Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Dafolo A/S

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (1)
 • (5)
 • (12)
 • (476)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Bogtype
 • (485)
 • (35)
Format
 • (370)
 • (115)
 • (27)
 • (4)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (510)
Pris
DKK
Serie
 • (7)
 • (6)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Vis flere
Tag
 • (11)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Hæfte og 8 stk. A3 plakater
  af Dorthe Filtenborg
  560,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med otte plakater og et tilhørende hæfte får du konkret inspiration og input til, hvordan du kan arbejde med den nye styrkede pædagogiske læreplan i praksis. Hvert enkelt læreplanstema og de tilhørende brede mål for læringsmiljøet beskrives, og ved hvert tema præsenteres forslag til, hvad du som pædagogisk voksen kan gøre i praksis. Plakaterne er bygget op med konkrete praksiseksempler, som du kan blive inspireret af, når du selv skal sætte mål, organisere og planlægge den pædagogiske praksis. Og så er de herligt illustreret og lige til at hænge op på stuen som flot dekoration.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Hæfte og 8 stk. A3 plakater
  af Dorthe Filtenborg
  489,00 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med otte plakater og et tilhørende hæfte får du konkret inspiration og input til, hvordan du kan arbejde med den nye styrkede pædagogiske læreplan i praksis. Hvert enkelt læreplanstema og de tilhørende brede mål for læringsmiljøet beskrives, og ved hvert tema præsenteres forslag til, hvad du som pædagogisk voksen kan gøre i praksis. Plakaterne er bygget op med konkrete praksiseksempler, som du kan blive inspireret af, når du selv skal sætte mål, organisere og planlægge den pædagogiske praksis. Og så er de herligt illustreret og lige til at hænge op på stuen som flot dekoration.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Visuel pædagogisk tilrettelæggelse, refleksion og evaluering
  af Peter Rod & Frederik Blichfeldt
  341,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen forventes klar til levering i efteråret 2018Denne bog præsenterer tre visuelle værktøjer, der kan styrke arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft i juli 2018. Gennem de visuelle modeller understøttes det pædagogiske personale i at udvikle gode læringsmiljøer, der har fokus på sammenhængen i de seks læreplanstemaer, og på at opbygge en systematisk refleksions- og evalueringskultur.Bogens centrale værktøjer er:Læreplanstræet – rammen om tilrettelæggelsen af læringsmiljøer og pædagogiske aktiviteterRefleksionsbladet – dialogprocessen til faglig refleksionPædagogisk Portfolio – fundamentet for udviklingen af en systematisk evalueringskultur.Bogen indeholder desuden et appendiks med læreplanstemaernes mål og indhold med inspirationsfortællinger fra pædagogisk praksis.Den røde tråd i arbejdet med bogens metoder og værktøjer er strukturerede faglige dialoger, der bidrager til arbejdsglæde, trivsel og sammenhængskraft i praksis. Derved sættes der fælles retning for det pædagogiske arbejde med legen, hverdagens rutiner og de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Bogen er skrevet til de mange pædagoger og ledere, der i hverdagens mange timer gør en forskel for børnene i alderen 0-5 år.Omtale af bogen'Refleksionsbladet giver mulighed for at være nysgerrig på hinandens praksis og sammen udvikle praksis på en god måde fra uge til uge.' - Linda Frandsen, pædagog, Valdes Børnehus'Med Læreplanstræet kommer vi rundt om alle læreplanstemaerne i hverdagens timer, og vi får faglige dialoger, der sætter fælles retning.' - Ulla Nielsen, leder, Skovbrynets Børnehus'Ved at invitere det enkelte barns forældre med ind i Refleksionsbladet får vi et bredere perspektiv at reflektere ud fra og vi får skabt mening sammen og får et link direkte til hjemmelæringsmiljøet.' - Vivi Fischer, leder, Børn og Miljø Skovvej'Med børnene 'klatrer' vi i læreplanstræets grene og spørger, hvilke aktiviteter fx efteråret giver idéer til. Læreplanstræet er et berigende værktøj, der hjælper os til at følge børnenes spor.' - Ulla Jørgensen, pædagog, Ribisgården

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en guide til forældre og andre med interesse for det gode børneliv
  af Dorthe Filtenborg
  46,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bemærk: Sendes i pakker á 30 stk. Prisen er pr. hæfte. Samlet pris pr. pakke er således kr. 600,- ekskl. moms. Dette hæfte giver dig som forælder til et barn i dagtilbud alt, du behøver at vide om den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft 1. juli 2018. Hæftet introducerer de mest centrale begreber i den styrkede læreplan og præsenterer de seks læreplanstemaer, som alle dagtilbud skal arbejde inden for. Fokus er rettet mod, hvad det alt sammen betyder for dig som forælder, og du får bud på, hvad du kan gøre for at få endnu mere kendskab til den pædagogiske hverdag, som dit barn er en del af, og hvordan du selv kan bidrage til et styrket forældresamarbejde med institutionen. Dorthe Filtenborg, f. 1968, uddannet småbørnspædagog. Dorthe har lang erfaring som leder af forskellige dagtilbud og som selvstændig udviklingskonsulent med foredrag, undervisning og rådgivning inden for ledelse og pædagogisk praksis i dagtilbud (Filtenborg Foredrag & Kurser). Dorthe arbejder også som pædagogisk konsulent. Derudover har hun bidraget til over 100 udgivelser (artikler, bøger, antologier, pjecer, hæfter, plakater og undervisningsmateriale).

