Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Sprog og grammatik

Her finder du spændende bøger om Sprog og grammatik. Nedenfor er et flot udvalg af over 10.000 bøger om emnet.

Vis mere
Filter
Filter
Bogtype
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (2.000+)
Format
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (2.000+)
 • (367)
 • (293)
 • (249)
Vis flere
Sprog
 • (453)
 • (5.000+)
 • (27)
 • (18)
 • (5.000+)
 • (5.000+)
 • (743)
 • (1.000+)
 • (9)
Vis flere
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)
Tag
 • (7)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • - Grammatik i dansk
  af Jesper Zimmer Wrang & Jørgen Grosbøll
  182,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  På folkeskolens begyndertrin skal eleverne indføres i skriftsproget via læsning og skrivning. Fornemmelser for sprog på begyndertrinnet har fokus på eleverne som kompetente sprogbrugere, der møder op med en masse sproglige erfaringer. Selv om disse erfaringer overvejende går på det mundtlige sprog, er de centrale. Forfatterne kommer med forslag til, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning, der retter sig mod elevernes tilegnelse af skriftsproget på skolens begyndertrin, og hvordan man kan tage fat der, hvor elevteksterne afslører, at eleverne har behov for vejledning. Alle teksterne, som analyseres i bogen, er skrevet af elever i børnehaveklassen, 1., 2. og 3. klasse. Opgaveforslagene er begrundet dels i Fælles Mål, dels i aktuelle teorier inden for sprog, læsning og skrivning. Forslagene er tænkt som en inspirationskilde, så der kan skabes et motiverende skriftsprogsmiljø i klasserummet. Fornemmelser for sprog på begyndertrinnet udgør bind 3 i serien Grammatik i dansk. Den kan med fordel læses i forlængelse af Bevidste sproglige erfaringer på mellemtrinnet, som rummer en mere grundlæggende introduktion til seriens grammatiksyn og arbejdsværktøjer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  111,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  425,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Puls 2 er blevet revideret i kølvandet på den nye danskuddannelseslov pr. 1/1 2014, så den opfylder de krav, der her stilles til de to former for danskuddannelser, dvs. såvel den ordinære som den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning. Den reviderede Puls 2 har i særlig grad fokus på det arbejds- og uddannelsesmæssige indhold og sprog, og de kendte temaer og indhold fra danskuddannelsernes begynderundervisning vinkles i forhold til sprogdomænerne arbejde og uddannelse. Formålet med den nye Puls 2 er at målrette begynderundervisningen mod de kommunikative behov kursisterne møder på arbejdsmarkedet, samtidig med at kursisterne tilegner sig så meget alment dansk sprog som muligt og får det nødvendige sproglige fundament, så de kan klare sig i hverdagslivet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Grammatisk øvebog i engelsk
  af Jens Bøgh & Jørgen Hovgaard
  175,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Analyse og didaktik
  af Martin Jørgensen
  267,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Tæt på Litteratur er en lærebog til linjefaget dansk i læreruddannelsen. Den har til hensigt at give sin læser tekstanalytiske forudsætninger i et samspil med litteraturdidaktiske overvejelser. Litteraturundervisning i skolen er også vejledning: Læreren må kunne vejlede eleverne, så de bliver bedre stand til at sætte ord på deres egen oplevelse og forståelse af litteratur. Hvis læreren skal kunne det, skal læreren selv have dyb indsigt i litteratur – og selv kunne se mulighederne i den litterære tekst. Derfor går denne bog tæt på teksten. Tæt på litteratur indeholder tre hovedafsnit: I Tekstens muligheder – om litterær metode og litteraturdidaktik. II Otte kapitler om analyse af litteratur og undervisning i litteratur. Otte eksemplariske tekster analyseres: samtidig voksenlitteratur, kanoniske tekster og ungdomsromaner. I tilknytning til hver nærlæsning er der fokusartikler med centrale tekstanalytiske problemstillinger. III Litterært leksikon med artikler om litteraturanalytiske og -didaktiske begreber.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  147,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  111,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Johannes Fibiger, Inger Maibom & Søren Søgaard
  290,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Der er ikke én vej til skrive godt eller undervise andre i skrivning, men utallige vejkryds, som både skribenter og skrivevejledere skal navigere i. At skrive betyder at træffe valg. Ikke bare om emner, genrer, layout eller målgruppe, men også om ordvalg, tekstbånd og flow. For at kvalificere disse valg har man brug for en guide. Skriftens veje er et klart svar på denne udfordring! Skriftens veje er den første bog af sin art, der både beskriver skrivning og skriftlighed indgående og giver konkrete anvisninger på, hvordan man både bliver en bedre skribent og en dygtig underviser i skriveprocesser. Målet er at skabe ruter ind i skriftens forunderlige verden og gøre feltet farbart i form af en samlet fremstilling af hånd- og