Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Hans Kristensen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Per H. Jensen, John Andersen, Jørgen Elm Larsen, mfl.
  548,95 kr.

  "Socialpolitik er ikke en håndbog, der fortæller socialarbejdere, hvad de skal gøre i konkrete situationer. Det er heller ikke en minutiøs gennemgang af dansk socialpolitik i dag. Og endelig er det kun i mindre grad en teoretisk fremstilling af modeller for socialpolitik og dennes placering i forskellige typer af samfund. I stedet tager bogen enkelte af fortidens, de væsentligste af nutidens og om muligt også fremtidens socialpolitiske temaer op til debat og analyse. Det er grundproblemerne i socialpolitikken i går, i dag og i morgen, der fokuseres på. Det indebærer, at kræfterne er samlet om problemstillinger af mere varig karakter, om det man kunne kalde de tilbagevendende socialpolitiske temaer; og henvisningerne til den mere 'døgnaktuelle' socialpolitik er derfor holdt på et minimum". Denne udgave af Socialpolitik er stærkt revideret og udvidet i forhold til andenudgaven fra 2004. Samtlige kapitler er reviderede og fire nye kapitler om sociale problemer knyttet til boligen og nærmiljøet, om sundhed, om social arv og om liberalistisk socialpolitik er kommet til. Socialpolitik indeholder 26 kapitler skrevet af fagfolk inden for de relevante områder og henvender sig til socialrådgiverstuderende og andre med behov for en grundlæggende indføring i socialpolitik. Bogens fremstillinger er lettilgængelige og kan med udbytte læses hver for sig. Socialpolitik er redigeret af professor i sociologi ved Universitetet i Coimbra og i socialt arbejde på Linnéuniversitetet , Iver Hornemann Møller, og professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Jørgen Elm Larsen.

 • - Jagt, vildt og jægere i Sønderjylland før Genforeningen
  af Hans Kristensen
  288,95 kr.

  Før Genforeningen i 1920 var Sønderjylland under tysk styre, og dermed også under tysk jagtlovgivning. Det kom til at præge landsdelens jagtforhold, der kom til at adskille sig markant fra jagten i det øvrige Danmark. Denne bog samler en perlerække af historiske jagtberetninger fra hele det sønderjyske område. Bogen følger jægere fra alle samfundslag, og som læser kommer man derfor både med rundt på jagter i bondelandet, på de store godser og i statsskovene. Med afsæt i originale kilder skildres bl.a. jagten på sæler i Vadehavet, gæs i marsken, ænder i engene, oddere i åerne, krondyr i skovene, agerhøns i roemarkerne – og store harejagter med helt utrolige udbytter. Samtidig fortælles om, hvordan erfaringerne fra Sønderjylland blev brugt som løftestang for nye ideer, der efter 1920 kom til at ændre hele den danske jagt. ”Hertugræve og køkkenharer” er både en underholdende og oplysende bog, der skildrer en spændende og meget anderledes epoke i den danske jagthistorie, som aldrig har været beskrevet før.

 • - vildtudbytteskemaer, jagtrejserapporter og dagbogsblade
  af Hans Kristensen
  258,95 kr.

  I Diana Jagtjournal med det kendte, kvadratiske format, er der ikke kun plads til at notere udbyttet fra omkring 1300 jagtdage i oversigtskolonnerne.Der er også plads til at knytte yderligere bemærkninger til hver jagtdag, og bagest i journalen er der afsat god plads til uddybende beskrivelser og til at indsætte fotos. Den nye 7. udgave indeholder desuden, som den eneste danske jagtjournal, 28 skemaer til udbytte og fakta fra jagtrejser - en tilpasning til, at danske jægere i disse år rejser som aldrig før. En jagtjournal er - næst efter jagttegnet - jægerens vigtigste personlige dokument. På journalens sider gemmes og bevares de mange minderige jagter, der tilsammen har gjort én til den jæger, man er. Når jagtåret er omme, er det jagtjournalens tekster og tal, der opsummerer sæsonen. Dermed får man ikke blot selv et overblik over oplevelserne; man får også en pålidelig kilde til at indberette sit udbytte til årets vildtudbyttestatistik. Denne årlige sammenfatning af alle jægeres udbytte er et vigtigt redskab til at sikre en bæredygtig jagt og dermed dybest set også til at sikre jagtens fremtid. En præcis indberetning af det nedlagte vildt kendetegner derfor den ansvarlige jæger. Men den personlige jagtjournal er mere end bare kolonner og tørre tal til statistikkerne. Den tid, en jæger bruger på at indføre sit jagtudbytte og sine jagtoplevelser får han/hun tusindfold igen, når der senere bladres tilbage gennem årene. Med journalen som grundlag har man muligheden for, jagtdag for jagtdag, at genopleve de situationer, revirer, hunde og jagtkammerater, der udgør ens jægerliv.

 • - Rovfuglesilhuet til opklæbning på ruder.
  af Hans Kristensen
  63,95 kr.

