Markedets billigste bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Unna Hvid

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - hvorfor og hvordan
  af Unna Hvid
  58,95 - 168,95 kr.

  Forfatteren til 'Skriv din livsfortælling' vil gøre dig opmærksom på, hvor vigtigt det er, at du får skrevet din livsfortælling ned i tide. Den mundtligt overleverede historie overlever kun så længe, der er nogen til at fortælle den videre. Når den først er skrevet ned, kan den leve for altid, og kommende generationer i familie og slægt kan have glæde af den og lære af den. Forfatterens råd til dig er derfor: Skynd dig at komme i gang med at skrive din livsfortælling ned! Og hvis du har et ældre familiemedlem, hvis historie, du gerne vil bevare, så tag kontakt! Vent ikke, til det er for sent. I bogen får du praktiske handleanvisninger til, hvordan du skriver din livsfortælling, også selv om du måske synes, det er en stor opgave at komme i gang med. Du får derfor råd til at skrive i overskuelige dele, du får spørgeguides og en skriveproces i 9 trin, du kan følge. Du vil derudover få forslag til, hvordan du kan få hjælp til at skrive din historie af for eksempel et familiemedlem, så det bliver et fælles projekt, hvis du har lyst til det. Det er forfatterens håb, at du kan bruge denne bog til at skrive din egen fortælling som en gave til din familie; en gave som har lang rækkevidde ned gennem generationer i din slægt.

 • af Unna Hvid
  70,95 - 168,95 kr.

  "Tingene fortæller ..." er en ny og sjov vinkel på det at fortælle din og din families historie. Ved at fortælle de historier, der knytter sig til de ting, du er mest glad for, fortæller du samtidig en del om dig selv og måske også din familie, slægt og lokalområde. Det kan hjælpe dine nære til at lære dig, jeres familietraditionerne og slægtshistorien endnu bedre at kende. Det er af stor værdi i sig selv, men de nedskrevne historier om dine ting kan også gøre en stor forskel den dag, det er andre, som skal tage sig af dine ting. Formålet med "Tingene fortæller ..." er at opfordre, inspirere og hjælpe dig til at komme i gang med at skrive de gode historier om dine ting ned. Bogen giver dig gode råd og en lang række eksempler på "ting, der fortæller". Bogen henvender sig både til dig, som selv vil skrive og til dig, som vil hjælpe en anden. Måske er du pårørende, frivillig eller plejer.

 • af Unna Hvid
  118,95 - 198,95 kr.

  "Moderne Folkefortællinger" er en samling af 15 fortællinger, som alle har rod i en eller flere folkeviser. Visernes kernetema og symbolik er overført til moderne kontekst og sprogbrug. Hvor folkeviser ofte beskæftiger sig med overgange, relationer og seksualitet på en symbolsk og generaliseret måde, så er fortællingerne i "Moderne Folkefortællinger" lettere tilgængelige og mulige at spejle sig i for en bredere læserskare, selv om temaerne er de samme. Det er 15 spændende fortællinger med en del twists, og de giver læseren noget at reflektere over, fordi temaerne på en gang er aktuelle og universelle.

 • - En håndsrækning af praksiserfaringer
  af Unna Hvid
  70,95 - 148,95 kr.

  "Voksenundervisning" af Unna Hvid er en lærebog rettet mod nye voksenundervisere uden pædagogisk eller didaktisk baggrundsviden. Undervisende virksomhedskonsulenter bør også læse med! Dette er bogens 2. udgave. 1. udgave fik flotte anmeldelser på Saxo.com, her er et eksempel: "Voksenundervisning - en håndsrækning af praksiserfaringer" af Unna Hvid, er en velskrevet, selvkritisk og velstruktureret bog, hvor forfatteren øser af sin store erfaring i voksenpædagogik med henblik på at hjælpe den uerfarne voksenunderviser godt i gang. Bogen består af diskussioner og pointer indenfor 4 centrale diskurs- og praksisområder indenfor ungdoms- og voksenpædagogikken, nemlig 1) klasserumsledelse 2) mening og motivation 3) underviserens egen rolle og attitude - i Unna Hvids terminologi "at massere sin egen indstilling til det at undervise" og endelig 4) betydning af forventningsafstemning som ramme omkring læringen. Alle afsnit indledes med en central case fra Unna Hvids egen praksis, der belyser væsentlige dilemmaer, faldgruber og forfatterens forslag til løsninger indenfor området. Afsnittene rammes ind af fire forskellige underviseres voksenpædagogiske praksis i fire forskellige kontekster og hvert kapitel slutter med at generalisere praksisanbefalinger og stiller læseren overfor væsentlige spørgsmål i egen undervisningspraksis. Bogen er skrevet i et levende, letlæst og engagerende sprog, hvor komplekse problemstillinger anskueliggøres, foldes ud og samles igen i nogle særdeles brugbare praksisanbefalinger, som jeg som livslang voksenunderviser og underviser på teoretisk pædagogikum, kan nikke ja til. Bogens ærinde er ikke at teoretisere, men at praktisere. Paletten som bogen folder ud, når alligevel vidt omkring og indbyder læseren til yderligere fordybelse, dels igennem refleksionsspørgsmålene og dels igennem den anbefalede litteratur, der er vedlagt alle afsnittene. Så teoriløs er den bestemt ikke, man opdager det bare ikke undervejs. Unna Hvid har skrevet en hudløst ærlig og refleksiv bog, der humoristisk og selvkritisk beskriver egne praksiserfaringer. Men først og fremmest viser Unna Hvid nye voksenundervisere hvordan undervisning kan tilrettelægges ud fra nogle voksenpædagogiske grundprincipper. Dette er en bog som vi har manglet og som mange voksen- og ungdomsundervisere kan få stor glæde af". Kirsti R (5 stjerne ud af 5 mulige)

