Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Tilde Mathiasen Kornum

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Lone Hansen, Morten Dalbøge & Torben Rosenkilde Jensen
  448,95 - 548,95 kr.

  Formålet med denne lærebog er at give den studerende et grundlæggende og praksisnært indblik i følgende emneområder: indsamling, forståelse og bearbejdelse af økonomiske data og anden supplerende information om virksomheden, herunder regnskabsudarbejdelse og regnskabsforståelse udarbejdelse og anvendelse af budgetter i styringssammenhæng analyse og vurdering af alternative investeringsforslag analyse og vurdering af balancestruktur og finansieringsmuligheder.Bogen henvender sig primært til studerende på videregående uddannelser på KVU-niveau og andre, der ønsker en indføring i de centrale emneområder inden for virksomhedsanalyse og økonomistyring samt investering og finansiering.Til bogen findes supplerende materiale, hvor der er er mulighed for at downloade supplerende materialer, herunder eksempler fra bogen, opgaver og udvalgte løsningsforslag.

 • - for de videregående uddannelser
  af Henrik Skou, Tilde Mathiasen Kornum & Marit Bruhn-Petersen
  314,95 kr.

  Denne bog undersøger baggrunden for ESG, og hvordan det påvirker virksomheder og investorer. Bogen ser på, hvordan ESG kan bruges til at vurdere virksomheders bæredygtighed og risikoprofil. Bogen diskuterer, hvordan ESG-rapportering konkret fungerer, og hvordan investorer kan bruge denne information til at træffe informerede investeringsbeslutninger. Endelig undersøges nogle af de kritikpunkter, der er knyttet til ESG, og hvordan de kan løses. Herunder udfordringer med greenwashing. Bogen vil være en nyttig ressource for investorer, virksomhedsledere, ESG-medarbejdere, reguleringsmyndigheder og enhver, der ønsker at forstå ESG og dens indflydelse på investeringer og virksomheder. Med et kapitel dedikeret til greenwashing og greenhushing vil også salgs- og markedsføringsinteresserede kunne høste brugbar viden fra bogen.

 • - for de finansielle uddannelser
  af Henrik Skou, Tilde Mathiasen Kornum & Marit Bruhn-Petersen
  228,95 kr.

 • af Jens Ocksen Jensen, Lone Hansen, Søren Holm-Rasmussen, mfl.
  218,95 kr.

  ERHVERVSØKONOMI TIL AKADEMIUDDANNELSERNE – OPGAVESAMLING er specielt udarbejdet til undervisning i fagmodulet Erhvervsøkonomi på Akademiuddannelserne (AU), men kan også anvendes på andre uddannelser og kurser, hvor der indgår erhvervsøkonomi/virksomhedsøkonomi på et videregående niveau. Denne opgavesamling er tilpasset 4. udgave af lærebogssystemet med aktuelle opgaver, der matcher lærebogens nye stofområder, og er bl.a. udbygget med en række aktuelle eksamensopgaver fra de seneste år. Herudover er opgavesamlingen forsynet med en brugervenlig angivelse af opgavernes sværhedsgrad. På HANSREITZEL.DK er der mulighed for at downloade supplerende materiale, herunder opgaver og udvalgte løsningsforslag i Excel-regneark. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og vejledende løsninger.

 • af Jens Ocksen Jensen, Lone Hansen & Søren Holm-Rasmussen
  488,95 kr.

  Bogen er en viderebearbejdning af "Erhvervsøkonomi til AkademiMerkonom" fra 2002. Lærebogen er målrettet Erhvervsøkonomi på AkademiUddannelserne i VVU-regi. Forfatterne har i denne nye udgivelse, "Erhvervsøkonomi til AkademiUddannelserne (VVU)", indarbejdet erfaringer og forbedringsforslag fra kolleger og studerende. Udgivelsen er således styrket i kraft af en række faglige opdateringer og ajourføring af eksempler. Materialet giver brugeren et fagligt og metodisk grundlag for at forstå, analysere og løse praksisnære problemstillinger i forbindelse med: - Virksomhedsanalyse inkl. supplerende rapporteringsformer - Økonomiske og markedsmæssige beslutninger - Økonomistyring og budgettering - Investering og finansiering - Cost/benefit analyser Lærebogen understøtter et aktivt læringsmiljø og kombinerer teori og praksis, således at den erhvervsaktive VVU-studerende opnår sammenhæng i videreuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsens formål. Materialet lægger desuden op til aktiv anvendelse af IT-værktøjer i alle faser. Foruden lærebogen består systemet af: - en opgavesamling - et aktivt og nyrevideret website med stof til de studerende og et passwordbeskyttet Lærerforum med bogens figurer, vejledende løsninger på alle opgaver i opgavesamlingen, projektforslag, debatforum samt løsningsforslag til gamle eksamensopgaver.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.