Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Simon Grotrian

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - bønner
  af Simon Grotrian
  44,94 kr.

  Simon Grotrian har ramt et særligt publikum med sine to salmebøger, Jordens salt og verdens lys og Din frelser blir din klippe. Citroner til Vorherre består af fyrre bønner, hvori Simon Grotrian inderligt og med enkle og stærke billeder giver udtryk for alment menneskelige følelser som angst, sorg og bekymring, men også håb og glæde. Foruden traditionelle bønner som morgen- og aftenbønner, bønner om trøst og frelse, indeholder samlingen også en række lovprisninger og forbønner for f.eks. flygtninge og indvandrere.

 • - salmer
  af Simon Grotrian
  44,94 kr.

  Jordens salt og verdens lyd består af 65 salmer, hvori Grotrian bekender sin tro og besynger livet, lyset og håbet, sådan som det kommer til udtryk i den kristne tro. Salmerne er forfattet i en klassisk, sangbar metrik med rytme og rim, som Simon Grotrian behersker med både originalitet og respekt over for de store lyrikere inden for salmedigtningen.

 • - digte
  af Simon Grotrian
  157,95 kr.

  En samling af digte, der alle hylder kærligheden ved brug af billeder fra naturens forunderlige verden. 

 • - Illustreret af Peter Brandes
  af Simon Grotrian
  133,95 kr.

  Moderne, billedrige, originale, udfordrende salmer.

 • - Salmer
  af Simon Grotrian
  154,95 kr.

  50 nye salmer, som handler om nåden, frelsen og himlens fred set i lyset af denne verdens ofte tomme gøremål. ´Denne verden fuld af penge varer alt for, alt for længe´ hedder det bl.a. om det forgængelige jordeliv, men: ´Herren strør sin himmelglæde, dén kan gribbe ikke æde´.

 • af Simon Grotrian
  175,95 kr.

  REGENTFLAMMEHAVET er et af Simon Grotrians allersidste manuskripter, færdiggjort kun få uger, før Grotrian døde den 14. august 2019. Simon Grotrians nye digtsamling, REGENTFLAMMEHAVET, er et drilsk og dristigt farvel fra en af Danmarks største, mest vitale, gavmilde og nyskabende digtere. Her er bogstavfigurdigte og alle mulige andre slags digte, som ikke minder om nogen som helst andre end Simon Grotrian. Digtene er forvandlelige og legende, frække, nærmest forelskede, men som altid dybt personligt, alvorlige og sjælfuld.

 • af Simon Grotrian
  137,95 kr.

  Ny digtsamling af Simon Grotrian, med samme originale, voldsomme, tætte, eksplosive fantasi og særegne billedsprog, som vi kender fra hans tidligere værker. Vi befinder os i fantasiens yderområder, derude hvor det nye bliver til, hvor stort og småt, højt og lavt, helligt og profant, forståeligt og uforståeligt tøner sammen. Her kan der skabes stor skønhed såvel som nyt kaos. Her kan alt ske.

 • - digte
  af Simon Grotrian
  135,95 kr.

  I sin nye digtsamling, Talkumekspressen, bevæger Simon Grotrian sig i flere genrer. Han har taget figurdigtningen op igen og leverer en række overraskende og originale eksempler på digte, hvor tal og bogstaver danner billeder snarere end ord. Af traditionelle digte er der dels en række korte, epigrammatiske digte og dels en række billedrige, surrealistiske digte, som vi kender dem fra hans øvrige forfatterskab, og endelig indeholder bogen digte tilegnet forfattere som Ole Wivel, Tove Ditlevsen, Amalie Skram og Herman Bang.

 • - digte
  af Simon Grotrian
  142,95 kr.

  Fiskene i havetGled som bronzebladeInd i atmosfæren.Horisonten blev en portat se igennem.Synets digterSimon Grotrians nye digtsamling, Soprangalop, er en tæt og farverig samling tekster, som i et smukt og sansefyldt sprog lader iagttagelser af den omgivende verden folde sig ud i sproglige billeder, der samtidig taler til både tanken og følelsen.

 • - Bønner
  af Simon Grotrian
  154,95 kr.

  Fyrre nye bønner af Simon Grotrian, som med bønnebogen ”Citroner til Vorherre” fra 2008 ramte et helt nyt publikum.Bønnerne i DOMKIRKEPERLEN er personlige henvendelser til Gud, som giver stemme til alment menneskelige følelser som angst, sorg og bekymring, men også håb og glæde.Simon Grotrian (f. 1961) har vundet stor anerkendelse som salmedigter med salmebøgerne ”Jordens salt og verdens lys” og ”Din frelser blir din klippe”.

 • - digte
  af Simon Grotrian
  154,95 kr.

  I denne stort anlagte digtsamling optræder blandt andre Hamlet og Ofelia og Adam og Eva som figurer eller som alter ego for det digtende jeg, som i en række tætte, billedmættede prosadigte stiller dødens ensomhed og uafvendelighed over for skabelsen, ordet og genopstandelsen.

 • af Simon Grotrian
  175,95 kr.

