Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jean Hagstrøm

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - 1. udgave
  af Jean Hagstrøm & Helle Brander Rasmussen
  288,95 kr.

  En grundbog til faget ”Det sammenhængende borger- og patientforløb”. Bogen indeholder forskellige faglige temaer med udgangspunkt i bl.a. tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, lovgivning, patientsikkerhed, dokumentation og ledelse.Bogen er skrevet til dig, som skal være social- og sundhedsassistent.Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases og eksempler. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne bidrage til, at den enkelte borger eller patient oplever, at der er sammenhæng i de tilbud, han eller hun modtager fra sundhedsvæsnet. Det kræver dels, at du har stor viden om dit eget arbejdsfelt, og dels at du har indsigt i sundhedsvæsnets organisering og den bagvedliggende lovgivning. Endvidere skal du have viden om og kunne udnytte de muligheder, der er for at kommunikere, samarbejde og dokumentere på tværs af sektorer og professioner, også digitalt. At bidrage til sammenhængende borger- og patientforløb er en af dine vigtige funktioner i dit arbejde som social- og sundhedsassistent.Bogen indeholder også en eNøgle, som giver adgang til en digital udgave af bogen (iBog). I iBogen er der supplerende materiale i form af fx lydfiler, film, opgaver og mulighed for at tage noter

 • - Social- og sundhedsassistent
  af Bente Søndergaard
  348,95 - 448,95 kr.

  En grundbog til faget ”Mødet med borgeren og patienten”. Bogen er skrevet til dig, der skal være social- og sundhedsassistent. Bogens indhold giver dig viden om og redskaber til at møde borgere, patienter eller pårørende med empati og kvalitet.Bogens emner er bl.a.: Professionelle relationer og samarbejde med borgere, patienter, brugere og pårørende Livshistorie, livsformer og livsfaser Kultur, sundhed og sygdom Etik og etiske dilemmaer Kommunikation, konflikter og anvendelse af magt Mestring og sundhedspædagogik

 • - Social- og sundhedsassistent
  af Anna C. Engers & Jean Hagstrøm
  288,95 kr.

  En grundbog til faget ”Kvalitet og udvikling”. Bogen indeholder forskellige faglige temaer, som har fokus på at arbejde videns- og evidensbaseret med henblik på at udvikle og sikre kvaliteten i praksis.Bogen er skrevet til dig, som skal være social- og sundhedsassistent.Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases og eksempler. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne bidrage til, at den enkelte borger eller patient oplever, at der er kvalitet i de tilbud, han eller hun modtager fra sundhedsvæsnet. Det kræver bl.a., at du har viden om, hvad kvalitet er, og hvordan du kan arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten. Desuden skal du kende og kunne arbejde med begrebet evidens, herunder fx kliniske retningslinjer. I bogen gennemgås også anvendelse af forskellige former for data i sundhedsvæsnet, velfærdsteknologi og innovation samt arbejdsmiljø.Bogen indeholder også en eNøgle, som giver adgang til en digital udgave af bogen (iBog). I iBogen er der supplerende materiale i form af fx lydfiler, film, opgaver og mulighed for at tage noter.

 • - Social- og sundhedsassistent
  af Jean Hagstrøm
  218,95 - 228,95 kr.

  En grundbog til faget Kvalitet og udvikling. Bogen er skrevet til dig, der skal være social- og sundhedsassistent. Faget skal give dig forudsætninger for at være med til at udvikle og sikre kvaliteten i sundhedsvæsenet.Derfor indeholder bogen emner som:   Kvalitet Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Evidens, vejledninger, instrukser og procedurer Brug af data, herunder journaler og andre digitale redskaber Velfærdsteknologi Denne bog er en trykt bog, men bogen findes også som iBog.

 • - Social- og sundhedsassistent
  af Jean Hagstrøm
  27.778,95 kr.

  Webtekst En grundbog til faget Kvalitet og udvikling. Bogen er skrevet til dig, der skal være social- og sundhedsassistent. Faget skal give dig forudsætninger for at være med til at udvikle og sikre kvaliteten i sundhedsvæsenet.Derfor indeholder bogen emner som:   Kvalitet Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Evidens, vejledninger, instrukser og procedurer Brug af data, herunder journaler og andre digitale redskaber VelfærdsteknologiDenne bog er en trykt bog, som også giver adgang til den tilhørende iBog.

 • - 1. udgave
  af Jean Hagstrøm & Helle Brander Rasmussen
  228,95 kr.

  En grundbog til faget ”Det sammenhængende borger- og patientforløb”. Bogen behandler forskellige faglige temaer med udgangspunkt i bl.a. tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, lovgivning, patientsikkerhed, dokumentation og ledelse.Bogen er skrevet til dig, som skal være social- og sundhedsassistent.Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases og eksempler. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne bidrage til, at den enkelte borger eller patient oplever, at der er sammenhæng i de tilbud, han eller hun modtager fra sundhedsvæsnet. Det kræver dels, at du har stor viden om dit eget arbejdsfelt, og dels at du har indsigt i sundhedsvæsnets organisering og den bagvedliggende lovgivning. Endvidere skal du have viden om og kunne udnytte de muligheder, der er for at kommunikere, samarbejde og dokumentere på tværs af sektorer og professioner, også digitalt. At bidrage til sammenhængende borger- og patientforløb er en af dine vigtige funktioner i dit arbejde som social- og sundhedsassistent.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.