Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jette Brinkel Rosenberg

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Tekstbog
  af Jette Brinkel Rosenberg, Matts Winblad, Eva Österberg & mfl.
  404,95 kr.

  Hertil hører:* elevens bog (éngangsbog i farver med øvelser og aktiviteter)* lærervejledning med kopiark* lærercd'er* i-bog med lydfiler fra tekstbogen og lærer-cd'en* web med bl.a interaktive opgaver og facit til opgaverne i elevens bog

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  Dette er et engangshæfte til franskundervisningen i 5.-6. klasse.Débutants 2 er andet hæfte i serien L?équipe française. Hæftet er beregnet til supplerende træning i fransk på 5.-6. klassetrin, og der er især lagt vægt på lytning, læsning og skrivning.Ordforrådet er samlet omkring temaer og præsenteres i sammenhæng med små tekster. Teksterne er indtalt og kan afspilles via QR-koder. Ordforråd, stavning og enkle sætningsstrukturer trænes og repeteres i arbejdet med følgende temaer:Au collègeAu zooLes légumesLe Maghreb - Quel pays?Les chiffres de 1 à 100Les verbes et les phrasesOn va au cinéma?Alphonse en toute saisonLes DROM - Lequel?

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  Denne bog er en engangsbog til franskundervisningen i 5. klasse.L?equipe française, Débutants 1-2 henvender sig til elever i 5.-6. klasse og er et supplement i træning af relevant ordforråd og sætningsmønstre. Tekster og opgaver i hæfterne styrker elevernes franskkompetencer og bevæger sig bredt inden for rammerne af Fælles Mål.Hvor det er muligt, er temaer og tekster knyttet til et fransktalende land, og dermed giver hæfterne også eleverne indblik i sider af kultur- og samfundsforhold i forskellige fransktalende lande.Indholdet i hæfterne er organiseret i temaer, som ligger inden for elevernes nære verden, og der arbejdes med at kommunikere med andre om navn, alder, nationalitet og præferencer mht. mad, sport, fritidsinteresser og lignende. Eleverne træner enkeltord og sætningsmønstre og bruger sprog i sammenhæng, når de lytter til, læser og skriver sætninger og korte tekster.Der er QR-koder med lyd til de fleste opgaver og bagerst i hæftet en oversigt over de ord og udtryk, som eleverne arbejder med.

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  Dette hæfte er et engangshæfte til engelskundervisningen i 3.-4. klasse.Hæftet tager fat, hvor Beginners 3 slutter og henvender sig til 3. og 4. klasse. First Readers har som Beginners en stigende progression, og giver eleverne mulighed for at arbejde med mål inden for kompetenceområdet skriftlig kommunikation, idet eleverne primært skal læse og skrive.I First Readers er opgaverne samlet i tematiske helheder. Det skaber sammenhæng og betyder, at eleverne arbejder med det nye ordforråd i varierede opgavetyper.Hæftet er bygget op omkring temaerne:Towers of New YorkA day in Simon's lifeHolidaysPre-sliced banana - a magic trickIrish leprechaunsMy favourite time of yearThe elves and the shoemakerA fairytaleThe crazy rubber bands - a magic trick.Teksterne dækker genrerne instruktioner, beskrivelser, enkle beretninger samt enkle fortællende tekster. Kulturelt er der input fra Storbritannien, Irland og USA.Som i de øvrige hæfter i serien er der QR-koder med adgang til både lyd og video.

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  78,95 kr.

  First Readers 2 er del af serien The English Gang. Serien udgør en række træningshæfter til engelsk med et indbydende layout og varierede opgavetyper, som eleverne intuitivt kan arbejde med.First Readers 2 er beregnet til engelsk i 3.-4. klasse og kan bruges som supplerende træning inden for fagets tre kompetenceområder.Opgaverne er samlet i tematiske helheder, og eleverne kan løse dem uafhængigt af, hvad klassen i øvrigt arbejder med. Teksterne dækker genrerne instruktioner, beskrivelser, enkle beretninger samt enkle fortællende tekster. Kulturelt er der input fra en række engelsktalende lande.I hæftet arbejder eleverne varieret med lytning, læsning, skrivning og stavning. De kan arbejde selvstændigt med opgaverne og læne sig op af QR-koder for at lytte til teksterne. Der er også instruktioner på dansk nederst på alle sider.The English Gang er del af serien Træningsbanden. Der udgives træningshæfter til dansk, matematik og fremmedsprog.

