Dag-til-dag levering

Bøger af Ole Hansen

Filter
Filter
Genre
 • (5)
 • (1)
 • (1)
 • (11)
Bogtype
 • (13)
 • (6)
Format
 • (8)
 • (6)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (12)
 • (3)
 • (4)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Ole Hansen
  429,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen indeholder en analyse af, i hvilket omfang de danske standardvilkår understøtter de entrepriseretlige mellemformer. Den omfatter en systematisk beskrivelse af typisk anvendte mellemformer og en gennemgang af, hvorledes AB-systemets regler og den omfattende afgørelsespraksis, der knytter sig hertil, regulerer disse aftaler. Aftalepraksis i bygge- og anlægssektoren har siden den seneste revision af AB 92, ABT 93 og ABR 89 udviklet sig hurtigt og i flere forskellige retninger. De nye aftaleformer fraviger generelt den fase- og ydelsesopdeling, som fremgår af AB 92 og ABT 93. De fleste nye aftaleformer kan beskrives som entrepriseretlige mellemformer, fordi de i varierende grad – og typisk på en individuelt tilpasset måde - placerer sig mellem AB 92 og ABT 93. Denne udvikling i bygge- og anlægssektoren har sat entrepriserettens grundsætninger om fordeling af ydelse og ansvar i byggeriet under pres. Indholdsoversigt Forord DEL I: INTRODUKTION Kapitel 1. Bogens emne og problemfelt Kapitel 2. Entrepriseretlige mellemformer – baggrund og kontekst Kapitel 3. Hvilke krav bør stilles til standardvilkår for entreprise? Kapitel 4. Nye aftaleformer i byggeriet – oversigt og begrebsanvendelse DEL II: DE ETABLEREDE ENTREPRISEFORMER Kapitel 5. AB 92 Kapitel 6. ABT 93 Kapitel 7. ABR 89 DEL III: ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER - TYPETILFÆLDE Kapitel 8. Entreprenørens reaktionspligt og pligt til projektgranskning Kapitel 9. Entreprenørens detailprojektering – udbud på forprojekt, mellemudbud og lignende Kapitel 10. Funktionsbestemte ydelser (sekventiel totalentreprise) Kapitel 11. Projekteringssamarbejder, partnering, mv. Kapitel 12. Den tekniske rådgivers ansvar i mellemtilfælde og særligt om betydningen af godkendelse af entreprenørens projektbidrag DEL IV. AFSLUTNING Kapitel 13. Konklusioner og perspektiver for AB-systemet Forkortelser Appendiks Litteraturliste Domsregister Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Hansen & Vibe Ulfbeck
  257,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Aftaler er grundlaget for transaktioner i samfundet, og aftaleretten er handelens redskab.”Lærebog i aftaleret” giver en grundlæggende og pædagogisk indføring aftaleretten. IndholdsoversigtKapitel 1. Aftalerettens fundamentKapitel 2. AftaleindgåelseKapitel 3. FortolkningKapitel 4. UgyldighedKapitel 5. FuldmagtLitteraturliste