  En rovfugl på ruden sikrer, at havens småfugle ikke flyver mod vinduesglasset og bliver dræbt. Silhuetten er af vejrbestandig, selvklæbende plastfolie med mange års holdbarhed. Den monteres på ydersiden af ruden: Brug røde silhouetter hvis problemet er, at havens træer og buske spejler sig i vinduesglasset.Brug sorte silhouetter hvis der er vinduer på begge sider af en bygning, så fuglene tror, at de kan flyve lige igennem.Rovfuglen baserer sig på den velafprøvede Pinus-model, der gennem årtier har solgt over 70.000 stk. gennem boghandlerbutikker i Danmark.

 • - Skovfoged Bent Gad Simonsens jagter 1900-1930
  af Hans Kristensen
  208,95 kr.

  Hans Kristensen har i denne bog samlet historien om jægeren og skovfogeden Bent Gad Simonsen og hans forrygende jagter i perioden ca. 1900-1930. Ved hjælp af en række historiske kilder portrætteres hovedpersonen i det indledende kapitel så han står skarpt og lyslevende for læseren, og gennem hele bogen sættes skovfogedens oplevelser i et historisk og jagtligt perspektiv. Men det er Simonsens egne jagtberetninger fra hele Danmark, der for alvor sætter bogens dagsorden:Følg Bent Gad Simonsens indsats da han blev hyret af staten til at reducere råvildtbestanden på Bornholm * Kom med ham på enorme harejagter med utrolige udbytter i Sønderjylland før Genforeningen * Kom med på støverjagter efter kronvildt af den urgamle danske stamme på Djursland og i Rold Skov * På anstandsjagt efter sæler på Vadehavets sandbanker og på åndeløst spændende sæl-pürscher mellem store stenblokke i Roskilde Fjord * På urfuglejagt på utæmmede og nærmest uendelige hedestrækninger i Vestjylland * På lange togter i pram efter ænder og gæs i Gudenåen, Nørreåen og på Randers Fjord * Og på jagt efter ænder, gæs, bekkasiner og tredækkere, snepper, agerhøns, ræve, oddere og andre vildtarter på vildtrige lokaliteter i hele landet. Ingen anden dansk jagtskribent har samme emnemæssige og geografiske bredde som Simonsen. Og ingen har den samme kombination af tårnhøj faglighed og smittende fortælleglæde. Dermed giver bogen ikke kun læseren medrivende jagtoplevelser, men også et fantastisk indblik i den danske jagts kulturhistorie i de første årtier af 1900-tallet.

 • af Hans Kristensen & Niels - Kristian Petersen
  208,95 kr.

  Furesøkvarteret hed igennem flereårhundreder Bredevig Overdrev.Det var et øde, lidt sumpetgræsningsareal for Virum landsbys bønder. Kun langs Furesøkysten var der opførtenkelte lystgårde, fortrinsvis som sommerboliger for velhavende københavnere.En ny udvikling begyndte omkringår 1900 med etableringen af en række store gartnerier i området og medanlæggelse af de første veje, begyndende i den nordlige del af kvarteret.Efterhånden blev der bygget sommerhuse og helårshuse langs disse tidligtanlagte veje, og i 1922 var der kommet så mange fastboende, at der var grundlagfor at stifte en grundejerforening.Det første store spring fremad kommed S-banens åbning i 1936. Nu blev det muligt at bo i Virum og arbejde iKøbenhavn. Men i Furesøkvarteret var det først efter krigen – og især i1950’erne – at området blev massivt udbygget. De sidste gartnerier blev nedlagti 1970’erne, og området var på det tidspunkt så godt som færdig bebygget.Siden har der hovedsageligt værettale om om- og tilbygning på de små statslånshuse fra 1940-50’erne eller omnybyggeri på nogle af de meget store grunde langs Furesøkysten, som er blevetudstykket. I dag bygges der ikke så meget om på gamle huse, der kommer tilsalg. Nu er det mere almindeligt, at husene rives ned og grundene ryddestotalt, hvorefter der opføres et af vor tids moderne typehuse.Bogen fortæller denne historie omFuresøkvarteret med en lang række af interessante og overraskende detaljer,ligesom den bringer 19 personlige beretninger om oplevelsen af at bo og leve ikvarteret. Bogen udgives i anledning af FuresøkvarteretsGrundejerforening 100 års jubilæum i 2022.

 • - Rovfuglesilhuet til opklæbning på ruder.
  af Hans Kristensen
  68,95 kr.

  Rovfuglesilhuet (sort) er en fascinerende bog skrevet af den anerkendte forfatter Hans Kristensen. Udgivet i 2013, denne bog er en uundværlig del af enhver bogelskers samling. Bogen falder ind under genren af natur og dyreliv, og giver læserne en dybdegående forståelse af rovfugles adfærd og karakteristika. Kristensen's dygtige skrivestil og levende beskrivelser bringer disse majestætiske væsener til live på siderne af bogen. Udgivet af Bogjagt.dk/Forlaget Corvus, er Rovfuglesilhuet (sort) en bog der både underholder og oplyser, og er et must for enhver der er interesseret i naturens vidundere. Grib chancen for at dykke ned i denne utrolige verden med Rovfuglesilhuet (sort).

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.