Dag-til-dag levering

Bøger af Morten Rosenmeier

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (15)
Bogtype
 • (9)
 • (6)
Format
 • (8)
 • (6)
 • (1)
Sprog
 • (15)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • - Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis
  af Morten Rosenmeier, Jonas Gabrielsen, Sten Schaumburg-Müller, mfl.
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Retten i sproget giver en indføring i samspillet mellem ret og sprog. Hvordan påvirker re og sprog hinanden i praksis? Hvad ligger der i talemåder som ”sproget er juristens vigtigste værktøj”? Hvordan kommer sproget til udtryk i forskellige juridiske arenaer? Og hvad er det for forskellige sprogforståelser der ligger bag betegneler som juridisk klarsprog, retsretorik, juridisk kommunikation og ordlydsfortolkning? Bogen er opdelt i fire hovedtemaer, der afspejler bredden i det retslingvistiske felt:Hvad er godt juridisk sprog?Hvordan overbeviser man med sprog?Hvad sker der med retten, når sproget er usynligt for juristerne?Hvad betyder sprog for den juridiske fortolkning? Retten i sproget udmærker sig ved sin tværvidenskabelige tilgang og ved at sammentænke juridisk forskning og praksis. Bidragsyderne er nordiske forskere og praktikere, der på hver sin måde har indblik i froholdet mellem ret og sprog. Bogen er redigeret af forskningsnetværket RELINE´s styregruppe. RELINE (Retslingvistisk Netværk) arbejder for at fremme den nordiske retslingvistik. IndholdsoversigtForordGenerel introduktion: Den »sproglige vending« i retten – af Cecilie Brito Cederstrøm, Jan Engberg & Anne Lise Kjær DEL I: HVAD ER GODT JURIDISK SPROG?Kommunikation og forståelighedKapitel 1. Introduktion til DEL I: Hvad er godt juridisk sprog? Kommunikation og forståelighed – af Lin Adrian & Morten RosenmeierKapitel 2. Kancellisprogets fødsel – af Per AndersenKapitel 3. Forandring, læring og »sprogpolitikresistens« i Danmarks Domstole – af Anne KjærgaardKapitel 4. Retssproget, juridisk magtudøvelse og demokrati – af Jørgen Dalberg-LarsenKapitel 5. Alternative løsninger i juridisk språkdrakt – språklige kjennetegn ved rettsmeklingsavtaler i Norge og Danmark – af Solfrid Mykland & Lin Adrian DEL II: HVORDAN OVERBEVISER MAN MED SPROG?Retsretorik og juridisk argumentationKapitel 6. Introduktion til DEL II: Hvordan overbeviser man med sprog? Retsretorik og juridisk argumentation – fra fordomme til videndeling – af Jonas Gabrielsen & Sten Schaumburg-MüllerKapitel 7. Jura og retorik – et mangfoldigt møde – af Jonas GabrielsenKapitel 8. Jødenes stilling i Tyskland 1933-1938 og juridisk argumentasjon – et dykk i doxa – af Hans Petter GraverKapitel 9. Fortellingens overbevisende kraft – af Eivind KolflaathKapitel 10. Improvisation og fokus – glemte færdigheder i retten – af Janus BeyerKapitel 11. Hvorfor er retorik ikke slået igennem inden for dansk juridisk tradition? – af Sten Schaumburg-Müller DEL III: HVAD SKER DER MED RETTEN NPR SPROGET ER USYNLIGT FOR JURISTERNE? Sproget som rettens blinde vinkelKapitel 12. Introduktion til DEL III: Hvad sker der med retten, når sproget er usynligt for juristerne? Sproget som rettens blinde vinkel – af Anne Lise KjærKapitel 13. Når sprog skaber viden. Skildringen af lovovertræderens person i danske straffesager – af Louise Victoria JohansenKapitel 14. Indenretlig afhøring i straffesager – af Karoline NormannKapitel 15. Tolkes indflydelse på afhøringer i retssager – af Bente JacobsenKapitel 16. Den juridiske identitets sproglige dimension – af Inger Høedt-RasmussenKapitel 17. Juridikstudenters språkliga inskolning – af Ann Blückert DEL IV: HVAD BETYDER SPROGET FOR JURIDISK FORTOLKNING? Betydningsdannelse og regelskabelseKapitel 18. Introduktion til DEL IV: Hvad betyder sproget for juridisk fortolkning? – af Jan Engberg & Anne Lise KjærKapitel 19. Juridisk oversættelse i Europa: en retslingvistisk praksis i spændingsfeltet mellem retlig enhed og flersprogethed – af Anne Lise KjærKapitel 20. Flerspråkighet bortom paralyserande pessimism: utmaningar och möjligheter för EU-domstolen och svenska domstolar – af Mattias DerlénKapitel 21. EU-domstolen och meningsskapandet i den flerspråkiga EU-rätten – af Elina PaunioKapitel 22. Juridisk viden i sproglig form: om sammenhængen mellem vidensrammer og juridisk semantik – af Dietrich BusseForfatterpræsentationer

