Dag-til-dag levering

Bøger af Rasmus Ejrnæs

Filter
Filter
Bogtype
 • (6)
 • (3)
 • (1)
Format
 • (6)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (6)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Rasmus Ejrnæs
  70,95 - 129,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Din have myldrer af liv. Travle jordhumler, flaksende citronsommerfugle og vimsende gærdesmutter genskaber naturens magi for øjnene af os. Uden at spørge om lov gror græsset. Vedbenden vokser. Og skvalderkålen skyder mellem stauderne. Naturen indtager haven, og vi kan stritte imod eller læne os tilbage og nyde livet. Vi kan også lege med. Vi kan lægge den sirlige haveplan væk og dyrke havens mange muligheder for at vokse sig vild med vilje. Lave en kvasbunke og lade plænen blomstre med kodrivere og violer. Finde et område, hvor merian og hvidtjørn kan stå i fred, og lade den gamle træstamme stå. I Den uendelige have klæder Rasmus Ejrnæs, biolog og forsker fra Aarhus Universitet, os på til at fremme naturen lige uden for døren. Med haven som træningslejr forklarer han de økologiske principper for biodiversitet og kommer med gode råd og tips til, hvad vi helt konkret kan gøre for at hjælpe os selv og naturen på vej i vores egne haver. Så skal det nok komme til at myldre med snøftende pindsvin og glade haveejere. Bogen er illustreret med 140 farvefotos af naturfotografen Bert Wiklund.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Den danske Rødliste
  af Rasmus Ejrnæs & Peter Wind
  112,95 - 198,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog udgives i anledning af den nyeste status over Danmarks planter og dyr (2003-2009), kaldet Den danske Rødliste. Danmarks truede arter levendegør den biologiske mangfoldighed i form af dyre- og plantearter og deres levesteder. Bogen er en introduktion til ’rødlistearbejdet’, dvs. arbejdet med at registrere arternes tilbage- og fremgang, og indeholder samtidig en række portrætter af de ekstremt dedikerede mennesker, der vier deres liv til at udforske og værne om bestemte arter. Rødlisten lægger op til, at alle arter er lige meget værd, men i praksis føler vi mere for dyr med pels og fjer, end edderkopper og andet kryb – ligesom nogle levesteder er højere værdsat end andre. Giver det mening? Og hvad kan rødlisten bruges til i den sammenhæng? Bogen forklarer hvad der konstituerer en art og fortæller om uddøde arter i Danmark i nyere tid – men også om nyopståede arter. Desuden rejser den diskussionen, om det er vigtigt at bevare den biologiske mangfoldighed af rationelle eller moralske grunde. Kan naturens værdi opgøres som målbare tjenesteydelser til samfundet? Eller skal der alternative målemetoder til for at værdisætte naturens mangfoldighed?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Rasmus Ejrnæs
  29,95 - 48,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Der er opstået en betydelig splittelse mellem natur og menneske - en afstand, som er vokset frem, i takt med at det moderne menneskes opfindsomhed og umættelige trang til vækst har fortrængt naturen. Vi står derfor lige nu i et vadested. Enten begærer vi permanent skilsmisse fra naturen, fordi det simpelthen er for besværligt at leve fredeligt sammen uden at ødelægge det for hinanden. Eller også indstiller vi os på fredelig sameksistens med plads til begge parter.Tabet af biologisk mangfoldighed er en af de mest afgørende forandringer af jorden, vi mennesker har forårsaget. Biolog Rasmus Ejrnæs giver i bogen Natur sine bud på, hvordan vi kan leve i fredelig sameksistens med naturen, inden den skrider. Naturen altså. Han mener, at vi kunne øve os i vores egen have. Vi har vænnet os til, at haven er vores. Ikke bare vores ejendom, men nærmest en del af os selv. Det er vel at mærke os, som former haven og ikke omvendt. Vi udvælger og fravælger væksterne, klipper dem i vores billede og viser på den måde naboer og venner, hvem vi er.Men hvis vi vil, kan vi nemlig godt give den truede natur mere plads. Vi kan gøre det i nationalparkerne, i bøgeskoven uden for byen eller i vores egen have lige uden for døren. Det kræver bare, at vi er villige til at give plads uden en forventning om at få noget bestemt til gengæld, mener Rasmus Ejrnæs, som i sine foredrag også benytter lejligheden til at tage tilhørerne med på en virtuel udflugt til den danske natur, som den tager sig ud for en biolog med gummistøvlerne på og mod på at luske langsomt af sted med sanserne åbne.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Rasmus EjrnAes
  225,95 kr.

