Dag-til-dag levering

Bøger af Thomas Rønfeldt

Filter
Filter
Genre
 • (2)
Bogtype
 • (1)
 • (1)
Format
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (2)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Thomas Rønfeldt
  852,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skatteværn og EU-frihed er en unik fremstilling om spændingsfeltet mellem nationale skatteværn og EU-rettens krav til fri bevægelighed. Bogen er opbygget i syv dele, hvoraf 2-6 gennemgår meget centrale områder inden for den nationale skatterets forhold til fællesskabsretten. Bogen udgør et nødvendigt redskab for alle praktikere, rådgivere og forskere, der ønsker at bevæge sig inden for fællesskabsretten. Den vil være særligt relevant for praktikere og rådgivere, der beskæftiger sig med praktiske problemstillinger inden for skatteretten, idet mange skatteretlige bestemmelser har væsentlige EU-retlige problemstillinger, som alle vil finde sin løsning i denne bog. Indholdsoversigt Del I. Emne og metode Kapitel 1. Metode og emnevalg Del II. De skatteretligt relevante fællesskabsforskrifter Kapitel 2. EU-rettens forrang - materielt anskuede grundsætninger Kapitel 3. EU-rettens forrang - processuelle grundsætninger Kapitel 4. EU-rettens forrang - nogle centrale retsfølger Kapitel 5. EF-domstolen som fremadrettet forfatningsdomstol Del III. Den materielle frihedsrettighed Kapitel 6. Indledende bemærkninger om fri bevægelighed Kapitel 7. Etableringsrettens udvikling og betydning for medlemsstaternes lovgivning om direkte skatter Kapitel 8. Tjenesteydelsernes frie bevægelighed Kapitel 9. Kapitalens frie bevægelighed Del IV. Fællesskabsrettens betydning for centrale danske værnsregler Kapitel 10. Medlemsstaternes behov for værnsregler Kapitel 11. Tynd kapitalisering Kapitel 12. CFC-beskatning som værnsregel - selskabsskattelovens § 32 Kapitel 13. International sambeskatning Kapitel 14. Indgreb mod kapitalfonde Kapitel 15. Virksomhedsomdannelse Kapitel 16. Pensionsbeskatning og pensionsafkastbeskatning Kapitel 17. Fraflytterbeskatning for hovedaktionæren og selskab Del V. Den fællesskabsretlige test - særligt det tvingende almene hensyn Kapitel 18. Indledende bemærkninger om den fællesskabsretlige test af værnsregler Kapitel 19. Skattesvig og skatteunddragelse Kapitel 20. Sammenhængen i skattesystemet og fordeling af beskatningskompetencen Kapitel 21. Effektiv skattekontrol Kapitel 22. Støttehensyn: Rent kunstige konstruktioner og Dobbeltfradrag Kapitel 23. EU-rettens blindgyder - opsamlingshensyn Del V. Perspektivering Kapitel 24. Omgåelsesklausul eller harmonisering? - omgåelsesklausul og harmonisering? Del VI. Konklusion Kapitel 25. KonklusionSummary Litteraturliste Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Værnsregler i dansk skatteret konfronteret med fællesskabsrettens frihedsregler som dynamisk udviklet af EF-domstolen
  af Thomas Rønfeldt
  562,95 kr.

  Skatteværn og EU-frihed er en unik fremstilling om spændingsfeltet mellem nationale skatteværn og EU-rettens krav til fri bevægelighed. Bogen er opbygget i syv dele, hvoraf 2-6 gennemgår meget centrale områder inden for den nationale skatterets forhold til fællesskabsretten. Bogen udgør et nødvendigt redskab for alle praktikere, rådgivere og forskere, der ønsker at bevæge sig inden for fællesskabsretten. Den vil være særligt relevant for praktikere og rådgivere, der beskæftiger sig med praktiske problemstillinger inden for skatteretten, idet mange skatteretlige bestemmelser har væsentlige EU-retlige problemstillinger, som alle vil finde sin løsning i denne bog.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.