 • - Træningsbanden
  af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  First Readers 1 er del af serien The English Gang. Serien udgør en række træningshæfter til engelsk med et indbydende layout og varierede opgavetyper, som eleverne intuitivt kan arbejde med.First Readers 1 er beregnet til engelsk i 3.-4. klasse og kan bruges som supplerende træning inden for fagets tre kompetenceområder.Opgaverne er samlet i tematiske helheder, og eleverne kan løse dem uafhængigt af, hvad klassen i øvrigt arbejder med. Teksterne dækker genrerne instruktioner, beskrivelser, enkle beretninger samt enkle fortællende tekster. Kulturelt er der input fra UK, USA og Australien.I hæftet arbejder eleverne varieret med lytning, læsning, skrivning og stavning. De kan arbejde selvstændigt med opgaverne og læne sig op af QR-koder for at lytte til teksterne. Der er også instruktioner på dansk nederst på alle sider.The English Gang er del af serien Træningsbanden. Der udgives træningshæfter til dansk, matematik og fremmedsprog.First Readers 1 er en del af serien Træningsbanden.

 • af Jette Brinkel Rosenberg
  55,95 kr.

  The English Gang 3 er et træningshæfte beregnet til engelskundervisningen i 2. klasse. Det kan både bruges som supplerende materiale eller som skriftligt holdepunkt, hvis der arbejdes uden grundbog. The English Gang 3 præsenterer eleverne for grundlæggende og relevante emner, fx tal op til 100, månederne, årstider, vejret, samt hyppige verber og præpositioner. Der er fokus på, at eleverne bruger ordforrådet til at sammensætte enkle sætninger.Hæftet indeholder varierede og kreative opgaver og arbejder hen mod at give eleverne et enkelt hverdagsordforråd ved løbende at introducere nye ord på emneintrosiderne. Bagerst i bogen laver eleverne en alfabetisk billedordbog og får overblik over alle de nye ord, de har lært. Derudover er hæftet udstyret med QR-koder, som giver adgang til tilhørende lydfiler.

 • - Alineas træningshæfter til engelsk
  af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  The English Gang 2 er et træningshæfte beregnet til engelskundervisningen i 1.-2. klasse.TilgangHæftet kan bruges som supplerende træning eller som et skriftligt holdepunkt, hvis der arbejdes uden grundbog. The English Gang bygger på følgende principper:Der arbejdes med grundlæggende og relevante emnerOrdforrådet indgår i enkle og relevante sætningsstrukturerOpgaverne er selvinstruerendeEleverne har let adgang til lyden via QR-koder.IndholdHæftet indeholder temaerne:Good or bad? (adjektiver)Sam’s room, Mary’s house, Clothes, Animals, Things I can do (verber)Numbers 1-20 og Sally’s week (ugedagene)Desuden repeteres temaer fra hæfte 1 i Old stuff.The English Gang 2 er en del af serien Træningsbanden.

 • - Alineas træningshæfter til engelsk
  af Jette Brinkel Rosenberg
  63,95 kr.

  The English Gang 1 er et træningshæfte beregnet til engelskundervisningen i 1. klasse.TilgangTræningshæftet kan bruges som supplerende træning eller som et skriftligt holdepunkt, hvis der arbejdes uden grundbog. The English Gang 1 bygger på følgende principper:Der arbejdes med grundlæggende og relevante emnerOrdforrådet indgår i enkle og relevante sætningsstrukturerOpgaverne er selvinstruerendeEleverne har let adgang til lyden via QR-koder.IndholdHæftet indeholder temaerne:MeNumbersPetsFoodDrinksMy ThingsColoursMy BodyMy family.The English Gang 1 er en del af serien Træningsbanden.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.