  Din have myldrer af liv. Travle jordhumler, flaksende citronsommerfugle og vimsende gAerdesmutter genskaber naturens magi for ojnene af os. Uden at sporge om lov gror grAesset. Vedbenden vokser. Og skvalderkalen skyder mellem stauderne.Naturen indtager haven, og vi kan stritte imod eller lAene os tilbage og nyde livet. Vi kan ogsa lege med. Vi kan lAegge den sirlige haveplan vAek og dyrke havens mange muligheder for at vokse sig vild med vilje. Lave en kvasbunke og lade plAenen blomstre med kodrivere og violer. Finde et omrade, hvor merian og hvidtjorn kan sta i fred, og lade den gamle trAestamme sta.I Den uendelige have klAeder Rasmus EjrnAes, biolog og forsker fra Aarhus Universitet, os pa til at fremme naturen lige uden for doren. Med haven som trAeningslejr forklarer han de okologiske principper for biodiversitet og kommer med gode rad og tips til, hvad vi helt konkret kan gore for at hjAelpe os selv og naturen pa vej i vores egne haver. Sa skal det nok komme til at myldre med snoftende pindsvin og glade haveejere.Bogen er illustreret med 140 farvefotos af naturfotografen Bert Wiklund.

 • - Den danske rodliste
  af Peter Wind & Rasmus EjrnAes
  359,95 kr.

  Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at uddo ? kaldet en rodlistevurdering ? i perioden 2003-2010. Resultatet er prAesenteret i Danmarks truede arter.Rodlistevurderingen viser, at det isAer er de krAesne arter, der er truede ? arter som stiller krav til levested eller fodekilde. Bogen prAesenterer resultatet af rodlistevurderingen og giver eksempler pa udvalgte arters levevis og levested. Fokus rettes mod nogle af de levesteder, der huser eller har huset mange af de truede arter. Disse levesteder forringes eller forsvinder ? og med dem de arter, der specifikt er knyttet hertil.I et kapitel gives ordet til 'naturnorderne', eksperter pa hver deres omrade. De fortAeller om deres passion for den eller de artsgrupper, de har kastet sig over, og hvilke glAeder de har ved at studere arter i dybden. Et andet kapitel fortAeller om vAerdien af de truede arter, for hvorfor egentlig bruge alt det krudt pa arter, som abenbart ikke kan klare sig selv?Bogen slutter med et kik i krystalkuglen. I lyset af vores viden om de truede arter vurderes det, hvordan udviklingen i den danske artsdiversitet vil vAere fremover, og hvad der skal til for at Aendre kursen.

 • af Rasmus EjrnAes
  80,95 kr.

  Der er opstaet en betydelig splittelse mellem natur og menneske - en afstand, som er vokset frem, i takt med at det moderne menneskes opfindsomhed og umAettelige trang til vAekst har fortrAengt naturen. Vi star derfor lige nu i et vadested. Enten begAerer vi permanent skilsmisse fra naturen, fordi det simpelthen er for besvAerligt at leve fredeligt sammen uden at odelAegge det for hinanden. Eller ogsa indstiller vi os pa fredelig sameksistens med plads til begge parter.Tabet af biologisk mangfoldighed er en af de mest afgorende forandringer af jorden, vi mennesker har forarsaget. Biolog Rasmus EjrnAes giver i bogen Natur sine bud pa, hvordan vi kan leve i fredelig sameksistens med naturen, inden den skrider. Naturen altsa. Han mener, at vi kunne ove os i vores egen have. Vi har vAennet os til, at haven er vores. Ikke bare vores ejendom, men nAermest en del af os selv. Det er vel at mAerke os, som former haven og ikke omvendt. Vi udvAelger og fravAelger vAeksterne, klipper dem i vores billede og viser pa den made naboer og venner, hvem vi er.Men hvis vi vil, kan vi nemlig godt give den truede natur mere plads. Vi kan gore det i nationalparkerne, i bogeskoven uden for byen eller i vores egen have lige uden for doren. Det krAever bare, at vi er villige til at give plads uden en forventning om at fa noget bestemt til gengAeld, mener Rasmus EjrnAes, som i sine foredrag ogsa benytter lejligheden til at tage tilhorerne med pa en virtuel udflugt til den danske natur, som den tager sig ud for en biolog med gummistovlerne pa og mod pa at luske langsomt af sted med sanserne abne.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.