Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger udgivet af Dansk Litteratur Forlag

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Begrebet angest
  af Søren Kierkegaard
  44,95 kr.

  Hans Peter Jensen har her opdateret retskrivning og sproget til moderne dansk, uden dog at fravige den originale udgave væsentlig, hvilket gør denne version ideel til studerende og andre førstegangslæsere af Søren Kierkegaard.I Begrebet angst arbejder Søren Kierkegaard med angstens utallige facetter, for angst er ikke udelukkende dårligt. Angst kan være både godt og ondt. Angst kan være den egentlige drivkraft for såvel den enkelte som generelt for alle mennesker.

 • af Ludvig Holberg
  30,95 kr.

  Intriger og forviklinger udfoldes i fuldt flor i komedien Maskerade af Ludvig Holberg. Handlingen er omtrent som følger: Leander og Leonora skal giftes, det har deres forældre besluttet, men de to har aldrig set hinanden før. En aften mødes de tilfældigt til en Maskerade, og de bliver forelsket i hinanden. Men da de aldrig har set hinanden før, ved de ikke, hvem den anden er, så for at fastholde deres kærlighed, og ikke risikere at blive gift med den person, som deres forældre har bestemt, beslutter de sig for at stikke af sammen. Og således er vejen banet for adskillige genvordigheder for såvel Leander og Leonora, som for deres fædre – kan det mon ende lykkeligt…?Hans Peter Andersen har i denne udgave opdateret sproget, uden at gå på kompromis med Holbergs fantastiske komedie.

 • - Gøsta Berlings Saga
  af Selma Lagerlöf
  44,95 kr.

  Gøsta Berlings Saga handler om personlige intriger i Sveriges fjerne egne. Druk og fravær fra jobbet gør, at Gösta Berling bliver fyret som præst. Han samles bogstaveligt op af Majorinden på Ekeby, der gør ham til kavaler på hendes gård. Den karismatiske Gösta bliver en slags anfører for alle kavalererne, og gennem intriger og netværk får han sendt Majorinden ud af sin egen bolig. Dette er startskuddet til kavaleråret, hvor arbejdet tilsidesættes og fester og druk bliver hverdag.Selma Lagerlöf var den første kvinde til at modtage Nobels litteraturpris. Denne version af Gøsta Berlings Saga er tilpasset moderne dansk af Hans Peter Andersen.God læselyst.

 • - 3. samling
  af Johannes V. Jensen
  46,95 kr.

  I den tredje samling af Himmerlandshistorier fortsætter Johannes V. Jensen sine smukke beskrivelser af selve Himmerland og ikke mindst dets beboere og livet der. Vi bliver præsenteret for:PrangerenBitte-SelgenBo’lHverrestens-AjesHr. JesperEmigrantenGråbølleHedebondenHimmerlands beskrivelseJens Jensen Væver.Hans Peter Jensen har her opdateret retskrivning og sproget til moderne dansk, uden dog at fravige den originale udgave væsentlig.

 • af Alexandre Dumas
  67,95 kr.

  På sin bryllupsdag bliver Edmond Dantes arresteret. Han tager det roligt, for han ved, han er uskyldig. Han anklages for at støtte Napoleon i et kommende oprør, og sendes uden dom til det berygtede fængsel If. Da han efter utallige pinsler og år formår at flygte, er hans eneste ejendom en utrolig beretning om en skat på øen Monte Cristo, samt et usigelig ønske om hævn. Han tager sig navnet Greven af Monte-Cristo, og bruger nu sin tid på først at lokalisere skatten, og derefter udnytte dens rigdom til at hævne sig på de mænd og deres familier, der med svig og løgne fik ham sendt i fængsel – de skal mærke samme smerte som han har mærket.Greven af Monte Cristo handler om kærlighed, misbrug af indflydelse og rigdom, medmenneskelighed (eller mangel på samme), hævn og religion. Samtidig er det en historisk roman, der handler om tiden omkring Napoleons tilbagekomst til Frankrig. Greven af Monte Cristo er en af litteraturens store klassikere, her i en ny oversættelse af Hans Peter Andersen.God læselyst.

 • af Karel Capek
  44,95 kr.