 • - En Hrísey-fortælling
  af Unna Hvid
  180,95 kr.

  Atli vender tilbage til Nordisland efter mange år i udlandet, hvor han midlertidigt slår sig ned i sin farmors citrongule sommerstue på Hrísey, hvor han tilbragte alle sin barndoms somre, indtil den sommer, hvor han fyldte 12 år. Den sommer, som ændrede alt.Nu er Atli tilbage på Hrísey, hvor han møder Helga, som han i sin tid var betaget af. Hun er en plaget sjæl, og inden Atli rigtig når at se sig om, har de indledt et forhold. Men samtidig møder Atli den kantede og rødhårede Asta, som får ham til at føle sig levende for første gang i 23 år. Nu er der to kvinder i Atlis liv, og en af dem planlægger at dræbe ham.Det, som i første omgang ligner et trekantsdrama viser sig at være et drama med rødder, som stikker meget dybere ned i den Nordislandske historie og folklore. For der er andre kræfter på spil, kræfter som har været løs på vulkanøen siden landnámstiden."De blodigste nætter er de bratteste" er et citat fra Viga-Glums saga, og bogen er det syvende selvstændige bind i forfatterens serie af moderne nordiske fortællinger med rod i historie og folklore.

 • - En fortælling fra Harzen
  af Unna Hvid
  68,95 - 98,95 kr.

  I den betagende kulisse af St Andreasberg i Harzen står Ada ved en skillevej i sit liv. Efter at have arvet Sonnenberger Grabenhaus, et historisk hotel som hendes slægt har drevet i generationer, er hun fanget i en tåge af sorg og målløshed. Hun søger lindring i skoven, men træerne står som afpillede grå skeletter, der rækker mod bjergene, mens tågen over skoven bølger tæt og uigennemtrængelig. Og i aften er det Walpurgisnacht...I "Glück Auf! En fortælling fra Harzen" flettes to udviklingsfortællinger sammen i en smukt vævet fortælling om individets styrke og en bys skæbne. Det er en historie om at finde vej gennem tågen af livets udfordringer og genopdage lyset i en mørk og glemt fortid.Men naturen spiller også sin egen rolle i denne fortælling. De døde kæmpegraner, der engang stod stolte, er nu blot skygger af fortiden, der minder om byens eget forfald. Tågen, der kommer og går som et slør mellem fortid og nutid, og tordenen, der runger som en profeti om forandring, er alle symboler på St Andreasbergs skiftende skæbne."Glück Auf!" er ikke kun en spændende historie, men også et dybt forankret stykke historiefortælling. Den er bygget på autentiske kilder og vrimler samtidig med farverige sagn, legender og myter, der væver sig sammen med Adas rejse og byens skæbne. Det er en medrivende og tankevækkende beretning om udbytningens pris og den uendelige styrke, der kan findes i både naturen og i os selv, når vi konfronterer fortidens tågede skygger for at finde vej ind i en lysere fremtid.

 • - En Kärsämäki fortælling
  af Unna Hvid
  73,95 - 198,95 kr.