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Crisstina Munck
  314,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Små børn i vuggestuen er hele tiden i gang med at undersøge og forstå den sociale verden. I vuggestuen indgår børnene i fællesskaber med hinanden, hvor de undersøger omverdenen og afprøver måder at være sammen på. I den verden indgår også de voksne, som hjælper, understøtter og rammesætter børnenes samspil og aktiviteter. Børnenes hverdag og aktiviteter er flettet ind i de voksnes tilrettelæggelser og de pædagogiske dagsordener.Denne bog anskuer børneperspektivet som en måde at forstå, hvordan børns hverdag er forankret i sociale praksisser og i de sammenhænge, børn omgives af og indgår i. Derfor bør man, når man indtager børneperspektivet, ikke kun fokusere på det enkelte barn, men undersøge barnets samspil med andre børn og voksne i de sociale praksisser, barnet deltager i. Det har ligeledes betydning i arbejdet med tidlig opsporing af bekymringsvækkende børneliv.Denne bog ønsker med afsæt i aktuel forskning om vuggestuebørn at bidrage til pædagogers og pædagogstuderendes forståelse af, at børn og voksne indgår i et samspil, som påvirker dagligdagen begge veje. Den beskriver, hvordan børns handlinger kan risikere at blive tolket som enten bidragende til eller forstyrrende for fællesskabet afhængig af pædagogens rådighed og handlemuligheder. Bogen peger på, hvordan pædagogens nysgerrighed i forhold til praksis og børns perspektiver kan være en drivkraft i at skabe nye pædagogiske handlemuligheder og rum for barnets deltagelse og bidrag til fællesskabet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Thomas Nordahl & May Britt Drugli
  258,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  For at børn skal have det godt i dagtilbud, er samarbejdet mellem hjem og dagtilbud af uvurderlig betydning. Alle børn i et dagtilbud vil lettere finde sig til rette og trives, hvis de oplever, at forældrene og de ansatte har en god kontakt og et godt samarbejde. Det er et dagtilbuds ansatte, som har ansvaret for at arrangere og aktivt invitere alle forældre ind i et positivt samarbejdsforhold. Denne bog har tilhensigt at støtte denne vigtige opgave.Bogen er skrevet af May Britt Drugli, der er professor i pædagogik ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU og professor II ved Høgskolen Innlandet, og Thomas Nordahl, som er professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Innlandet samt professor II i uddannelsesledelse ved Handelshøyskolen BI.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Brug af kortlægningsresultater og forskningsbaseret viden i professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole
  af Ole Hansen
  343,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan bliver vi bedre med data?Hvis vi vil forbedre læringsmiljøerne i dagtilbud og skole, så er denne bogs præmis, at arbejdet med data og forskningsviden er helt nødvendigt og bør foregå i professionelle læringsfællesskaber. Både i de enkelte institutioner og skoler og på forvaltningsniveau. Bogens kapitler viser gennem konkrete eksempler fra kommuner i Norge og Danmark, hvordan data kan give indsigter, der i sidste ende kan føre til en forbedring af pædagogisk praksis. Forfatterne er alle ledere og konsulenter på dagtilbuds- eller skoleområdet i kommuner, som deltager i ét af følgende to forsknings- og udviklingsprojekter: Kultur for læring i Norge og Program for Læringsledelse i Danmark. Gennem disse projekter har de gennemført kortlægningsundersøgelser og derigennem fået adgang til værdifulde data om det pædagogiske personales samarbejde og børn og elevers læring, udvikling og trivsel. Arbejdet med kortlægningsundersøgelserne udføres i samarbejde mellem ledere, mellem ledere og ansatte og mellem ansatte. Det indebærer, at professionelle læringsfællesskaber er en afgørende præmis for, at analysen af kortlægningsresultaterne får betydning i praksis. Bogen her viser, hvordan det kan se ud – hvordan vi bliver bedre med data. Bogen er redigeret af Ole Hansen og Anne-Karin Sunnevåg.Ole Hansen er seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, og programleder for Program for læringsledelse - dagtilbud. Anne-Karin Sunnevåg er førstelektor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet og prosjektleder ved SePU for forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring i barnehage, 2017-2021.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Pål Roland & Sigrun Ertesvåg
  258,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I denne bog præsenteres på en let tilgængelig måde de mest centrale faktorer og mekanismer for en vellykket implementering af forbedringer i dagtilbud. Bogen kommer ind på de forskellige faser i forbedringsprocesser, der kan være med til at hæmme eller sikre succes med en implementering. Forfatterne beskriver, hvad der kendetegner en høj implementeringskvalitet, og de præsenterer en teoretisk ramme, der kan benyttes til at planlægge, følge og evaluere en forbedringsproces. Et særskilt kapitel handler om ledelse af forbedringsprocesser. Bogen er skrevet af Sigrun K. Ertesvåg, der er professor i pædagogisk psykologi og forskningsleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger og Pål Roland, der er docent med doktorgrad inden for implementering fra samme center. Begge har stor erfaring med implementering af forskellige former for forbedringsarbejde inden for dagtilbudsområdet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Charlotte Ringsmose & Jonas Dissing El Kabier
  258,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hjernen lærer hele tiden. Men særligt i vores barndom er hjernen formbar og plastisk, og netop det faktum stiller en række krav til de professionelle voksne i landets dagtilbud. Denne bog undersøger det, vi kan kalde de optimale samspil for barnets hjerneudvikling. Udgangspunktet er, at den udvikling, der finder sted i den tidlige barndom, er af afgørende betydning for vores samlede livsforløb. Ved at styrke kendskabet til børns hjerneudvikling vil den professionelle voksne være i stand til at yde en passende og tilgængelig omsorg – med blik for tilknytning, kontaktskabelse, voksen-barn-relationen, fælles opmærksomhed og samspil. Ikke mindst vil et kendskab til børns tidlige hjerneudvikling kunne bidrage til at skabe lige vilkår for udvikling på tværs af udsathed og baggrund. Bogen er skrevet af Charlotte Ringsmose, autoriseret psykolog og professor ved Aalborg Universitets Institut for Kultur og Læring samt Jonas Dissing El Kabier, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og med baggrund som familiekonsulent for flygtningefamilier.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mai-Britt Herløv Petersen, Susanne Harder, Ida Elbæk, mfl.