  Krigen mod salamanderne starter med opdagelsen af en stor salamander-art, der viser sig både at være intelligent og lærenem. Menneskene udnytter salamanderne til at arbejde for dem, men samtidig lærer salamanderne at udnytte menneskenes redskaber, våben etc. Da salamanderne kræver flere landområder af menneskene, kommer det til krig om verdensherredømmet – menneskene mod salamanderne. Men da de enkelte lande ikke kan enes, går salamanderne vældigt frem – vil det lykkes dem at overtage menneskenes placering øverst i hierarkiet. Krigen mod salamanderne forholder sig satirisk til store menneskelige følelser såsom næstekærlighed, frygt for det ukendte samt muligheden for at forme naturen som vi ønsker. Undervejs leverer Karel Capek finurlige bredsider mod såvel kapitalisme, fascisme og militarisme, mens også journalister og filmindustrien står for skud. Krigen mod salamanderne er en sci-fi klassiker oversat af Hans Peter Andersen.God læselyst.

 • af Knud Rasmussen
  37,95 kr.

  I Under nordenvindens svøbe fortæller polarforsker Knud Rasmussen via dagbogsnotater, sagn og beretninger fra hans rejse i Grønland i årene 1902-04 om livet i Grønland. Det er en hård beretning, hvor mord, partering af lig, hævn og fattigdom hører til datidens hverdag. Men samtidig vises vigtigheden af familie og venskaber for daglig overlevelse i den fantastiske men tillige ekstreme grønlandske natur, hvor sammenhold året igennem skal bringe mad til bordet ved fælles indsats – alle har deres egen rolle at spille. Knud Rasmussen er søn af en dansk præst bosat i Grønland, og måske derfor fokuserer fortællingerne på grønlændernes overtro og overgang til kristendommen.Hans Peter Jensen har her opdateret retskrivning og sproget til moderne dansk, uden dog at fravige Knud Rasmussens originale udgave væsentlig.

 • af Harriet Beecher Stowe
  37,95 kr.

  Onkel Toms hytte er en fortælling fra tiden før den amerikanske borgerkrig, hvor vi følger slaven Tom på godt og ondt. Tom ejes indledningsvist af en venlig mand, som ikke mishandler sine slaver, og lader dem nærmest blive som en del af familien. Men da ejerens økonomi skranter, bliver Tom og en lille slavedreng solgt. Drengen flygter med sin mor, mens Tom bliver sendt på en slaveauktion til videresalg. Igen kommer Tom til en familie, der behandler sine slaver godt, og trods Toms afsavn fra kone og børn trives han – lige indtil manden dør før han får indfriet hans løfte om, at Tom skulle blive fri. Atter sælges Tom og denne gang er han ikke så heldig. Han ender hos en ond og brutal plantageejer, og Tom kommer til at føle piskens smerte mange gange – så mange, at han næsten mister troen på Gud, for hvorfor udsætter Gud sine undersåtter for så meget smerte og uretfærdighed.Toms historie giver naturligvis anledning til en del spørgsmål, som også ved udgivelsen i 1850’erne skabte stor polemik – såvel for plantageejerne, den menige amerikaner, mellem racerne og helt ind i de politiske arenaer. For er det overhovedet muligt at være en ”god” slaveejer, når man dermed handler med mennesker...Onkel Toms hytte spiller på de store menneskelige følelser omkring, hvordan vi kan og bør behandle hinanden som medmennesker uanset race. Onkel Toms hytte er en af litteraturens helt store klassikere, her i en ny oversættelse af Hans Peter Andersen.God læselyst.

 • - Idealisten
  af Kaj Munk
  30,95 kr.

  Kaj Munks klassiske skuespil En idealist fortæller om udvalgte indtryk fra kong Herodes liv. Centralt i historien er Herodes trang og kamp for at bevare hans kongemagt. En kamp der bringer utallige intriger med bl.a. Cæsar samt diverse henrettelser med sig – herunder drabet på hans hustru, som han ellers elskede højt. Men hans største livskamp foregår mod Gud – en kamp der varer ved til hans dødsleje.Hans Peter Andersen har her opdateret retskrivning og sproget til moderne dansk, uden dog væsentlig at fravige den originale udgave.

 • af Virginia Woolf
  58,95 kr.

