Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Sophus Schandorph

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - en antologi af julefortællinger af danske forfattere fra omkring år 1900
  af Carl Ewald, Jeppe Aakjær, P. Fr. Rist, mfl.
  13,95 kr.

  24 blandede fortællinger fra omkring år 1900 med den fællesnævner, at de på en eller anden måde har en relation til emnet jul.Nogle af forfatterne er velkendte, andre bestemt ikke. Vi vil ikke postulere, at det er "forfatternes bedste" eller andet lignende, der kunne antyde et dybt og indgående kendskab til samtlige forfatteres hele produktion. Derimod kan vi garantere en afvekslende og underholdende samling fortællinger om vinterens hedeste emne: Jeppe Aakjær: Juleføllet G. E. Betzonich: Gabel fra Babel Erik Bøgh: Juleaftensbetragtelser Laurids Bruun: Jakob Leopold Budde: En historie om en stjerne C. C. Clausen: Jul Holger Drachmann: En juleaften Edv. Egeberg: I juletoget Carl Ewald: Julen H. F. Ewald: Julegildet på Olufsborg Børge Janssen: Den liden edderkop og den store konge N. P. Jensen: Englen, barnet og nissen Cornelia Levetzow: Ved juletid Carl Muusmann: Kais julegave Ludwig Mylius-Erichsen: En juleaften hjemme Peter Nansen: Et juleeventyr Vilh. Ohlsson: Et håndslag Vilhelm Østergaard: Sante Lucie-nat P. F. Rist: Juleaften i Kjøbenhavn 1771 Holger Rützebeck: Ouverturen Sophus Schandorph: En behagelig juleaften Fanny Sømod: En juleaften C. S. Torgius: Jul under Sydkorset Hedevig Winther: En jul i Dallerød

 • af Sophus Schandorph
  30,95 kr.

  Sophus Schandorphs roman "Skovfogedbørnene" handler om en ung skovfogeddatters brutale møde med storbyen (København).

 • af Sophus Schandorph
  30,95 kr.

  Handlingen foregår i begyndelsen af 1860'erne. Hovedpersonen er cand.phil. Karl Albrecht, en studenterforeningstype fra de nationalliberales dage og ved romanens begyndelse huslærer på herregåden Lungelse. En ordgyder udstyret med et titanisk akademikerhovmod parret med solide mindreværdskomplekser. Han råder desuden over en lille sangstemme og et beskedent poetisk talent, og med disse aktiver besnærer han både grevinden og den unge komtesse, indtil de begge i tide erkender hans hule gemyt og holdningsløse karakter

 • af Sophus Schandorph
  44,95 kr.

  Sophus Schandorph var ikke nogen Herman Bang eller Pontoppidan. Han havde ikke dyb psykologisk indsigt, og han var ikke nogen stor stilist.Når der alligevel er grund til at læse hans bøger i dag, er det fordi, de er tidsrejser. Schandorph havde ud over stor social harme og indlevelse havde evnen til at affotografere en situation, til at beskrive et miljø og gengive naturtro replikker, så man føler sig hensat til en tid med sammenstød mellem gamle, romantiske forestillinger og den nye videnskabelige saglighed - som når to pæne borgerfruer ser på aberne ved en markedsforlystelse og siger: "Det er ækelt at tænke sig, at vi Mennesker nedstammer fra saadanne Asener; men Videnskaben har bevist det, saa vi er nødte til at tro paa det."***"Smaafolk (1880) har som hovedperson en tjenestepige, der kommer fra én form for undertrykkelse i provinsen til en anden i storbyen, fra købstadsmiljøets bornerte moralisme til storbyens seksuelle og økonomiske udbytning. Konflikterne i det provinsielle standshierarki er afløst af modsætningen mellem land og by, mellem den lokalt funderede, kristne identitetsoplevelse og identitetsopløsningen i det anonymiserede, indtryksflimrende storbyliv.."(Dansk Litteraturs Historie)

 • af Sophus Schandorph
  33,95 kr.

  Schandorphs produktion var enorm - han udgav en bog om året! Ikke alt var lige godt, men mange blev meget populære, også selvom de behandlede vanskelige emner. Han har sans for humor og replikker, men går ikke rigtigt i dybden."Thomas Fris' historie" foregår i nationalliberalismens glansperiode fra 1848 til 1864 og ender med et udblik til denne bevægelses politiske og kulturelle afvikling i 1870'erne. Helten er den unge Thomas Fris, der som søn af en nedgroet landsbydegn og en overspændt romantisk gøglerske gennemvandrer en række læreår, der bestemt er både underholdende og lærerige.

