dk-flag   Stort fødselsdagsudsalg   dk-flag
dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag   Vi fejrer fødselsdag med stort udsalg   dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag

Bøger om År 1–500

Her finder du spændende bøger om År 1–500. Nedenfor er et flot udvalg af over 110 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Krig og konflikt fra stenalder til vikingetid
  af Jeanette Varberg
  73,95 - 236,95 kr.

  Krig og ufred har fulgt mennesket siden tidernes morgen, men historiens kilder er tavse om lange perioder af den gamle verdens historie. Til gengæld har fortidens krigere efterladt sig spor i jorden, og Danmark er kendt for helt enestående forhistoriske fund. Våbenudstyr i grave, skeletter mærket af vold, store våbenskatte og overdådige offerfund i gudelunde i den vilde natur er genfundet og gør det muligt at fortælle om fortidens konflikter og kampe. Fortidens Slagmarker løfter en flig af den historie, der før lå hen i fortidens mørke – en populærvidenskabelig og fagligt velfunderet fortælling om krig og kamp fra stenalder til vikingetid, 6500 år.

 • af Anne-Marie Vedsø Olesen
  102,95 - 208,95 kr.

  Snehild kommer til verden midt under en blodig krig. Hendes mor flygter gennem skovene og videre til Himlinge, hvor Snehild vokser op. Da byens magtfulde ypperstepræstinde Ragnfrid får mistanke om, at Snehild har evner, der overgår hendes egne, beslutter hun, at Snehild må skaffes af vejen. Anne-Marie Vedsø Olesens nye serie Vølvens vej er inspireret af nordisk mytologi og udspiller sig i jernalderen i Danmark. En medrivende fortælling om stærke kvinder, blodhævn, skæbne og gudernes gunst fra en tid, hvor lidenskab og ære bestemte slagets gang.

 • - Håndbog i hor
  af Ovid
  44,94 - 131,95 kr.

 • af Anne-Marie Vedsø Olesen
  102,95 - 219,95 kr.

  Hvordan kommer man levende tilbage fra dødsriget?Uroen breder sig i Himlinge, hvor den nye konge er ved at tabe besindelsen. Snehild, som står kongen nær, forsøger at afværge situationen, men da hendes ærkerival udsætter hende for runemagi, mister hun al sin livskraft. Dødssyg beslutter Snehild sig for at opsøge Hel, dødsrigets hersker, der som den eneste kan indvie hende i den gådefulde runekunst."Misteltenen" er anden bog i Anne-Marie Vedsø Olesens anmelderroste serie, "Vølvens vej", som er inspireret af nordisk mytologi og udspiller sig i Danmarks jernalder. Første bog, "Snehild", vandt DR Romanprisen 2022 og er solgt til filmatisering. En stor fortælling om stærke skæbner, ære og handlekraft.

 • af Anne-Marie Vedsø Olesen
  128,95 - 219,94 kr.

  Fenrisulven har sprængt sin lænke og udrydder i raseri hele landsbyer. Vølven Snehild må drage til dværgenes storslåede underjordiske rige og bede om hjælp. For kun de ypperste mestre behersker kunsten at smede en ny lænke. Her forelsker hun sig i den smukke, kraftfulde dværgekonge Fafner, men det viser sig at være en farlig kærlighed. I kongebyen Himlinge forsøger den nye hersker Roald at samle til kamp mod Fenris. Han er dog ved at miste grebet på grund af de magiske urter, som ypperstepræstinden Ragnfrid har gjort ham afhængig af. Magtkampen blusser op i et forsøg på at rive ham ud af præstindens kløer."Ulvegabet" er tredje del af Anne-Marie Vedsø Olesens serie "Vølvens vej", der er inspireret af nordisk mytologi. Første bog, "Snehild", modtog DR Romanprisen 2022.Anne-Marie Vedsø Olesen har en lang række anmelderroste og prisbelønnede mytologiske og historiske romaner bag sig. Med sin store viden om Danmarks oldtid og nordisk mytologi er hun på hjemmebane i det eventyrlige univers, hun udfolder i "Vølvens vej", der blandt andet er inspireret af "Vølvens spådom" fra "Den poetiske Edda". Seriens første bog, "Snehild", vandt DR Romanprisen 2022 og er solgt til filmatisering.

 • - Hvordan er apostlen relevant for os i dag?
  af Troels Engberg-Pedersen
  73,95 - 199,95 kr.