computerskrivning, proces- og produktskrivning, genreskrivning og responsgivning. Skriftens veje giver både læreren og den lærerstuderende et solidt fundament inden for et område, der mere end nogensinde før er centralt for både studier og undervisning. Bogen er skrevet af skrivelærere med livslange erfaringer, der strækker sig fra indskolingens legeskrivning til akademisk skrivning, journalistisk formidling og bogudgivelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  425,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  PULS 1 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 1.Da materialet er beregnet til begyndere, introduceres nyt ordforråd og sproglige strukturer både overskueligt og enkelt, men på en måde så alle udfordres. Samtidig sikrer variationen og de mange forskellige opgavetyper, at kursisternes forskellige læringsstrategier tilgodeses. Der veksles i bogen mellem opgavetyper, som primært fremmer automatisering af sproget, og opgavetyper, som giver kursisterne mulighed for at indgå i meningsfuld kommunikation med andre, således at kursisterne opnår et så flydende, korrekt og nuanceret sprog som muligt.Til materialet er der udviklet et website, så man med bogen får adgang til et væld af opgaver, der giver kursisterne masser af ekstra input. Websitet giver øget mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  111,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  111,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  111,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  93,00 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Robert Nielsen
  262,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Græsk til feriebrug er et komplet sprogkursus, bestående af en let lærebog, som efter en grundig gennemgang af de græske bogstaver, tager fat på de mest elementære sætninger, så som: ""Jeg er dansker"". Her efter bliver der, side for side tilført flere ord og mere grammatik. De meste af bogens indhold er pakket ind i små, levende fortællinger med stort indhold af direkte tale, samt et par små dialoger. For at gøre det lettere at skelne de græske tekster fra det øvrige indhold, er disse, i bogens start, trykt med blå farve. Det samme er de tal, som henviser til de enkelte skæringer på den medfølgende cd. I tillægshæftet finder man, udover de direkte oversættelser og en ordliste, også en vejledning, samt lærerens bemærkninger, hvor i der gives forklaringer til de enkelte sider i bogen. Et "La To" (Langua Total) sprogkursus er en genvej til et fremmedartet sprog, som typisk benytter et andet alfabet end det som brugeren er bekendt med. Kurset er velegnet for den som har besluttet sig for at ville lære at tale, læse, skrive og forstå et fremmedartet sprog til feriebrug. Et "La To" sprogkursus indeholder ingen "rejseparlør sætninger", men giver brugeren et grundlag for selv at kunne opbygge sine egne sætninger. Den ide som et "La To" kursus er baseret på, er blevet udviklet og afprøvet gennem tre aftenskolesæsoner, og har vist sig velegnet til selvstudium. De nødvendige bemærkninger fra læreren er skrevet ind i tillægshæftet, og udgør sammen med de direkte oversættelser, en væsentlig del af kurset.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Anne Schjoldager, Henrik Gottlieb & Ida Klitgård
  376,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  The aim of this book is to help you gain an in-depth understanding of the phenomenon of translation and to provide you with a conceptual framework for the analysis of various aspects of translation. Intended readers are students of translation and languages, especially those working with Danish and English, but it will also be relevant for other people who are interested in the theory and practice of translation. The book is designed as a textbook for introductory courses on translation studies - including the theory and practice of interpreting, literary translation and screen translation. It may also function as a handbook and should allow readers to zoom in on aspects and topics that are of particular interest.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Scott Berkun
  234,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  In this hilarious and highly practical book, author and professional speaker Scott Berkun reveals the techniques behind what great communicators do, and shows how anyone can learn to use them well.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Mythic Structure for Writers
  af Christopher Vogler
  224,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En bog i 2 sprog
  af Johannes Schumann
  147,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  book2 - fås på mange sprog - egner sig til alle niveauer - har 100 korte og lette kapitler - hjælper dig med det samme med at tale korrekt og i hele sætninger - tager hensyn til den moderne hukommelsespsykologi - www.book2.de informerer om alle downloads. - www.book2.de distribuerer lydfilerne gratis.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - - a complete guide
  af Bo Tonnquist
