Dag-til-dag levering

Bøger af Hans Viggo Godsk Pedersen

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (13)
Bogtype
 • (11)
 • (2)
Format
 • (10)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (11)
 • (1)
 • (1)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Hans Viggo Godsk Pedersen
  261,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen Kaution er skrevet af forfatteren Hans Viggo Godsk Pedersen, og den omhandler emner som kautionsforpligtelsens stiftelse, kautionsforpligtelsens indhold og privat kaution over for penge- og realkreditinstitutter. Fremstillingen er i alt væsentligt ført ajour til december 2015. Forfatteren har i bogen Kaution bestræbt sig på at indarbejde de senere års retspraksis og den væsentlige danske litteratur. IndholdsoversigtForord Anvendte forkortelser Kapitel 1. Introduktion Kapitel 2. Kautionsforpligtelsens stiftelse Kapitel 3. Forpligtelsens indhold Kapitel 4. Kautionsforpligtelsens ophør Kapitel 5. Privat kaution over for penge- og realkreditinstitutter Kapitel 6. Regresproblemer Kapitel 7. Retsstillingen ved hovedmandens eller kautionistens konkurs Kapitel 8. Støtteerklæringer Litteraturfortegnelse Domsregister Sagregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Viggo Godsk Pedersen, Bernhard Gomard & Anders Ørgaard
  438,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Få et overblik over almindelig praksis i forhold til kontraktsret med denne bog, der på systematisk vis gennemgår alle aspekter fra udfærdigelse, over handlefrihed, gyldighed og fortolkning. Det er nemt at finde svar i bogen på enhver problemstilling via en fyldig indholdsfortegnelse, der tilbyder et godt overblik og mulighed for at benytte bogen som opslagsværk. Herudover findes der et domsregister til slut i bogen, der giver et godt sammenligningsgrundlag til lignende sager.Der er ikke medtaget materiale, som er offentliggjort efter 1. maj 2015. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Generelt om kontraktsretten Kapitel 2. Indgåelse af kontrakter Kapitel 3. Kontrakters indhold Kapitel 4. Almindelige (generelle) regler om ugyldighedKapitel 5. De enkelte ugyldighedsgrunde Kapitel 6. Fuldmagt Kapitel 7. Fortolkning og udfyldning Litteraturfortegnelse DomsregisterLovregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Viggo Godsk Pedersen, Bernhard Gomard & Anders Ørgaard
  412,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne opdaterede udgave giver på systamatiseret vis et overblik over almindelig praksis i forhold til kontraktret. Bogen gennemgår i 8 kapitler alle aspekter fra udfærdigelse, over handlefrihed, gykdighed og fortolkning. Det er nemt at finde svar på enhver problemstilling via en fyldig indholdsfortegnelse, der tilbyder et godt overblik og mulighed for at benytte bogen som opslagsværk. Herudover findes der et domsregister til slut i bogen, der giver et godt sammenligningsgrundlag til lignende sager. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Social funktion og juridisk konstruktion Kapitel 2. Løfter og kontrakter Kapitel 3. Indgåelse af kontrakter Kapitel 4. Almindelige (generelle) regler om ugyldighed Kapitel 5. De enkelte ugyldighedsgrunde Kapitel 6. Brist i beslutningsgrundlaget. Vildfarelse og ændrede forhold. Forudsætningslæren Kapitel 7. Fuldmagt Kapitel 8. Fortolkning og udfyldning Litteraturfortegnelse Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Hans Henrik Edlund, mfl.
  391,95 - 408,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave.Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. Den omfatter kapitlerne 1 til 17 fra den samlede udgave.Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016, og materiale fremkommet efter den 1. maj 2016 er ikke inddraget. Indholdsoversigt Forord Oversigt over lovforkortelser DEL 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne Kapitel 2. EU-retten Kapitel 3. Oversigt over retsplejen Kapitel 4. International privatret Kapitel 5. Skatteret – Grundlæggende principper DEL 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Aftaler Kapitel 7. Mellemmandsret Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold Kapitel 9. Produktansvar Kapitel 10. Forsikring DEL 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11. Køb Kapitel 12. Internationale køb Kapitel 13. Køb af fast ejendom DEL 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Kapitel 15. Personskifte i skyldforhold Kapitel 16. Negotiable fordringer DEL 5. Kreditret Kapitel 17. Kreditaftaler Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Hans Henrik Edlund, mfl.
