetragtninger i EU-skatteretten - Dennis Ramsdahl Jensen Kan en skat indebære ekspropriation? - Michael Hansen Jensen Realitetsgrundsætningen og EU-retten - Søren Næsborg Jensen Noget om praksis og praksisændringer - Inge Langhave Jeppesen Den momsretlige terminologi om fradrag, tilbagebetaling og godtgørelse, fejlagtig implementering i den danske momslov? - Claus Bohn Jespersen & Anders Strandet Jepsen Strukturændringer inden for koncerner, hvad er status? - Malene Kerzel Fra kontrol til tillid - Peter Loft Hr. Pedersens fornemmelse for svig - Lasse Lund Madsen SEL §2A og §2C, når den skatteretlige subjektkvalifikation ændres - Liselotte Madsen Dual residence i triangulære situationer - Aage Michelsen Myndighedskontrol og anmelderi, en oversigt - Jens Møller Forventningsprincippet i skatteretten - Søren H. Mørup Skattestrafferet, ny vin på to gamle flasker - Gorm Toftegaard Nielsen Skatteministeriets erstatningsansvar, dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse - Bente Møll Pedersen Den konstitutionella skatterättens internationalisering - Robert Påhlsson Fikseret fradrag, er dette en mulighed? - Bent Ramskov Skatteret og forvaltningsret - Karsten Revsbech Den momsmæssige behandling af uddannelses- og undervisningssektoren - Henrik Stensgaard Bruttorentebegrebet i dansk skatteret - Niels Winther-Sørensen Realitet i selskabs - og skatteretten, om realitetsgrundsætningens berettigelse og begrænsninger - Erik Werlauff Hverken fugl eller fisk, om aktiers handelsværdi i dansk skatteret - Jens Wittendorff Hvem bor i Norge? - Frederik Zimmer

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.