  463,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En lærebog der er rettet mod alle, der arbejder med projektledelse, programstyring eller porteføljepleje! Bogen kan bruges til undervisning, i pædagogisk øjemed, og som en håndbog, ved udførelse af projekter eller i en certificeringsproces. Den fører læseren gennem et projekts flow hvor afsnit om projektets metode er blandet med kapitler om ledelse og personlig udvikling. Indhold og terminologi er tilpasset til at matche PMI og IPMA's syn på projektledelse. Project management dækker alle områder som en projektleder bør beherske for professionelt at kunne udføre projekter og styre programmer. Takket være den klare og pædagogiske disposition af bogen, er det ikke nødvendigt at læseren har forhåndsviden om projektstyring for at kunne drage fordel af indholdet. Endelig beskæftiger bogen sig med forandringsledelse og projektets løbetid, hvilket appellerer til beslutningstagere, som er ansvarlige for udviklingen af organisationen og udnyttelsen af ressourcerne. Project management is aimed at everyone who works with project management, program management, or portfolio management. Project management can be used for training and educational purposes, and as a handbook when executing projects or during a certification process. The disposition of the book follows a project’s flow. Sections on project methodology are mixed with chapters on leadership and personal development. Content and terminology are adapted to match PMI’s and IPMA’s view on project management. Project management covers all areas a project manager should command to professionally execute projects and manage programs. Thanks to the clear and pedagogic disposition of the book, no previous knowledge in project management is needed to take advantage of the content. Project management also deals with change management, project maturity and the project office, which should appeal to any business executive and decision maker who holds responsibility for the development of the organization and the utilization of resources.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - (Book and audio support)
  af David Norris & Vladislava Ribnikar
  333,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Discover a new and effective way to learn Croatian. With 18 units covering the four key skills of reading, writing, speaking and listening, this best-selling course comprises a book and free online audio support.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Anna Sewell
  111,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Classic / British English 'Always be good, so people will love you. Always work hard and do your best.' These were the words of Black Beauty's mother to her son when the two horses lived with Farmer Grey. But when Black Beauty got older, this was sometimes very difficult for him. Not everybody was as kind as Farmer Grey.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Udvalgte kerneemner
   
  158,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Sprogpsykologi er det første samlede værk på dansk om sprogpsykologiens kerneemner. Bogens artikler behandler en række centrale sprogpsykologiske emner såsom forholdet mellem sprog og personlighed, vores evne til at forstå og misforstå andre mennesker, vores forhold til fremmedsprogs intonation og meget mere. Som en gennemgående tråd i alle artikler ligger ønsket om at beskæftige sig med sproget som et dialogisk og betydningsskabende fænomen, hvilket er sprogpsykologiens grundlæggende udgangspunkt.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Bidrag til en interaktionel lingvistik
  af Jakob Steensig
  310,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Sprog i virkeligheden hævder at sproget bør studeres i de situationer det bruges i.altså i virkeligheden. Den foreslår en sprogvidenskabelig metode, der bygger på samtaler fra menneskers dagligdag, kaldet interaktionel lingvistik. Bogen gennemgår den konservationsanalytiske metodes syn på sproglige ytringer og foreslår herudfra to analytiske vinkler til praktisk sproglig analyse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Tag sproget i munden
  af Julie Fabricius¤Thore Roksvold
  259,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Anvendt retorik viser, at de grundlæggende principper for kommunikation, som de blev formuleret i den klassiske retorik, ikke har ændret sig. Sammenhængen mellem klassisk retorik og moderne kommunikation er stadig nyttig viden for journalister og alle andre der ønsker at kommunikere effektivt. Den sammenhæng kan give den mundtlige formidling et nyttigt perspektiv, og den kan styrke traditionsbevidstheden hos udøverne af faget. I denne 3. udgave af bogen indeholder den medfølgende cd eksempler på god og dårlig oplæsning, på stemmetræning og på den gode tale - eksemplificeret ved Kennedys berømte Berlintale.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Stig Toke Gissel