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Tine Sommer & mfl.
  335,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin. Bogen giver en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis. Du får en behandling af i hvilket omfang arbejdsgivere får del i retten til immaterialretligt beskyttet stof skabt af ansatte, og hvilke betingelser der skal være opfyldt i den forbindelse. Fremstillingen er fokuseret på ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, kendetegnsret og halvlederbeskyttelse. Indholdsoversigt.ForordKapitel 1. Oversigt over immaterialrettighederneKapitel 2. Ansattes ophavsrettighederKapitel 3. Lov om arbejdstageres opfindelserKapitel 4. Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutionerKapitel 5. Andre immaterialrettigheder i ansættelsesforholdBetænkninger, rapporter mv.HjemmesiderDomsregisterStikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en bog til ikke-jurister
  af Morten Rosenmeier
  391,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvad er ophavsret, og hvad går de ophavsretlige regler egentlig ud på? Bogen giver et overblik over loven og henvender sig ikke til jurister, men forfattere, forskere, arkitekter, kunstnere m.fl. Bogen behandler bl.a.: – Hvor står de ophavsretlige regler henne? – Hvad kan beskyttes ophavsretligt? – Hvad indebærer det at have ophavsret? – Hvad må man gøre med et værk uden tilladelse fra ophavsmanden? – Aftaler om ophavsret – Hvem har ophavsret til en ansats værk, den ansatte eller arbejdsgiveren? – Hvornår er ophavsretten krænket? – Hvilke sanktioner er der, hvis nogen krænker ens ophavsret? Bogen er udgivet med støtte fra Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Hvad er ophavsret? Kapitel 2. Ophavsrettens historie. Hvorfor har man en ophavsret? Kapitel 3. Hvad kan være ophavsretligt beskyttet? Kapitel 4. Hvem kan være ophavsmænd? Kapitel 5. Hvilke rettigheder har ophavsmanden? Kapitel 6. Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Kapitel 7. Overdragelser af ophavsret Kapitel 8. Hvornår er et værk krænket? Kapitel 9. Hvor længe varer ophavsretten? Kapitel 10. Ophavsretslovens beskyttelse af produkter, der ikke er »værker« Kapitel 11. Ophavsretlige spørgsmål, der har relation til udlandet Kapitel 12. Hvad sker der, hvis man krænker ophavsretsloven? Bilag. Ophavretsloven Litteratur- og forkortelsesliste Stikord