  Paulus har spillet en central rolle for tænkningen i vores del af verden. Vi får her en introduktion til hans tanker og ideer. Paulus tilbyder nemlig – helt løsrevet fra den kristne ramme, han befinder sig i – løsninger på problemer, vi også står med i dag. For at forstå den betydning, Paulus har på vores tanker, må vi forstå Paulus på hans egne, historiske præmisser. Paulus var et geni. Men han var også en konkret og levende person. Han skabte ene mand et nyt og altomfattende livsgrundlag for hele sin samtid. At følge dette arbejde og se, hvordan hans indsats folder sig ud, er i sig selv spændende. Det gennemgåede tema i Paulus’ breve er identitet. Og her bliver Paulus særdeles relevant, for identitet er kommet for at blive. Men identitet rummer også en udfordring. Hvordan kan vi hver især vinde anerkendelse af vores særlige identitet? Og hvordan kan vi samtidig leve i det nødvendige fællesskab? Troels Engberg-Pedersen giver en helt moderne analyse af identitet og identitetspolitik og viser, at en kerneidé hos Paulus leverer en løsning på vor tids identitetspolitiske spørgsmål.

 • - Tanker til sig selv
  af Marcus Aurelius
  117,95 - 222,95 kr.

  Marcus Aurelius var kendt som filosoffen på kejsertronen, da han skrev en lang række stoiske aforismer på græsk under sine mange felttog. Aforismerne er samlet i værket Ta eis heauton (Tanker til sig selv). Hans filosofi er præget af en beskeden og værdig holdning til livets tilskikkelser. En del af hans tanker ligner kristendommens, som han i øvrigt bekæmpede. Lighederne skyldes, at også kristendommens var påvirket af stoicismen.Marcus Aurelius' her foreliggende "Betragtninger" indeholder alle 12 bøger i L. C. Hansteens klassiske oversættelse med moderniseret retskrivning.Tidligere er udsendt Marcs Aurelius'"Tanker til sig selv", i et kommenteret udvalg ved K. G. Brøndsted.

 • af Lucius Seneca
  54,95 - 108,95 kr.

  HarperCollins is proud to present its incredible range of best-loved, essential classics.

 • af Harald Voetmann
  153,00 kr.

 • af Ovid
  225,95 kr.

  Otto Steen Dues oversættelse af Ovids Bitterligheder, der aldrig tidligere har foreligget på dansk. Illustreret af Peter Brandes.

 • af Santiago Posteguillo
  98,95 kr.

  År 192. Den gale kejser Commodus er ved at drive romerne til vanvid med sit tyranni, sine intriger og selviscenesættende gladiatorkampe. Flere guvernører forbereder et kup, der skal gøre en ende på regimet, men Commodus lugter lunten og holder deres hustruer som gidsler for at tøjle oprøret. Pludselig brænder Rom. Er det en katastrofe eller en mulighed? Flere mænd tror, at spillet er ved at begynde, og at de vil få hovedrollerne. Men Julia er forlængst i gang; hun vil skabe et dynasti og véd, at kun en kvinde kan gøre dét.

 • - Tre ungdomstekster
  af Friedrich Nietzsche
  183,95 kr.

  Grækenland i det sjette og femte århundrede f.Kr. var både forbillede og udgangspunkt for Friedrich Nietzsches filosofi. Som så mange andre tænkere før ham, og nogle få efter, så han denne periode som en fuldkommen uforlignelig guldalder. Et højdepunkt i menneskets historie, hvor menneskets ånd udfoldede sig mere frit end nogensinde. Men samtidig så han også begyndelsen på et forfald.I Filosofien i grækernes tragiske tidsalder, der indeholder portrætter af fem græske filosoffer – Thales, Anaximander, Heraklit, Parmenides og Anaxagoras – fremstår det antikke Grækenlands betydning som ideal for Nietzsche tydeligt og anslår mange temaer i hans senere filosofi. Også den kortere tekst Fem fortaler til fem uskrevne bøger og Nietzches tiltrædelsesforelæsning Homer og den klassiske filologi behandler aspekter af den antikke græske kultur og livsform: den pessimistiske livsfilosofi, den politiske organisationsform og betydningen af rivalisering: agon.

 • af Ilka Tampke
  138,95 kr.