  397,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog indeholder en række kapitler om det at bedrive faglig ledelse i et dagtilbud og om, hvordan lederen kan håndtere nogle af de opgaver og dilemmaer, som de fleste dagtilbudsledere genkender fra hverdagen. Mange dagtilbudsledere vil fx nikke genkendende til den daglige udfordring med at finde balancen mellem at være tæt nok på til at have indsigt i kvaliteten af den daglige pædagogiske praksis og samtidig langt nok væk til at kigge på den med nysgerrige øjne. Bogen er inddelt i tre hovedafsnit: 'Ledelse af kvalitet og forandring i dagtilbud', 'Faglig ledelse af dagtilbud' og 'Ledelse af brugere og omverdenen på dagtilbudsområdet'. Hvert hovedområde peger på nogle af de udfordringer, som lederne af daginstitutionerne står over for. Kapitlerne er bygget op, så de både præsenterer viden fra praksis i dagtilbud via cases baseret på interviews med daginstitutionsledere og viden og teori fra forskning på ledelsesområdet. Derudover præsenteres der i forbindelse med hvert kapitel et relevant praksisnært ledelsesværktøj, der relaterer sig til det enkelte kapitels problemstilling, og som den pædagogiske leder kan bruge i egen praksis. Bogen indeholder følgende kapitler: Del I: Ledelse af kvalitet og forandring i dagtilbudData og dokumentation af kvalitetsarbejdet i dagtilbudLedelse af kultur, værdier og visionerLedelse af forandringsprocesser i dagtilbud Del II: Faglig ledelse af dagtilbudFaglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber og evalueringskulturNår der ledes med udgangspunkt i åbne døreDigital udvikling i dagtilbud Del III: Ledelse af brugere og omverdenen på dagtilbudsområdetDen åbne daginstitution og forholdet til brugere og omverdenenForældresamarbejde i et ledelsesperspektiv

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Forunderlige fortællinger i et legende naturvidenskabeligt univers
  af Henriette Brun, m. rim & remser af Lotte Salling
  464,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Børn gør det hele tiden - de spørger ”hvorfor?” De 11 forunderlige fortællinger i denne bog åbner et legende univers, der netop svarer med sit eget [Worfor!] - bogens særlige sammentrækning af workshop og fortælling. Hver fortælling tager fat på et naturvidenskabeligt emne lige fra det mikroskopiske; grundstoffer, proteiner og molekyler, til det makroskopiske; solsystemet og universet. Fra det allerældste; grundfjeldet og dinosaurer, til det nutidige og fremtidige; robotter og ekspeditioner til Mars. De farverige og sprudlende fortællinger er skrevet i øjenhøjde med de 5-8-årige og har til hensigt at tænde en gnist af interesse og nysgerrighed hos børnene, der kan udvides og næres gennem de mange sansede pitstops med aktiviteter, der hører til hver fortælling. De fem typer pitstops er: Filosofiske spørgsmål og øvelser Undersøgelser og forsøg Visuelle opgaver og kunst Bevægelse og leg Mad med tema Med bogen i hånden har pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere adgang til et let formidlet naturvidenskabeligt univers, hvor man hurtigt kan vælge de helt rette fortællinger og aktiviteter, der passer til den enkelte børnegruppe og den tid, man har til rådighed. Bogen er rigt illustreret af en overflod af flotte fotos og ikke mindst af forfatterens egne, fantasifulde og inspirerende illustrationer. Omtale af bogen 'Jeg håber, at bogen vil inspirere læseren til at bidrage til at skabe legende, læringsforglemmende oplevelser for og med børn, så de kommer til at opleve det magiske også i et naturvidenskabeligt univers.' - Fra bogens forord af professor Lene Tanggaard. 'Vekselvirkningen mellem oplæsning, dialog, bevægelse ude eller inde, kreative udfoldelser, diverse forsøg, skaber rigtig god grobund for det gode læringsmiljø. Indholdet er en gave i tråd med den styrkede læreplan, hvor fokus nu også er på dannelse, sanser og science.' - Birgitta Wandborg, dagtilbudsleder.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Om at have det godt i daginstitutionernes hverdag
  af Kim Rasmussen, Thomas Gitz-Johansen, Pernille Juhl & mfl.
  355,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvad vil det sige at have det godt? Hvad viser eller fortæller børn om at have det godt, når de er i vuggestue eller børnehave? Og er det muligt at se på et barn, om det har det godt? Denne bog forsøger ikke at levere en almengyldig definition på, hvornår et barn trives. Det afhænger nemlig i høj grad af det enkelte barn i den specifikke situation. Derimod ønsker bogen at skildre børnenes egne perspektiver på, hvad det vil sige at være i en daginstitution, og hvordan de har det, når de er der. Bogen følger og beskriver børnenes samvær, deres interaktioner, og hvad de fortæller om deres hverdagsliv: Her er fokus på kropslige stemninger, på udtryk og på, hvilken mening både de voksne, de andre børn og daginstitutionens forskellige artefakter tilskrives, såvel som på hvordan forskellige rum, steder og teknologier fortolkes og anvendes i børnenes daglige liv. Modsætningen til at have det godt dukker ind imellem op, hvilket følges af betragtninger af, hvordan børnene selv eller andre omkring dem handler, for at de kan få det godt igen. Denne bog er med andre ord børneforskerens forsøg på at komme så tæt på børnelivet som muligt. Bogen henvender sig til den studerende på de pædagogiske uddannelser og andre med interesse for det gode børneliv i de danske dagtilbud. Bogen er skrevet af Kim Rasmussen, Niklas A. Chimirri, Pernille Juhl og Thomas Gitz-Johansen, der alle er ansat ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lotte Salling m. illustrationer af Tom Kristensen
  233,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Alle børn drømmer om at have venner og være en del af fællesskabet - også selvom man måske ikke lige ligner alle andre. Denne børnebog på rim tager fat om det 'at skille sig ud', selvom man måske slet ikke er så anderledes, som det ser ud. Bogen viser i børnehøjde, hvordan hverdagen ser ud fra et handicappets barns perspektiv - og det kan vi alle lære noget af! Bagest i bogen findes et par sider til de voksne, som kan bruges til at sætte gang i samtalerne - og tankerne - om, hvad det vil sige at være handicappet osv. Bogen er fantastisk illustreret af Tom Kristensen!