  277,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Elevernes forkundskaber på medieområdet udvikler sig hastigt. Men deres analytiske og produktive færdigheder følger ikke altid med udviklingen. Mediedidaktik i teori og praksis er en grundbog, der kombinerer produktion og analyse på baggrund af forskningsbaseret viden. Her belyses centrale og grundlæggende aspekter ved medieundervisning i folkeskolens danskfag, med udgangspunkt i teori om multimodalitet. Det mediedidaktiske fokus er at lære eleverne at producere og analysere tekster knyttet til forskellige medier, teknologier, repræsentationsformer og genrer. En forudsætning for, at eleverne kan udtrykke sig, er, at de lærer at beherske teknologierne bag medierne. Derfor har denne bog et praktisk fokus, som med trin for trin-anvisninger konkret peger på de mulige koblinger mellem produktive og analytiske aktiviteter i undervisningen. Bogens hjemmeside indeholder øvelser og baggrundsmateriale. Læseren kan få adgang til hjemmesiden via e-nøglen, der er indsat i bogen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - A 21-day Sensory Workout for Writers
  af Sue Johnson & Val Andrews
  41,95 - 114,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Unlock Your Creativity: a 21-day sensory workout for writers is the first book in the series co-authored by Sue Johnson and Val Andrews. Unlock Your Creativity begins with exercises to help the reader identify their creative aspirations. It then takes them on a 21-day journey through the senses, showing a variety of ways to fuel their creative writing. Sue and Val support this sensory workout with a selection of practical planning tools, hints and tips to keep the creative writer focused on achieving their goals and to help sustain their momentum and work-flow when life gets in the way. This book also incorporates exercises and information from Sue and Vals successful Unlock Your Creativity Workshops. It is a must read for anyone who has always wanted to write but doesnt know where to start.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Mark Twain
  53,95 - 103,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Classic / American EnglishTom Sawyer loves adventures. He has them at home, at school, and with his friends Huck Finn, Joe Harper, and Becky Thatcher. Tom has one adventure in a graveyard, one in an old house, one in a cave. Who does he see in those placesand why is he afraid?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af David Crystal
  71,18 - 124,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  In this fascinating survey of everything from how sounds become speech to how names work, David Crystal answers every question you might ever have had about the nuts and bolts of language in his usual highly illuminating way. Along the way we find out about eyebrow flashes, whistling languages, how parents teach their children to speak, how politeness travels across languages and how the way we talk show not just how old we are but where we re from and even who we want to be.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - The 9 Public Speaking Secrets of the World's Top Minds
  af Carmine Gallo
  114,95 - 153,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Discover the secrets to a perfect TED Talk and learn how to deliver an exceptional presentation with Carmine Gallo's Talk Like TED.TED Talks have redefined the elements of a successful presentation and become the gold standard for public speaking around the world. And yet the techniques that top TED speakers use are the same ones that will make any presentation more dynamic, fire up any team, and give anyone the confidence to overcome their fear of public speaking.Communications coach and bestselling author of The Presentation Secrets of Steve Jobs, Carmine Gallo has broken down the top TED Talks and interviewed the most popular TED presenters to uncover the nine secrets of all successful TED presentations. From 'Unleashing the Master Within' and 'Delivering Jaw Dropping Moments' to 'Sticking to the 18-minute Rule' Gallo provides a step-by-step method that makes it possible for anyone to create, design, and deliver a TED-style presentation that is engaging, persuasive, and memorable.Ideas are the true currency of the 21st century, and Talk Like TED gives readers a way to create presentations around the ideas that matter most to them, presentations that will energize their audiences to spread those ideas, launch new initiatives, and reach their highest goals.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Colum McCann
  118,95 kr.

  Det begyndte med nogle tekster stilet til en ung forfatter. De blev lagt op på Colum McCanns hjemmeside, én hver fredag, og var en mosaik af de råd, han har givet deltagerne på de kurser, hvor han i mange år har undervist i at skrive skønlitteratur. Det er dels praktiske råd, fx om sprog, om skriveprocessen og om at blive udgivet. Men det er også tanker og overvejelser, om hvad det at være forfatter gør ved ens liv, og hvordan man håndterer de spørgsmål, udfordringer og kriser, det fører med sig. Og således også et indblik i, hvordan Colum McCann selv har oplevet livet som forfatter. Colum McCann er født i Dublin, men bor i dag i New York.Han fik sit store gennembrud med Lad kun verden tumle sig (2009), som vandt National Book Award og International Impac Dublin Literary Award og blev en international bestseller.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.