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Beskrivelse af en pædagogisk analysemodel til brug i skolen
  af Ole Hansen & Thomas Nordahl
  258,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det ved vi om - Anvendelse af pædagogisk analyse. Beskrivelse af en pædagogisk analysemodel til brug i skolenLærings- og adfærdsproblemer kan ikke imødegås med én bestemt strategi, og det vil ikke vil være tilstrækkeligt at rette søgelyset mod det enkelte individ. For at finde ud af, hvad der kan være en hensigtsmæssig pædagogisk praksis i den enkelte klasse eller på den enkelte skole, er det derfor nødvendigt med gode analyser af de situationer, hvor et ringe læringsudbytte og/eller udfordrende adfærd opstår.I denne bog præsenteres en forskningsbaseret pædagogisk analysemodel, hvis hovedformål er at etablere gode læringsmiljøer i skolerne, hvor der skal være hensigtsmæssige betingelser for både skolefaglig og social læring hos eleverne. En væsentlig del af denne hovedmålsætning er at bidrage til, at skolerne og lærerne udvikler kompetence i at forebygge og reducere lærings- og adfærdsproblematikker.Serien ”Det ved vi om” består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der bibringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle pædagogiske temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af skolen lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden anvendes.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - modsætningsforhold eller fællesskab?
  af Ole Hansen
  593,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Brug af kortlægningsresultater og forskningsbaseret viden i professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud og skole
  af Ole Hansen
  343,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan bliver vi bedre med data?Hvis vi vil forbedre læringsmiljøerne i dagtilbud og skole, så er denne bogs præmis, at arbejdet med data og forskningsviden er helt nødvendigt og bør foregå i professionelle læringsfællesskaber. Både i de enkelte institutioner og skoler og på forvaltningsniveau. Bogens kapitler viser gennem konkrete eksempler fra kommuner i Norge og Danmark, hvordan data kan give indsigter, der i sidste ende kan føre til en forbedring af pædagogisk praksis. Forfatterne er alle ledere og konsulenter på dagtilbuds- eller skoleområdet i kommuner, som deltager i ét af følgende to forsknings- og udviklingsprojekter: Kultur for læring i Norge og Program for Læringsledelse i Danmark. Gennem disse projekter har de gennemført kortlægningsundersøgelser og derigennem fået adgang til værdifulde data om det pædagogiske personales samarbejde og børn og elevers læring, udvikling og trivsel. Arbejdet med kortlægningsundersøgelserne udføres i samarbejde mellem ledere, mellem ledere og ansatte og mellem ansatte. Det indebærer, at professionelle læringsfællesskaber er en afgørende præmis for, at analysen af kortlægningsresultaterne får betydning i praksis. Bogen her viser, hvordan det kan se ud – hvordan vi bliver bedre med data. Bogen er redigeret af Ole Hansen og Anne-Karin Sunnevåg.Ole Hansen er seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, og programleder for Program for læringsledelse - dagtilbud. Anne-Karin Sunnevåg er førstelektor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet og prosjektleder ved SePU for forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring i barnehage, 2017-2021.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Der zweite Fall: Kriminalroman
  af Ole Hansen
  234,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Der erste Fall: Kriminalroman
  af Ole Hansen
  234,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kriminalroman
  af Ole Hansen
  234,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kriminalroman
  af Ole Hansen
  234,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - The Dynamics of Innovation as Interplay between Business Competence, Environmental Orientation and Network Involvement
  af Ole Hansen, Koos van Dijken, Yvonne Prince, mfl.
  1.111,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  The Innovation Triangle allows one to diagnose current environmental and innovation policies, indicating which policy measures might be effective in increasing the adoption of environmentally friendly technologies, allowing environmental objectives to be achieved.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - The Dynamics of Innovation as Interplay between Business Competence, Environmental Orientation and Network Involvement
  af Ole Hansen, Koos van Dijken, Yvonne Prince, mfl.
  1.603,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  The Innovation Triangle allows one to diagnose current environmental and innovation policies, indicating which policy measures might be effective in increasing the adoption of environmentally friendly technologies, allowing environmental objectives to be achieved.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Hansen
  126,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En supermarkedskæde udsættes for pengeafpresning, fordi en kunde dør efter at have spist et produkt fra en af dens butikker. Hvem står bag afpresningen? Et af sporene peger i retning af en Tvind-lignende organisation ved navn Bevægelsen for Økonomisk Retfærdighed. Privatdetektiven Frank, med et indgående kendskab til den københavnske underverden, bliver sat på opgaven og er snart rodet ind i et speget spil om penge og bedrag på flere planer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - en kriminalroman om kærlighed
  af Ole Hansen
  94,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Hansen & Vibe Ulfbeck
  242,95 kr.

  Aftaler er grundlaget for transaktioner i samfundet, og aftaleretten er handelens redskab.”Lærebog i aftaleret” giver en grundlæggende og pædagogisk indføring aftaleretten.

 • - The Dynamics of Innovation as Interplay between Business Competence, Environmental Orientation and Network Involvement
  af Ole Hansen, Koos van Dijken, Yvonne Prince, mfl.
  960,95 kr.

  How do small and medium sized enterprises (SMEs) adopt environmental innovations? Do they have the necessary internal competence? Is any support offered by external parties (i.e. network involvement)? What are the policy implications? This book is based on extensive fieldwork, conducted in four traditional industrial sectors: offset printing, electroplating, textile finishing, and industrial painting. The work was carried out in Denmark, Italy, the Netherlands, Portugal and the UK. Twenty company-based case studies were analyzed and a telephone survey was conducted among 527 companies. As a result, the Innovation Triangle came to be formulated, which is presented here, defining and combining the determinants of SME innovativeness. The Innovation Triangle distinguishes three major determinants of innovativeness: business competence, environmental orientation, and network involvement. The Innovation Triangle allows one to diagnose current environmental and innovation policies, indicating which policy measures might be effective in increasing the adoption of environmentally friendly technologies, allowing environmental objectives to be achieved.