  201,95 - 209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave.Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag på HA(jur.)-uddannelsen. Den omfatter kapitlerne 13 til 16, kapitel 18 samt kapitlerne 20 til 23 fra den samlede udgave.Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016, og materiale fremkommet efter den 1. maj 2016 er ikke inddraget. IndholdsoversigtForord Oversigt over lovforkortelser DEL 3. Køb og transportaftaler Kapitel 13. Køb af fast ejendom DEL 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Kapitel 15. Personskifte i skyldforhold Kapitel 16. Negotiable fordringer DEL 5. Kreditret Kapitel 18. Pant DEL 6. Tvangsfuldbyrdelse, konkurs og rekonstruktion Kapitel 20. Introduktion Kapitel 21. Udlæg og anden individualforfølgning Kapitel 22. Konkurs og gældssanering Kapitel 23. Rekonstruktion Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Viggo Godsk Pedersen & Anitta Godsk Pedersen
  669,95 - 747,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Få overblik over familie- og arveretten.Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når formuen skal placeres mellem en families medlemmer. Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:Indgåelse og opløsning af ægteskabFormueforholdet mellem ægtefællerFormueforholdet mellem samlevendeForældreskabBørns formueretlige stillingArveretten og de skifteretlige regler.Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete problemstillinger skal behandles.Nyt i 8. udgaveFamilie- og arveretsområdet har i de seneste par år undergået en betydelig udvikling. Siden 7.-udgaven fra 2010 er der sket en række ændringer i lovgrundlaget, som er behandlet i denne bog. Eksempelvis er det blevet muligt for personer af samme køn at indgå ægteskab, det er blevet nemmere at opnå umiddelbar skilsmisse, og fra december 2013 bliver det muligt at opnå status som medmor. Derudover er der kommet ny lov om ægtefælleskifte.MålgruppeBogen vil være af interesse for advokater, revisorer og andre praktikere.Om forfatterneAnitta Godsk Pedersen er fuldmægtig, cand.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Camilla Hørby Jensen, Nis Jul Clausen, Hans Viggo Godsk Pedersen, mfl.
  744,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dansk privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 20. udgave. Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Viggo Godsk Pedersen & Ingrid Lund-Andersen
  529,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this concise exposition and analysis of the essential elements of law with regard to family relations, marital property, and succession to estates in Denmark covers the legal rules and customs pertaining to the intertwined civic status of persons, the family, and property. After an informative general introduction, the book proceeds to an in-depth discussion of the sources and instruments of family and succession law, the authorities that adjudicate and administer the laws, and issues surrounding the person as a legal entity and the legal disposition of property among family members. Such matters as nationality, domicile, and residence; marriage, divorce, and cohabitation; adoption and guardianship; succession and inter vivos arrangements; and the acquisition and administration of estates are all treated to a degree of depth that will prove useful in nearly any situation likely to arise in legal practice. The book is primarily designed to assist lawyers who find themselves having to apply rules of international private law or otherwise handling cases connected with Denmark. It will also be of great value to students and practitioners as a quick guide and easy-to-use practical resource in the field, and especially to academics and researchers engaged in comparative studies by providing the necessary, basic material of family and succession law. Table of Contents The Authors List of Abbreviations Preface General Introduction Chapter 1. General Background of the Country Chapter 2. Historical Background of Family and Succession Law Chapter 3. Sources of Family and Succession Law Chapter 4. The Courts Administering Family and Succession Law Selected Bibliography Part I. Persons Chapter 1. The Status of a Person Chapter 2. Registration of Civil Status Chapter 3. Personality Rights Chapter 4. Names Chapter 5. Nationality Chapter 6. Domicile and Residence Chapter 7. Mentally Handicapped Persons Part II. Family Law Chapter 1. Marriage Chapter 2. Divorce Chapter 3. Cohabitation without Marriage Chapter 4. Filiation Chapter 5. Adoption Chapter 6. Parental Authority Chapter 7. Guardianship Chapter 8. Kinship and Relationships of Affinity Part III. Matrimonial Property Law Chapter 1. Rights and Obligations of Spouses Chapter 2. The Marriage Settlement Chapter 3. The Legal Matrimonial Regime Part IV. Succession Law Chapter 1. Intestate Succession Chapter 2. Testamentary Succession Chapter 3. Acts Inter Vivos Related to the Estate Chapter 4. Acquisition and Administration of the Estate Table of statutes Index

