Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Bjarne Kousholt

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bjarne Kousholt
  252,95 kr.

  Dette er projektlederens og forandringslederens 'formelsamling' – en gennemgang af de metoder, der kan tages i brug, når projektet skal føres i mål. En håndbog der kan lette og samtidig kvalificere både studerendes og praktiserende projektlederes arbejde.For hvordan er det nu lige, man udfører fx en risikoanalyse – hvad skal man huske at tage højde for i analysearbejdet, og hvordan præsenterer man bedst analysens resultater for projektets styregruppe?Projektlederens Værktøj samler 112 hands-on værktøjer, som på forskellig vis indgår i projektlederens hverdag.

 • af Bjarne Kousholt
  183,95 kr.

  Kernen i projektledelse er en helt kort og samtidigt kontant indføring i moderne, professionel projektledelse.Vi har skåret ind til benet. Tilbage står: Internationalt anerkendte teorier og de vigtigste værktøjer, som kan hjælpe dig i dagligdagen.Helt grundlæggende skal projektlederen, inden hun kaster sig ud i projektet, have styr på:* Opgaven – Hvad er formålet med projektet, og hvordan måles resultatet?* Interessenterne – Hvem har hvilke interesser i projektet?* Ressourcerne – Hvilke og hvor mange ressourcer er til rådighed?* Tidsplanen – Hvor meget tid er der til at fuldføre projektet?* Risikoen – Hvilke risici knytter sig til projektet?* Lederrollen – Hvordan leder man et projekt, så det kommer i mål med succes?Bogen henvender sig til korte kurser og uddannelser for projektledere, projektmedarbejdere, styregruppemedlemmer og andre, der arbejder med projekter.

 • af Bjarne Kousholt
  408,95 kr.

  Denne 4. udgave er udvidet med flere nye emner og enkelte emner er omskrevet eller uddybet.I nutidens omskiftelige verden bruger vi en masse energi på at forandrealt det, som mennesker bruger og lever i: boliger, kontorer, omgivelser,hjælpemidler og organisationer. Men vi glemmer ofte, at mennesker ogsåskal forandres for at kunne forstå, bruge og passe til de ændrede vilkår. Vi undervurderer forandring af mennesker, selvom det er det allervigtigste.'Forandringsledelse og forandringskommunikation' handler om, hvordanman får menneskene med i forandringsprocessen, når man gennemfører et projekt, en proces eller en omstrukturering.'Forandringsledelse og forandringskommunikation' besvarer blandt andet følgende spørgsmål:• Hvad er forandringsledelse?• Hvordan finder man ud af, om der er behov for forandring, og om menneskene er klar?• Hvad forandrer mennesker, og hvordan reagerer de på forandring?• Hvilke egenskaber skal forandringslederen have for at lykkes?• Hvordan skal forandringslederen kommunikere for at nå sine mål?• Hvad findes 'færdige' forandringsstrategier, og hvilke skal man vælge?'Forandringsledelse og forandringskommunikation' kan både benyttes af ledere til at blive klogere og som lærebog ved de videregående uddannelser.

 • af Bjarne Kousholt
  569,94 kr.

  Som projektleder skal man altid være forberedt på forskellige problemstillinger og være klar over de mange løsningsmuligheder. Du er dog ikke alene om opgaven, da du med Projektledelse - teori og praksis af Bjarne Kousholt bliver godt klædt på til dit næste projekt. Bogen kommer ind til kernen i projektledelse og giver dig en overskuelig indføring i projektledelse som praktisk disciplin. Projektledelse - teori og praksis er baseret på 200 små cases, så du nemt kan forstå, hvordan du skal gribe dit eget projekt an. Projektledelse - teori og praksis er globalt orienteret, så du får al den viden der forventes, at en internationalt arbejdende projektleder besidder.

 • af Bjarne Kousholt
  498,95 kr.