  Mrs. Dalloway er en stærk fortælling af Virginia Woolf. Overklassefruen Clarissa Dalloway skal holde fest, og vi er med på selve dagen, hvor hun forbereder sig. Vi lærer om hendes syn på livet, det engelske samfund i mellemkrigsårene samt hendes tanker om de personer, hun har inviteret til festen. Via romanens andre hovedaktører – en krigsveteran, en tilbeder fra hendes ungdom og en ungdomsveninde – lærer vi om andre holdninger end dem politikkerfruen Mrs. Dalloway er garant for.Mrs. Dalloway anses i engelsk litteratur som værende en klassiker. Denne version er oversat af Hans Peter Andersen med henblik på at bibeholde Virginia Woolfs skarpe stil.God læselyst.

 • - Nøddebo Præstegård
  af Henrik Scharling
  33,95 kr.

  2. juledag rejser Nikolaj med sine to brødre, kaldet Gamle og Corpus Juris, på juleferie på Nøddebo Præstegård. Nikolajs brødre har flere gange besøgt den rare præstefamilie, men Nikolaj er med for første gang. Præstens to døtre gør et så godt indtryk på Nikolaj, at han forelsker sig i dem begge to. Og så har han jo problemet: hvem skal han vælge? For han vil forloves, der er ingen grund til at vente til han får sin eksamen, han vil forloves nu og her på juleferien. Men Nikolaj har svært ved at vælge, for begge piger har deres fortrin, og derfor finder han på nogle kriterier at vælge ud fra. Men at vælge er umuligt for ham, han ændrer konstant mening og udsætter det til næste dag. Og hans to brødre, som han egentlig ikke har særlig meget fidus til, kan de have deres egne planer? Og de to piger, vil de overhovedet kendes ved ham, såfremt han frier til dem? For slet ikke at tale om præsten, som kan være svær at forstå...Ved nytårstid i Nøddebo Præstegård er munter læsning, hvor Henrik Scharling på munter vis graver lidt ned i os mennesker. Hvad gør vi, hvorfor gør vi det og hvordan påvirkes vores ellers individuelle beslutninger af vores omgivelser. Denne version er tilpasset dansk retskrivning af Hans Peter Andersen.God læselyst.

 • af D. H. Lawrence
  37,95 kr.

  D.H. Lawrences erotiske roman Lady Chatterleys elsker betegnes som en klassiker. Lady Chatterley lever sit pæne, isolerede og kedelige engelske overklasseliv med sin lamme mand Clifford. I hendes søgen efter at udleve sit seksuelle begær og finde sin lyst, møder hun skytten Mellors, der viser hende andre sider af livet. I elskoven opnår de ”at komme sammen”, men vil de to elskende kunne fortrænge klasseskel og andres fordomme...Lady Chatterleys elsker er skrevet som en samtidsroman af D.H. Lawrence og viser datidens sociale normer, hvor eksempelvis status, penge, titler og renommé spillede en væsentlig rolle, og hvor man ikke nødvendigvis fik den man elskede. D.H. Lawrence formår på fornemste vis at fremvise disse holdninger både sjovt og pinligt. Denne version er oversat af Hans Peter Andersen.God læselyst.

 • af Bram Stoker
  44,95 kr.

  Dracula er en rædselsvækkende historie af Bram Stoker. Advokaten Jonathan Harker rejser fra London til Transsylvanien, for at assistere Grev Dracula med opkøb af en ejendom i London. Snart opdager Jonathan dog, at han reelt holdes fanget af Greven, der aldrig ses om dagen, og som har et noget aparte udseende. Da Grev Dracula ankommer til England forårsager han Lucys død, som er Jonathans forlovedes bedste veninde. Dermed er enderne bundet sammen, og forfølgelsen af Dracula kan tage sin begyndelse. For som det viser sig, er Lucy slet ikke død, faktisk er hun u-død, og tager børn om natten.Dracula spiller på de helt store menneskelige følelser som kærlighed, medmenneskelighed, religion og tro, samt naturligvis angst for alt det ukendte. Dracula er en af litteraturens helt store klassikere, her i en ny oversættelse af Hans Peter Andersen.God læselyst.

 • - Den galdesyge elsker
  af Jean-Baptiste Molière
  33,95 kr.