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Ikke kun retsfilosofi
  af Jørgen Dalberg-Larsen, Nis Jul Clausen, Hans Viggo Godsk Pedersen & mfl.
  485,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Den 5. maj 2016 fylder professor, dr.jur. Sten Schaumburg-Müller 60 år. Med dette festskrift vil forfatterne gerne højtideligholde dagen og fejre Sten. Sten har siden 2014 været ansat på Syddansk Universitet som professor i medieret efter i mange år at have virket på Aarhus Universitet, senest som professor. Sten har et omfattende forfatterskab med mere end 80 publikationer, der afspejler en høj international kvalitet. Stens forfatterskab udfolder sig primært inden for medieret og retsfilosofi, men også menneskerettigheder hører til i hans forfatterskab. Med festskriftet vil kollegaer, venner og samarbejdspartnere gerne vise den brede kreds af personer inden for forskellige områder, som Sten har samarbejdet med og haft kontakt med. Udgivet med støtte fra Dreyers fond. Om forfatterne Nis Jul Clausen, cand.jur., lic.jur., LL.M., er beskæftiget som professor ved Syddansk Universitet. Ole Gram Mortensen, cand.jur. ph.d., advokatbestalling, er ansat som professor i erhvervsreguleringsret, herunder især miljø- og energiret ved Syddansk Universitet. Jørgen Dalberg-Larsen er dr.jur. og professor (emeritus) i retssociologi og retslære ved Aarhus Universitet. Professor Hans Viggo Godsk Pedersen arbejder ved det Juridiske Institut på Syddansk Universitet. Hans Pedersen er uddannet Lic.jur. fra Århus universitet og Cand.jur. fra Københavns Universitet. IndholdsoversigtForord Avkriminalisering av blasfemi - Af Ragna Aarli Refugees in Europe - Af Ulrike Barten Svage interesser i den digitaliserede social- og miljøforvaltning - Af Ellen Margrethe Basse & Bettina Lemann Kristiansen Anonyme uredigerede debatindlæg – skal ingen bære ansvaret? - Af Trine Baumbach Hva vil vi med rettsvitenskapen - Af Jan Fridthjof Bernt Kinesiske advokater – en selvimodsigelse? - Af Helle Blomquist Retsvidenskaben og den innovative ret - Af Peter Blume Hovedhensyn bag EU-Domstolens afgørelse i Google Spainsagen - Af Vibeke Borberg Tanker om kvalitet i retsvidenskabelig forskning - Af Nis Jul Clausen & Thomas Elholm Nogle bemærkninger om begrebet retlig pluralisme - Af Jørgen Dalberg-Larsen WTO-ret & Folkeret - Af Bugge Thorbjørn Daniel Kontrafaktisk jurisprudens och rättsligt motvetande - Af Håkan Gustafsson Om formålsfortolkning når formålet kan fortolkes - Af Carina Risvig Hamer As good as it gets - Af Frederik Harhoff Findes det hyperbole problem? - Af Emily Hartz Allmenn interesse-vurderingen i EMDs nyeste praksis vedrørende omtale av kjendisers privatliv - Af Ellen Lexerød Hovlid Medieretten i krydsfeltet mellem kultur- og erhvervspolitik - Af Søren Sandfeld Jakobsen Jordfællesskabets ophævelse - Af Peter Flint Jensen Politiske korrektioner af dommerskabt EU-ret og familiesammenføring efter EU-retten - Af Bassah Khalaf & Peter Starup Human Rights: Early Days or Endtimes? - Af Morten Kjaerum Privat kaution - Af Nina Dietz Legind & Hans Viggo Godsk Pedersen Kina og energien – noget må der ske - Af Bent Ole Gram Mortensen EFI og rammerne for udvikling af digital forvaltning - Af Hanne Marie Motzfeldt Det retlige møde - Af Annette Olesen, Linda Kjær Minke & Ole Hammerslev Asking the jurisprudence question - Af Eva-Maria Svensson Om at »dele« et navneforbud - Af Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Forskerytringer og integritetsværn - Af Jens Vedsted-Hansen Strategisk kontrahering – efterfølgende omstændigheder - Af Kim Østergaard Bibliografi

