Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Herman DeLuca

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Herman DeLuca
    77,95 kr.

    In "The Art of Parenting" we apply the wisdom of Sun Tzu's "The Art of War" to the battlefield of parenthood where love, guidance and understanding are the weapons of choice. Parenting is a strategic endeavour, and this book will equip you with the knowledge and tactics to become a master strategist in the art of raising your children in a funny way.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.