  Misantropen er en fantastisk komedie af Jean-Baptiste Moliére, hvor samfundet bliver beskrevet via flere mænds kærlighed til Célimène. Datidens storladne sprog og de falske gode meninger får det glatte lag af hovedpersonen Alceste, der begærer hele denne uærlige snak krig. Derfor er han selv yderst direkte og hudløs ærlig i sine kommentarer, men samtidig formår han ikke se opdage sine egne fejl. Og hvad med hans elskede, kan og vil hun leve op til hans ekstremt høje krav til sandhed og ærlighed?Misantropen er et klassisk skuespil oversat af Hans Peter Andersen. Oprindeligt er det på vers, men i denne nye oversættelse er versene fjernet, uden dog at forandre yderligere i teksten.God læselyst.

 • af Johan Krohn
  37,95 kr.

  Hvem tænker ikke på julen i sin barndom, når de hører starten af Peters jul? ”Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid, så ved jeg julen kommer” er en tradition i juletiden for utallige mennesker. Det er naturligvis også en måde at vise nutiden unge, hvordan julen var i gamle dage, når Johan Krohn fortæller om julegaverne, Bedstemors besøg og selve juleaften.Her får du Peters jul som ebog med de originale tekster af Johan Krohn tilrettet dansk retskrivning, men uden illustrationer.God læselyst.

 • af Mary Shelley
  52,95 kr.

  Frankenstein er en fantastisk fortælling af Mary Shelley. Den unge Frankenstein opdager en måde at skabe liv, og beslutter sig til i hemmelighed at skabe et menneske. Men hans anstrengelser resulterer i et deformt væsen med umenneskelige kræfter og et udseende, der skræmmer alle. Selv skaberen Frankenstein vil ikke kendes ved væsnet, der derfor lever alene i skoven eller gemmer sig for menneskene. Nogle fejlslagne forsøg på at kontakte mennesker giver ikke væsnet håb, så det opsøger Frankenstein for at kræve, at han skaber endnu et væsen, som han kan leve sammen med. Da Frankenstein nægter, forsøger væsnet med mord på familie og venner at tvinge Frankenstein. Dette lykkedes ikke og de udlever et forfølgelsesløb, som uundgåeligt må kræve den enes liv.Frankenstein spiller på de helt store menneskelige følelser såsom kærlighed, angst, medmenneskelighed, frygt for det ukendte samt naturligvis muligheden at skabe og forme liv som vi ønsker det. Frankenstein er en klassiker oversat af Hans Peter Andersen.God læselyst.

 • af Homer
  37,95 kr.

  I Iliaden møder vi mange af de græske helte som eksempelvis Hektor, Achilleus, Agamemnon, Odysseus, Priamos og mange flere. Hertil kommer et anseeligt antal guder, der alle påvirker krigen på én eller anden måde.Efter mange års krig er Troja fortsat under belejring. Hektor kæmper sig til stor hæder og ære på slagmarken, for ingen kan måle sig med ham i styrke. Samtidig sidder Achilleus afventende i sit telt, for Kong Agamemnon har fornæmet ham, så han ikke vil deltage i kampene. I stedet sender han hans gode ven Patroklos i kamp, og efter at han har slået utallige brave modstandere ned, overvindes han til sidst. Vennens død går Achilleus meget på, og da hans mor samtidig stiger op af havet for at opfordre ham til kamp, indvilger Achilleus omsider i at bilægger striden med Kong Agamemnon. Og så jagter Acchilleus ellers Hektor rundt om Troja, til får fornærmet guderne, da han slæber Hektors lig efter en vogn. Iliaden er skrevet af Homer (mener man). Denne version er tilpasset dansk retskrivning af Hans Peter Andersen, for at gøre dette klassiske værk lettere tilgængeligt, men Homers form med 24 afsnit på vers er dog beholdt.God læselyst.

 • af Ludvig Holberg
  16,95 kr.

  Den forvandlede brudgom er en typisk Ludvig Holberg komedie, hvor der laves intriger omkring nogle få personer. Fru Terentia er træt af at være enke, og vil giftes igen. Det syntes hendes døtre ikke om, og derfor får de hjælp af Kirsten Giftekniv til at snyde deres mor. Deres plan er, at klæde en ung kvinde ud som kaptajn, der skal gøre sig til for fru Terentia. Men vil planen blive en succes, eller vil fru Terentia opdage deres intrige...? Og hvad sker der med kaptajnen?Ludvig Holbergs Den forvandlede brudgom er her varsomt redigeret af Hans Peter Andersen, så det følger moderne retskrivning, men overordnet er formuleringer og sætninger bibeholdt for ikke at ødelægge Holbergs finurlige humor og sprog.God læselyst

 • af Jane Austen
  49,95 kr.

