dk-flag   Stort fødselsdagsudsalg   dk-flag
dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag   Vi fejrer fødselsdag med stort udsalg   dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag

Bøger om Bæredygtighed i børnehaven

Her finder du spændende bøger om Bæredygtighed i børnehaven. Nedenfor er et flot udvalg af over 2 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - – eksperimenter, dilemmaer og læreprocesser
  af Katrine Dahl Madsen, Mia Husted & Nanna Jordt Jørgensen
  264,94 kr.

  Hvordan sikrer vi en bæredygtig fremtid? Antologien Bæredygtighed og dagtilbudspædagogik understreger, at vi alle skal opfinde, udvikle og afprøve nye måder at tænke, arbejde, lære og leve på for at bidrage til dette fælles mål – også vores børn.Vi bekymrer os i stigende grad for, hvordan bæredygtighedsudfordringer såsom klima­forandringer, tab af biodiversitet og social ulighed optræder i vores børns hverdagsliv og får betydning for deres fremtid. Derfor er interessen for bæredygtighed i dagtilbud vokset. Der er dermed et markant behov for at styrke og udvikle pædagogik for bæredygtighed, hvilket Bæredygtighed og dagtilbudspædagogik nu er med til at dække.I bogen eksperimenterer forfatterne med at udvikle pædagogikkens indhold, form og formål for at støtte børns spirende forståelse af en bære­dygtig udvikling – alt sammen med udgangspunkt i kendte pædagogiske dagtilbudstemaer som dyr, krop, udeliv, mad, science og medborgerskab.Bogens kapitler dækker bl.a. over:Undren som indgang til nye tanker om bæredygtighedspædagogikNarrativ og naturoplevelse i pædagogik for bæredygtighedBæredygtighed som dannende, aktiverende og socialt anliggende i dagtilbudPædagogik for bæredygtighed på en gyngende grund.Bæredygtighed og dagtilbudspædagogik henvender sig til studerende, undervisere, konsulenter, forskere og medarbejdere på det pædagogiske område.

 • - Forskningsperspektiver og eksempler fra praksis
  af Jonas Andreasen Lysgaard & Nanna Jordt Jørgensen
  348,95 kr.

  Klimaforandringer, tab af biodiversitet, forurening og ikke mindst de afledte sociale og sundhedsmæssige konsekvenser heraf sætter fokus på vigtigheden af at arbejde med en bære­dygtig udvikling. På tværs af danske pædagogiske institu­tio­ner og uddannelser arbejdes der i stigende grad på at gøre bære­dygtighed til et centralt omdrejningspunkt.Bæredygtighedens pædagogik kvalificerer dette arbejde. På baggrund af eksisterende national og international forsk­ning i koblingerne mellem uddannelse, pædagogik og bære­­dygtig­hed fremhæver forfatterne med et kritisk og engageret blik de pædagogiske dilemmaer og muligheder, som bære­dygtighedsudfordringerne stiller til uddannelserne og den pæ­dago­gisk praksis. Bogens fire hoveddele handler om:Bæredygtighed som udfordring i uddannelse og politikBæredygtighed og uddannelse som tema i forskning og erkendelseCentrale begreber og tematikker i uddannelse og pædagogik for bæredygtighedPædagogik og uddannelse for bæredygtighed i praksisBogen henvender sig til undervisere og studerende på videre­gående uddannelser inden for det pædagogiske område. Det er dog også en ambition med bogen, at den skal kunne bruges mere bredt af praktikere, som arbejder med pædagogik og bæredygtighed, og indgå i efter- og videreuddannelsesforløb for en lang række professioner samt på højskoleniveau.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.