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Sassersen Møller
  397,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I dagtilbud finder vi mange mødeformer: Stuemøder, afdelingsmøder, pædagogiske møder eller pædagogiske dage for blot at nævne nogle få. Disse møder danner rammen for en væsentlig del af det pædagogiske personales arbejde med at udvikle den pædagogiske kerneopgave og praksis. På møderne må personalet forholde sig til såvel politisk initierede beslutninger som egne handlemuligheder deri. Et navigationsarbejde, som kræver et tydeligt billede af det pædagogiske mål, gode dialogiske evner og ikke mindst et blik for egne og kollegers evne til at samarbejde. Disse møder kan her forstås som dialogiske processer. At facilitere dialogiske processer i dagtilbud er en særlig opgave: Først og fremmest må processerne være effektive, da tiden ofte er begrænset. Herudover eksisterer det forhold, at det pædagogiske personale i dagtilbud i høj grad består af mennesker, som er dybt investeret i at varetage børns trivsel og udvikling, hvilket kan indebære ofte stærke følelser og tydelige holdninger. At facilitere processer i dagtilbud handler derfor om at tage højde for og være i stand til at rumme netop det forhold. Procesfacilitering bliver dermed en indgang til at fremme dialogen, forståelsen og samarbejdet blandt kolleger. I denne bog får du vejledning i, hvordan du, som leder, ressourceperson, konsulent eller pædagog kan blive en bedre procesfacilitator i dagtilbud. Ved hjælp af konkrete værktøjer, metoder og øvelser vil du blive i stand til facilitere dialogiske processer og dermed give det pædagogiske personale bedre muligheder for at udrette det, de ønsker. Bogen er anvendelig som håndbog, og kan bringes med 'helt ud på gulvet', der, hvor du faciliterer processen. Bogen er skrevet af Erik Sassersen Møller, systemisk coach og konsulent med flere års erfaring inden for procesfacilitering og supervision.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Sæt med 2 x 10 refleksionskort og 1 plakat
  af Marilyn Friend
  287,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kort om co-teaching er udviklet til at understøtte jeres didaktiske samtaler om co-teaching med henblik på videreudvikling af jeres praksis. Produktet består af to ens kortsæt med hver 10 refleksionskort, der er sat sammen med en ring samt en plakat. Kortene kan eksempelvis bruges ved opstarten af et co-teaching-samarbejde, til planlægning af undervisning eller til dialog på et team- eller personalemøde. Den tilhørende plakat giver et samlet overblik over de seks co-teaching-tilgange. Formålet med kortene og plakaten er at hjælpe jer på vej i jeres co-teaching-partnerskab med henblik på at øge alle elevers læring, tilgodese flere individuelle læringsbehov og understøtte elevernes oplevelse af at være inkluderet i klassens sociale såvel som læringsmæssige fællesskab. Materialet bygger på professor Marilyn Friends tilgang til co-teaching.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Hvordan vi betragter de ting, der end sker, det afhænger helt af de øjne, som ser.
  af Anette Prehn & Jens Hage (illustrator)
  157,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan vi betragter de ting, der end sker, det afhænger helt af de øjne, som ser. To mælkebøtter bryder gennem jorden i to nabohaver, men modtages vidt forskelligt. Mens Maj er imponeret over den enes vedholdende indsats, finder Hr. Munk straks ukrudtsgiften frem til den anden. Bestseller-forfatter Anette Prehn inviterer i denne rimende billedbog børn og voksne til – på legende vis – at reflektere over deres eget perspektiv. Dermed stimuleres deres kognitive fleksibilitet, og de fornemmer den centrale pointe: “Skift briller, når noget driller. ANBEFALINGER AF HISTORIEN 'I denne charmerende historie bringer Anette Prehn en dyb filosofisk og psykologisk sandhed til live. Nemlig den, at vores følelsesmæssige reaktioner på verden omkring os er stærkt formet af, hvordan vi tænker om dét, vi oplever. Denne tidløse indsigt er en gave til både børn og voksne. Den er også kilde til stor kraft, fordi den minder os om, at vi kan forme vores følelsesliv ved at give opmærksomhed til, hvordan vi tænker om os selv, andre og verden omkring os.' - James Gross, professor, Stanford Universitet, USA 'Denne herligt enkle historie er en vidunderlig måde at hjælpe børn til at lære om de forskellige måder, vi kan se på verden på. Den vil give næring til mange vigtige samtaler i både familier og skoler.' - David Drake, direktør, Center for Narrativ Coaching, Australien 'Picasso sagde, at det tog ham 60 år at lære at se verden som et barn. Vores barndom, der er så rig på naturlig flertydighed, udskiftes lynhurtigt af et voksenliv fyldt med fordomme, hvor vi er fast besluttede på at finde ét rigtigt svar. Udbryderkongen og indbrudstyven minder både voksne og børn om betydningen af at forblive åbne og fordomsfri, når vi kigger på ting. I al ukrudt gemmer der sig så sandelig et naturens mirakel.' - Paul Walton, innovator og direktør, Cello PLC, Storbritannien 'Omfortolkning er et af de mest effektive værktøjer, der findes, til at forebygge stress og nedtrykthed i hverdagen. Det lærer os at give næring til flere af de følelser, tanker og handlinger, der skaber mening og glæde i vores liv. Denne lille juvel af en historie er en herlig, begavet og sjov måde at introducere børn (og deres forældre!) til kunsten at reframe. De inspirerende rim appellerer til børns evne til at se magi i hverdagsbegivenheder og hjælper dem med at lægge grundstenen til livslange, hjernesmarte vaner. Jeg håber, der kommer en hel samling af disse omfortolkningshistorier.' - Karen Shue, klinisk neuropsykolog, Brain and Health, Canada

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Det pædagogiske grundlag forklaret
  af Ida Elbæk
