Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Træningsbanden serien

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
 • af Dorthe Jørgensen
  63,95 kr.

  Die Deutschbande 2 er et træningshæfte beregnet til begynderundervisningen i tysk.TilgangTræningshæftet kan bruges som supplerende træning og har fokus på skriftlig kommunikation, herunder læsning og skrivning. Med QR-koder, som linker til video og lyd, får eleverne også god mulighed for at styrke deres lyttekompetencer. Eleverne arbejder med relevante kommunikative opgaver og øver enkle tyske ord og udtryk.IndholdIndholdet i hæftet er organiseret i temaer inden for eleverne nære verden. Eleverne tager udgangspunkt i sig selv og udtrykker sig efterfølgende om andre personer. De træner enkeltord og sætninger og bruger sproget i sammenhæng i arbejdet med tekster og opgaver. Eleverne arbejder blandt andet med:ÅrstiderDatoer og månederMit værelseSports- og fritidsaktiviteterMit idolVenskabBagerst i hæftet er der en gloseliste. Opgaverne er intuitive at gå til, men nederst på alle sider findes også en kort opgaveinstruktion. På hjemmesiden kan du bladre i hæftet og finde en oversigt over sammenhængen mellem indholdet og Fælles Mål.Die Deutschbande 2 er en del af serien Træningsbanden.

 • - Alineas træningshæfter til tysk
  af Jacob Chammon
  63,95 kr.

  Die Deutschbande 1 er et træningshæfte beregnet til tyskundervisningen.TilgangTræningshæftet er et differentieret træningsmateriale til tysk i folkeskolen der træner det basale ordforråd. Bøgerne kan bruges som supplerende træning eller som et skriftligt holdepunkt, hvis der arbejdes uden brug af grundbog. Bøgerne kan bruges på tværs af klassetrin og temaerne gentages i forskellige sværhedsgrader.IndholdDie DeutschBande 1 indeholder følgende temaer:Hier bin ichZahlenFarbenDeutschlandObst und GemüseTrinkenIm EiscafeHaustiereKleidungSchuleFreizeitGrammatik.Die Deutschbande 1 er en del af serien Træningsbanden.

 • af Jan Bakmand
  58,95 kr.

  Talbanden er et supplerende træningshæfte til matematik i 1.-2. klasse, hvor eleverne får mulighed for at træne deres matematiske færdigheder. Træningshæftet er delt i fire afsnit under temaerne: Vi spiller, Med bussen, Vi bygger et legehus og På stranden. Afsnitsforsiderne kan bruges som oplæg til samtale om brugen af matematikken i den virkelige verden. I Talbanden 2 er der fokus på tal og mængdeforståelse, addition og subtraktion, geometri og måling samt mønstre.

 • af Camilla Garfort
  63,95 kr.

  Punktum, komma, udråbstegn, spørgsmålstegn er beregnet til 5.-6. klasse.Det er et supplerende hæfte til dansk, der træner eleverne i at bruge tegnene punktum, spørgsmålstegn, udråbstegn og komma. Hæftet indeholder masser af motiverende opgaver, som eleverne kan arbejde individuelt med i klassen eller derhjemme. I afsnittet om punktum træner eleverne i at afgrænse selvstændige sætninger med punktum og starte med stort begyndelsesbogstav efter punktum. Desuden møder de punktummet ifm. forkortelser af ord og tal.I afsnittet om henholdsvis spørgsmålstegn og udråbstegn tager eleverne stilling til, hvornår det er et af disse to tegn eller et punktum, der skal sættes.I forbindelse med komma arbejder eleverne med at finde udsagnsled og grundled, at sætte kryds og bolle. De får træning i at sætte komma, når der er to gange kryds og bolle i en sætning, foran men, foran hv-ord og i opremsninger.Hvert tegn indledes ganske kort med, hvilken opgave tegnet har i en tekst og et eksempel. Til mange af opgaverne er der tjekord, så eleverne selv kan kontrollere, om de har løst dem korrekt.

 • af Camilla Garfort
  63,95 kr.

