Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Poul Tornøe

Filter
Filter
Genre
 • (6)
 • (7)
Bogtype
 • (8)
Format
 • (4)
 • (3)
 • (1)
Sprog
 • (8)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Engelsk grammatik
  af Poul Tornøe
  368,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen er en grundgrammatik til A- og B-niveau på stx, htx, hhx og hf, der formidler viden om de centrale områder inden for engelsk grammatik og om vigtige forskelle mellem engelsk og dansk. Get It Right er en sammenhængende fremstilling af systemet i sproget. Den fungerer samtidig som opslagsbog og indeholder derfor også de enkle regler og de korte forklaringer. Get it right forklarer systemer og regler. Læseren opfordres til at arbejde med og danne sig sine egne teorier på baggrund af eksempler og tekster. Til alle emner er der opgaver, som både skal fremme refleksion og give mulighed for at øve bestemte færdigheder på mange måder.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Engelsk grammatik
  af Poul Tornøe & Mette Hermann
  280,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne grundbog er en engelsk grundgrammatik til alle de gymnasiale uddannelser. Bogen kan anvendes på både C-, B- og A-niveau. Getting Started dækker hele den engelske grammatik i 11 overskuelige kapitler og bygger på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Bogen lægger op til, at eleverne ser grammatikken i kontekst og arbejder med sproget i dialog med hinanden. Getting Started er opbygget som en klassisk ordklassegrammatik, så den er let at orientere sig i. De grammatiske emner forklares kortfattet og klart på et enkelt og mundret dansk. Bogen indeholder 235 varierede opgaver, der træner alle grammatiske emner grundigt. Med sit fokus på tekstsammenhæng og på at stimulere til grammatisk tænkning og til sproglig kreativitet giver Getting Started et godt grundlag for arbejdet med både de digitale og de analoge eksamensopgaver i engelsk. Getting Started er skrevet af de to erfarne lærebogsforfattere Mette Hermann og Poul Tornøe. Tag et kig i bogen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - - in English
  af Poul Tornøe & Ole Juul Lund
  376,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Grundbogen er til skriftlig engelsk i hele gymnasieforløbet på A- og B-niveau. I bogen forklares, anskueliggøres og trænes skrivningen i alle dens facetter. Udgivelsen tackler de analoge og digitale skriveudfordringer og opgavetyper eleverne møder i det daglige arbejde. I de mange opgaver trænes eleverne i alt fra introduktioner til hele essays. I Write On kan eleverne læse om skriveprocessen og de forskellige relevante genrer, herunder skrivegenrerne til eksamen. De lærer, hvordan man skriver analytical essay og abstract, og hvordan man bruger internettet kvalificeret i sin skrivning. De lærer at analysere fiction og non-fiction til brug i essay-skrivningen, og de får grundig viden om tekstopbygning, tekstsammenhæng og om teksters stilleje. Derudover kan de også lære om citatteknik, kommatering og stavning. Write On er skrevet på et klart og letforståeligt engelsk, der gør den oplagt at bruge i forbindelse med undervisningen i fagets øvrige discipliner.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Poul Tornøe & Mette Hermann
  224,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Get Your Grammar er en engelsk grundgrammatik til 8.-10. klasse, der bygger på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Get Your Grammar har en overskuelig og lettilgængelig struktur, som er bygget op omkring ordklasserne. Bogen indeholder otte kapitler, der med kortfattede grammatiske forklaringer hurtigt og sikkert klæder eleverne på til at arbejde med grammatikken. Get Your Grammar indeholder bl.a. kommunikative aktiviteter, tekstbaserede opgaver i forskellige genrer, kreative skriveopgaver og spil. De varierede og elevaktiverende opgaver har tydelig progression. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder med sproget kreativt, i kontekst og i dialog med hinanden. Et selvstændigt facithæfte til Get Your Grammar udkommer i foråret 2020.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Poul Tornøe & Mette Hermann