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Morten Rosenmeier
  300,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Immaterialretten dækker over retsområderne ophavsretten, patentretten, brugsmodelretten, designretten, halvlederretten og varemærkeretten og er derfor lidt af en jungle for de jurastuderende. Denne bog er derfor udtænkt som en introduktion til den grundlæggende forståelse af immaterialretten. Den giver et basalt overblik og hjælp til at forstå det mest væsentlige af området, sådan at de studerende er bedre rustet til at læse selve lærebogen om immaterialret. I de første seks af kapitlerne introduceres hvad immaterialret omfatter og retsområderne ophavsretten, patentretten, brugsmodelretten, designretten og varemærkeretten gennemgås i hvert sit kapitel. Der er efter hvert kapitel indsat en række spørgsmål til at teste om man har forstået det pågældende kapitels indhold. Herudover er der i bilagene en oversigt over lovene, samt direktiver og forordninger, samt et eksempel på en patentansøgning. Indholdsoversigt Kapitel I. Hvad er immaterialret? Kapitel II. Ophavsret Kapitel III. Patentret Kapitel IV. Brugsmodelret Kapitel V. Designret Kapitel VI. Varemærkeret Kapitel VII. Aftaler om immaterialrettigheder Kapitel VIII. Hvad sker der, hvis man krænker immaterialrettigheder? Bilag

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier & Clement Salung Petersen
  744,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Immaterialret indeholder en samlet fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder. Bogen behandler bl.a. følgende emner:Immaterialretten som juridisk disciplin, herunder immaterialrettens samfundsmæssige begrundelse og historiske udvikling samt de vigtigste internationale samarbejder på områdetOphavsrettigheder og beslægtede rettighederPatentretBrugsmodelretDesignretVaremærkeretAftaler om immaterialrettighederRetshåndhævelse af immaterialrettighederImmaterialret er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Med denne udgave er bogen ajourført indtil august 2017. Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Morten Rosenmeier
  162,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kompendiet i immaterialret er en kortfattet gennemgang af de immaterialretlige regler, som beskrives i dybden i bogen Immaterialret af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier & Clement Salung Petersen fra 2018. Kompendiets formål er at give jurastuderende et overblik over og viden om de helt grundlæggende og mest basale regler inden for immaterialret.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Thomas Riis, mfl.
  442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Information, eller data, udgør et af de væsentligste aktiver i vores tid. Af samme grund har de retsregler, der regulerer rettighederne til information, fået en stadig større betydning, og stadig flere jurister må kende disse regler.I denne bog beskrives en række af de centrale regelsæt på området under samlebetegnelsen »informationsret«. Bogen giver således en introduktion til en række af de enkelte informationsretlige discipliner i kap. 2-7 og præsenterer herudover informationsretten som den teoretiske ramme for disciplinerne (kap. 1) og disciplinernes horisontale fællestræk og grundsætninger (kap. 9). IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Introduktion til informationsret Kapitel 2. Ophavsret Kapitel 3. Varemærkeret Kapitel 4. Patentret Kapitel 5. Beskyttelse af forretningshemmeligheder Kapitel 6. Persondataret Kapitel 7. Personlighedsret Kapitel 8. Sanktioner Kapitel 9. Informationsret som en tværgående retsdisciplin –om informationsretlige grundsætninger Forkortelser Litteraturoversigt Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Morten Rosenmeier
  144,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget immaterialret på jurastudiets såvel bachelor- som kandidatdel. Lovsamlingen indeholder de væsentligste og mest centrale immaterialretlige regler. Indholdet er udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en basis regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Lovene er optrykt alfabetisk efter lovens kaldenavn i dagligt sprogbrug. Lovene er ajourført pr. 1. juli 2016. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer. Ikrafttrædelsesbestemmelser er kun medtaget i begrænset omfang. Om forfatterenMorten Rosenmeier er professor på Det Juridiske Fakultet, Forskningsområdet, Center for Informations- og innovationsret på Københavns Universitet. IndholdsoversigtBrugsmodelloven Designforordningen Designloven HalvlederlovenOphavsretslovenPatentloven Registrering af varemærker, bekendtgørelse om Varemærkeforordningen Varemærkeloven