 • af Ole Hansen
  420,95 kr.

  Bogen indeholder en analyse af, i hvilket omfang de danske standardvilkår understøtter de entrepriseretlige mellemformer. Den omfatter en systematisk beskrivelse af typisk anvendte mellemformer og en gennemgang af, hvorledes AB-systemets regler og den omfattende afgørelsespraksis, der knytter sig hertil, regulerer disse aftaler.Aftalepraksis i bygge- og anlægssektoren har siden den seneste revision af AB 92, ABT 93 og ABR 89 udviklet sig hurtigt og i flere forskellige retninger. De nye aftaleformer fraviger generelt den fase- og ydelsesopdeling, som fremgår af AB 92 og ABT 93.De fleste nye aftaleformer kan beskrives som entrepriseretlige mellemformer, fordi de i varierende grad – og typisk på en individuelt tilpasset måde - placerer sig mellem AB 92 og ABT 93. Denne udvikling i bygge- og anlægssektoren har sat entrepriserettens grundsætninger om fordeling af ydelse og ansvar i byggeriet under pres.

 • - - Artikel fra tidsskriftet "Paideia 05 - maj 2013"
  af Lars Qvortrup & Ole Hansen
  45,95 kr.

  Tidsskriftet Paideia har en praksisrettet profil, men holder samtidig et højt akademisk niveau. Tidsskriftet indeholder fagfællebedømte artikler, som omhandler aktuelle temaer fra praksisfeltet, interviews, debatter samt boganmeldelser. Målgruppen er lærere, skoleledere, pædagoger og ledere i børnehaver, pædagogiske konsulenter, studerende, undervisere og forskere.Udgives af Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) (University College Nordjylland og Aalborg Universitet), Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Hedmark), Institutionen för pedagogik (Högskolan i Borås) samt Dafolo Forlag.Se www.paideia.no.

 • - Tema: Inklusion
  af Niels Egelund, Lars Qvortrup, Ole Hansen, mfl.
  181,95 kr.

  I dette nummer af Paideia kan du læse følgende artikler:- Inklusion i Danmark – hvilke konsekvenser har begrebsdefinitioner for den pædagogiske praksis?- Inkludering och skolans osäkerheter – att stödja professionella att lära - Excellens, likvärdighet och fokus på lärande – ett finländskt perspektiv på inkludering- Norsk skole anno 2013: Økende ekskludering under dekke av inkludering? - Vardagsanknytning i biologiböcker- Kommentar: Tid til undervisning og læring – kvantitet og kvalitetTidsskriftet Paideia har en praksisrettet profil, men holder samtidig et højt akademisk niveau. Tidsskriftet indeholder fagfællebedømte artikler, som omhandler aktuelle temaer fra praksisfeltet, interviews, debatter samt boganmeldelser. Målgruppen er lærere, skoleledere, pædagoger og ledere i børnehaver, pædagogiske konsulenter, studerende, undervisere og forskere.Udgives af Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) (University College Nordjylland og Aalborg Universitet), Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen i Hedmark), Institutionen för pedagogik (Högskolan i Borås) samt Dafolo Forlag.Se www.paideia.no.

 • - – modsætningsforhold eller fællesskab?
  af Ole Hansen
  369,95 kr.

  Denne bog handler om centrale, entrepriseretlige retskildespørgsmål. I bogen behandles det hjemmelsproblem, som alle, der har beskæftiget sig med entrepriseretten, er blevet konfronteret med:Hvilken rolle spiller parternes aftale som grundlag for afgørelsen af typiske, entrepriseretlige tvister? Hvilken betydning har det, at derhersker usikkerhed om aftalens nærmere indhold og om de omstændigheder, hvorunder arbejderne skal udføres?I bogens teoretiske del undersøges, i hvilket omfang gængse, kontraktretlige ræsonnementer udgør egnede grundlag for afgørelsen afentrepriseretlige typetvister, og forfatteren peger på, at både deliktretten og visse dele af selskabsretten synes at påvirke afgørelsenaf disse tvister.I bogens praktiske del foretager forfatteren en grundig undersøgelse af udvalgte, entrepriseretlige typetvister under inddragelse af den betydelige rets- og voldgiftspraksispåområdet.Forfatteren er ansat ved Københavns Universitet og har tidligere som advokat arbejdet med entrepriseretten. Det entrepriseretlige hjemmelsproblem er hans disputats.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.