  Simon Grotrians “Eventyrdigte” er en gribende, eventyrlige digte, gennemstrømmet af det særlige uregerlige, ustyrlige grotrianske billedsprog. I “Eventyrdigte” digter Simon Grotrian om prinsen og prinsessen, kongen og dronningen, Gud, svanen, dragen, det gamle søuhyre, havfruen, den brændende heks, men også om atombomben, Mutter Courage, punkeren, kranen, parasitten, fjerbusken, dragen, balletbørnene, Peter, fiskehandlerne og meget, meget andet. “Eventyrdigte” er et af Simon Grotrians efterladte manuskripter, som nu udkommer med 12 tegninger af billedkunstneren Adam Saks.

 • af Simon Grotrian
  140,95 kr.

  Marianergravens brud er ét stort digt, udformet som en personlig indføring i syndflodernes univers og med tvivl og tvetydigheder overalt. Vi føres gennem syndfloderne – de eksistentielle, psykiske, religiøse, etc. – og ender ved håbet, gennem en ny måde at bruge sproget på. Med andre ord, gennem det smukke og tragiske, gennem kosmos og komik, skaber Simon Grotrian nye muligheder for Poesi og mirakler og evig tid. Marianergravens brud er et af Simon Grotrians efterladte manuskripter, skrevet tilbage i vinteren 2017- 18, sideløbende med, eller rettere: vokset ud af Mit nøgne hjerte (2018).

 • - Om religion og helbred
  af Johannes Møllehave, Peter Elsass, Peter la Cour, mfl.
  73,95 kr.

  Debatbog om sammenhængen mellem menneskers religiøse tro og deres helbred. Teologen Niels Christian Hvidt og kræftforskeren Christoffer Johansen har bedt i alt ni læger, teologer og terapeuter beskrive forholdet mellem tro, helbred og psyke. Flere medicinske undersøgelser tyder på, at der er en forbindelse mellem tro og helbredelse. Hvordan betragtes denne nye indsigt af fagfolk fra hhv. medicin og teologi?"Først og fremmest er bogen værd at læse, fordi den beskæftiger sig med et område, som på en gang er spændende og svært håndterbart."Ole J. Hartling i Politiken

 • af Simon Grotrian
  73,95 - 152,95 kr.

  En af de sidste digtsamlinger fra Grotrians hånd - præget af samme vilde, uregerlige, ustyrlige billedsprog som hans tidligere samlinger. Dog en mere munter Grotrian, end vi har mødt før. Normalt leger han med sproglige billeder. Her leger han også med form.

 • af Simon Grotrian
  44,94 - 137,95 kr.

  Et nyt blik ind i Simon Grotrians sprudlende, perlende, ækvilibristiske, vildtvoksende og totalt overrumplende univers. En af de mest uforudsigelige stemmer i dansk lyrik. Her er den tilbage.

 • af Simon Grotrian
  44,94 - 139,95 kr.

  Simon Grotrian udfolder igen her i salmesamlingen Ravnekost og slagere sin særegne sproglige kraft i overrumplende billeder og mættede stemninger i 59 mundrette nyskrevne salmer.

 • - digte
  af Simon Grotrian
  44,94 - 139,95 kr.

  I digtsamlingen "Den korsfæstede budding" udfolder Simon Grotrian atter sin spændstige, sproglige kraft i overrumplende billeder og sansemættede stemninger.

 • af Simon Grotrian
  44,94 kr.

  Digtsamlingen Risperdalsonetterne udkom i 2000 og rummer i alt 33 digte, som følger sonettens formsprog med 14 linjer per digt, men bryder samtidig med alle andre regler. Digtsamlingen har fået sit navn fra det antipsykotiske præparat, Risperdal.

 • - Ti motetter til tekster af Simon Grotrian
  af Jørgen Lauritsen & Simon Grotrian
  118,95 kr.

  Ti motetter til tekster af Simon Grotrian for blandet kor a cappella INDHOLD Bøn for en mund To blå sole Forbøn for den elskede Herre Kristus, tak fordi du har taget min hånd Eftersommertale Aftenbøn Kære Gud, jeg længes efter fred Babelboble Forbøn for en penneven Bøn om fred

 • af Simon Grotrian
  137,95 kr.

  Grotrian udfolder igen her sin sproglige kraft i overrumplende billeder og stemninger.

 • af Simon Grotrian
  170,95 kr.

  Simon Grotrians nye salmebog, EVAHAVE, berører med sine i alt 100 salmer alle de samme emner inden for troen, kirken og årets og livets gang, som man finder i den autoriserede salmebog. Her er lovsange til Gud, Jesus og Helligånden, salmer om tro og nåde, angst og trøst, fred og glæde, påskesalmer, pinsesalmer og julesalmer samt ikke mindst en række enkle og smukke salmer om dåbens velsignelse og det håb, der knytter sig til hvert nyt liv.Simon Grotrians tidligere salmebøger var JORDENS SALT OG VERDENS LYS, 2006, og DIN FRELSER BLIVER DIN KLIPPE, 2007.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.