  Navneord, tillægsord, udsagnsord er beregnet til 4.-5. klasse.Dette er et supplerende hæfte til dansk, der træner eleverne i, hvordan de genkender og bøjer ord, der tilhører de tre store ordklasser, navneord, udsagnsord og tillægsord. Når eleverne kender et ords ordklasse, får de styr på, hvordan man kan bruge ordet og skrive det korrekt.I navneord træner eleverne genkendelse i forhold til andre ordklasser, n-ord og t-ord, ental- og flertal, ubestemt og bestemt form og egennavne.I udsagnsord træner de genkendelse i forhold til andre ordklasser, nutids- og datidsformer, navneform og bydeform.I tillægsord træner eleverne genkendelse i forhold til andre ordklasser, grundform, t-form og e-form, regelmæssig og uregelmæssig gradbøjning og bøjning med mere og mest.Hver ordklasse indledes ganske kort med en beskrivelse af, hvad der kendetegner ordklassen, og en huskeregel for, hvordan eleverne genkender den. Til mange af træningsopgaverne er der tjekord, så eleverne selv kan kontrollere, om de har løst dem korrekt.Navneord, tillægsord, udsagnsord er en del af serien Træningsbanden.

 • af Larissa Rieber Darrell
  57,95 kr.

  Det overordnede formål i Die Deutschbande er at give eleverne lyst til at udforske tysk på en sjov og varieret måde.Die Deutschbande 3 og 4 til udskolingen har særligt fokus på grammatik og sprogbrug, der peger henimod prøven. Eleverne træner enkeltord, sætningsmønstre og sammenhængende sprogbrug, når de lytter til, læser og skriver sætninger.Indholdet er organiseret i temaer, der følger klassiske genkendelige emner om skole, sport og fritid, ferie etc.

 • af Larissa Rieber Darrell
  57,95 kr.

  Det overordnede formål i Die Deutschbande er at give eleverne lyst til at udforske tysk på en sjov og varieret måde.Die Deutschbande 3 og 4 til udskolingen har særligt fokus på grammatik og sprogbrug, der peger henimod prøven. Eleverne træner enkeltord, sætningsmønstre og sammenhængende sprogbrug, når de lytter til, læser og skriver sætninger.Indholdet er organiseret i temaer, der følger klassiske genkendelige emner om skole, sport og fritid, ferie etc.

 • af Poul Rosenberg
  63,95 kr.

  Ordbanden 3 er et engangshæfte beregnet til brug fra 2. klasse. Der bygges videre på arbejdet med bogstaver og ord fra Ordbanden 2, og eleverne arbejder også med læseopgaver. I hæftet arbejder eleverne med fem minitemaer, som alle indeholder varierede opgavetyper, fx orddannelse, matching af ord og billede og enkle tekstproduktioner. Undervejs arbejder eleverne også med repetitionssider.Som i seriens øvrige hæfter er der indsat QR-koder undervejs, så eleverne kan lytte til ord og sætninger, inden de løser opgaverne.Hæftet er tænkt som supplerende leg og læring af bogstaver og ord. Eleverne kan arbejde med hæftet selvstændigt - i klassen eller derhjemme. Opgaverne er intuitive at gå til, men der er også korte instruktioner nederst på hver side til brug for læreren eller forældre.Ordbanden 3 er en del af serien Træningsbanden. Der udgives hæfter til dansk, matematik og fremmedsprog.

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  Dette er et engangshæfte til franskundervisningen i 5.-6. klasse.Débutants 2 er andet hæfte i serien L?équipe française. Hæftet er beregnet til supplerende træning i fransk på 5.-6. klassetrin, og der er især lagt vægt på lytning, læsning og skrivning.Ordforrådet er samlet omkring temaer og præsenteres i sammenhæng med små tekster. Teksterne er indtalt og kan afspilles via QR-koder. Ordforråd, stavning og enkle sætningsstrukturer trænes og repeteres i arbejdet med følgende temaer:Au collègeAu zooLes légumesLe Maghreb - Quel pays?Les chiffres de 1 à 100Les verbes et les phrasesOn va au cinéma?Alphonse en toute saisonLes DROM - Lequel?

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  Denne bog er en engangsbog til franskundervisningen i 5. klasse.L?equipe française, Débutants 1-2 henvender sig til elever i 5.-6. klasse og er et supplement i træning af relevant ordforråd og sætningsmønstre. Tekster og opgaver i hæfterne styrker elevernes franskkompetencer og bevæger sig bredt inden for rammerne af Fælles Mål.Hvor det er muligt, er temaer og tekster knyttet til et fransktalende land, og dermed giver hæfterne også eleverne indblik i sider af kultur- og samfundsforhold i forskellige fransktalende lande.Indholdet i hæfterne er organiseret i temaer, som ligger inden for elevernes nære verden, og der arbejdes med at kommunikere med andre om navn, alder, nationalitet og præferencer mht. mad, sport, fritidsinteresser og lignende. Eleverne træner enkeltord og sætningsmønstre og bruger sprog i sammenhæng, når de lytter til, læser og skriver sætninger og korte tekster.Der er QR-koder med lyd til de fleste opgaver og bagerst i hæftet en oversigt over de ord og udtryk, som eleverne arbejder med.

