Dag-til-dag levering

Bøger af Red: Stinne Glasdam

Filter
Filter
Genre
 • (2)
Bogtype
 • (2)
Format
 • (2)
Sprog
 • (2)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - bag om intentioner og strategier
  af Hanne Bess Boelsbjerg & Red: Stinne Glasdam
  355,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Folkesundhed – bag om intentioner og strategier stiller skarpt på de eksisterende sundhedsforståelser i Danmark samt de rammer, tiltag og inventioner, som aktuelt udspiller sig med sigte på at styrke folkesundheden. Bogens hovedsigte er danne at grundlag for og inspiration til nuancerede og kritiske refleksioner over de aktuelle folkesundhedspraksisser og -strategier. Bogen belyser bl.a. medicinske, sundhedspolitiske, sociologiske, juridiske og miljømæssige perspektiver og initiativer, som har betydning for befolkningens sundhed. Bogen fremstår i to dele: ”De politiske strategier og samfundsmæssige strukturer for befolkningens sundhed” og ”Sundhedsforståelser og selvteknologier – borgernes møde med den biomedicinske rationalitet”. Kapitlerne er alle skrevet af forfattere, som har specialiseret sig og/eller forsker i folkesundhed ud fra forskellige fagligheder, og bogen bidrager hermed også med at præsentere mange forskellige forskningstraditioner og -metoder Bogen henvender sig primært til studerende på sundhedsprofessionsbacheloruddannelserne, men den er lige så relevant for bachelor-, kandidat- og masterstuderende inden for sundhedssociologi, folkesundhed, medicin og andre relaterede studier.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Ældre menneskers liv
  af Frode F. Jacobsen & Red: Stinne Glasdam
  355,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Viden om normal aldring og ældre mennesker, gerontologi, er vigtig for forståelse af ældre mennesker som sundhedsprofessionelle møder i deres arbejdsliv; det gælder både viden om ældre på samfundsniveau og på individniveau. Udgangspunktet for denne bog er, at det er normalt at ældes, at skrøbelighed som følge af alder er normal, og at det er normalt at blive ældre i den vestlige del af verden. Bogen ønsker at give både studerende, undervisere og sundhedsprofessionelle indblik i og forståelse af aldring, ældre og livet som ældre ud fra en række udvalgte perspektiver og primært inden for en skandinavisk kontekst. Denne antologi kan som helhed ses som et kalejdoskopisk blik på aldring, ældre og livet som ældre, som søger at indkredse gerontologi bredt, hvor de enkelte kapitler går i dybden i de konkrete foci. Kapitlerne er alle skrevet af forfattere, som har specialiseret sig og/eller forsker i aldring, ældre og livet som ældre fra forskellige videnskabelige og professionelle positioner i håb at gribe et mangfoldigt blik og forståelse af ældre mennesker. Bogen henvender sig primært til studerende og undervisere inden for professionsbacheloruddannelser på de sundhedsfaglige og social(pædagogiske) områder samt til sundhedsprofessionelle, som arbejder med ældre mennesker. Bogen henvender sig ligeledes til diplomstudierne inden for de sundhedsfaglige og social(pædagogiske) områder, og master-/kandidatstuderende med specifik interesse inden for ældreområde.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.