  218,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det fælles pædagogiske grundlag er udarbejdet som et fundament for den styrkede pædagogiske læreplan og dermed også for den pædagogiske praksis, som hver dag finder sted i danske dagtilbud. Grundlaget sætter ord på en fælles tilgang til pædagogik, således at alle børn kan opleve at være en del af et dagtilbud af høj kvalitet. Ordene er ikke nye, men deres betydning og brug i en dagtilbudskontekst kræver, at de pædagogiske voksne på ny lærer dem at kende og tager ejerskab over dem. Formålet med denne bog er at inspirere alle, der arbejder pædagogisk med 0-2-årige børn, til at arbejde med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag. Ved at 'oversætte' og udfolde nøglebegreber gennem illustrative eksempler fra praksis er det forhåbningen, at pædagogiske praktikere vil kunne se, hvordan det fælles pædagogiske grundlag kan se ud i praksis. Begreberne i centrum er: børnesyn, børnefællesskaber, dannelse, leg, læring, læringsmiljø, børn i udsatte positioner, forældresamarbejde og evalueringskultur. De suppleres af konkrete opfordringer til at tænke med og reflektere over egen praksis og egen rolle i at skabe det gode børneliv for de 0-2-årige, som er i de pædagogiske voksnes hænder hver dag. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med 0-2-årige børn i daginstitution og dagpleje.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Søren Voxted & Loa Gottlieb
  329,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Der er i disse år øget fokus på at højne kvaliteten i de danske dagtilbud. Dette fokus skyldes ikke mindst den styrkede pædagogiske læreplan og de ændringer i dagtilbudsloven, som blev vedtaget i 2018. Hvis vi vil have pædagogisk praksis af højere kvalitet, kræver det faglig ledelse og en vedvarende indsats for at omsætte og oversætte de politiske beslutninger til nye handlinger i den pædagogiske praksis. Bogen her argumenterer for en ny variant af faglig ledelse, som kan samles i følgende definition: Faglig ledelse er ledelse af den faglighed og de faglige løsninger, der indfrier de politiske og strategiske mål. På baggrund af denne definition udfolder bogen en lederrolle, der netop kan bidrage til at imødegå de udfordringer, som dagtilbudsområdet står over for. Undervejs inddrages eksempler fra pædagogisk ledelsespraksis på dagtilbudsområdet, og forfatterne kommer med bud på ledelse og udvikling af den pædagogiske og læringsmæssige faglighed ud fra en organisations- og ledelsesteoretisk synsvinkel. Bogen behandler blandt andet følgende nøglespørgsmål, når det handler om faglig ledelse: Hvad er faglig ledelse, og hvem er de faglige ledere? Hvad er den faglige kerne i kerneopgaven? Hvad er den ledelsesmæssige udfordring ved faglig ledelse? Hvordan bedriver man god faglig ledelse gennem intern organisering, faglige fællesskaber og klare faglige mål, der sikrer retning og kvalitet? Bogen henvender sig primært til de faglige ledere, som er tættest på løsningen af den pædagogiske opgave, også kaldet frontlinjelederne. Men som bekendt skal faglige frontlinjeledere også ledes, så ledere i alle lag af dagtilbudsområdet har gavn af at læse med. Stærke læringsmiljøer i dagtilbud kan gøre en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet forudsætter, at den pædagogiske ledelse er grundtonen i alle ledelsespraksisser fra planlægning og administration til læringsledelse. Ledelsen må hele tiden have formålet om at skabe gode betingelser for børns leg og udvikling samt den professionelles læring for øje. Serien Tæt på ledelse i dagtilbud sætter spot på den faglige, pædagogiske ledelse og præsenterer en række udgivelser, der formidler central viden om og bidrager med konkrete redskaber til ledelsesarbejdet i praksis. Seriens målgruppe er ledere i dagtilbud og på forvaltningsniveau, pædagogiske konsulenter, ressourcepersoner og ledelseskonsulenter samt studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Charlotte Rytter
  108,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne lille håndbog henvender sig til dansklærerne i 9. klasse, der skal føre eleverne op til de fire prøver i dansk: Retskrivning, Læsning, Skriftlig fremstilling og Mundtlig prøve.Bogen giver et hurtigt overblik over prøverne i dansk. Håndbogen kan bruges til den praktiske forberedelse af prøverne i dansk og i formidlingen af brugbar viden om prøverne til eleverne og deres forældre.I bogen findes: hurtige og præcise svar om prøvernes form og indhold enkle råd og overskuelige oversigter gode råd til, hvordan læreren bedst forbereder sine elever til prøverne konkrete henvisninger til, hvor man kan læse mere. Charlotte Rytter er lærebogsforfatter, oplægsholder og holder blandt andet kurser om prøverne i dansk. Charlotte er beskikket censor i dansk og er medlem af opgavekommissionen for dansk, skriftlig fremstilling. I en årrække var hun fagkonsulent i dansk for Undervisningsministeriet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Med Brenda Taggarts egne ord
  af Brenda Taggart
  315,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dagtilbud af høj kvalitet gør en forskel for børn – både her og nu og for deres videre livsforløb. Derfor er der med rette kommet fokus på kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, børnene møder i vores dagtilbud, og på deres betydning for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse. Bogen her handler om et exceptionelt forskningsprojekt, som blev gennemført i England fra 1997 til 2014. Projektet ”The Effective Pre-school, Primary and Secondary Education project” (EPPSE) fulgte over 3000 børn fra de var tre år med det formål at dokumentere børnehavens betydning for deres videre faglige og sociale udvikling. Brenda Taggart var en af seniorforskerne på projektet hele vejen, og hun indvier os i denne bog i de positive effekter af en børnehave af høj kvalitet, som de fandt i projektet, og ikke mindst, hvad der kendetegner de børnehaver, der gjorde den største forskel for børnene. Bogen er inddelt i to dele. Første del beskæftiger sig med baggrunden for EPPSE-projektet, og her udfoldes den kortsigtede, mellemlange og langsigtede betydning, som de tidlige læringsmiljøer såvel som familien har på faglig og social udvikling. Anden del beskæftiger sig med, hvordan EPPSE-projektet målte kvalitet, og hvad vi ved om effektiv pædagogik. Her er der fokus på den betydningsfulde relation mellem barn og voksen gennem begrebet ”vedvarende fælles tænkning”, der bruges om de interaktioner, der netop skaber høj kvalitet og gør en forskel for alle børn. Bogen er for alle med interesse i børnehavens betydning og mulighed for at støtte alle børn i at opnå det gode liv, både i børnehaven, i skolen og videre i livet. 'Indsigterne frembragt i dette projekt er væsentlige for vores forståelse af børnehavens betydning for børns udvikling, og det giver stof til eftertanke til den måde, vi organiserer og udfører den pædagogiske praksis på hver dag', Charlotte Ringsmose, professor mso, fra bogens forord. Børnehavens betydning - med Brenda Taggarts egne ord er en del af Dafolos populære praksisserie Læringsmiljøer i dagtilbud.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Perspektiver på Heckman-kurven