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  Dette hæfte er et engangshæfte til engelskundervisningen i 3.-4. klasse.Hæftet tager fat, hvor Beginners 3 slutter og henvender sig til 3. og 4. klasse. First Readers har som Beginners en stigende progression, og giver eleverne mulighed for at arbejde med mål inden for kompetenceområdet skriftlig kommunikation, idet eleverne primært skal læse og skrive.I First Readers er opgaverne samlet i tematiske helheder. Det skaber sammenhæng og betyder, at eleverne arbejder med det nye ordforråd i varierede opgavetyper.Hæftet er bygget op omkring temaerne:Towers of New YorkA day in Simon's lifeHolidaysPre-sliced banana - a magic trickIrish leprechaunsMy favourite time of yearThe elves and the shoemakerA fairytaleThe crazy rubber bands - a magic trick.Teksterne dækker genrerne instruktioner, beskrivelser, enkle beretninger samt enkle fortællende tekster. Kulturelt er der input fra Storbritannien, Irland og USA.Som i de øvrige hæfter i serien er der QR-koder med adgang til både lyd og video.

 • af Jan Bakmand & Jan Bakmand Nørgaard
  63,95 kr.

  Talbanden 3 er et træningshæfte beregnet til matematik fra 2. klasse.TilgangTræningshæftet kan bruges som supplerende træning til undervisningen. Det er velegnet til brug i lektiecafe eller fordybelsestid, da opgaverne er lavet, så eleverne har brug for mindst mulig hjælp. Talbanden 3 har stor variation af opgaver, som træner de faglige emner på mange forskellige måder.IndholdHæftet er delt i fire afsnit, og hvert afsnit sætter matematikken i en kontekst for eleverne. Temaerne er:SlikhyldenTogstationenSænke slagskibeDyreklinikken.Det faglige fokus i hæftet er:MultiplikationTidStatistikGeometri - geometriske egenskaberGeometri - placering og flytning

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  78,95 kr.

  First Readers 2 er del af serien The English Gang. Serien udgør en række træningshæfter til engelsk med et indbydende layout og varierede opgavetyper, som eleverne intuitivt kan arbejde med.First Readers 2 er beregnet til engelsk i 3.-4. klasse og kan bruges som supplerende træning inden for fagets tre kompetenceområder.Opgaverne er samlet i tematiske helheder, og eleverne kan løse dem uafhængigt af, hvad klassen i øvrigt arbejder med. Teksterne dækker genrerne instruktioner, beskrivelser, enkle beretninger samt enkle fortællende tekster. Kulturelt er der input fra en række engelsktalende lande.I hæftet arbejder eleverne varieret med lytning, læsning, skrivning og stavning. De kan arbejde selvstændigt med opgaverne og læne sig op af QR-koder for at lytte til teksterne. Der er også instruktioner på dansk nederst på alle sider.The English Gang er del af serien Træningsbanden. Der udgives træningshæfter til dansk, matematik og fremmedsprog.

 • - Træningsbanden
  af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  First Readers 1 er del af serien The English Gang. Serien udgør en række træningshæfter til engelsk med et indbydende layout og varierede opgavetyper, som eleverne intuitivt kan arbejde med.First Readers 1 er beregnet til engelsk i 3.-4. klasse og kan bruges som supplerende træning inden for fagets tre kompetenceområder.Opgaverne er samlet i tematiske helheder, og eleverne kan løse dem uafhængigt af, hvad klassen i øvrigt arbejder med. Teksterne dækker genrerne instruktioner, beskrivelser, enkle beretninger samt enkle fortællende tekster. Kulturelt er der input fra UK, USA og Australien.I hæftet arbejder eleverne varieret med lytning, læsning, skrivning og stavning. De kan arbejde selvstændigt med opgaverne og læne sig op af QR-koder for at lytte til teksterne. Der er også instruktioner på dansk nederst på alle sider.The English Gang er del af serien Træningsbanden. Der udgives træningshæfter til dansk, matematik og fremmedsprog.First Readers 1 er en del af serien Træningsbanden.

 • af Poul Rosenberg
  63,95 kr.

  Ordbanden 2 er et engangshæfte og kan bruges fra 1. klasse. Der bygges videre på arbejdet med bogstaver og ord fra Ordbanden 1. Eleverne øver sig på at genkende bogstavernes form, navn og lyd, og arbejder også med enkle læseopgaver.Som i Ordbanden 1 er der indsat QR-koder undervejs, så eleverne kan lytte til ord og sætninger, inden de løser opgaverne.Hæftet er tænkt som supplerende leg og læring af bogstaver og ord. Eleverne kan arbejde med hæftet selvstændigt - i klassen eller derhjemme. Opgaverne er intuitive at gå til, men der er også korte instruktioner nederst på hver side til brug for læreren eller forældre.Ordbanden 2 er en del af serien Træningsbanden. Der udgives hæfter til dansk, matematik og fremmedsprog.