  Alt for ofte præsenterer topledelsen en ’strategi’ i form af mere eller mindre urealistiske mål. Man mener så, at resten går af sig selv. Intet er mere forkert. Talrige undersøgelser og eksempler viser, at omsætningen af strategien til praksis er en stor og krævende ledelsesopgave.Strategisk lederskab i praksis forsøger at rette op på dette og er derfor primært rettet mod mellemlederne og medarbejderne i organisationen, der i praksis er dem, der skal få strategien til at lykkes. Der skal således udføres strategisk lederskab på alle niveauer i organisationen, ikke kun i topledelsen.Bogen har to spor, som kan læses hver for sig:1) I STRATEGISPORET anlægger vi en organisatorisk tilgang, dvs. ser tingene i et overordnet perspektiv, som topledelsen typisk gør det. STRATEGISPORET dækker det, der foregår på direktionsgangen.2) I LEDERSKABSSPORET ser vi på tingene fra mellemledernes, teamledernes og medarbejdernes synsvinkel. Hvis du ønsker at læse om lederskab; hvordan du påvirker strategien, hjælper med strategiprocessen og – frem for alt – bidrager til implementering af den vedtagne strategi, så er det LEDERSKABSSPORET du skal arbejde med.Strategisk lederskab i praksis er som forfatterens øvrige fagbøger, baseret påStorytelling, hvilket vil sige, at han ved hjælp af små historier og eksempler viser de vigtigste teorier og problemstillinger, som de kunne se ud i praksis. Eksemplerne kobler teori og virkelighed sammen og ved hjælp af bogens mange små øvelser, der ofte er koblet op til eksemplerne, involveres læseren.Strategisk lederskab i praksis dækker pensum i en lang række uddannelser, fx faget ’Det strategiske lederskab’ på akademiuddannelserne.

 • af Bjarne Kousholt
  569,94 kr.

  Der er en tæt sammenhæng mellem projektledelse og forandringsledelse. Forandringsledelse – Teori og praksis er disponeret på samme måde som  forfatterens succesfulde bog om projektledelse, Projektledelse – teori og praksis, så læsere af denne vil føle sig hjemme i den nye bog, der er krydret med mange små eksempler, illustrationer og opgaver til både selvstudium og klasseundervisning. Forandringsledelse – Teori og praksis er en kraftig revision, ommøblering og videreudvikling af bogen Forandringsledelse og forandringskommunikation, der udkom første gang i 2009. Det bærende element i bogen er  Forandringshjulet med de 14 trin til gennemførelse af et succesfuldt forandringsprojekt. Rundt om denne gennemgående model præsenteres kravene til forandringsledelsen og en stor værktøjskasse til brug for denne.

 • af Bjarne Kousholt
  398,95 kr.

  Projektledelse - teori og praksis, toolbox indeholder 52 værktøjer til den aktive projektleder. Præcist og kontant får du det, du skal bruge, når du fx skal lave en interessentanalyse, en kompleksitetsanalyse af projektet eller skal forberede en præsentation for styregruppen.Projektledelse - teori og praksis, toolbox giver dig mulighed for at lave dine egne notater, så du får en personlig bog om projektledelse med i dit fremtidige arbejde.Projektledelse - teori og praksis, toolbox er den bog, du bruger, når du har tilegnet dig teorien, fx ved at have læst samme forfatters bog Projektledelse, teori og praksis. Du har denne personlige arbejdsbog med dig ud i marken, og du kan notere dine egne refleksioner, tips og idéer heri. Værktøjerne i bogen er opdelt i tre hovedemner:Del 1: Projektmodeller og faserDel 2: Projektets processerDel 3: Mennesker og ledelseProjektledelse - teori og praksis, toolbox er tidligere udgivet under titlen Projektlederens formelsamling. Med bogen følger et licenskort, der giver adgang til digitale udgaver af bogens værktøjer. Der er tjeklister, som du selv kan bygge videre på, og skabeloner og skemaer, der direkte kan benyttes, når projektledelsens forskellige dokumenter skal skrives.