 • af Sophus Schandorph
  413,95 kr.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  "Gamle billeder" er en sædeskildring fra slutningen af 1700-tallet. Romanen følger pastor Sextus Masmann, der, inden han når at blive fyrre, allerede har måttet lægge tre koner i graven. Alle tre er døde i barselssengen, og på trods af et utal af grimme døtre og bunkevis af bønner har Gud kun skænket ham én eneste søn. Præsten har derfor enorme forventninger til denne søn, der næsten ikke kan andet end at skuffe.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  "Det kan vel ligge tyve Aar tilbage,da Byens første Prokurator, hvemde største Boer betroedes, hed Hr. Krage.Den Mand var en Mæcenas i sit hjem;hans hus stod aabent for enhver Poet,hver Billedhugger, Skuespiller, Maler,som han af Pressen havde stemplet set,hvis Anerkjendelse var ham omtrentsom Stemplet på et retsligt Dokument.""Unge dage" er en roman på vers, der fortæller om familien Krage. Romanen handler om kærlighed, krig, rejse, familie, kunst og venskab.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  I en lille købstad i 1866 afholder den nyligt tilflyttede byfoged og hans hustru et bal for alle de rige og fine borgere. Den unge Johanne bliver også inviteret, selvom hun blot er datter af en købmandsenke og ikke ejer andet end det allermest nødvendige. Johanne er nemlig så sød og smuk og charmerende, at det er en fryd at have hende med. Det mener ikke mindst de to unge studerende Andreas Borch og Karl Hellmann. Faktisk er begge venner så betagede af den unge dame, at det ikke er til at sige, hvad det vil gøre ved deres venskab, hvis Johanne en dag vælger den ene frem for den anden.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  Familien Vang er ikke som alle de andre københavnske familier fra det bedre borgerskab. Konferensråd og departementschef Vang stammer fra en gammel embedsmandsfamilie, som endda har boet i Algier og besidder en pæn formue. Den unge Vilhelm Vang er derimod anderledes end sin retskafne og fornuftige far. Hans mor er evigt bekymret for den unge mand, som tilbringer sine studenterår på en måde, der ikke nødvendigvis ender i en studentereksamen.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  I den lille by, som Sophus Schandorph her tager os med til, har apoteket helt fra starten af 1600-tallet været byens smukkeste bygning og på mange måder et samlingspunkt for både eliten og senere studenterne. I gamle dage holdtes der fine baller på apotekets første sal, og da den gamle apoteker overdrog det til sin søn i 1860‘erne, blev han allernådigst udnævnt som kancelliråd.Men tingene går ikke, som den gamle apoteker ønsker det. Hans søn dør kort efter at have overtaget apoteket, og efter et halvt år må de også lægge den unge hustru i graven. Nu står den gamle med sit lille barnebarn og et stolt gammelt apotek, der skal drives videre. Heldigvis kommer der hjælp i form af hans afdøde svigerdatters søster. Fremtiden bliver ikke, som han havde forventet, men måske kan den stadig rumme lyspunkter.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  47,95 kr.

  Kammerherre von Becker mangler både rygrad og forstand. Han har kun opnået sin stilling, fordi en højtstående og indflydelsesrig herre blev gevaldigt imponeret af hans evne til at indtage portvin uden at gå i gulvet. Alligevel er von Becker for dum til at gøre stor karriere på andet end papiret, og derfor bliver han gjort til postmester i en mindre by. Her møder den uduelige døgenigt Ursula, og det bliver hendes uheld mere end hans.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  Sophus Schandorphs noveller fra 1882 fortæller blandt andet om den unge engelske idealist, Charles Wilkins, der i sin afsky for den konservative og romantiserede kultur, han ser omkring sig, udgiver sin egen lille avis, der skal bringe en mere radikal og nytænkende dagsorden ud til folket. Den unge mand undværer og ofrer alt, hvad han kan, for at holde gang i avisen og drømmene, og da selveste Victor Hugo kommer til hans hjemø, bliver det måske endelig det hele værd...Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  Birgitte bliver forældreløs som femårig og har kun sin 20 år ældre storebror, Hans Peder, at sætte sin lid til. Hans Peder er en dygtig landmand og driver familiens gård vel, og selvom han vil Birgitte det bedste, formår han ikke at give hende en ordentlig uddannelse eller nogen som helst evner til at klare sig i livet. Som 15-årig er hun både tyk og uvidende, og skønt hun drømmer om prinsen på den hvide hest, er der ingen udsigt til nogen særlig lys fremtid for den dvaske og ucharmerende unge pige. Hendes grove og svirefulde storebror kommer på noget af et arbejde, hvis han vil ændre Birgittes skæbne.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  Grev Vittorio sidder og sukker i Bobolihaven ved Firenze. Han sukker over Italiens skæbne, og over at han selv må tilbringe sin tid der. Han begræder, at landet i dag er delt op i små ligegyldige fyrstendømmer, og at det har ladet sig påvirke af den franske og engelske kultur i stedet for som i Renæssancen at male og tænke hele Europa ud af Middelalderens mørke. Den unge mand er ikke bare greve, han er også digter, og hans digteriske talent kan enten blive hans redning eller hans undergang i barokkens Italien.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  47,95 kr.