 • af Poul Rosenberg
  58,95 kr.

  Ordbanden 1 er et hæfte til træning af bogstaver og ord. Træningshæftet kan bruges fra 1. klasse som supplerende materiale til læring og leg i danskundervisningen. Eleverne udvider deres kendskab til bogstavernes navne, lyde og form og arbejder med vokaler og konsonanter i funktionelle sammenhænge. Hæftet indeholder små læseopgaver, samt en oversigt over hele alfabetet øverst på alle sider, så eleverne kan orientere sig. Til alle opgaver findes korte forklaringer nederst på siden, og derudover er hæftet udstyret med QR-koder, som giver adgang til lydfiler med blandt andet højtlæsning.

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  55,95 kr.

  The English Gang 3 er et træningshæfte beregnet til engelskundervisningen i 2. klasse. Det kan både bruges som supplerende materiale eller som skriftligt holdepunkt, hvis der arbejdes uden grundbog. The English Gang 3 præsenterer eleverne for grundlæggende og relevante emner, fx tal op til 100, månederne, årstider, vejret, samt hyppige verber og præpositioner. Der er fokus på, at eleverne bruger ordforrådet til at sammensætte enkle sætninger.Hæftet indeholder varierede og kreative opgaver og arbejder hen mod at give eleverne et enkelt hverdagsordforråd ved løbende at introducere nye ord på emneintrosiderne. Bagerst i bogen laver eleverne en alfabetisk billedordbog og får overblik over alle de nye ord, de har lært. Derudover er hæftet udstyret med QR-koder, som giver adgang til tilhørende lydfiler.

 • af Anja Rosa Qvist
  1.151,95 kr.

  I Gang i grammatik – med CL, 3. klasse, arbejder eleverne med følgende områder: · Navneord· Udsagnsord· Tillægsord· Bindeord · Stedord· Punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn.

 • - Alineas træningshæfter til engelsk
  af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  The English Gang 2 er et træningshæfte beregnet til engelskundervisningen i 1.-2. klasse.TilgangHæftet kan bruges som supplerende træning eller som et skriftligt holdepunkt, hvis der arbejdes uden grundbog. The English Gang bygger på følgende principper:Der arbejdes med grundlæggende og relevante emnerOrdforrådet indgår i enkle og relevante sætningsstrukturerOpgaverne er selvinstruerendeEleverne har let adgang til lyden via QR-koder.IndholdHæftet indeholder temaerne:Good or bad? (adjektiver)Sam’s room, Mary’s house, Clothes, Animals, Things I can do (verber)Numbers 1-20 og Sally’s week (ugedagene)Desuden repeteres temaer fra hæfte 1 i Old stuff.The English Gang 2 er en del af serien Træningsbanden.

 • af Poul Rosenberg
  58,95 kr.

  I Bogstavbanden træner eleverne bogstavgenkendelse, -skrivning og -lyde. Bogen lægger sig opad følgende FFM-mål: Sprog/Sproglig bevidsthed: Eleven kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z). Hvert bogstav er behandlet sådan:• Skrivning af det lille og store bogstav.• Opgave med genkendelse af det aktuelle bogstav i forhold til andre bogstaver.• Opgave med det aktuelle bogstavs lyd i forlyd.• Opgave med det aktuelle bogstavs lyd i forlyd og skrivning af bogstavet.Efterhånden, som eleven formodes at have lært flere og flere bogstaver, tilføjes flere opgavetyper, bl.a. bogstavrækkefølge og 'skrivning' af ord. De to opsamlingsopslag sørger for at repetere de vigtigste elementer.

 • - Alineas træningshæfter til engelsk
  af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  The English Gang 1 er et træningshæfte beregnet til engelskundervisningen i 1. klasse.TilgangTræningshæftet kan bruges som supplerende træning eller som et skriftligt holdepunkt, hvis der arbejdes uden grundbog. The English Gang 1 bygger på følgende principper:Der arbejdes med grundlæggende og relevante emnerOrdforrådet indgår i enkle og relevante sætningsstrukturerOpgaverne er selvinstruerendeEleverne har let adgang til lyden via QR-koder.IndholdHæftet indeholder temaerne:MeNumbersPetsFoodDrinksMy ThingsColoursMy BodyMy family.The English Gang 1 er en del af serien Træningsbanden.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.