 • af Bjarne Kousholt
  408,95 kr.

  Project management - theory and practice, toolbox contains 52 tools for the active project manager. You get exactly what you need when, for example, you have to do a stakeholder analysis, a complexity analysis of the project or prepare a presentation for the steering committee. Project management - theory and practice, toolbox allows you to create your own notes so you get a personal book on project management in your future work. Project management - theory and practice, toolbox is the book you use when you have acquired the theory, for example by reading the same author's book Project management, theory and practice. You have this personal workbook with you in the field, and you can write down your own reflections, tips and ideas. The tools in the book are divided into three main topics: - Part 1: Project models and phases - Part 2: The processes of the project - Part 3: People and management The book comes with a license card that provides access to digital editions of the book's tools. There are checklists that you can build on yourself, and templates and schedules that can be used directly when writing various project management documents. Indhold PrefacePart 1: Project models and phases1.1 Elements of a project1.2 The project triangle1.3 Project models1.4 The project’s lifecycle and the product’s lifecycle1.5 Project environment and framework1.6 Classification of the project1.7 The complexity of the project1.8 ADKAR1.9 Scrum (agile project management)1.10 Project management flowchartsPart 2: The processes of the project 2.1 Project charter2.2 Project management plan2.3 Objective Breakdown Structure (OBS)2.4 Scope statement2.5 Business case2.6 Change control2.7 Handover2.8 Project breakdown (PBS/WBS)2.9 Schedule2.10 Critical path method (CPM)2.11 Milestone plan2.12 Schedule baseline2.13 Successive calculation2.14 Delphi method2.15 Planning poker2.16 Quality parameters2.17 Plan, Do, Check, Act (PDCA)2.18 Quality management plan2.19 Review2.20 Project organization2.21 Project management office (PMO)2.22 Responsibility assignment matrix (RAM)2.23 Human resource plan2.24 Kickoff meeting2.25 Project evaluation2.26 Stakeholder analysis2.27 Communication plan2.28 Status reporting2.29 Risk analysis2.30 Earned Value Management (EVM)Part 3: People and management3.1 Project manager’s tasks3.2 Project team life cycle (5R)3.3 Meeting management (decisionlog)3.4 Conflict staircase3.5 Feedback3.6 Motivational Communication3.7 Project manager’s burden3.8 Brainstorming3.9 Brainwriting3.10 Workshop3.11 Facilitation3.12 NegotiatingLiterature list for all toolsIndex Forord This is your personal workbook and is a supplement to basic project managementtextbooks, such as the author’s own Project Management, theory andpractice. The book is thus not written to stand alone, but assumes some basicknowledge of project management. From the tools in this book, there are referencesto the book, Project Management, theory and practice. In the book, ProjectManagement, theory and practice, there are references to the individual tools.Thus, the two books are closely related.The book is structured with a firm, tight outline for each of the 52 tools itcontains. The descriptions of the individual tools are short and written simply,so readers with many different approaches can understand them.

 • af Bjarne Kousholt
  528,95 kr.

  Organisation og mennesker dækker faget organisation på bl.a. erhvervsakademiuddannelserne, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelserne. Organisation og mennesker giver en bred indføring i organisationsteori. Bogen dækker de vigtigste værktøjer og teorier og indeholder beskrivelser af den nyeste udvikling på området, fx CSR og innovationsledelse, arbejdspsykologi, herunder stress, motivation, udbrændthed m.m. Organisation og mennesker er baseret på syv hovedemner: organisationens struktur, strategi, processer, ledelse, kultur, mennesker og omgivelser. Bogen giver desuden et historisk overblik over organisationsteoriens vigtigste “skoler”. Organisation og mennesker er uakademisk i sin tilgang til emnerne, og har et indbydende layout med mange figurer i en frisk stil. De 12 kapitler indeholder en lang række eksempler fra virkelighedens verden, baseret på forfatterens livslange erfaring fra forskellige organisationer. Alle kapitler indeholder praktiske øvelser, der sætter teorien i spil. Organisation og mennesker kan bruges af privatpersoner, i efteruddannelse i private og offentlige organisationer samt på  uddannelsesinstitutioner, hvor den især er oplagt på faget Organisation og arbejdspsykologi. Andenudgaven er opdateret med en række nye emner og teorier. Bogen er fuldstændig nysat og vil blive opfulgt af en korresponderende engelsk udgave.