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Viggo Godsk Pedersen
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Juridisk Institut har været inde i en omfattende selvevaluerings- og strategiproces, som har ført til præcisering af instituttets fremtidige strategi såvel med hensyn til uddannelse, som forskning og øvrige aktiviteter. Som led i strategien har de på instituttet etableret fire forsknings/faggrupper: en for privatret, en for offentlig ret, en for international ret og en for almene fag. I denne udgave af Juridiske Emner har de valgt at rubricere artiklerne indenfor rammerne af de fire grupper for at præsentere disse. Samtidigt vil de med artiklerne gerne vise, at hver enkelt gruppe spænder vidt med hensyn tilde emner, der forskes i. Indholdsoversigt: Forord Fra børsetik til børsret – fra fy til ubetinget fængsel – af Nis Jul Clausen Unionsborgernes lovgivningsinitiativ – af Bugge Thorbjørn Daniel Strafferetlig jurisdiktion i Norden – af Thomas Elholm Pensionsret – nyt forsknings- og undervisningsområde på Syddansk Universitet – af Lisbeth Faurdal Save our souls – Considerations on the master’s post-incident obligations – af Birgit Feldtmann Når retssikkerheden svigter – behandling af sager om socialt bedrageri – af Rikke Gottrup Ulovligt indgåede offentlige kontrakter – uden sanktioner – af Carina Risvig Hamer Udfordringer for (fremtidens) europæiske jurister og nutidens juridiske uddannelser i Europa – af Ole Hammerslev Når kommuner går amok. En social-psykologisk diskussion af strukturelle betingelser bag vildledning og lovovertrædelser i den kommunale forvaltning – af Emily Hartz Regulatory channels and the energy sector: The New Chicago School as a methodological framework for considering Danish heat planning laws – af Michael Herborn Kontrakt med det offentlige – udløbere af lægekonflikten 2013 – af Tobias Inden, Kent Kristensen og Karsten Naundrup Olesen Kunsten at tjene to herrer – om interessekonflikter i forhold til værdipapirhandlere og finansanalytikere – af Camilla Hørby Jensen og Nina Dietz Legind Beskatning af hobbyvirksomhed – i et skattemæssigt limbo – af Inge Langhave Jeppesen og Lars Kjærgaard Terkilsen Lægdommere – boligrettens legitimitet? – af Jakob Juul-Sandberg Reform af PET – styrket demokratisk kontrol? – af Pernille Boye Koch The Supervisory Authority’s Role in the Corporate Governance of Banks – af Mette Winther Løfquist Lokalitetsprincippet og kommunal forsyningsvirksomhed – af Bent Ole Gram Mortensen Eftergivelse af gæld vedrørende sagsomkostninger i straffesager – af Annette Olesen Erhvervsdrivende fonde – familie og ledelse – af Hans Viggo Godsk Pedersen Er 120-dages reglen en saga blot? – af Christian Højer Schjøler Er der plads til stramning af udvisningsreglerne? – af Peter Starup Er fysisk persons momspligt ved lejlighedsvis levering af tjenesteydelser udvidet ved ny EU-afgørelse? – af Jette Thygesen Om loyalitet, forvaltningsretlige principper og det offentliges retssagsførelse – af Frederik Waage