  "Matti kom ikke til Ukkos begravelse, selv om forældrene sendte besked. Han kunne ikke håndtere at stå ansigt til ansigt med tabet i form af en kiste, en begravelse, forældrenes sorg, samfundets støtte til de efterladte. Og han turde ikke risikere at møde sine egne forældre, sin egen familie. Han ville stå der som repræsentant for synden sydfra, den synd, som havde slået hans bedste ven ihjel. De ville bebrejde ham. De ville væmmes ved synet af ham. Og ikke et eneste øjeblik ville de anerkende hans tilstedeværelse.""Nordland" er en fortælling om Matti fra Kärsämäki i Nordøsterbotten i Finland. Et isoleret sted med et enkelt busstoppested på ruten mellem Oulu og Helsinki og et pitstop for de bilister, som skal have tanket bilen på vejen til eller fra ferien i Lapland. Her har en særligt konservativ kristen trosretning, Læstadianisme, stået stærkt siden midten af 1800tallet, og Matti er født ind i en af dens menigheder. Men verden forandrer sig, og det gør mennesker også. Måske."Nordland" er baseret på inspiration fra lokale kilder fra Kärsämäki, områdets natur, historie og folklore og så selvfølgelig fra Kalevala, Finlands nationalepos. "Nordland" er 6. selvstændige bind i forfatterens serie "Moderne Nordiske Folkefortællinger".

 • - A Kärsämäki tale
  af Unna Hvid
  69,95 - 198,95 kr.

  "Matti did not come to Ukko's funeral, although his parents sent a message about it. He could not cope with facing the loss in the form of a coffin, a funeral, the grief of the parents, the support of society for the bereaved. And he did not dare to risk meeting his own parents, his own family. He would stand there as a representative of sin from the south, the sin that had killed his best friend. They would blame him. They would be disgusted at the sight of him. And not for a single moment would they acknowledge his presence.""Northland" is a story about Matti from Kärsämäki in North Ostrobothnia, Finland. An isolated place with a single bus stop on the route between Oulu and Helsinki and a pit stop for drivers who need to refuel on the way to or from their holiday in Lapland. Here, a particularly conservative Christian denomination, Laestadianism, has been strong since the mid-1800s, and Matti was born into one of its congregations. But the world is changing, and so are people. Maybe."Northland" is based on inspiration from local sources from Kärsämäki, the area's nature, history and folklore and of course from Kalevala, Finland's national epic. "Northland" is the 6th independent story in the series Modern Nordic Folk Tales. Storytelling for adults.

 • - Eine gotische Erzählung aus Zeitz
  af Unna Hvid
  46,95 - 148,95 kr.

  "Sein Tod ist nie von Dauer" ist eine gotische Erzählung aus dem ostdeutschen Zeitz, wo die Zeit nach dem Mauerfall stehengeblieben zu sein scheint: A.K., die Hauptperson der Erzählung, findet eine Geisterstadt vor, verlassene Wohnhäuser und leerstehende Fabriken. Schnell kommt in A.K. das Gefühl auf, dass an diesem Ort etwas Bäses sein Unwesen treibt - eine Böse Kraft, die die Gegend schon lange, vielleicht schon seit Jahrhunderten, heimsucht.A.K. erfährt das Böse am eigenen Leib und verliert Schritt für Schritt die Fähigkeit, zwischen Wirklichkeit und Albtraum zu unterscheiden. Oder ist der Albtraum doch Wirklichkeit?"Sein Tod ist nie von Dauer" ist eine klassische gotische Erzählung. Das Unheimliche und das Geheimnisvolle schleichen sich still und leise heran und lassen sich nur durch aufmerksames Lesen entlarven.Der Titel der Erzählung spielt auf Veles an, den schwarzen Gott aus der slawischen Mythologie. Veles gilt als Trickster-Gott, der in unterschiedlicher Gestalt auftritt - oft als Schlange, die ins Reich des mächtigen Donnergottes Perun vordringt und ihn jedes Jahr aufs Neue zu einem kampf auf Leben und Tod herausfordert. der Kampf endet mit Veles' Tod. Aber sein Tod is nie von Dauer. Der schwarze Gott kommt immer wieder zurück."Sein Tod is nie von Dauer" is der erste Teil in einer neuen Reihe europäischer Erzählungen.

 • - En Ålands-fortælling
  af Unna Hvid
  77,95 - 168,95 kr.