 • af Bjarne Kousholt
  248,95 kr.

  Kernen i projektledelse er en kort og kontant indføring i moderne, professionel projektledelse. Vi har skåret ind til benet. Tilbage står: Internationalt anerkendte teorier og de vigtigste værktøjer, som kan hjælpe dig i dagligdagen.Helt grundlæggende skal projektlederen, inden hun kaster sig ud i projektet, have styr på: Opgaven – Hvad er formålet med projektet, og hvordan måles resultatet? Interessenterne – Hvem har hvilke interesser i projektet? Ressourcerne – Hvilke og hvor mange ressourcer er til rådighed? Tidsplanen – Hvor meget tid er der til at fuldføre projektet? Risikoen – Hvilke risici knytter sig til projektet? Lederrollen – Hvordan leder man et projekt, så det kommer i mål med succes? Bogen henvender sig til korte kurser og uddannelser for projektledere, projektmedarbejdere, styregruppemedlemmer og andre, der arbejder med projekter.

 • - - Theory and Practice
  af Bjarne Kousholt
  638,95 kr.

  Engelsk udgave af bogen Projektledelse - teori og praksisThe Knowledge Bank – the core part of the book – is structured around the principles founded by Project Management Institute (PMI) – the world’s biggest organization for project management. Thus the book covers the curriculum expected of an internationally working project manager.Project Management – theory and practice covers the five stages of a project:Opportunity identificationPlanning and specificationImplementation, monitoring and controlHandover and evaluationOperations and maintenanceFor each of these stages the reader is presented to the relevant theory and practice of the knowledge areas: integration management, scope management, time management, cost management, quality management, human relations management, communications management, risk management and procurement management.It is worth noticing that this book gives comprehensive coverage of the Opportunity identification and Operations and maintenance stages which is often overlooked by other books on project management.This 3rd edition is completely revised and corresponds with 8th edition of the Danish version of this book Projektledelse – teori og praksis.

 • af Bjarne Kousholt
  318,95 kr.

  Projektlederens værktøj henvender sig til projektledere.Dette er projektlederens og forandringslederens 'formelsamling' - en gennemgang af de metoder, der kan tages i brug, når projektet skal føres i mål. En håndbog, der kan lette og samtidig kvalificere både studerendes og praktiserende projektlederes arbejde.For hvordan er det nu lige, man udfører fx en risikoanalyse - hvad skal man huske at tage højde for i analysearbejdet, og hvordan præsenterer man bedst analysens resultater for projektets styregruppe?Projektlederens værktøj samler 112 hands-on-værktøjer, som på forskellig vis indgår i projektlederens hverdag.Alle værktøjerne indeholder en kort beskrivelse af metodens indhold og specifikke fremgangsmåde samt tjeklister og skabeloner, der kan danne basis for projektets dokumenter. Projektlederens værktøj er bogen, hvor du finder den rigtige metode til den konkrete udfordring - og blive inspireret til at tage nye metoder i brug i ledelsesarbejdet.For at få adgang til bogens ekstramateriale skal du have en bruger på online.praxis.dk og benytte følgende link  https://master.praxis.dk/course/view.php?id=26199

 • - teori og praksis
  af Bjarne Kousholt
  467,95 kr.

