Ligningsvejledningen 2013, sæt Bog, Paperback

Ligningsvejledningen 2013, sæt

- Se ISBN 9788761935298

(Udvid)

SKAT er næsten færdig med at gennemføre et flerårigt omskrivningsprojekt. Omskrivningens formål har været at gøre de juridiske vejledninger mere læsevenlige og netbaserede, dels samle alle de juridiske vejledninger i en ny struktur i én samlet vejledning, Den juridiske vejledning.Den juridiske vejledning/Ligningsvejledningspakken består af seks bind, der kan købes som et samlet sæt. Der er i alle bind undtaget Dødsbobeskatningen et omfattende og gennemarbejdet stikordsregister.Personbeskatning 2013: Omfatter principperne for personers indkomstopgørelse, principperne for indkomst og fradrag, indtægter, fradrag, personalegoder, gaver, legater og gevinster, rejseudgifter, beskatning af ægtefæller, beskatning af børn, pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv., renter og arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. Omfatter også principperne for hvem der er skattepligtig af pensionsafkast, hvilket afkast er skattepligtigt, opgørelse af beskatningsgrundlaget samt opkrævning mv. (2330 sider i 2 bind)Erhvervsbeskatning 2013: Omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed, indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende, anpartsvirksomheder (herunder projekter og kommanditister), landbrug, andre jordbrug, vedvarende energianlæg, virksomheds- og kapitalafkastordningen, afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv., virksomhedsomdannelse, arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende og skat ved konkurs. Omfatter også hvad der medregnes ved indkomstopgørelsen, afståelse af fast ejendom samt løbende indtægter og udgifter ved fast ejendom. (2438 sider i 2 bind)Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning 2013: Omfatter subjektiv skattepligt, objektiv skattepligt, sambeskatning, CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest), fusioner og omdannelser, skattefrie omstruktureringer med tilladelse, skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system, særlige selskaber mv., beskatning af fonde og visse foreninger, skatteberegning samt transfer pricing. (1602 sider)Kapitalgevinstbeskatning 2013: Omfatter beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv., beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv., beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger og SIKAV'er. (832 sider)Dobbeltbeskatning 2013: Omfatter fuld skattepligt, opgørelsen af den udenlandske indkomst, begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler, LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning, grænsegænger reglerne, forskerskatteordningen, ansatte i EU og internationale organisationer, indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler samt dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler. (1502 sider)Dødsbobeskatning 2013: Omfatter principperne om baggrund og formelle regler mv. i forbindelse med beskatning ved død, dødsboskattelovens anvendelsesområde, dødsboer, der er selvstændige skattesubjekter, uskiftede boer mv., boudlæg, genoptagelse af tidligere afsluttet dødsbo, hæftelse for dødsboets skatter og skattekrav mod afdøde, forfaldstidspunkter, renter m.m. for skatter efter dødsboskatteloven, boopgørelse og værdiansættelser, skattenedslag for seniorer, indskud på etableringskonto og iværksætterkonto ved dødsfald, virksomhedsskattelov i forbindelse med dødsfald, arveafkald, definitioner og forklaringer samt satser og beløbsgrænser, der kan variere fra år til år. (563 sider)


  • Sprog:
  • Dansk
  • ISBN:
  • 9788761933966
  • Indbinding:
  • Paperback
  • Udgivet:
  • 3. April 2013

Andre udgaver:

  • Kan ikke skaffes


Giv din bedømmelse

For at bedømme denne bog, skal du være logget ind.