  Albions datter er med sin smukke fortælling og uimodståelige heltinde en fængslende læseoplevelse fra jernaldertidens England. Om kvinder og magt, om kærlighed og tro, om at være splittet mellem to mænd – og om sammenstødet mellem to kulturer. England år 43. For Albions folk er 'skind' livsnødvendigt. Det er deres totem, deres hilsen og deres hjem. Ailia har ikke noget skind. Hun blev efterladt af sine forældre som spæd, og ingen kender hendes oprindelse. Hun har ingen ret til at gifte sig, til at deltage i ceremonier eller til at tilegne sig viden. Men Ailia er nysgerrig, og lokket af en gådefuld og smuk ung mand begiver hun sig ud på en forbudt rejse mod den lærdom, der måske kan redde hendes folk fra den romerske trussel. Pressen skriver: »Albions datter er historisk fantasy, når det er bedst […]« ***** – Politiken »… en mageløs fortælling om religion, naturfilosofi, druider og kærlighed.« – Litteratursiden

 • - Jerusalem, Konstantinopel og Rom
  af Holger Villadsen
  208,95 kr.

  PERIKOPER OG KIRKEÅR I OLDKIRKEN indeholder artikler, der hovedsa-geligt er skrevet i perioden 1987-91, mens det var til drøftelse, hvilken højmesseordning og hvilken perikopestruktur der skulle være i Den Danske Folkekirke. Bogens emne er oldkirkelige perikopeordninger, dvs. lister og bøger med de bibelske læsninger til gudstjenesterne i kirkeårets forløb. Og de to gennemgående spørgsmål i artiklerne er spørgsmålet om perikopestruk-tur (antal og rækkefølge af de bibelske læsninger i gudstjenesten) og spørgsmålet om principperne for brugen af gammeltestamentlige læs-ninger. Bogen indeholder en oversigtsartikel om de bibelske læsninger i de ori-entalske kirker og i den byzantinske kirke, og artikler der forsøger at gå i dybden på tre udvalgte områder, nemlig de oldkirkelige liturgier i Jerusa-lem, Konstantinopel og Rom. Desuden er der en bibliografi med nordisk litteratur om oldkirkelig liturgi. I de undersøgte oldkirkelige perikopeordninger fra Jerusalem, Konstan-tinopel og Rom var der ved søndagsgudstjenesterne normalt kun to læs-ninger, og de var begge fra Det Nye Testamente, en epistel og et evan-gelium. Læsninger fra Det Gamle Testamente blev fortrinsvis brugt ved hverdagsgudstjenester eller specielle gudstjenester.

 • af Bernhard Lang
  192,95 - 198,95 kr.

  Hvem var Jesus egentlig?Bernhard Lang giver her et svar:Jesus var en jødisk udgave af de græske, kyniske filosoffer. Kynismen var en af de retninger inden for græsk filosofi, som gik tilbage til Sokrates. Men i modsætning til tilhængerne af Platon, Aristoteles og andre var kynikerne ikke optaget af abstrakte spørgsmål. De var livsfilosoffer; de mente, at man kun kunne opnå et autentisk liv ved at give afkald på alt det, som mennesker normalt begærer: rigdom, seksualitet, familie, social status, god mad, bløde klæder. Tilbage til naturen, til det enkle liv – det var kynikernes budskab. ’‘Kyniker’ vil sige ‘hundeagtig’. Den mest berømte af alle kynikere, Diogenes, ville netop leve som en hund.At Jesus skulle være inspireret af kynikerne, er en kontroversiel tese. I bogen her argumenterer Bernhard Lang omhyggeligt for, at Jesus faktisk var en slags kynisk filosof. Men Jesus var det på en særlig jødisk måde: I traditionerne om profeten Elias havde jøderne deres eget forbillede for et liv i magisk, lykkelig askese.Jesus – en jødisk kynikers liv og lære viser nye sider af Jesus. Bogen er samtidig en indføring i den kyniske filosofi i antikken; den giver også eksempler på kynisk inspiration i moderne filosofi, fra Diderot til Sloterdijk og Foucault.

 • af Ovid .
  73,95 - 186,95 kr.

  For første gang på dansk foreligger nu denne skønne, frække og sjove samling, der er en af kærlighedsdigtningens klassikere. Oversat af Otto Steen Due og illustreret af Christian Lemmerz.

 • af Joseph Chittenden
  118,95 kr.

  Exploring St Albans' Roman heritage.Travel back in time almost 2000 years to see how St Albans looked in Roman times.Brand-new highly detailed computer illustrations show you key sites and artefacts such as the Roman theatre, Roman wall, Shell mosaicand many more. This guide also allows you to interpret the Roman sites and compare with present day St Albans.

 • af Manfred Ehmer
  272,95 kr.

 • af Paul A Rainbow
  1.091,95 kr.