  Grundbog i ledelse – teori og praksis er en helt ny lærebog i ledelseskrevet til modulet Ledelse i praksis på akademiuddannelsen i ledelse.Bogen er også velegnet til selvstudium og til andre grundlæggende kurserog uddannelser i ledelse.Bogen lægger meget vægt på at klæde lederen på til de udfordringer, derer i forbindelse med den grønne omstilling og FN’s verdensmål for bæredygtighed.Bæredygtig ledelse i bred forstand, med de opgaver der møderlederen på et internationalt arbejdsmarked, hvor bæredygtighed, rummelighedog inklusion er en forudsætning, er en rød tråd i bogen.Et gennemgående princip i bogen er den udstrakte brug af storytelling.Således er alle væsentligste teorier og metoder i bogen er forklaret medsmå eksempler fra forskellige brancher. Bogen får dermed en konkret ogikke akademisk form, der gør teksten let at gå til.Herudover har bogen en klar struktur med 5 kapitler, der omhandler:• Lederens rolle, der ser på, hvad det vil sige at være leder• Ledelsesteorierne, som gennemgår udviklingen indenfor ledelsei de seneste 150 år• Lederens personlige kompetencer, der har fokus på de teorier ogværktøjer lederen personligt skal arbejde med• Ledelsesopgaverne, hvor lederens opgaver beskrives• Læring og personlig udvikling, som runder bogen af med en gennemgangaf, hvad der skal til for at lederen kan fortsætte sin personligeudvikling.

 • - teori og praksis
  af Bjarne Kousholt
  418,95 kr.

  Grundbog i ledelse – teori og praksis er en helt ny lærebog i ledelse skrevet til modulet Ledelse i praksis på akademiuddannelsen i ledelse. Bogen er også velegnet til selvstudium og til andre grundlæggende kurser og uddannelser i ledelse. Bogen lægger meget vægt på at klæde lederen på til de udfordringer, der er i forbindelse med den grønne omstilling og FN’s verdensmål for bæredygtighed. Bæredygtig ledelse i bred forstand, med de opgaver der møder lederen på et internationalt arbejdsmarked, hvor bæredygtighed, rummelighed og inklusion er en forudsætning, er en rød tråd i bogen. Et gennemgående princip i bogen er den udstrakte brug af storytelling. Således er alle væsentligste teorier og metoder i bogen er forklaret med små eksempler fra forskellige brancher. Bogen får dermed en konkret og ikke akademisk form, der gør teksten let at gå til. Herudover har bogen en klar struktur med 5 kapitler, der omhandler:• Lederens rolle, der ser på, hvad det vil sige at være leder• Ledelsesteorierne, som gennemgår udviklingen indenfor ledelse i de seneste 150 år • Lederens personlige kompetencer, der har fokus på de teorier og værktøjer lederen personligt skal arbejde med • Ledelsesopgaverne, hvor lederens opgaver beskrives • Læring og personlig udvikling, som runder bogen af med en gennemgang af, hvad der skal til for at lederen kan fortsætte sin personlige udvikling.

 • af Bjarne Kousholt
  75,95 - 278,95 kr.

  Som leder et det ikke altid let at navigere i vores omskiftelige tid. Nye bevægelser og spørgsmål om kultur, køn, mangfoldighed, alder, teknologi, bæredygtighed m.v. rokker ved vores fælles forståelser af arbejdslivet."Leder til tiden" går ind i de praktiske ledelsesudfordringer, som vi møder i disse år. Med udgangspunkt i en præsentation af et aktuelt emne lægger bogen via eksempler og øvelser op til refleksion, diskussion og læring – både individuelt og i grupper.Bogen har fokus på 10 hovedemner med hvert deres kapitel:1. Hybridt arbejde2. Stress og psykisk arbejdsmiljø3. Mangfoldighed og kulturforskelle4. Ejerleder-problematikker5. Sexisme og seksuel chikane6. Nye generationer og sameksistens mellem generationer7. FN's verdensmål og bæredygtighed8. Smartphonen, SoMe og ytringsfrihed9. Aldersdiskrimination10. LGBT+ og inklusion"Leder til tiden" er konkret og uakademisk i sin tilgang. Bogens 10 kapitler indeholder en lang række eksempler fra virkelighedens verden samt øvelser, der træner læserens evne til at forstå vanskelige problemstillinger og finde balancerede løsninger på dem."Leder til tiden" kan bruges af privatpersoner, i videreuddannelse, i organisationer samt på uddannelsesinstitutioner. Den er især oplagt på erhvervsakademiuddannelserne, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelserne.Bjarne Kousholt er civilingeniør og har arbejdet som almindelig medarbejder, projektleder, afdelingsleder, divisionschef og administrerende direktør, både i Danmark og internationalt, i mere end 30 år. Siden 2004 har han ledet sit eget rådgivende konsulentfirma, Researchfirm, der hjælper såvel private som offentlige organisationer med at blive bedre til det, de laver. Bjarne har skrevet en lang række lærebøger, der indgår i flere lederuddannelsers pensum, bl.a. "Projektledelse", "Forandringsledelse" og "Organisation og mennesker".