  "Nej, den svenske flåde fik pludselig travlt med at komme hjem og forsvare Sverige. Så begyndte nogle af de kloge at se tegn i naturen på, at noget ondt var i vente. At ufred ville komme fra øst, ligesom flygtningene. Folk blev endnu mere bange, og i kirkerne formanede præsterne os om at bede til Gud om at skåne os. Og så i påsken kom de første. De var 300-400 mand. De angreb nogle byer og kirker, hvor de stjal alt, hvad de kunne få fat i. De myrdede mænd og voldtog kvinder. Og så med et var de væk igen, inden isen brød op. Vi troede, det var det."Enkernes Ø er en fortælling om krig og kærlighed på Ålandsøerne i den første halvdel af 1700tallet. Fortællingen strækker sig fra Den Store Ufred 1714-18 til Den Lille Ufred 1741-43. Det er en periode præget af krig, besættelse og massive flygtningestrømme, og Åland ligger midt imellem vest og øst. Midt mellem de nordiske stormagter og det russiske rige, og det er ikke ufarligt. Fortællingen følger Iliana, en moderløs ung kvinde, som arbejder på et gæstgiveri i Krogarviken på Eckerö, hvor hun studerer de fremmede, som kommer rejsende med postbåden over Ålandshavet. Her tager de ophold på kroen, inden de rejser videre ad postvägen til Åbo i Øst-Sverige, det nuværende Turku i Finland. Hun længes efter at se, hvad der ligger på den anden side af havet, men hendes skæbne vil hende noget andet. Og en dag ligger der en lille lerpote på trappen til den kro, hvor hun bor og arbejder.Enkernes Ø er femte selvstændige fortælling i serien Moderne Nordiske Folkefortællinger. En samling af illustrerede fortællinger for voksne med smag for både historie og historier.

 • - A Saxnäs tale
  af Unna Hvid
  82,95 - 233,95 kr.

  Östen had not only bought the Sami man's land and fishing water, he had also bought his boat and all his fine and well-maintained fishing nets. They were hanging on large fork-shaped birch trunks down by the lake shore. I have made a good purchase here, Östen thought to himself when he saw them. But even though people trade land, forest, and water with each other, they often forget to take into account that neither belongs to them. Other beings had an ancient claim to everything that man believed to possess. And Tomas Månsson might not have been completely honest when he praised the great fishing fortune here in the lake. He may have had many sons, but not as many as he once had. But Östen was unaware of all this, and that was perhaps a good thing. He works the hardest who believes he is the master of his own destiny. WILDERNESS is a settler story from Saxnäs in Swedish South Lapland in the early 1800s. WILDERNESS is the fourth independent story in the series Modern Nordic Folk Tales. Storytelling for adults.

 • - En gotisk fortælling fra Zeitz
  af Unna Hvid
  46,95 - 98,95 kr.

  "Hans død er aldrig permanent" er en gotisk fortælling fra Zeitz i det sydlige gamle Østtyskland, hvor tiden har stået stille siden muren faldt og de to tysklande blev genforenet. Fortælleren, A.K. oplever en spøgelsesby af tomme beboelsesejendomme og fabrikker, og får hurtigt en fornemmelse af, at noget ondt har hjemme her. Noget ondt, som måske har plaget området i århundreder.Fortælleren oplever det onde på nærmeste hånd og mister undervejs i fortællingen og frem til den dramatiske afslutning evnen til at skelne mellem virkelighed og mareridt. Eller måske er mareridtet virkeligt?Hans død er aldrig permanent er en klassisk gotisk fortælling, hvor uhyggen og mystikken kommer krybende og kræver en opmærksom læser. Titlen henviser til Veles, den sorte gud i slavisk mytologi. Veles er trickster-guden, formskifteren, der ofte tager form som en slange for at krybe op til den mægtige tordengud Peruns domæne og udfordre ham til kamp. Her kommer det hvert år til kamp på liv og død mellem Perun og slangen, Veles. Perun slår slangen ihjel, men Veles' død er aldrig permanent. Den mørke gud bliver ved med at vende tilbage."Hans død er aldrig permanent" er første bind i en tiltænkt serie af europæiske fortællinger.

 • - En Saxnäs-fortælling
  af Unna Hvid
  82,95 - 178,95 kr.

  "Östen havde ikke bare købt samemandens jord og fiskevand, han havde også købt hans båd og alle hans fine og velholdte fiskenet. De hang til tørre på store gaffelformede birkestammer nede ved søbredden. Her har jeg gjort et godt køb, tænkte Östen ved sig selv, da han så dem. Men selv om mennesker handler jord, skov og vand med hinanden, så glemmer de ofte at tage i betragtning, at ingen af delene tilhører dem. Andre væsner havde et urgammelt krav på alt det, mennesket mente at eje. Og samen Tomas Månsson havde måske ikke været helt ærlig, da han fortalte om fiskelykken her i søen. For nok havde han mange sønner, men ikke så mange, som han havde haft en gang. Men alt det, var Östen uvidende om, og det var måske meget godt. Den mand arbejder hårdest, som tror, at han er sin egen lykkes smed."VILDMARK er en nybyggerfortælling fra Saxnäs i svensk Sydlapland i begyndelsen af 1800-tallet. VILDMARK er fjerde selvstændige fortælling i serien Moderne Nordiske Folkefortællinger. En samling af illustrerede fortællinger for voksne med smag for både historie og historier.

