Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Erik Brandt

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (20)
 • (1)
Bogtype
 • (17)
 • (7)
 • (1)
Format
 • (15)
 • (6)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (22)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • - Installationsgenstande og udførelse
  af Erik Brandt & Inge Faldager
  287,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ​SBi-anvisning 257 beskriver installationsgenstande og udførelse af afløbssystemer. Retningslinjer er relateret til Bygningsreglement 2010 og derigennem DS 432:2009. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Anvisningen henvender sig til projekterende og udførende af afløbsinstallationer i nybyggeri eller eksisterende byggeri, eller som skal renovere eksisterende afløbsinstallationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Anlæg og komponenter
  af Erik Brandt & Inge Faldager
  287,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ​SBi-anvisning 256 beskriver anlæg og komponenter, der indgår i afløbssystemer. Retningslinjer er relateret til Bygningsreglement 2010 og derigennem DS 432:2009.Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.Anvisningen henvender sig til projekterende, rådgivende og udførende, som har opgaver med afløbsinstallationer både i nybyggeri, eksisterende byggeri og ved renovering af eksisterende afløbsinstallationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Systemer og dimensionering
  af Erik Brandt & Inge Faldager
  287,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ​SBi-anvisning 255 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for dimensionering af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglement 2010 og derigennem DS 432:2009. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Anvisningen henvender sig til projekterende og udførende af afløbsinstallationer i nybyggeri eller eksisterende byggeri, eller som skal renovere eksisterende afløbsinstallationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Brandt, Eva B. Møller & Erik Steen Pedersen
  356,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 267 omhandler generelle krav og anbefalinger til klimaskærmen i nybyggede småhuse i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15). Anvisningen indgår i en serie af SBi-anvisninger om småhuse og enfamiliehuse. Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etager samt eventuelt kælder. Det omfatter også kæde- og rækkehuse samt sommerhuse. Målgruppen for SBi-anvisning 267 er projekterende arkitekter, ingeniører samt udførende og tilsynsførende. Anvisningen kan desuden anvendes af den kommende bygningsejer og som lærebog ved byggetekniskeuddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Leon Buhl, Erik Brandt, Martin Morelli & mfl.
  269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 265 omhandler generelle krav og anbefalinger til vådrum samt vand- og afløbsinstallationer i nybyggede småhuse og enfamilieshuse. Vådrum kan være badeværelser, bryggers og andre rum, hvor der forventes påvirkning af vand eller høj relativ luftfugtighed. Løsningerne i anvisningen opfylder bestemmelsernei Bygningsreglement 2015 (BR15).Anvisningen indgår i en serie af SBi-anvisninger om småhuse. Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etagersamt eventuel kælder. Det omfatter også kæde- og rækkehuse, samt sommerhuse. Målgruppen for SBi-anvisning 265 er projekterendearkitekter, ingeniører samt udførende og tilsynsførende. Anvisningen kan desuden anvendes af den kommende bygningsejer og som lærebog ved byggetekniskeuddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Leon Buhl, Erik Brandt & Carsten Monrad
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne anvisning er en del af SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer og gør rede for valg og anvendelse af rør, armaturer, installationsgenstande og anlæg.Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 234, Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse og SBi-anvisning 235, Vandinstallationer - dimensionering.Indtil 2005 udgjorde vandnormen det lovmæssige grundlag for vandinstallationer. Nu skal vandinstallationer udføres, så de opfylder de krav, som er anført i Bygningsreglement 2010.Hensigten med SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer er at beskrive, hvordan disse kan udføres i praksis i overensstemmelse med bygningsreglementets krav. Anvisningerne er udarbejdet til brug sammen med DS 439:2009, Norm for vandinstallationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Brandt & Martin Morelli
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Vådrum hører til de mest kritiske rum i en bygning, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den høje relative luftfugtighed, der ofte forekommer i længere perioder. SBi-anvisning 252 giver vejledning i planlægning, projektering og udførelse af vådrum i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement 2010. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Anvisningen beskriver, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så bygningsreglementets krav er overholdt, og så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt. Målgruppen er især byggeriets projekterende og udførende samt bygningsmyndighederne.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Leon Buhl, Erik Brandt & Carsten Monrad
