Dag-til-dag levering

Bøger af Irene Nørgaard

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (8)
 • (2)
Bogtype
 • (8)
 • (4)
Format
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (10)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Ingrid Lund-Andersen & Irene Nørgaard
  367,00 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Familieret er skrevet med henblik på at tilvejebringe et ajourført undervisningsgrundlag i faget familieret på jurastudiet ved århus Universitet. Bogen tager højde for de ændringer, der er sket med faget i forbindelse med den seneste studieordning. Den har den tidligere brugte Familieret 2003 som sit forlæg, men er nu omarbejdet til en væsentlig slankere udgave. Bogen giver en grundig gennemgang og ajourføring af de centrale, familieretlige regler, og henviser løbende til relevant litteratur og domspraksis, og kan derfor også bruges som et supplement til Familieret 2003. Der er primært tale om en lærebog, der i sit emnevalg er afpasset efter det gældende pensum i faget, men bogen vil også være anvendelig for praktikere. Indholdsfortegnelse Forord til 1. udgave Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn Kapitel 2. ægteskabs indgåelse og registrering af partnerskab Kapitel 3. Separations- og skilsmissegrundene Kapitel 4. Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, vilkår m.v. Kapitel 5. ændring af aftaler om vilkår m.v. Kapitel 6. Familieformueretten og den legale formueordning Kapitel 7. Særeje og ægtepagter Kapitel 8. Begrænsninger i rådigheden Kapitel 9. Hæftelse for den anden ægtefælles dispositioner m.v. Kapitel 10. Gaver og aftaler mellem ægtefæller Kapitel 11. Formueoverførsler mellem ægtefæller Kapitel 12. Indledning om skifte Kapitel 13. Kapitel VI-skiftets aktiver og passiver Kapitel 14. Den kvantitative deling Kapitel 15. Den kvalitative fordeling af aktiverne Kapitel 16. Rettigheder, som er uoverdragelige eller i øvrigt af personlig art, jf. retsvirkningslovens § Kapitel 17. Samlivsforhold Domsregister Lovregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Irene Nørgaard
  499,00 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne 6. udgave af Arveret er en ajourføring af forrige udgave, og er derfor udbygget med nye domme og litteraturhenvisninger. Bogen er grundlæggende bygget op efter samme principper som de foregående udgaver. Hovedvægten er lagt på de basale, materielle, arveretlige regler, og bogen henvender sig både til studerende og praktikere. Indholdsoversigt Forord Litteraturliste med angivelse af forkortelser Forkortelsesliste Indledning DEL I: DEN LEGALE ARVERET Kapitel 1. Slægtens arveret Kapitel 2. Ægtefællens arveret Kapitel 3. Uskiftet bo Kapitel 4. Afkald på arv mv. Kapitel 5. Arveforskud Kapitel 6. Arveretsforbrydelse DEL II: TESTAMENTSARV Kapitel 7. Testamenter, indledning Kapitel 8. Testamentshabilitet Kapitel 9. Testamentsformerne Kapitel 10. Mangler ved viljeserklæringen og bristende forudsætninger Kapitel 11. Indholdsmangler – betingelser og pålæg Kapitel 12. Testamenters fortolkning Kapitel 13. Testationskompetencen Kapitel 14. Ugifte samlevende Kapitel 15. Båndlæggelse og rentenydelsesret Kapitel 16. Legatarer Kapitel 17. Testamenters tilbagekaldelse Kapitel 18. Fælles testamenter Kapitel 19. Livsforsikring og pensionsopsparing Kapitel 20. Dødsgaver mv. Lovregister Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Irene Nørgaard & Nana Balle
  73,95 - 115,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  100 KIKSEDE KNALD er en skøn samling af korte fortællinger fra 100 danskere om deres sexliv – når det vel at mærke ikke spiller. 100 mænd og kvinder, kendte og ukendte, bøsser og barmfagre, forfattere, bloggere og folk med skrivekløe har tilsammen skabt denne antologi fra danskernes soveværelser, fra deres rejser, sommerhuse, kælderrum, forsæder og parkanlæg. I lystig leg med hinanden – indtil noget kikser. I dette hav af liderlighed rummes forbavsende mange sandheder om begærets væsen, men historierne afskræller også, lag for lag, vejen og strategien hen til genstanden for begæret. Som oftest beskrevet med stor selvindsigt og også kærlighed til enten skribentens kiksede, yngre alter ego eller til den uheldige partner. Der er nok at både grine af og krumme tæer over. Ubehjælpelige ordvekslinger, kuldsejlede scoringsforsøg, kropsvæsker med egen agenda, slubrende lydkulisser, rødmende teenagere, uforstående bedstemødre og rasende forældre og ægtefæller. Fortalt med 100 vidt forskellige stemmer fra alle dele af landet. Og når latteren har lagt sig, er bogen samtidig en hyldest til det uperfekte og en omgang god læring i, at det er helt normalt at fucke op. At vi alle har været der – og er her endnu.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Irene Nørgaard
  116,95 - 185,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Om Evald Krog – stifteren af MuskelsvindsfondenBogen om Evald Krog er ikke en bog om ”ugens glade krøbling”. Derimod en velplaceret huskekage til os alle om at stoppe med at pive og i stedet kæmpe vores sag med de våben, vi hver især har fået. Det er den åbenhjertige og ærlige historie om en skarp og visionær ener med et kæmpe ego spærret inde i lille kraftløs krop. Til tider en kynisk købmand, men også et generøst og varmt menneske med blik for potentialerne i de mennesker, der omgav ham. En ægte 68´er, som indledte sit eget oprør fra kørestolen og brød lydmuren til virkeligheden, da han kørte ud over rampen på sin institution og gav fanden i forudsigelser om hans snarlige død og advarsler om, at han ikke kunne klare sig i det "rigtige" liv. I stedet stiftede Evald Krog sin egen patientforening - Muskelsvindfonden - hvorfra han siden han skabte Grøn Koncert og Cirkus Summarum, men først og fremmest bedre vilkår for handicappede i både Danmark og Europa. Evald Krogs våben var humor, en vild fantasi, masser af lånte fjer og modet til at gamble. Sejre og ydmygelser har fulgt parallelle spor i hans liv, og der er langt flest af de første - ligesom de mange kvinde-erobringer og hjertet, der blev knust igen og igen. En levemand, der elskede jazz, vin og kvinder, som aldrig gik af vejen for en flirt og såvel i det private som i det professionelle liv evnede at høre et "nej" som begyndelsen til et "ja".Om forfatterenIrene Nørgaard er 46-årig forfatter og journalist gennem mange år. "Fænomenet Evald Krog" er hendes debut som fagbogsforfatter.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Irene Nørgaard