 • - A Lofoten tale
  af Unna Hvid
  73,95 - 198,95 kr.

  The Daughter of the Black Book Priest is a Lofoten tale about Agnete, who as a young girl inadvertently reveals something to her farther that gets her mother burnt alive. Her father spares Agnete, but when she a few years later happens to evoke "The Ugly One" by reading aloud from the Black Book, Agnete has to leave her home. She ends up on Værøy determined to never tell anyone about who she is or what her mother taught her. Nevertheless, she must fight puffin dogs and the pursuits of Monrad, Mr Oluf's eldest son, who brings feelings of entitlement with him home from Bergen, where he works.In the air over Værøy, the sea eagles circle, and in the small fishing village next to Mr Oluf's house lives a man with a special relationship to Utrøst, the island that sank into the sea.The Daughter of the Black Book Priest is the third independent story in the series Modern Tales of the North. The first volume is from the Faroe Islands and the second from Stavanger.

 • - En Lofoten-fortælling
  af Unna Hvid
  70,95 - 198,95 kr.

  Sortebogspræstens Datter er en Lofoten-fortælling, som handler om Agnete, der som stor pige for at imponere sin far kommer til at røbe noget, som får hendes mor brændt på bålet. I første omgang skåner faren Agnete, men da hun nogle år senere kommer til at fremmane "Den Stygge" ved at læse højt fra Sortebogen, må Agnete forlade sit hjem. Hun ender på Værøy - fast besluttet på aldrig at fortælle nogen om, hvem hun er, eller hvad hun har lært af sin mor. Alligevel efterstræbes hun på liv og krop af både lundehunde og Monrad, Hr Olufs ældste søn, som har både onde hensigter og fine fornemmelser med sig hjem fra Bergen, hvor han arbejder. I luften over Værøy kredser havørnene, og i det lille fiskevær ved siden af Hr Olufs hus bor en mand med et særligt forhold til "dem på Utrøst", øen som sank i havet.

 • - A Stavanger Story
  af Unna Hvid
  58,95 - 198,95 kr.

  "The light from the windows leaves the man's face in shadow, but as he leans forward and gives me his hand in greeting, I feel a jolt inside me. His body is scarred with burns everywhere I can see. The hands, the arms, the neck, the face, the head. The scars on his face look like old Celtic tatoos that wrap themselves around the eyes, across the forehead and down over the cheeks and chin. If it had not been so gruesome, it would have been beautiful."""Why would I visit museums when I have the whole of history written in my face? Can't you read it?" Suddenly the scars begin to move under my fingers, they become like little snakes and dragons staring at me with small eyes. They twist around Ragnvald's face and round my hands, up my arms. They hiss softly,incitingly, almost melodically. Ragnvald's black eyes hold my gaze, and I sense a burning behind them and in the room around us. I am spellbound." The White City is a short story from Stavanger, Norway in both past and present. From the 12,400-year-old polar bear from Finnøy to the modern-day oil industry. Not forgetting "the ladies' man" of the Viking Age's, Harald Fairhair, who united Norway. The story is based on Stavanger's history and folklore and is inspired by sagas, folk tales, folk beliefs and museum exhibitions and publications.Maybe the story also explains the city name, Stavanger, and the white colour of the houses?"The White City" is the second volume in a planned series of modern folk tales from all the Nordic countries. Volume 1 with the title "The Salmon King" is from Gøtugjógv in the Faroe Islands. The series is published in English and Danish.The series is colourfully illustrated by Unna Hvid

 • - En Stavanger-fortælling
  af Unna Hvid
  58,95 - 198,95 kr.