  224,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Getting Started er en engelsk grundgrammatik til alle de gymnasiale uddannelser. Bogen kan anvendes på både C-, B- og A-niveau. Getting Started dækker hele den engelske grammatik i 11 overskuelige kapitler. Bogen er opbygget som en klassisk ordklassegrammatik, så den er let at orientere sig i. De grammatiske emner forklares kortfattet og klart på et enkelt og mundret dansk. Bogen indeholder 235 varierede opgaver, der træner alle grammatiske emner grundigt. I facitlisten til Getting Started præsenteres løsninger til langt de fleste af de 235 opgaver. Hermed sparer læreren tid og besvær i den daglige undervisning. Da vi beklageligvis har fundet fejl i 1. og 2. oplag af Facitlisten, kan du eller din skole gratis få ombyttet eksemplarerne til det nyeste oplag. Skriv en mail til information@gyldendal.dk og vedlæg kvittering, hvis bogen er købt gennem vores hjemmeside gu.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Poul Tornøe & Bjørn Christensen
  214,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne must-have bog ruster dine elever bedst muligt til mødet med den skriftlige eksamen i engelsk. Skriftlig eksamen i engelsk er beregnet til elever, der har engelsk på A- og B-niveau på STX og på B-niveau på HF. Bogen indeholder en detaljeret gennemgang af eksamensformat, krav og mulige opgavetyper, og dine elever får en grundig gennemgang til genrerne essay, summary og discussion. Bagerst i bogen kan dine elever finde en værktøjskasse med tips om kommasætning og stavning, ordbøger og grammatikker og tekstanalytiske termer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - grammatik til engelsk
  af Poul Tornøe
  96,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Engelsk grammatik - grundbog og opslagsbog Get It Right, i-bog® indeholder: 205 sider - notesbog - syntetisk tale - 35 pop-up-illustrationer - Google-søgning 75 interaktive opgaver - 143 Opgaver - 100 eksamensforberedende opgaver - 18 links Get It Right, i-bog ® indeholder papirbogens materiale tilføjet en række digitale ressourcer. Design og navigeringsfunktioner som kapiteloversigt, søgefunktion og en side-slider gør det nemt for eleverne at orientere sig i bogen. Alle Gyldendals i-bøger indeholder gode og nødvendige studieredskaber. Med notesbogen kan eleverne tage notater, hvor de vil og dele dem, overstrege tekst og kommentere det. Eleverne kan markere tekst og få den læst teksten op med en syntetisk tale-funktion. Alle illustrationer kan forstørres. En indbygget Google-søgning integrerer i-bogen med internettet. Get It Right, i-bog ® er en grundgrammatik, der formidler viden om de centrale områder inden for engelsk grammatik og om vigtige forskelle mellem engelsk og dansk. Bogen er en sammenhængende fremstilling af systemet i sproget. Den fungerer samtidig som opslagsbog og indeholder derfor også de enkle regler og de korte forklaringer. Eleven som aktiv medspiller Get it right, i-bog ® forklarer systemer og regler. Læseren opfordres til at arbejde med og danne sig sine egne teorier på baggrund af eksempler og tekster. Til alle emner er der opgaver, som både skal fremme refleksion og give mulighed for at øve bestemte færdigheder på mange måder. E-nøgler Der gives adgang til produktet vha. af e-nøgler. En e-nøgle er en kode, der giver individuel adgang til digitale undervisningsmidler. E-nøglen er knyttet til det produkt, du køber og sendes til dig i en e-mail umiddelbart efter, du har gennemført din bestilling. E-nøglen giver adgang til det antal i-bøger, du angiver i din bestilling. Bestiller du fx 25 i-bøger, kan den e-nøgle, du modtager, aktiveres 25 gange. Læs mere om e-nøgler her.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Skriv på engelsk
  af Poul Tornøe & Ole Juul Lund
  381,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Write Away er elevens grundbog til skriftlig engelsk i hele gymnasieforløbet på A- og B-niveau. Write Away dækker alle niveauer af skriftlighed lige fra det overordnede tekstniveau til sætningsopbygning. Eleverne lærer om skriveprocessen, relevante genrer, tekstopbygning, tekstsammenhæng og om teksters stilleje. Derudover kan de bl.a. også lære om citatteknik, arbejde med elektroniske kilder, kommatering og stavning. Godt rustet til eksamen Write Away indeholder et væld af små og større skrive- og sprogiagttagelsesopgaver. Opgaverne spænder vidt, så eleverne både får fokus på den overordnede skriveteknik og på grammatiske områder. Bogen træner eleverne i både generelle skriveopgaver og i eksamensspecifikke genrer som fx resumé og essay. Induktiv og nysgerrig tilgang Write Away er baseret på en induktiv tilgang til sprogundervisning. Opgaverne fremmer elevernes sproglige nysgerrighed ved at aktivere deres sprogiagttagelsesevne og logiske sans. Opgaverne er ofte baseret på autentiske tekster og tekstuddrag, der repræsenterer mange forskellige genrer. Write Away indeholder desuden fem kernetekster, der bliver brugt i en række af bogens opgaver.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.