  208,95 - 312,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBii-anvisning 235 er en del af SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer og behandler dimensionering af vandinstallationer. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 234, Vandinstallationer – generelle forhold og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer – rør og anlæg. Indtil 2005 udgjorde vandnormen det lovmæssige grundlag for vandinstallationer. Nu skal vandinstallationer udføres, så de opfylder de krav, som er anført i Bygningsreglement 2010. Hensigten med SBi's anvisningsserie om vandinstallationer er at beskrive, hvordan disse kan udføres i praksis, så de opfylder bygningsreglementets krav. Anvisningerne er udarbejdet til brug sammen med DS 439, Norm for vandinstallationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Brandt
  322,95 - 442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 227 handler om forebyggelse af korrosion i vvs-installationer, der hvert år er årsag til omfattende og kostbare skader i byggeriet. Anvisningen indledes med en generel indføring i mekanismerne bag korrosion i vvs-installationer og kvalitetssikring af brugsvandet. Efterfølgende gennemgås korrosionsforhold og forholdsregler mod korrosion for forskellige installationstyper: Brugsvands- og afløbsinstallationer, anlæg til behandlet vand, centralvarmeanlæg, dampanlæg, fjernvarme- og fyringsanlæg samt solvarmeanlæg og kølesystemer. Også korrosionsforholdene udvendigt på rør i bygninger gennemgås med særligt fokus på rørinstallationer i svømmehaller.Anvisningen er ajourført i overensstemmelse med DS 432:2009 og DS 439:2009 og er rettet mod byggeriets projekterende og rådgivende parter, vvs-installatører samt studerende.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Brandt
  606,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bygningsreglementet indeholder krav om, at bygninger skal udformes, så vand og fugt ikke medfører skade.Alligevel fører fugt i bygninger hvert år til omfattende og kostbare skader. Denne anvisning har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og renovering.Denne SBi-anvisning 224 indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Desuden giver den en gennemgang af, hvordan en række almindeligt anvendte bygningsdele kan udformes fugtteknisk korrekt. Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende. Det er hensigten, at læseren ved hjælp af anvisningen bliver i stand til også at bedømme andre konstruktioner end de viste, samt til at foreslå udbedring af konstaterede fugtskader.Anvisningen indeholder mange eksempler på udformning af konstruktionerne i kældre, krybekældre, terrændæk, ydervægge, vinduer og tage samt sammenbygning mellem disse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Leon Buhl, Erik Brandt & Carsten Monrad
  273,95 - 399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne SBi-anvisning 234 er en del af SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer og behandler de generelle forhold ved vandinstallationer, herunder projektering, kvalitetssikring samt drift og vedligehold. Desuden redegør anvisningen for de generelle forhold vedrørende isolering, forebyggelse af skader og støjgener samt måling af vandforbrug. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 235, Vandinstallationer – dimensionering og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer – installationsdele og anlæg. Indtil 2005 udgjorde vandnormen det lovmæssige grundlag for vandinstallationer. Nu skal vandinstallationer udføres så de opfylder de krav, som er anført i Bygningsreglement 2010. Hensigten med SBi's anvisningsserie om vandinstallationer er at beskrive, hvordan disse kan udføres i praksis, så de opfylder bygningsreglementets krav. Anvisningerne er udarbejdet til brug sammen med DS 439:2009, Norm for vandinstallationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Materialer, opbygning, egenskaber, detaljer
  af Erik Brandt, Tommy Bunch-Nielsen & Martin Morelli
  636,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 273 omhandler generelle krav og anbefalinger til tage og tagdækninger i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18).Anvisningen behandler generelle retningslinjer uafhængigt af bygningstype og anvendelse.SBi-anvisning 273 omhandler alle emner med tilknytning til tage, fx fugttekniske forhold, ventilation, brand, energi og lyd. Nogle af emnerne er kun behandlet overordnet.Anvisningen er rettet mod både nybyggeri og renovering, herunder efterisolering af tage.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Brandt & Morten Hjorslev Hansen
  200,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Eksempler på præfabrikerede kabiner og elementer samt to in-situ løsninger
  af Erik Brandt & Martin Morelli
  179,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne rapport gives eksempler på, hvordan badeværelser udført i form af hele kabiner eller præfabrikerede elementer - hovedsageligt beregnet til brug i etageejendomme - kan planlægges og indrettes og udføres. Eksemplerne er fra vådrum udført i forbindelse med Projekt Renovering i 1990'erne. Derudover er der eksempler på løsninger udført i 2000'erne og en dobbeltbundsløsning fra 2010'erne. De eksempler, der er vist i publikationen, kan ses som supplement til de eksempler, der er anvist i SBi-anvisning 252, Vådrum. Eksempelsamlingen er lavet for Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) og Grundejernes Investeringsfond (GI).