 • af Bjarne Kousholt
  220,95 kr.

  Som leder et det ikke altid let at navigere i vores omskiftelige tid. Nye bevægelser og spørgsmål om kultur, køn, mangfoldighed, alder, teknologi, bæredygtighed m.v. rokker ved vores fælles forståelser af arbejdslivet.Leder til tiden går ind i de praktiske ledelsesudfordringer, som vi møder i disse år. Med udgangspunkt i en præsentation af et aktuelt emne lægger bogen via eksempler og øvelser op til refleksion, diskussion og læring - både individuelt og i grupper.Bogen har fokus på 10 hovedemner med hvert deres kapitel:1. Hybridt arbejde2. Stress og psykisk arbejdsmiljø3. Mangfoldighed og kulturforskelle4. Ejerleder-problematikker5. Sexisme og seksuel chikane6. Nye generationer og sameksistens mellem generationer7. FN's verdensmål og bæredygtighed8. Smartphonen, SoMe og ytringsfrihed9. Aldersdiskrimination10. LGBT+ og inklusionLeder til tiden er konkret og uakademisk i sin tilgang. Bogens 10 kapitler indeholder en lang række eksempler fra virkelighedens verden samt øvelser, der træner læserens evne til at forstå vanskelige problemstillinger og finde balancerede løsninger på dem.Leder til tiden kan bruges af privatpersoner, i videreuddannelse, i organisationer samt på uddannelsesinstitutioner. Den er især oplagt på erhvervsakademiuddannelserne, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelserne.

 • af Bjarne Kousholt
  638,95 kr.

  Organization and people provides a broad introduction to organizational theory. The book covers the main tools and theories and includes descriptions of the latest development in this area; for instance, CSR and innovation management, work psychology, including stress, motivation, burnout, etc.Organization and people is based on seven main topics: the organization’s structure, strategy, processes, management, culture, people, and surroundings – as depicted in the figure. The book also provides a historical overview of the most important “schools” of organizational theory.Organization and people has an unacademic approach to the topics and has a welcoming layout, with many stylish and informative figures. The 12 chapters have numerous examples from the real world, based on the author’s lifelong experience from different organizations. All chapters have practical exercises that put the theory into practice.Organization and people can be used by private individuals, for continuing education in private and public organizations, as well as in educational institutions, where it is an obvious choice for the subject, “Organization and work psychology”.

 • af Bjarne Kousholt
  298,95 kr.

  Få succes som projektleder! Projektlederbogen er en hurtig og velskrevet genvej til den nødvendige viden. Og så er den ikke branchespecifik - den bliver brugt af reklamefolk, bankfolk, it-folk, ingeniører og mange andre. Faglig dygtighed er selvfølgelig vigtig, hvis man vil være projektleder. Vil man imidlertid være en god projektleder kræves der andet og mere. Man skal vide noget om organisation og planlægning, om psykologi og samarbejde, om aftaler og jura. Projektlederbogen er en udvidet og opdateret udgave af Projektlederhåndbogen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.