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Morten Rosenmeier & Stina Teilmann-Lock red.
  171,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ophavsretten er i krise. Igen. Siden indførslen af ophavsret i det attende århundrede har ophavsretten været i krise mere eller mindre hver gang en ny teknologi for eksemplarfremstilling har set dagens lys. I ophavsrettens første århundreder var det de mekaniske former for reproduktion, der gav anledning til kriser: opfindelsen af fotografiet, kopieringsmaskinen og kassettebåndet bød alle på udfordringer til ophavsretten. Den nuværende krise skyldes de digitale medier, særligt internettet. I bogens syv kapitler diskuterer en række forfattere ophavsrettens krise set fra forskellige vinkler. Og de behandler, hvordan vi kommer over den, eller hvordan vi bedst lever med den.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Morten Rosenmeier
  249,95 kr.

  ”Introduktion til Immaterialret” giver overblik over det basale indenfor immaterialretten. Læseren vil med denne nye udgave få en grundlæggende forståelse for- og vil derfor bedre kunne overskue immaterialret.

 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Henrik Udsen, mfl.
  417,95 kr.

  Information, eller data, udgør et af de væsentligste aktiver i vores tid. Af samme grund har de retsregler, der regulerer rettighederne til information, fået en stadig større betydning, og stadig flere jurister må kende disse regler.I denne bog beskrives en række af de centrale regelsæt på området under samlebetegnelsen »informationsret«. Bogen giver således en introduktion til en række af de enkelte informationsretlige discipliner i kap. 2-7 og præsenterer herudover informationsretten som den teoretiske ramme for disciplinerne (kap. 1) og disciplinernes horisontale fællestræk og grundsætninger (kap. 9).

 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Tine Sommer & mfl.
  325,95 kr.

  Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin.Bogen giver en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis. Du får en behandling af i hvilket omfang arbejdsgivere får del i retten til immaterialretligt beskyttet stof skabt af ansatte, og hvilke betingelser der skal være opfyldt i den forbindelse. Fremstillingen er fokuseret på ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, kendetegnsret og halvlederbeskyttelse.

 • af Morten Rosenmeier
  148,95 kr.

  Behandler bl.a. reglerne om hvornår et musikværk eller en del af dette er beskyttet som komposition efter Ophavsretslovens §1.

 • af Morten Rosenmeier
  284,95 kr.

  »Værkslæren i ophavsretten« behandler de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder ophavsretlig beskyttelse.Bogen indeholder udførlige redegørelser for den internationale litteratur og praksis på området og har derved ikke kun teoretisk interesse, men henvender sig også til advokater, dommere og andre, der arbejder praktisk med ophavsret. Bogens undersøgelser inddrager retsstof fra Norden, Tyskland, Frankrig, England og USA. Den første halvdel indeholder bl.a. nogle analyser af de basale beskyttelsesbetingelser, der gælder for alle værkstyper. Kravet om litterær eller kunstnerisk beskaffenhed, grundsætningen om det manglende kvalitetskrav, princippet om den manglende idébeskyttelse, princippet om selvstændig beskyttelse af værksdele m.v. behandles. Derudover redegøres for originalitetskravet (værkshøjdekravet), herunder for den forskellige fortolkning af kravet i kontinentaleuropæisk og angloamerikansk ophavsret.  I bogens anden halvdel behandles beskyttelsen af de enkelte værkstyper, herunder skøn- og faglitteratur, samleværker, databaser, edb-programmer, billed- og brugskunst, bygningskunst og fotografier m.m. Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling.

 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier & Clement Salung Petersen
  627,95 - 707,95 kr.

  Bogen er lærebog i undervisningen i immaterialret bl.a. ved Københavns Universitet. Den kan desuden bruges som håndbog for praktikere og andre, som vil vide noget om immaterialret. Bogen indeholder ud over en udførlig omtale af ophavsrets-, patent-, brugsmodel-, design- og varemærke-lovene også mange henvisninger til udenlandsk ret. Dertil er der kapitler om immaterialrettens historiske udvikling m.v. og om aftaler og håndhævelse.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.