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Erfaringer med anvendelse fra 1990'erne til i dag
  af Erik Brandt & Martin Morelli
  179,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne rapport evaluerer vådrumsløsninger, der blev etableret i slutningen af 1990'erne i forbindelse med Projekt Renovering. Her blev mange vådrum etableret i forbindelse med større byfornyelsesprojekter af Københavnske etageboliger. Projektet inkluderer også nyere vådrum opført i 2000'erne og en dobbeltbundsløsning udviklet i 2010'erne. Yderligere omfatter publikationen også færdige, præfabrikerede badekabiner, som er på markedet i dag. Undersøgelserne er foretaget for Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) og Grundejernes Investeringsfond (GI).

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Brandt & Inge Faldager
  334,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Erstattet af SBi-anvisningerne 255, 256 og 257 oktober 2015.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Brandt
  153,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne SBi-anvisning 170 giver rådgivende ingeniører og arkitekter samt andre byggeteknikere mulighed for at orientere sig om de bedst egnede målemetoder og udstyr til undersøgelse af forskellige bygningsdele og byggekomponenter.Der gives en generel indføring i, hvordan man tilrettelægger og gennemfører bygningsundersøgelser fra enkle besigtigelser til mere komplicerede målinger.Desuden gives der en grundig beskrivelse af målemetoder og udstyr.Ved omtalen af hvert måleinstrument er der medtaget oplysninger om, hvor man kan købe udstyret samt prisen på det.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - erindringer
  af Erik Brandt
  49,95 kr.

  Erik og Margit Brandt var 70'ernes ukronede modepar; Erik var forretningsmanden og strategen, mens Margit klædte verdens kvinder på med sine hotte og nyskabende kreationer. Sammen revolutionerede de modeverdenen med deres utraditionelle forretningsstrategi - en strategi, der satte modemærket Margit Brandt Design på det internationale verdenskort. Erik Brandt fandt på at lave mode til folket, i et prisleje hvor de fleste kunne følge med - han var for moden, hvad Simon Spies var for rejsebranchen.

 • af Erik Brandt
  435,95 kr.

  Denne anvisning har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre – både ved nybyggeri og renovering.Anvisningen indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende. Det er hensigten, at læseren ved hjælp af anvisningen bliver i stand til også at bedømme andre konstruktioner end de viste, samt til at foreslå udbedring af konstaterede fugtskader.Anvisningen indeholder mange eksempler på udformning af konstruktionerne i kældre, krybekældre, terrændæk, ydervægge, vinduer og tage samt sammenbygning mellem disse.

 • af Leon Buhl, Erik Brandt & Carsten Monrad
  273,95 kr.

  SBi-anvisning 236 er en del af SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer og gør rede for valg og anvendelse af rør, armaturer, installationsgenstande og anlæg. Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 234, Vandinstallationer – funktion og tilrettelæggelse og SBi-anvisning 235, Vandinstallationer – dimensionering.Indtil 2005 udgjorde vandnormen det lovmæssige grundlag for vandinstallationer. Nu skal vandinstallationer udføres, så de opfylder de krav, som er anført i Bygningsreglement 2010.Hensigten med SBi's anvisningsserie om vandinstallationer er at beskrive, hvordan disse kan udføres i praksis i overensstemmelse med bygningsregle-mentets krav. Anvisningerne er udarbejdet til brug sammen med DS 439:2009, Norm for vandinstallationer.

 • - Materialer, opbygning, egenskaber, detaljer
  af Erik Brandt, Tommy Bunch-Nielsen & Martin Morelli
  483,95 kr.

  SBi-anvisning 273 omhandler generelle krav og anbefalinger til tage og tagdækninger i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18).Anvisningen behandler generelle retningslinjer uafhængigt af bygningstype og anvendelse. Anvisningen omhandler alle emner med tilknytning til tage, fx fugttekniske forhold, ventilation, brand, energi og lyd. Nogle af emnerne er kun behandlet overordnet.Anvisningen er rettet mod både nybyggeri og renovering, herunder efterisolering af tage.

 • af Erik Brandt
  91,95 kr.

  I bogen BRANDT får vi historien om en sammensat mand, der har prøvet kræfter med det meste, både på det personlige og det professionelle plan. Erik Brandt fortæller om inspirationen fra faderen og forelskelsen i Margit, der leverede den kreative del af forretningsimperiet Margit Brandt Design. Erik og Margit Brandt var 70’ernes ukronede modepar; Erik var forretningsmanden og strategen, mens Margit klædte verdens kvinder på med sine hotte og nyskabende kreationer. Sammen revolutionerede de modeverdenen med deres utraditionelle forretningsstrategi - en strategi, der satte modemærket Margit Brandt Design på det internationale verdenskort. Erik Brandt fandt på at lave mode til folket, i et prisleje hvor de fleste kunne følge med - han var for moden, hvad Simon Spies var for rejsebranchen. Parret Brandt blev mediernes yndlinge, og med deres utallige forretningsrejser til verdens storbyer blev de inkarnationen af begrebet jetset. Titlen blev yderligere forstærket af, at vennerne hed Andy Warhol, Sam Spiegel og David Bowie. Bogen er et tidsbillede og skildrer en unik erhvervshistorie i Danmark. Men den er ikke mindst en historie om kærligheden mellem to personer, der på deres egen måde har fundet midlet til et succesfuldt ægteskab.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.