  "Til Tryllelandet ved Alpernes Fod, didhen har jeg higet saalænge, hvor Bjergsneen rødmer i Solens Blod, som Rosen rødmer i Enge; hvor Pinien kneiser med Himlen rankt, hvor Guldoranger bag Løvet blankt i straalende Fylde hænge.""Nye digtninger" består af en lang række stemningsfulde digte fra Sophus Schandorphs erfarne hånd. Digtene fortæller om kærlighed, rejse, udlængsel, naturen, ungdom og minder.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  "Jeg vil ud.Jeg vil ud! – jeg vil flyve fra Bøger og Støv, hvori ellers jeg sidder og roder.Jeg vil ud! – jeg vil indaande Duften af Løv, høre Sang, som ej gaar efter Noder.Jeg har læst, jeg har svedt over mangen en Bog og tumlet med stridige Problemer; men nu vil jeg prøve at læse et Sprog, som ikke la’r sig fange i Systemer."Sophus Schandorphs samlede digte går helt tilbage til studietiden og frem til starten af 1880’erne. Digteren sidder som studerende begravet i bøger og længes efter den natur, som han senere kommer til at skrive så smukke digte og fortællinger om. Samlingen indeholder både lyriske og episke digte, nogle er stilet til en bestemt person, andre til hele verden.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  47,95 kr.

  "RejseindtrykHer seer man kun saa lidt, saa lidtfor disse tætte Pilehegn,men Alting er saa fedt, saa fedti Lolland-Falsters flade Egn.Bag Pilen Hveden groer i Læaf leret Jord, saa fed som Smør,og Sulet groer paa Folk og Fæog begges Hu gemytlig gjør.""Nogle digte" består både af korte beskrivende digte og digte, der strækker sig over flere sider og fortæller en historie. De kredser om mange forskellige temaer. Der er både vemodige digte, en forårsvise og digte til nogle af Sophus Schandorphs samtidige, heriblandt Fr. Paludan-Müller, Chr. Agerskov og Kristian Arentzen.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  47,95 kr.

  Sophus Schandorphs digte tegner billeder af festlige lejligheder som et rusgilde, et romersk karneval og en teaterforestilling, men de fortæller også om ganske almindelige hverdagsoplevelser. Digtene tager os med rundt i Europa fra Norge i nord til Spanien og Italien i syd og præsenterer os for kendte personer som Victor Hugo, Theodor Reitzel og J.M. Cognetti.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  47,95 kr.

  I Sophus Schandorphs drama "Ude i skoven" følger vi en ung karl, der har svært ved at finde sin plads i livet, for han er ved at fare vild i det, han kalder Tankens Labyrint. Hans tanker og følelser løber foran ham og lader ham ikke falde til ro. Da han efter en vild nat giver timelærer Brandt husly, hører denne ham slås med sine egne tanker. Nu kan han måske endelig få afløb for sine tvivl og bekymringer og finde en vej ud af dem...Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  I novellen "Valgtryk" besøger vi et gammelt gods, hvor den aldrende godsejer har trukket sig tilbage fra verden med det eneste, der efterhånden betyder noget for ham: hans samling af kobbertryk. Men hans bekendte kammerråd Rump er ikke tilfreds med godsejerens ligegyldighed over for samfundet, og da slet ikke efter der er blevet udskrevet valg, og hele samfundsstrukturen risikerer at gå i opløsning, hvis de forkert bliver valgt ind. Nu forsøger han ihærdigt at lokke den gamle godsejer ud af hans skjul, før det er for sent.Udover "Valgtryk" indeholder samlingen "Fra udlandet og fra hjemmet" novellerne "Agnes", "Villaen" og "En "behagelig juleaften".Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  Da sønnen er blevet sendt i skole, bliver Alice siddende med sit sytøj i haven. Det er meningen, hun skal blive færdig med det snart, men hendes tanker tillader hende ikke at sy. Overalt ser hun, hvordan hendes barndoms have er blevet forandret og overgroet af ukrudt, og hvordan dele af den er blevet solgt til bebyggelse og andet moderne utøj. Da hun ser på rosentræet braser hun i gråd. Tanken om at hun også snart må sige farvel til det, får hende til at tænke tilbage på sin rosenrøde barndom, og hvordan hendes liv endte på denne katastrofekurs.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  I novellen "Marguerite" er vi i Frankrig i slutningen af det 19. århundrede på et billigt pensionat. Den gamle kone, der driver pensionatet, bliver mere og mere syg og må sende sin purunge datter Marguerite til at redde de logerendes senge og gøre værelserne rene. Men den ene af herrerne kan næsten ikke holde ud af se det magre barn slide og slæbe med den store madras og den beskidte brændeovn. Han får ondt af Marguerite, men hvad kan han gøre for hende?Ud over "Marguerite" indeholder "På rejse" novellerne "Georg Jørgensens sidste rejseeventyr", ""Naifen" kommer" og "Ottavia Bonicelli".Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  Overlærer Rasmus Løgstrup har en særlig plads i det lille lokalsamfund. Han er nemlig den eneste, der kan engelsk. Det har han lært under sin ungdoms sørejser, der endte brat med et brækket ben, der blev forkert sat sammen. Den gamle ungkarl har levet et mageligt liv i den lille by, hvor han har tjent lidt ekstra på at give privattimer i engelsk. Da hans tidligere elev tager sin halvvoksne datter Helga med hen til den gamle lærer og beder ham give hende engelskundervisning, ændres hans ensomme tilværelse for første gang.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  47,95 kr.