  "Modlyset fra vinduerne gør, at mandens ansigt ligger i skygge, men da han læner sig frem og giver mig hånden til goddag, giver det et gib i mig. Han har ar efter brandsår på alle de steder af kroppen, som jeg kan se. Hænderne, armene, halsen, ansigtet, hovedet. Arrene i ansigtet ligner gamle keltiske tatoveringer, som slynger sig rundt om øjnene, hen over panden og ned over kinder og hage. Hvis det ikke havde været så grufuldt, ville det have været smukt."""Hvad skulle jeg på museer, når jeg har hele historien skrevet i mit ansigt? Kan du ikke læse det?" Pludselig begynder arrene at bevæge sig under mine fingre; de bliver som små slanger og drager, der stirrer på mig med talrige øjne. De snor sig rundt i Ragnvalds ansigt og ud over mine hænder, op ad mine arme. De hvæser sagte, inciterende, næsten melodisk. Ragnvalds sorte øjne holder mit blik fast, og det brænder bag dem og i rummet omkring os. Jeg er bjergtaget."Den Hvide By er en fortælling fra Stavanger, Norge i både fortid og nutid. Isbjørnen fra Finnøy, et isbjørneskelet fra slutningen af den sidste istid trækker således en symbolsk ledetråd gennem hele 12.400 år. Men der er også plads til vikingetidens førsteelsker, Harald Hårfager, der er brodermord og tyske torpedoer. Fortællingen har rod i Stavangers historie og folklore og er inspireret af sagaer, folkeeventyr, folketro og museumsudstillinger og -udgivelser sat i en moderne ramme. Måske giver fortællingen også en forklaring på bynavnet, Stavanger og den hvide farve på husene?"Den Hvide By" er andet bind i en planlagt serie med moderne folkefortællinger fra alle de nordiske lande. Bind 1 med titlen "Laksekongen" er fra Gøtugjógv på Færøerne. Serien udgives også på engelsk.Serien er farverigt illustreret af Unna Hvid med akvarel/mixmedia.

 • af Unna Hvid
  58,95 - 198,95 kr.

  "Der kom nye tider til Øerne. Jætterne forsvandt, guderne forsvandt, vættrerne, troldene, hulderne og alle de andre væsner forsvandt. Da elektriciteten kom til Øerne, var der ikke længere noget mørke at gemme sig i. Skovene forsvandt, og der kom veje til de fleste bygder. Senere kom der tunneller og en lufthavn. For en sikkerheds skyld, anlagde man dog veje og tunneller, så man undgik de steder, hvor de usynlige tidligere havde boet. Ingen havde lyst til at vække et slumrende uhyre". "Men laksekongen var stadig ikke helt tilfreds. Og når mænd, uanset om de er af jætteherkomst eller menneskeblod, rækker ud efter mere, end der er at tage, kan lykken ske at vende sig imod den kække og vække ikke alene menneskenes vrede, men også de usynliges." Laksekongen foregår på Eysturoy på Færøerne i både fortid og nutid. Fortællingen har rod i Færøernes historie og folklore og er inspireret af gamle sagn, folkeviser og folketro sat i en moderne ramme med kvotebaroner og lakseopdræt. Og måske er der stadig usynlige kræfter på spil i den magiske Færøske natur?"Laksekongen" er første bind i en planlagt serie med moderne folkefortællinger fra alle de nordiske lande. Bind 2 med titlen "Den Hvide By" er under udgivelse. Serien udgives også på engelsk.Serien er farverigt illustreret af Unna Hvid med akvarel/mixmedia.

 • af Unna Hvid
  58,95 - 198,95 kr.

  "But The Salmon King was still not entirely satisfied. And when men, whether of jotun descent or human blood, reach out for more than there is to take, good fortune can turn against the brave and arouse not only the wrath of men but also of the Invisible".The Salmon King takes place on the Island of Eysturoy in the Faroe Islands in both the past and present. The story is rooted in the history and folklore of the Faroe Islands and is inspired by old legends, folk ballads, and beliefs, in a modern setting with quota barons and salmon farming. And maybe there are still invisible forces at play in the magical Faroese nature?The Salmon King is the first volume in a planned series of modern tales from all the Nordic countries. The series is also published in Danish and is colourfully illustrated by Unna Hvid in watercolour / mix media.

 • af Unna Hvid
  76,95 - 277,95 kr.

  Det meste af tiden holder Palle sig for sig selv og langt væk fra kvinder. Det har ændret hans liv til det bedre, synes han. Men de er svære at komme udenom, kvinderne. De vælter frem på alle områder af samfundet og presser mænd ud på kanten. Palle er udpræget venlig og hjælpsom. Han har dog også en anden side, som han især giver frihjul på nettet under falske profilnavne. Men en dag får han og kollegerne en ny chef, og langsomt revner maskerne så dybt, at der bliver brug for en ligpose.Palle Piksvinger handler om, hvor galt det kan gå, når frygt og vrede får lov at vokse i fred i små lommer af samfundet, hvor mænd bekræfter hinanden i at være ofre for et moderne samfund, de ikke føler, har en plads til dem. Romanen rækker derind, hvor hadet udgør fællesskabet, hvor konspirationsteorier og alternative fakta slår dybe rødder og blomstrer med kvindehad, fremmedhad, vold og dyb afsky ved samfundets feminiserede institutioner.En større del af romanens dialog, Palles tanker, holdninger og alternative fakta er baseret på autentiske kommentarspor fra Nationen, Facebook og Twitter.Handlingen udspilles fra januar til august 2020, midt under Corona-epidemien.