  Why are the Gospels of Matthew, Mark, and Luke so similar, yet different? Modern scholars have developed four main approaches to the synoptic problem: That the evangelists tapped into testimonies about Jesus, or drew from many written fragments, or used a common exemplar, or modified each other's work. The first three approaches find solid support in antiquity, yet ironically, the fourth approach dominates gospel scholarship, without producing any consensus. In this study, Paul A. Rainbow reclaims the discarded proto-gospel hypothesis of the earliest modern critics, based on a fresh reading of traditions recorded by Papias in the early second century CE. He challenges the Utilization hypotheses - that the synoptists adapted the work of each other, in various theoretical configurations - by offering an historically nuanced hypothesis of a proto-gospels, which the three evangelists independently translated into Greek from Hebrew and enriched with oral testimonies and written fragments available to them.

 • af Andrew Burnett
  346,95 - 1.091,95 kr.

 • af Menelaos Christopoulos
  737,95 kr.

  This volume contains twenty-two studies focusing on a variety of topics related to mysteries, initiation rituals, and mystic cults in the ancient Greek and Roman worlds. Much of this material was presented during an International Conference organized by the Centre for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman Antiquity at the University of Patras in 2022. Some additional contributions provide a more comprehensive overview of the book's topic.

 • af Renate Siefert
  223,95 kr.

  Das viel beachtete und kommentierte Evangelium nach Thomas, warum sollte es einmal neu gelesen werden?Das Thomasevangelium ist eine Sammlung von Logien, Sprüchen, die Jesus zu seinen Lebzeiten mit seinen Jüngern geteilt hat. Sein Schüler Thomas hat sie aufgezeichnet. Diese Spruchsammlung ist somit ein Dokument erster Hand, da es älter ist als die Evangelien der Bibel. Jahrhunderte galt es als verschollen, bis 1945 eine alte Klosterbibliothek in einem Tonkrug verschlossen in Nag Hammadi in Oberägypten gefunden wurde. Das Dokument ist auf Papyrus geschrieben und in koptischer Sprache verfasst, wie sie um die Zeitenwende in Ägypten gesprochen wurde.Der Text ist faszinierend und verwirrend zugleich; faszinierend, weil wir Meisterworte hören, verwirrend, weil der Meister nie beim Thema bleibt. Wie durcheinander gewürfelt hinterlassen die Sprüche in uns vieles, über das man nachdenken sollte, aber ein Gesamteindruck der Lehre Jesu entsteht nicht. Nun war es seinerzeit durchaus üblich, geheime Botschaften verschlüsselt weiterzugeben. Bestünde also die Möglichkeit, dass die Gespräche Jesu mit seinen engsten Vertrauten, den Jüngern, hier getarnt als Spruchsammlung vorliegen?Die Autorin hat das alte Dokument neu übersetzt und die Logien in einen Sinnzusammenhang gebracht. So können wir den alten Text neu lesen und werden Zeugen einer Geheimlehre, die Jesus seinen Jüngern offenbart: Ein Einweihungsweg, der männliche und weibliche Energie in uns verschmelzen lässt, die Geburt des Lichtmenschen, ein Quantensprung des Bewusstseins.Wir finden in dieser Ausgabe das Thomasevangelium als Spruchsammlung und als narrativen Text mit Kommentar. Die Botschaft Jesu IHR SEID LICHT wird sowohl auf dem Hintergrund der Gnosis betrachtet als auch in Übereinstimmung mit den Geheimlehren buddhistischer und hinduistischer Traditionen gefunden. Nicht nur das: Heute bestätigt die Quantenphilosophie die Entstehung der Materie aus Licht, wie der Meister sie in diesem alten Dokument vor 2000 Jahren gelehrt hat.

 • af Lukman Clark
  248,95 kr.