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Da badehotellerne i Danmark begyndte at skyde op langs de danske kyster i slutningen af 1800-tallet, var ferie i sig selv en utopisk drøm for hovedparten af danskerne. Men for det finere borgerskab var livet på badehotellerne lig med et sommerligt og herligt driverliv i de lyse dage og aftener imellem klitter og bakkedrag. I dag er de smukke badehoteller i Danmark for mange lig med ønsket om at opleve den samme stemning. Letheden, stilheden, udsigten. Det enkle, men magelige liv. Måske ikke for en halv eller en hel sommer som for hundrede år siden, men som et ophold midt i dagligdagen. Med plads til at nyde, slå mave og opleve alt det, livet også består af. Oplev her 12 danske badehoteller. Nogle store, andre små. Med forskelligheder og særkender, men med hver sin charmerende fortolkning af, hvad et badehotel kan og bør rumme i dag.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen & Eva Naur Jensen
  593,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen Arveret er skrevet som grundlag for undervisningen i arveret på jurastudiet på Aarhus Universitet, men har også sigte på at kunne fungere som opslagsværk for praktikere, der arbejder med arveret. Bogens 7. udgave er en ajourføring af 6.-udgaven, og materialet er udvalgt efter samme principper som forrige udgaver med hovedvægten på de materielle arveretlige regler. Med ægtefællelovens ikrafttræden 1. januar 2018 er der foretaget konsekvensændringer i arvelovgivningen, som er indarbejdet i denne udgave. Særligt kapitlerne 2 og 3 har undergået en del ændringer i den anledning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen & Eva Naur
  442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med bogen "Familieret" har hensigten været at ajourføre undervisningsgrundlaget i faget familieret på universitetsniveau. Meget er sket siden 2.-udgaven af denne bog. Den nye ægtefællelov er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. januar 2018, og bogen er udarbejdet efter de nye regler. Der er desuden sket en række ændringer på forældreansvarslovens område, der har medført ændringer i bogens første kapitler.Der er primært tale om en lærebog, men bogen vil også være anvendelig for praktikere. IndholdsfortegnelseForordFortegnelse over anvendte forkortelserKapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn - af Caroline AdolphsenKapitel 2. Ægteskabs indgåelse og registrering af partnerskab - af Caroline AdolphsenKapitel 3. Separations- og skilsmissegrundene - af Caroline AdolphsenKapitel 4. Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 5. Ændring af aftaler om vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 6. Familieformueretten og den legale formueordning - af Eva NaurKapitel 7. Særeje og ægtepagter - af Irene NørgaardKapitel 8. Begrænsninger i rådigheden - af Irene NørgaardKapitel 9. Hæftelse for den anden ægtefælles dispositioner mv. - af Irene NørgaardKapitel 10. Gaver og aftaler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 11. Formueoverførsler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 12. Indledning om skifte - af Irene NørgaardKapitel 13. Skiftets aktiver og passiver - af Irene NørgaardKapitel 14. Den kvantitative deling - af Irene NørgaardKapitel 15. Den kvalitative fordeling af aktiver - af Irene NørgaardKapitel 16. Rettigheder, som er uoverdragelige - af Irene NørgaardKapitel 17. Beløb i henhold til ægtefællelovens §§ 41 og 42 - af Caroline AdolphsenKapitel 18. Ugifte parforhold - af Eva NaurDomsregisterLovregisterStikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Irene Nørgaard
  244,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Irene Nørgaard
  562,95 - 595,95 kr.

  Denne 6. udgave af Arveret er en ajourføring af forrige udgave og er derfor udbygget med nye domme og litteraturhenvisninger.Bogen er grundlæggende bygget op efter samme principper, som de foregående udgaver. Hovedvægten er lagt på de basale, materielle, arveretlige regler, og bogen henvender sig både til studerende og praktikere.

 • af Ingrid Lund-Andersen & Irene Nørgaard
  400,95 - 441,95 kr.

  Med bogen Familieret har hensigten været at ajourføre undervisningsgrundlaget i faget familieret på universitetsniveau. Denne nye udgave af bogen tager højde for de mange ændringer, der er sket med faget familieret de senere år og indfører læseren i de forskellige retsområder, der berører familieretten. I denne anden udgave er der navnlig indarbejdet den nye ægtefælleskiftelov, nye regler i forældreansvarsloven samt regler om ægteskab mellem to personer af samme køn. Endvidere er bogen ajourført med ny retspraksis, litteratur mv.Der er primært tale om en lærebog, der dog også vil være anvendelig for praktikere. Dels foretages en grundig gennemgang og ajourføring af de centrale familieretlige regler, dels henvises løbende til relevant litteratur og domspraksis.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.