  af Ditte Bergholdt Asmussen & Camilla Ottsen
  450,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Over flere år har der været et vedvarende fokus på den betydning, den tidlige indsats har for børn og unges muligheder på både kort og lang sigt. Dette fokus skyldes ikke mindst økonomen James J. Heckman, som har lagt navn til en efterhånden berømt illustration, 'Heckman-kurven', der kondenserer budskabet om, at man som samfund bruger sine ressourcer bedst og har størst sandsynlighed for et positivt afkast, hvis man investerer i de helt små børn. Det har vakt opmærksomhed både internationalt og i Danmark, at man nu både økonomisk og pædagogisk kan argumentere på baggrund af forskning for, at den tidlige indsats gør en forskel. Resultaterne af denne viden er imidlertid udeblevet. I Danmark formår vi endnu ikke at leve op til vores egne mål og ambitioner om at bryde den negative sociale arv, håndtere udsatheder hos børn, før de når skolen, og på lang sigt skabe lighed i uddannelsessystemet. Men dagsordenen på området er sat, vi skal til det, og vi skal lykkes. I denne bog går vi direkte til kilden og bringer den første danske oversættelse af James J. Heckmans centrale artikel 'Schools, Skills and Synapses', hvor han udfolder baggrunden for Heckman-kurven. I bogens yderligere kapitler gives stemme til toneangivende aktører på småbørnsområdet i Danmark, og Heckman-kurven og dens betydning for tidlig indsats i Danmark betragtes ud fra perspektiver på de fagprofessionelles rolle, faglig ledelse, brugen af data, den tværfaglige indsats, forældrenes betydning, et kommunalt perspektiv og et blik på fremtidens investeringer. Bogen er redigeret af Ditte Bergholdt Asmussen og Camilla Ottsen, og der er bidrag fra James J. Heckman, Anne Kjær Olsen, Line Arnmark, Signe Bohm og Andreas Hougaard, Mette Skovgaard Væver, Agi Csonka, Arne Eggert og Lisbeth Due Pedersen samt Stina Vrang Elias. Om serien Stærke læringsmiljøer i dagtilbud kan gøre en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet forudsætter, at den pædagogiske ledelse er grundtonen i alle ledelsespraksisser fra planlægning og administration til læringsledelse. Ledelsen må hele tiden have formålet om at skabe gode betingelser for børns leg og udvikling samt den professionelles læring for øje. Serien Tæt på ledelse i dagtilbud sætter spot på den faglige, pædagogiske ledelse og præsenterer en række udgivelser, der formidler central viden om og bidrager med konkrete redskaber til ledelsesarbejdet i praksis. Seriens målgruppe er ledere i dagtilbud og på forvaltningsniveau, pædagogiske konsulenter, ressourcepersoner og ledelseskonsulenter samt studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Alsidig personlig udvikling i børnehøjde
  af Alice Kjær Olsen
  259,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog omhandler læreplanstemaet 'alsidig personlig udvikling' og tilbyder dig alt, du behøver at vide for at kunne arbejde endnu mere kvalificeret med dette vigtige tema i dit dagtilbud. Overordnet handler alsidig personlig udvikling om at give børn alsidige erfaringer med deres omgivelser, sig selv og hinanden, og dette læreplanstema har fokus på at støtte udviklingen af deres engagement, deltagelseskompetence, gåpåmod og livsduelighed. Gennem praksiseksempler giver denne bog inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge læringsmiljøer for 0-2-årige og 3-6-årige børn, som støtter deres alsidige personlige udvikling og evne til at deltage og engagere sig i hverdagen. Endvidere gives der eksempler på, hvordan man kan evaluere dette arbejde, så det bliver synligt både for det pædagogiske personale, børn og forældre. Bogen vil give dig svar på spørgsmål som: Hvad er alsidig personlig udvikling? Hvordan kan man arbejde med børns alsidige personlige udvikling? Hvad skal læringsmiljøet rundt om barnet understøtte i forhold til alsidig personlig udvikling? Hvordan kan man evaluere arbejdet med alsidig personlig udvikling?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Pia Williams
  258,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Alle har brug for at høre til og at være værdifulde deltagere i et fællesskab - ikke mindst børn. Under fællesskabets rammer udvikler barnet sig, det trives, vokser, udvikler viden og følelser og dannes som menneske. Denne bog om børns læring i fællesskaber tager fat i den viden, vi har om det nødvendige fællesskab, hvor sociale relationer børn imellem ikke kan erstattes af voksne, men netop kræver børn og deres forståelse af verden. Vi ved, hvor positiv betydning et dagtilbud af høj kvalitet har for alle børn. En af markørerne for kvaliteten er, at dagtilbuddene i de pædagogiske aktiviteter understøtter og bygger videre på børns fællesskaber med andre børn, så alle børn lærer, udvikler sig og bliver livsduelige. 'Det ved vi om - dagtilbud' er en bogserie, som består af en række praksisnære og praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en praktisk guide til dialog og vejledning om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse
  af Dorthe Filtenborg