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Viggo Godsk Pedersen, Bent Ole Gram Mortensen, Nina Dietz Legind & mfl.
  485,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette festskrift udgives i anledning af professor, lic.jur. Nis Jul Clausens 60 års fødselsdag den 13. april 2013. Hans person og omfattende karriere hyldes heri af kolleger og venner.IndholdsoversigtForordRisk Management – i selskabsretligt perspektiv – af Paul Krüger AndersenKampen om bestyrelsen. Finanstilsynets skærpede krav til bestyrelsen i pengeinstitutterne – af Hanne Søndergaard BirkmoseGatekeeping in U.S. Securities Markets – af James D. CoxHar informationsansvaret för aktiemarknadsbolag skärpts? Några tankar i anledning av ett svenskt rättsfall – af Rolf DotevallOplysningspligt mht. betingede aftaler – af Hans Henrik EdlundLegitimitet og EU’s strafferetlige regulering – af Thomas ElholmRegistre og EU-konkurrenceretten. Herunder konsekvensen af Compass-Datenbank-dommen – af Jens FejøMå man skyde en pirat – Et indblik i den retlige ramme for statslige aktørers magtanvendelse – af Birgit FeldtmannRegulering af forbrugerbeskyttelse – af Julie Galbo & Annette Bjaaland AndersenForfaiting, trade finance and the International Chamber of Commerce (ICC) – af Lars GortonFanget mellem to poler: Bureaukratiske og praksisnære krav til retsvidenskaben – af Ole HammerslevMarkedsmisbrug – af Jesper Lau HansenEvaluering af lov om aktie- og anpartsselskaber – med særlig henblik på børsnoterede aktieselskaber – af Søren Friis HansenConsumer Liability for Unauthorised Electronic Funds Transfers Regulatory Perspectives from Australia and Denmark – af Camilla Hørby Jensen & Ann WardropSkattefri afståelse af sommerboliger – om anvendelse til privat formål og bevis – af Inge Langhave JeppesenLejerens indsigelser i lejeforhold – form, indhold og retsvirkning – af Jakob Juul-SandbergEMIR – endnu et skridt på vejen mod EUs Single Rulebook for Financial Markets – af David MoalemForbrugerindflydelse i fjernvarmesektoren – en barriere for forsyning ud over kommunegrænsen? – af Bent Ole Gram MortensenIntern viden ved handel med råvarederivater – af Mette NevilleNogle bemærkninger om kaution – af Hans Viggo Godsk Pedersen & Nina Dietz LegindTilsynsdiamanten i spændingsfeltet mellem soft law og hard law – af Niels Skovmand RasmussenLien og lovvalg – om reders brug af ombordværende gods som sikkerhed for fragt- eller hyrekrav – af Kristina SiigSystematisering af retsdiscipliner – med børsretten som eksempel – af Michael SteinickeKonkurskarantæne. Nye danske regler og EU-retlige perspektiver – af Karsten Engsig Sørensen’Med sikkerhed i strid med internationale forpligtelser’ – om EUret og andre regler som politisk handelsobjekt – af Jens Vedsted-HansenKan dansk selskabsret forlange, at en filial af et udenlandsk selskab har et selvstændigt navn? – af Erik WerlauffBibliografi

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Udvalgte emner
  af Camilla Hørby Jensen, Nis Jul Clausen, Hans Viggo Godsk Pedersen, mfl.
  691,95 kr.

  Bankjuraen eller bankretten, som den også betegnes, relaterer sig til de retlige forhold vedrørende pengeinstitutters virksomhedsudøvelse.Bogen beskæftiger sig såvel med den retlige regulering af forholdet mellem pengeinstituttet og dets kunder som de strukturelle krav, pengeinstitutterne skal iagttage. Fremstillingen behandler en række af de juridiske spørgsmål, som pengeinstitutternes virksomhedsudøvelse giver anledning til.

 • af Hans Viggo Godsk Pedersen
  222,95 kr.

  Fremstillingen er i alt væsentligt ført ajour til medio 2013.Forfatteren har bestræbt sig på at indarbejde de senere års retspraksis og den væsentligste danske litteratur. Han har desuden indarbejdet en del af Pengeinstitutsankenævnets afgørelser til illustration af stoffet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.