  Fornuft og følelse er en smuk og stærk kærlighedsfortælling af Jane Austen. Vi følger de unge søstre Marianne og Elinor Dashwood, der som fællestræk forelsker sig i mænd, som de af forskellige årsager ikke umiddelbart kan gifte sig med. Forårsaget af forskelle i deres personlighed og temperament, reagerer kvinderne helt forskelligt på deres personlige tanker omkring deres umulige kærlighed. Marianne vælger dramatisk og meget udadvendt at udstille alle sine følelser, og at hun er yderst bedrøvet over sin tabte kærlighed. Derimod bekæmper Elinor med sin store fornuft sine følelser og holder sine tanker for sig selv – så meget, at selv hendes nærmeste ikke kender dem. Historien igennem følger fornuft og følelser de to kvinder på hver deres måde, og påvirker dem ligeledes forskelligt.Fornuft og følelse er skrevet som en samtidsroman af Jane Austen og viser de normer, der dengang var i Englands sociale overklasse, hvor man ikke nødvendigvis kunne gifte sig, bare fordi begge var forelskede – ting som status, penge, titler, renommé og familie spillede ofte en væsentlig rolle. Jane Austen formår gennem personernes dialoger på fornemste vis, at fremvise disse holdninger både sjovt og pinli

 • af Ludvig Holberg
  30,95 kr.

  I Den stundesløse bruger hovedpersonen Vielgeschrey hele dagen på sine forretninger, og har ikke tid til andet. Men ingen andre kan dog forstå, hvad disse forretninger indebærer - han har med andre ord påtaget travlt. Denne travlhed udnytter hans datter Leonora, da hun skal giftes. Vielgeschrey har nemlig udpeget en bogholder som sin kommende svigersøn - det må jo være én, som kan bidrage til forretningerne. Men det vil Leonora ikke acceptere, for hun er forelsket i en anden. Sammen med husets tjenestepige og med hjælp fra nogle andre hjælpere går hun derfor i gang med at planlægge et spil af forvekslinger, som skal resultere i, at hun får sin elskede og ikke bogholderen.Hans Peter Andersen har i denne version af Den Stundesløse tilrettet de gamle stavemåder, så moderne læsere får fuld fornøjelse af historien. Sætningsopbygningen er dog overordnet bevaret for at yde respekt for Ludvig Holbergs humor.

 • - Min tid i Blåtårn
  af Leonora Christina Ulfeldt
  44,94 kr.

  Jammers minde fortæller historien om kongedatteren Leonora Cristina Ulfeldt, der foranlediget af en mistanke om forræderi, tages til fange i England og efterfølgende spærres inde i Blåtårn i København i næsten 22 år (perioden 1663-1685). Jammers minde er Leonora Christinas egen beretning om de oplevelser, som fulgte hende i de mange år. Hun præsenterer læseren for indgående personskildringer af de mennesker, der omgiver hende, mens hun sidder fængslet, og leverer herigennem et indblik i den generelle menneskeforståelse på dette tidspunkt, samt i europæiske storpolitik.Hans Peter Jensen har her opdateret retskrivning og sproget til moderne dansk, uden dog at fravige den originale udgave væsentlig.

 • af Emil Aarestrup
  30,95 kr.

  Digte af Emil Aarestrup blev udsendt første gang tilbage i 1838, sandsynligvis på opfordring af en anden digter, nemlig Christian Winther. Aarestrup fortæller enkelt og tydelig i smukke vers ofte om kvinder og kærlighed med humor i afsnittet kaldet ”Erotiske Situationer”. Men han finder også plads til dybfølt behandling af emner som ensomhed, bekymring og naturens forundelige glæder. Emil Aarestrup formår i sine digte at skabe rum for glæde og lykke, men også til tider ret dystre følelser.Digte 1838 af Emil Aarestrup er i nærværende version redigeret af Hans Peter Andersen, så den passer til moderne dansk retskrivning. Derfor er eksempelvis navneord ændret til lille begyndelsesbogstav, aa ændret til å, og ”fiende” ændret til ”fjende”. Samtidig er endelser beholdt, hvor det er skønnet at have indflydelse på Aarestrups flotte og smidige digtning – derfor kan der eksempelvis forekomme ord som ”støjed”, der ret beset burde være ”støjede”.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.