 • - Indsamling af livsfortællinger i dit sogn
  af Unna Hvid
  118,95 - 168,95 kr.

  Denne bog er tænkt som en hjælp til dig, som arbejder med ældre mennesker fx som præst eller kirke- og kulturmedarbejder i dit ønske om at indsamle livsfortællinger i dit sogn.Kirken arbejder normalt med Den Store Fortælling. Men når kirken giver rum og tid til at arbejde med den lille historie, giver det den ældre mulighed for at spejle sin egen fortælling, sin egen livsverden i de store eksistentielle fortællinger om liv, død og kærlighed. Det giver en følelse af forbundethed med noget større.Selve processen med at indsamle livsfortællinger i sognet er også et udtryk for anerkendelse af de ældre og deres bidrag til verden. Anerkendelse af, at de har noget vigtigt at fortælle, at man kerer sig om, at deres fortællinger ikke må gå tabt. Det skaber stolthed og tillid, at der er nogen, som vil lytte til fortællingerne om det liv, man har levet, og de kampe man har taget med det. Det støtter den enkelte i at forsone sig med livet, som det har udfoldet sig. Det skaber mening for den enkelte og værdighed for gruppen af ældre medmennesker. Og det, tænker jeg, er også en opgave for kirken og menighedsplejen.I denne bog får du et konkret forslag i 4 udførligt beskrevne trin til, hvordan Sognet Fortæller-processen kan gribes an. Du får også et inspirationsskema med spørgsmål, som kan aktivere den ældres erindringer og skabe en god skriveoplevelse. Dette skema må frit kopieres fra bogen. Dette gælder dog kun den trykte bog.

 • af Unna Hvid
  101,95 - 274,95 kr.

  Bogens primære formål er at give jer inspiration og redskaber til at nedskrive jeres forenings historie. Et andet væsentligt formål er at skabe sammenhængskraft og fællesskab - at hjælpe foreningen med at få øje på det, som er vigtigt for medlemmerne før, nu og i fremtiden.Bogen giver jer en kort begrundelse for, hvorfor det er en god ide at nedskrive jeres forenings historie efterfulgt af en praktisk guide i 8 nemme trin til, hvordan I praktisk kan gribe opgaven an. I få også gode råd til indsamling af materiale, interview med medlemmer om deres oplevelser med foreningen og meget mere. Bogen henvender sig både til foreninger med mange år på bagen og til nye foreninger, som har brug for et fælles afsæt til fremtiden.

 • - Indsamling af livsfortaellinger i dit sogn
  af Unna Hvid
  254,95 kr.

 • - En lang novelle
  af Unna Hvid
  82,95 - 124,95 kr.

  "Genforeningen" er Andreas Jensens fortælling om tiden fra han i 1889 bliver vandrelærer i Sønderjylland for at tage kampen op mod fortyskningen af de dansksindedes børn til glæden og euforien i Genforeningsdagene i sommeren 1920, hvor 'Kedde Kryds' kommer til Dybbøl og Broager og mødes af et begejstret folkeoptog. Men sammen med kongen kommer også en gammel bekendt til byen iklædt rød rideuniform. Bogen er også en kærlighedshistorie om mødet mellem gårdmandsdatteren, Karen, og den russiske krigsfange, Anton. Men Karen er allerede forlovet med Hans, som kæmper for tyskerne på Vestfronten, og måske er der også andre, som har planer for den lille Karen. "Genforeningen" fortæller historien om Sønderjyllands genforening med Danmark set fra Broagerland og er delvist baseret på lokalhistoriske beretning og kilder. "Genforeningen" er en lang novelle. Den kan bruges i forbindelse med historieundervisningen i udskoling og ungdomsuddannelse, hvor fortællingen kan være en trigger til at vække nysgerrighed på de historiske begivenheder. Novellen kan også bruges i danskundervisningen på ungdomsuddannelser, hvor den fx vil kunne læses perspektiverende til noveller som Thomasine Gyllembourg: Den lille Karen (1830) og Steen Steensen Blicher: Sildig Opvaagnen (1828).

 • - - om en lort på en myretue, og hvordan tre brødre består tre prøver og prøver at være cool samtidig
  af Unna Hvid
  77,95 - 253,95 kr.