  The pop-legend for the Europeanized Hypatia as a beautiful, young, virgin scientist comes to us through 1,600 years of hearsay, gossip and assumptions legitimized by Voltaire and other Age of Enlightenment anticlerical thinkers. This tabloid-like legend is summarized in Wikipedia as such: "Hypatia, born c. 350-370; died 415 AD often called Hypatia of Alexandria, was a Greek mathematician, astronomer, inventor, and philosopher in Egypt, then a part of the Eastern Roman Empire. She was the head of the Neoplatonic school at Alexandria, where she taught philosophy and astronomy. A pagan, Hypatia was murdered by a Christian mob known as the Parabalani after being accused of exacerbating a conflict between two prominent figures in Alexandria: the Prefect, Orestes, and the bishop, Cyril of Alexandria."The past to which Hypatia of Alexandria belongs, i.e., the 4th and 5th centuries of the Roman Empire of Late Antiquity, is to us today a foreign country. We may study written languages and other artifacts from that period, but not living it we remain tourists in a foreign land. Like all sightseers our assessment of long bygone times and places is often subject to our own beliefs and ignorance. The Wikipedia description above is, in fact, rife with both our modern beliefs and overwhelming ignorance.We are told, for example, Hypatia of Alexandria was brutally murdered in the year 415 A.D.. Notably, there were no eyewitnesses on record nor was there a corpus delicti nor was there any official inquiry or investigation into the supposed homicide. By modern standards this presumptive crime remains unsolved because it is based solely upon hearsay and rumor well after the putative event. Everything about Hypatia's death, whether in 415 A.D. or any other time, is a mystery. The same is true for the rest of her life before this.In fact, because Hypatia left scant trace of herself [See my "The Case of Hypatia of Alexandria" presented at the 2018 Hawaii International Conference of Art & Literature] we must conclude the legend is mainly bogus. Until, that is, the discovery of these Alexandria scrolls, which tell the story of Hypatia in her own words, by her own hand!So, who was Hypatia of Alexandria? This much is clear: She was mixed race; bisexual; and an entrepreneur. Also revealed is she was stalked by a psychopathic serial killer who was a prominent member of the clergy.

 • af Athenaeus Naucratites
  1.233,95 kr.

  Athenaeus' Deipnosophists (The Learned Banqueters) is a major Imperial period Greek text in and of itself, but also a source of thousands of fragments by hundreds of authors, many of whom would otherwise be entirely unknown to us. This is the first full new critical edition of the text since that of Georg Kaibel well over a hundred years ago. Kaibel's text is outdated in many ways, including the fact that he undervalued the Epitome manuscripts, which he thought had no independent significance for the constitution of the text. The new edition is based on a full collation of the manuscripts, including not just Venetus Marcianus 447 (A, the sole surviving witness to the complete text) and the various Epitome manuscripts, but also a number of 15th-century hybrid versions of Athenaeus already known in Kaibel's time but ignored by him. Systematic review of the latter set of manuscripts, as well as of early editions also ignored by Kaibel, has allowed numerous conjectures to be reassigned, radically altering our sense of the Early Modern history of the text. A separate, parallel edition of the Epitome is also included. This now becomes the standard text of the Deipnosophistae and a basic reference work.

 • af Ken Urbansky
  163,95 kr.

  Meet Tommy Evans, a college dropout who's fed up with the hypocrisy of Christianity. He'd rather choose homelessness than live under his dad's religious roof another day. But Tommy's world is about to flip upside down overnight. One moment he's rehashing a heated argument with his dad about the myth of Christianity, and the next, he's waking up in the body of the apostle Thomas in ancient Galilee. Tommy is a total skeptic thrown into a world with a Jesus he doesn't believe in! At first, he hopes it's just a vivid dream, but the miracles and teachings around him are all too real. This Jesus? Not what he expected. The disciples? Absolutely nothing like he imagined. As Tommy grapples with the complexities of first-century Israel, Roman domination, and Jewish zealotry, Thomas's life challenges everything he thought he knew. But Tommy knows something no other disciple does: Jesus is headed for a crucifixion. And he's got a hunch he might have been divinely sent back in time to prevent it. Torn between saving his new friend and mentor and preserving the biblical timeline, he struggles to decide which choice will finally send him home. With revolution brewing and religious authorities scheming, Tommy must decipher his purpose before catastrophe strikes in Jerusalem. Will he radically rewrite history or let it run its course? Prepare for a heart-pounding journey through time, where one man's decision can change the course of human history.

 • af Massimo Pistone
  93,95 kr.

  This fragile, fragile philosophy unexpectedly developed an enormous power of conviction and direction. It invented individual rights, it founded our way of thinking, it created science in the third century B.C. in Alexandria, it invented democracy. From what characteristics does all this power, the fragile philosophy, derive? These ancestors of ours, the classical philosophers, had postulated three things, then forgotten. a) The word is not the thing, the sentence is not the fact, the language is not the world. Not even an image of them. b) Our thinking is groundless, because the initial concepts, let's say the axioms from which we start to think, are not based on anything, because they are precisely the first. c) Thought, rational discursive intellect, and language are the same, logos, one word indicates one and the other. Thought and language are the same thing.

 • af Origenes
  113,95 kr.