  "Leg nu kun om mig, I Puslinger smaa,I, som tidt før fast gjorde mig bange, naar jeg ej kunde i Flugten Jer fange og faa Jer udsendt i Verden som Sange og Jer i Rhythmer og Rim faa klædt paa."Sophus Schandorphs "Digte" er smukke og stemningsfulde. Nogle er skrevet til venner, andre til kærester. Nogle tegner skønne billeder af naturen eller af fortidens ruiner, mens atter andre fortæller om digterens indre stemninger.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  47,95 kr.

  Sophus Schandorph har skrevet en lang række digte om nogle af sin samtids største personer. Hans lyriske portrætter fortæller blandt andre om kunstnerne P.S. Krøyer og Anna og Michael Ancher og om forfattere som Holger Drachmann og Georg Brandes, men de går også ud over Danmarks grænser og tilbage til før digterens egen levetid og fortæller om den store tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich von Hegel.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  47,95 kr.

  Renæssancen bød på en enorm åndelig og kunstnerisk udvikling i Europa. Særligt kendt er poesien og kunsten, som tog syvmileskridt i denne blomstrende periode. Sophus Schandorphs doktordisputats fortæller om et mindre kendt område af renæssancen, nemlig dramaet. Sophus Schandorph udviklede sig selv til en stor dramatiker og skrev et væld af skuespil, og dette gør kun hans doktordisputats mere fornøjelig at læse.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  En ung maler er på rejse gennem det danske land på udkig efter skønne motiver at male. En dag fascineres han ikke desto mindre af noget, de fleste ville kalde uskønt. En stor, beskidt og svær kvinde sidder på hug i et bed og luger, mens hendes barn skriger på pat ved siden af. Hun gider dårligt kigge på maleren, som alligevel forsvarer hende, da to mænd kommer forbi og sviner hende til. De fortæller, at hun har fire børn med fire forskellige mænd, og ingen af ungerne kan hun forsørge selv. Det tilfalder resten af det lille samfund at stå for det, og derfor mener de, at de har ret til at skælde hende ud. Den unge maler er uenig. Han ser noget i kvinden, som de andre er blinde for.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  47,95 kr.

  I Sophus Schandorphs skuespil "Hjemkomst" møder vi den unge Kirstine, der netop har mistet sin stedfar. Kirstine er lettet på hans vegne, for selvom han hverken gjorde hende ondt eller godt, så var hans sidste år sørgelige for ham selv. Nu står den unge kvinde over for et stort valg: Hvad vil hun med sit liv her og nu? Hun er seminarist, men ønsker også at være student. Det er imidlertid ikke alle, der synes, det giver mening for en kvinde.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

 • af Sophus Schandorph
  64,94 kr.

  Den danske forfatter og teolog Sophus Schandorph deler ud af sine erindringer om sit spændende liv. Bogen byder ikke bare på en spændende historie om en stor kulturpersonligheds liv i 1800-tallets Europa, men den er også et historisk dokument, der fortæller om hans samtid, de berømtheder, han omgav sig med, og den danske folkesjæl i 1800-tallet.Første bind af Sophus Schandorphs erindringer tager os med tilbage til hans barndom i Ringsted og videre op igennem ungdomsårene og teologistudiet.Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.