  218,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Et godt forældresamarbejde handler i høj grad om, at pædagogen giver forældrene indsigt i forskellige dele af barnets hverdag i dagtilbuddet. Undersøgelser viser nemlig, at forældre gerne vil have indsigt i og viden om deres barns trivsel, leg og relationer, men de vil også gerne have viden om deres barns mere konkrete læring og udvikling. Denne bog er bygget op af seks kapitler, der belyser forældresamarbejdet fra hver deres vinkel og med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Særligt læreplanstemaerne "alsidig personlig udvikling" og "social udvikling" bliver behandlet, da disse to temaer handler om den grundlæggende udvikling af barnets identitet og individuelle og sociale liv. Den uformelle og formelle forældresamtale og dagtilbuddets modtagelse af barnet er ligeledes centrale elementer i et forældresamarbejde, hvorfor også dette diskuteres i et kapitel for sig. Hvert kapitel afsluttes med gode råd til, hvordan man styrker sit forældresamarbejde i praksis, og hvordan man netop kan formidle en del af dagtilbuddets hverdag til forældrene. Bogen er skrevet af Dorthe Filtenborg, som er uddannet småbørnspædagog i 1993. Hun har været leder i både selvejende og kommunale institutioner, og i dag arbejder hun både som selvstændig underviser og udviklingskonsulent med egen virksomhed (Filtenborg Foredrag og Kurser) og er tilknyttet en landsdækkende paraplyorganisation som pædagogisk konsulent.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Om billedkunsteren Agnete Brittasius
  af Anne Lie Stokbro
  124,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Billedkunsteren Agnete Brittasius, f. 1935, har siden 1960'ernes slutning skabt et mangfoldigt og dybt originalt, kunstnerisk univers. I bogen beskrives hendes kunstneriske udvikling fra de tidligste, surrealistiske malerier og objekter til de stentøjsskulpturer, som optager hende idag. Bogen er rigt illustreret, og teksten sætter for første gang Agnete Brittasius' kunst ind i en større, kunsthistorisk sammenhæng.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - pædagogik og praksis i dagtilbud
  af Steen Søndergaard, Vibeke Schrøder & Ole Christensen
  244,95 - 285,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I de fleste menneskers hverdag er de digitale teknologier et vilkår, og det samme gælder for børn, og i løbet af de sidste 10 år har digitale teknologier fundet vej helt ind i vuggestuer og børnehaver. Med den styrkede pædagogiske læreplan bliver digital dannelse desuden noget af det, dagtilbuddet skal arbejde med. Men hvad bidrager digitale teknologier med til de mindste børns læring, udvikling, trivsel og dannelse? Og hvordan kan de bruges på en pædagogisk meningsfuld måde? Det giver denne bog nogle bud på. Bogen skaber et godt grundlag for at arbejde med digitale medier og teknologier i den pædagogiske hverdag. Den præsenterer en pædagogfaglig teknologiforståelse, der skærper blikket for teknologiernes indflydelse på kultur og praksis og åbner for et dannelsesperspektiv, der tager de teknologiske udfordringer op. Bogen er delt op i to, hvor første del giver et vidensgrundlag for det pædagogiske arbejde, og anden del giver indsigt i de nye praktiske, pædagogiske muligheder, som arbejdet med digitale medier tilbyder. Med denne bog bliver det pædagogiske personale klædt på til at reflektere over valget af digitale teknologier og ikke mindst den pædagogiske brug af dem. En pædagogisk brug af digitale teknologier kan nemlig bidrage til at øge kvaliteten i pædagogisk arbejde ved at styrke børns læring, leg og eksperimenter i fællesskab med andre børn og med det pædagogiske personale. Pædagogik og læring Denne bog er en del af Dafolos serie 'Pædagogik og læring'. Serien består af en række grundlæggende udgivelser, der sætter fokus på centrale pædagogiske problemstillinger, teorier og forskningsmetoder.Seriens bøger tager fat på relevante temaer som mønsterbrydning, udsatte børn, marginalisering, leg, børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, pædagogen som didaktiker samt videnskabsteori, evidens og metode i pædagogisk praksis.Serien henvender sig til studerende og undervisere på grund-, efter- og videreuddannelser (pædagoguddannelsen, Pædagogisk Diplomuddannelse og lignende), pædagoger og ledere i daginstitutioner samt pædagogiske konsulenter.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Krop, sanser og bevægelse i børnehøjde
  af Nanett Borre
  208,95 - 259,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Her står du med en sand inspirationskilde til at udvikle børns bevægeglæde, sansnings og kropslighed sammen med de voksne i dagtilbuddet. Bogen understøtter nemlig arbejdet med læreplanstemaet 'krop, sanser og bevægelse', og du får mange praktiske og sjove ideer til at arbejde med temaet i jeres dagtilbud. Bogen sætter særligt fokus på sanserne og deres betydningsfulde rolle i hele barnets udvikling og livsudfoldelse, og hvordan man skaber læringsmiljøer, hvor sanserne bliver en del af barnets leg. Bogens første del indeholder den basale teoretiske viden, der ligger til grund for børns sansemotoriske udvikling. Her får du en indføring i, hvordan den foregår under optimale betingelser, men også, hvorfor nogle børn kan have særlige udfordringer på dette område, hvordan du kan identificere disse børn, og hvad du kan gøre for at hjælpe og støtte dem i den videre proces. Bogens anden del tager et kig på begrebet læringsmiljøer. Hvad dækker begrebet over, og hvilke krav skal man stille til læringsmiljøer, for at børn kan få så alsidige oplevelser og erfaringer med sansning og bevægelse som muligt? Undervejs i bogen indgår refleksionsspørgsmål og forslag til lege og aktiviteter både indenfor, ude på legepladsen og i naturen. Desuden er der forslag til, hvordan man kan indrette læringsmiljøer, der understøtter sansning og bevægelse. I et særskilt kapitel om forældresamarbejde gives et bud på, hvordan arbejdet med krop, sanser og bevægelse kan formidles til forældrene, og hvordan et forældremøde om emnet eksempelvis kunne bygges op. Bogen afsluttes med et legekatalog med sjove lege, der på hver deres måde sætter fut i både krop, sanser og bevægelse – for både børn og voksne!