  Wir befinden uns im Jahr 240. Ein Christ namens Africanus schreibt einen Brief an Origenes mit vielen Einwänden und Schlägen gegen gewisse Passagen und Bücher, von denen er meint, sie gehören gar nicht in die Heilige Schrift weil sie gefälscht seien. Anlass sind die Geschichten von "Susanna" und "Bel und Drache", die die Juden aus ihrer Schrift entfernten, die Christen aber noch im Buch Daniel haben. Origenes, der alle griechischen und hebräischen Texte jahrzehntelang Wort für Wort studierte und verglich, schreibt einen langen Antwortbrief, der uns einen tiefen Einblick in die Lehre und Praxis der Gemeinden Christi im dritten Jahrhundert gibt, wie sie mit der Frage umgingen, die bis heute viele Menschen irritiert und das Christentum spaltet. Wir stehen hier, 100 Jahre vor Entstehung der Römisch-Katholischen Kirche, am Beginn der Diskussion, ob die sogenannten Apokryphen zurecht von den Juden aus dem Alten Testament geworfen wurden oder ob sie nicht doch wahr und von Gott inspiriert sind. Der Brief von Origenes an Africanus ist die beste Anleitung, die wir von den frühen Christen zum Thema Apokryphen haben. Er sagt uns, was in all diesen Fällen zu tun ist.

 • af John Rapley
  148,95 kr.

  What can the fall of Rome teach us about the decline of the West today? A historian and a political economist, both experts in their field, investigateOver the last three centuries, the West rose to dominate the planet. Then, suddenly, around the turn of the millennium, history reversed. Faced with economic stagnation and internal political division, the West has found itself in rapid decline.This is not the first time the global order has witnessed such a dramatic rise and fall. The Roman Empire followed a similar arc from dizzying power to disintegration - a fact that is more than a strange historical coincidence. In Why Empires Fall, historian Peter Heather and political economist John Rapley use this Roman past to think anew about the contemporary West, its state of crisis, and what paths we could take out of it.In this exceptional, transformative intervention, Heather and Rapley explore the uncanny parallels - and productive differences - between the two cases, moving beyond the familiar tropes of invading barbarians and civilizational decay to learn new lessons from ancient history. From 399 to 1999, the life cycles of empires, they argue, sow the seeds of their inevitable destruction. The era of western global domination has reached its end - so what comes next?

 • af Conn Iggulden
  173,95 kr.

  TYRANTS AREN'T BORN. THEY'RE RAISED.Travel to the heart of a Roman dynasty drenched in danger and intrigue in master storyteller Conn Iggulden's bold and brilliant return to Rome as he tells the story of NERO - last of the the Julio-Claudian emperors . . . 'A master storyteller' Daily Express'Epic and in a class of his own' Daily Mirror ---- ANCIENT ROME, AD 37 It begins with a man's hand curled around another's throat. Emperor Tiberius first dispatches a traitor. Then his whole family. Next all his friends. It is as if he never existed. THIS IS ROMAN JUSTICE. Into this fevered forum, a child is born. His mother is Agrippina, granddaughter of Emperor Augustus. But their imperial blood is no protection. The closer you are to the heart of the empire, the closer you are to power, intrigue, and danger. She faces soldiers, senators, rivals, silver-tongued pretenders, each vying for position. One mistake risks exile, incarceration, execution. Or, worst of all, the loss of her infant son. For Agrippina knows that opportunity waits, even in your darkest moments. Her son is everything. She can make this boy, shape him into Rome itself - the one all must kneel before. BUT FIRST, THEY MUST SURVIVE . . .This then is the story of Nero's birth and raising under the watchful and scheming eye of his mother Agrippina - a woman every man crossed at his peril. ---- PRAISE FOR CONN IGGULDEN'Breakthtakingly good' Bernard Cornwell'Magnificent' The Times 'Pacy and propulsive, cracking with energy, violence and stirring speeches, Iggulden chronicles power struggles, political machinations and the bloodthirsty ravages of up-close combat' Daily MailReaders love Nero'Iggulden draws you into Rome, its brutality and its glory, and brings it back to life with such seamless ease' ***** Reader Review'Absolute quality from first to last page, atmospheric with a real feel for time and place' ***** Reader Review'It was fascinating to see the seeds being planted that will lead to the Nero becoming the tyrant we know through the ancient historians, but told in such a contemporary and accessible way' ***** Reader Review'An absolutely immersive experience throughout that throws you into the politics of Ancient Rome' ***** Reader Review

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.