Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Nikolaj Bøgh

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Nikolaj Bøgh
  138,95 - 278,95 kr.

  Fortællingerne om 100 af de mest interessante bygninger, monumenter, statuer og steder af særlig betydning for Frederiksbergs historie. Om Frederiksberg Have, Bakkehuset, K.B. Hallen, teatre, kirkegårde, gadebelysning, lindetræer, bænke og meget mere. Siden 2016 har forfatter og politiker Nikolaj Bøgh jævnligt skrevet historiske klummer for Lokalavisen Frederiksberg og Frederiksberg Bladet. I denne bog har han udvidet de første 100 historier, som der er taget helt nye billeder til af fotograf Thomas Howalt Andersen. Bogen indeholder også et kort over Frederiksberg med markering af de 100 steder .

 • af Nikolaj Bøgh
  94,95 kr.

  Møller – et konservativt dynasti fortæller den spændende historie om et af Danmarkshistoriens vigtigste politiske dynastier. Mange af Møller-familiens medlemmer har sat tydelige fingeraftryk på dansk politik og på Det Konservative Folkepartis udvikling gennem det meste af det 20. århundrede – og helt op til i dag. Samtidig giver beskrivelsen af familiens tanke- og arvegods forudsætningen for at forstå regeringens kantede udenrigsminister, Per Stig Møller. Aksel Møller kæmpede en hård og sejrrig kamp for at holde Konservativ Ungdom på demokratiets smalle sti, mens hans jævnaldrende i mellemkrigstiden begyndte at gå med skrårem og blanksorte støvler. Han sejrede og fortsatte en politisk karriere - men døde som 52-årig. Poul Møller - der er en nøgleperson for at forstå det Konservative Folkepartis kriser idag - var ligeledes en karismatisk taler, der som en af de få konservative i den nyere politiske historie var i stand til at formulere et alternativ til Socialdemokratiet velfærdsmodel. Men som 52-årig måtte han forlade politik på grund af sygdom. Per Stig Møller, landets mest populære minister og Poul Møllers søn, er som sine forældre og farbroderen en lysende begavelse og stor idealist. Men som for resten af familien har indre eller ydre omstændigheder spændt ben, hver gang han nærmede sig magtens tinde.

 • - Bendt Bendtsens politiske lederskab
  af Nikolaj Bøgh
  153,95 kr.

  Bendt Bendtsen var politisk leder for Det Konservative Folkeparti i årene 1999- 2008. I denne periode formåede han at få skabt ro i sit parti, som i årene forinden havde været voldsomt plaget af uro. Konservative blev igen regeringsduelige og en troværdig partner i VK-regeringen sammen med Venstre fra 2001. Partiet gik frem ved tre folketingsvalg i træk, og væsentlige konservative mærkesager blev gennemført inden for bl.a. retspolitik, skattepolitik, uddannelsespolitik og erhvervspolitik. Hvad var Bendt Bendtsens forudsætninger, hvad ville han i politik, hvad opnåede han, og hvordan var hans vej til magten – og vejen væk fra magten igen? Det er de spørgsmål, denne bog vil forsøge at besvare. Bogens forord er skrevet af to af de personer, der arbejdede tættest sammen med Bendt Bendtsen i hans periode som partileder, daværende kulturminister Brian Mikkelsen og Det Konservative Folkepartis generalsekretær Morten Bangsgaard. I bogens efterskrift giver historikeren og samfundsdebattøren Christian Egander Skov sit syn på Bendt Bendtsens periode i dansk politik.

 • af Nikolaj Bøgh
  93,95 - 139,95 kr.

  - Fyr Hækkerup, var det eneste råd, Jens Otto Krag gav til Anker Jørgensen, da han overlod ham statsministeriet i 1972.Per Hækkerup (1915-1979) fik dog en central placering i Anker Jørgensens regering, men det er karakteristisk, at Hækkerup gennem hele sit politiske liv vakte stærke følelser, både hos modstandere og tilhængere.Per Hækkerup var som politiker en meget karakteristisk type, som i dag er forsvundet fra dansk politik – berømt og populær for sin rappe replik, sine store cigarer og mange tynde whiskysjusser. Han var en usædvanlig politisk begavelse og en eminent taktiker, som trivedes som en fisk i vandet i Christiansborgs korridorer og gennem mere end tre årtier stod centralt i dansk indensrigs- og udenrigspolitik.Dette er historien om politikeren Per Hækkerup, hans vilje til magt – og hvorfor han ikke nåede helt til tops, som han egentlig gerne ville."Bogen er rig på oplysninger, detaljer og anekdoter... Det er rigtig godt gjort af Nikolaj Bøgh." - InformationNikolaj Bøgh (f. 1969) er cand.scient.pol. og arbejder som presserådgiver. Han har tidligere blandt andet udgivet bogen "Jens Otto Krag: Man har et standpunkt... Taler og artikler 1948-78".

 • af Nikolaj Bøgh
  925,95 kr.

  Siden 2016 har forfatter og politiker Nikolaj Bøgh (f. 1969) jævnligt skrevet historiske klummer for Lokalavisen Frederiksberg og Frederiksberg Bladet, og i denne bog har han udvidet de første 100 historier fra Frederiksberg.

 • af Nikolaj Bøgh & C. St. A. Bille
  139,95 kr.

  Helt fra sin tidlige ungdom var H.C. Andersen en flittig og dygtig brevskriver. I slutningen af 1800-tallet samlede forfatterne C. St. A. Bille og Nicolaj Bøgh en stor mængde af H.C. Andersens breve, og i denne nye opdaterede udgave er der tilføjet breve af mere personlig karakter, som var udeladt i første udgave. Brevene giver et spændende og nuanceret billede af H.C. Andersen som privatperson såvel som forfatter.Nicolaj Bøgh (1843-1905) var en dansk forfatter og digter, der debuterede som forfatter i 1872 med skuespillet "De hvide roser". Senere hen udgav han en lang række digtsamlinger, og sammen med C. St. A. Bille samlede han H.C. Andersens breve til udgivelse i 1877 og 1878. C. St. A. Bille (1828-1898) var en dansk journalist og politiker, der sad i folketinget i mange år og stod bag den magtfulde politiske avis Dagbladet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.