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - kommunikation og sprog i børnehøjde
  af Trine Kjær Krogh & Helle Bylander
  208,95 - 259,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog understøtter arbejdet med læreplanstemaet 'kommunikation og sprog' i praksis og giver ideer og inspiration til at understøtte børns sprogudvikling og kommunikation i dagtilbuddets hverdag. Bogen sætter særligt fokus på, hvordan man kan støtte børns sproglige udvikling gennem deres nære relationer og fællesskaber med andre børn, barnets forældre og det pædagogiske personale. Helt centralt er det, at det pædagogiske personale fungerer som sproglige rollemodeller, og at de voksne er fuldt ud bevidste om den uhyre vigtige opgave, de har i forhold til at bringe høj kvalitet ind i børnenes sproglige miljø. Hver dag og for alle børn. Bogen kommer også ind på legens betydning for børns sproglige udvikling, herunder det pædagogiske personales rammesættende, understøttende og guidende rolle. Hensigten med bogen er at præsentere sprog og kommunikation i en helhedsforståelse, hvor det enkelte barns sproglige virkelighed, børnemiljøet og barnets forældre samtænkes med viden om, hvordan barnets sprog og tænkning udvikler sig. Seriens hjemmeside er under opbygning

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - natur, udeliv og science i børnehøjde
  af Sanni Maria Pedersen Korsgaard
  208,95 - 259,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Små børn har en helt umiddelbar glæde ved at være i naturen. De er nysgerrige og undrende over for naturens fænomener og besidder ofte en matematisk opmærksomhed, der giver dem lyst til at 'finde ud af ting' og undersøge den verden, de omgives af. Med hjælp fra pædagogen kan børn derfor allerede i en tidlig alder begynde at forstå og arbejde med temaer såsom bæredygtighed, skovens dyreliv eller med samspillet mellem natur, samfund og menneske. Denne bog giver en introduktion til den styrkede læreplan i relation til temaet 'natur, udeliv og science'. Hvad er det nye, hvilket lærings- og børnesyn ligger til grund, og hvad ligger der i temaets tre ord? Der tilbydes i bogen en lang række afprøvede praksisforløb, der er lige til at gå til for pædagogen - så det er bare om at komme ud i naturen med børnene og sætte spor. Bogen er skrevet med et overordnet mål og håb om at gøre naturoplevelser med børn alsidige, lærerige og let tilgængelige i en pædagogisk sammenhæng. Sæt spor - natur, udeliv og science i børnehøjde er første bog i Dafolos nye dagtilbudsserie Læreplansserien.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - refleksioner og værktøjer til bestyrelser og forældreråd
  af Kirsten Birk Lassen
  280,95 - 326,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Forældre og pædagogisk personale i dagtilbud skal samarbejde om at give børn de bedste muligheder for at udvikle sig, lære, trives og dannes. Et af de steder, hvor samarbejdet virkelig har potentiale, er i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd. Men hvordan får man omsat forældrenes engagement og velvilje til noget, der rent faktisk gør en forskel for børnene? Dette centrale spørgsmål gives der her i bogen svar på. Der sættes spot på, hvor vigtige rollemodeller forældrene er, og hvor meget forældrenes nærvær og engagement betyder for børnene. Derudover gøres det klart, hvorfor forældrerepræsentanter i bestyrelser og råd må kende til dagtilbuddets kerneopgave og til de opgaver, der ligger inden for bestyrelsens område for på bedste vis at kunne understøtte dagtilbuddets arbejde og kvalificere samarbejdet. Bogen er både en refleksionsbog og en værktøjsbog, og i fem dele klædes dagtilbuddets ledelse, dagtilbudsbestyrelse og forældreråd på til at få det bedste ud af samarbejdet, uanset om man er en del af et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud. Her gives letlæste introduktioner, refleksioner og værktøjer til: Hvorfor forældre er betydningsfulde rollemodeller Dagtilbuddets opgave og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Rammen for arbejdet i bestyrelser og råd De vigtigste opgaver i bestyrelser og råd, og hvordan man arbejder med dem Hvordan bestyrelsen arbejder godt sammen og gør en forskel. Bogen er relevant for både nye og mere erfarne dagtilbudsbestyrelser og forældreråd med henblik på at arbejde endnu mere kvalificeret på at skabe et givende fællesskab med og omkring børnene. Kirsten Birk Lassen er indehaver af Følgeskabet, der er specialiseret i at udvikle og understøtte forældresamarbejdet i dagtilbud, og i den forbindelse har hun samarbejdet med en lang række dagtilbud og deres bestyrelser. Hun afholder kurser og foredrag om, hvordan man i fællesskab kan skabe dagtilbud af høj kvalitet til børnenes bedste. 'Bogen er en meget vigtig håndsrækning til forældre på deres børns vegne, og til ledelse og pædagoger med. Sammen kan de skabe en institution med indbygget sikkerhedsnet, kvalitet og en stærk kultur af fællesskab.'- Per Schultz Jørgensen i bogens forord

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.