  "Trolden i Bjerget" handler om tre prinsebrødre, som drager ud i verden for at se, hvordan den egentlig ser ud. Også lidt fordi Dronningen er pænt træt af den mindstes unoder. På vejen mod Bjerget som når helt op i Himlen, møder de Kvinden i Søen, og det er mindre godt, for hun vil æde dem. Her får Magnestrik et sværd og tilnavnet Magnus Sværdbærer. Senere møder de tre brødre Kong Lindorm, som bor i den mørke skov og kan folk til at stivne af skræk og blive til skulpturer i skoven. Her får Fredeprik sit tilnavn, Fredeprik Guldgiver. Til sidst kæmper de sig op ad Bjerget som når helt op i Himlen, nu med et marsvin i lommen, og her kommer det til den endelige kamp mod Trolden i Bjerget, og Julerik får sit tilnavn, Julerik Bjergåbner. Men først skal de bestå tre prøver som kræver alt, hvad de har af snedighed, sammenhold og madpakker ... "Trolden i Bjerget" er et moderne eventyr i moderne sprogbrug, som er inspireret af gamle keltiske og nordiske folkeeventyr. Bogen kan læses højt for børn i alderen 5-12 og der er indlagt små smil til forældrene undervejs.

 • - Sådan gør du
  af Unna Hvid
  70,95 - 148,95 kr.

  Formålet med bogen er at give dig mulighed for at se tilbage på dit arbejdsliv, når du er gået på pension eller er tæt på at forlade arbejdsmarkedet. Ved at fortælle om dit arbejdsliv får du for eksempel mulighed for at videreformidle viden om dit fag og din branche, og om hvordan du har oplevet branchen udvikle sig igen-nem et langt arbejdsliv. Med denne bog vil jeg give dig praktiske handleanvisninger til, hvordan du skriver din arbejdslivsfortælling, også selv om du ikke er vant til at skrive. Måske synes du, det er en stor opgave at komme i gang med. Du får derfor ideer til at komme i gang med at skrive i overskuelige dele, så det ikke virker så uoverkommeligt. Bogen rummer også 3 eksempler på arbejdslivsfortællinger, som jeg har fået lov at bringe. Bogen henvender sig til dig, som er gået på pension, eller som er tæt på at gå på pension. At skrive din arbejdslivsfortælling giver dig mulighed for at dele din viden, erfaring og dine oplevelser med andre. Det kan også være din mulighed for at afrunde og afslutte dit arbejdsliv på en god og interessant måde. Bogen henvender sig også til dig, som er pårørende til en person, som er tæt på pensionen. Måske vil du gerne hjælpe ham eller hende i gang med en meningsfuld aktivitet, som skaber glæde og stolthed over et langt arbejdsliv, som nu er (ved at være) forbi. Endelig henvender bogen sig også til personaleledere og HR-konsulenter, som gerne vil anerkende en medarbejders mangeårige arbejdsindsats og vise interesse for den viden og de erfaringer, som nu risikerer at gå tabt. Forhåbentlig ser du også arbejdslivsfortællingen som et bidrag til jeres virksomhedshistorie. Det er på den måde både en gave til medarbejderen og til virksomheden.

 • af Unna Hvid
  70,95 - 124,95 kr.

  Da Ruth vågner og spørger efter sit barn, får hun at vide, at det var dødfødt. Forslået og fortumlet forlader hun hospitalet for at gøre en ende på sit liv. Det er natten til 5. maj 1945. Kun få dage efter befinder hun sig i et sønderbombet Berlin. Her må hun skjule sin sande identitet overfor Uwe, samtidig med, at han skaffer hende en ny, som Thea Nielsen Althaus. Hans kone. Hjemme i Sundby på Amager gør familien alt, hvad de kan for at glemme Ruth. Tyskertøsen. Feltmadrassen. Stikkeren. Men var hun det? "Tavshedens Børn" er en roman om tavshed og skam i familien og de valg, kvinder må gøre, når mænd går i krig.

 • af Unna Hvid
  41,95 - 213,95 kr.

  52 digte i kort form, der handler om hverdagsnære temaer som liv, død og nå, ja, kærlighed. Mange af digtene vil åbne sig for dig umiddelbart, men den fortættede form gør, at du gerne må give dem lidt ekstra tid til at folde sig ud i din læsning.

 • af Unna Hvid
  46,95 - 98,95 kr.

  "Rim i Verdensmål" er skrevet som en kommentar til FN's Verdensmål som inspiration til at sætte sig ind i baggrunden for de 17 mål og hvilke resultater de allerede har skabt, sådan som forfatteren var nødt til at gøre for at skabe de 17 rim. Bogen indeholder 17 korte rim, et til hvert verdensmål og et afsluttende forslag til, hvordan du selv kan arbejde med at skrive rim eller digte til verdensmålene, hvis du er underviser. Bogen egner sig til brug i danskundervisning, men er også i stor stil blevet købt af undervisere i samfundsfag og af skoletjenester hos f.eks. miljøorganisationer.

 • af Unna Hvid
  379,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.