Dag-til-dag levering

Bøger udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut

Filter
Filter
Genre
 • (217)
Bogtype
 • (211)
 • (17)
Format
 • (211)
 • (16)
 • (1)
Sprog
 • (215)
 • (1)
 • (1)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)
Serie
 • (16)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 •  
  723,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Samlet pakke af SBi-anvisninger 255, 256 og 257

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ernst Jan de Place Hansen m.fl.
  270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 253 omhandler generelle krav og anbefalinger til indretning og funktion af nybyggede småhuse i henhold til Bygningsreglementet BR10. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.Anvisningen omhandler både indretning af småhuse og de nære omgivelser, herunder garager og udhuse, og beskriver de krav og anbefalinger, der er til en boligs funktionalitet og anvendelse.Anvisningen giver bl.a. eksempler på, hvordan boligadskillende vægge, etageadskillelser og indvendige vægge i boligen opbygges, så de overholder brand- og lydtekniske krav.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Thomas Cornelius
  378,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 254 omhandler generelle krav og anbefalinger til styrke og stabilitet af nybyggede småhuse, og anvisningens løsninger opfylder bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010).Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etager samt eventuel kælder. Det omfatter også kæde- og rækkehuse samt sommerhuse.Erstatter SBi-anvisning 186 om småhuses stabilitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  257,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 175 handler om varmeanlæg i relation til Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469, 1. udgave 1991.Anvisningen omfatter introduktion til varmeanlæg, administrative forhold, projekteringsgrundlag, planlægning og systemvalg samt delsystemer og komponenter.Der er lagt vægt på behandling af varmeanlægget som et samlet system, hvor det er væsentligt at lægge en strategi og gennemføre en planlægning, før de enkelte komponenter udvælges og dimensioneres.Anvisningen henvender sig til projekterende og udførende samt offentlige myndigheder, men er også velegnet til undervisningsbrug.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  874,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Samlet pakke af SBi-anvisning 234, 235 og 235.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Brandt, Eva B. Møller & Erik Steen Pedersen
  356,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 267 omhandler generelle krav og anbefalinger til klimaskærmen i nybyggede småhuse i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15). Anvisningen indgår i en serie af SBi-anvisninger om småhuse og enfamiliehuse. Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etager samt eventuelt kælder. Det omfatter også kæde- og rækkehuse samt sommerhuse. Målgruppen for SBi-anvisning 267 er projekterende arkitekter, ingeniører samt udførende og tilsynsførende. Anvisningen kan desuden anvendes af den kommende bygningsejer og som lærebog ved byggetekniskeuddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Leon Buhl, Erik Brandt, Martin Morelli & mfl.
  270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 265 omhandler generelle krav og anbefalinger til vådrum samt vand- og afløbsinstallationer i nybyggede småhuse og enfamilieshuse. Vådrum kan være badeværelser, bryggers og andre rum, hvor der forventes påvirkning af vand eller høj relativ luftfugtighed. Løsningerne i anvisningen opfylder bestemmelsernei Bygningsreglement 2015 (BR15).Anvisningen indgår i en serie af SBi-anvisninger om småhuse. Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etagersamt eventuel kælder. Det omfatter også kæde- og rækkehuse, samt sommerhuse. Målgruppen for SBi-anvisning 265 er projekterendearkitekter, ingeniører samt udførende og tilsynsførende. Anvisningen kan desuden anvendes af den kommende bygningsejer og som lærebog ved byggetekniskeuddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - planlægning, gennemførelse og dokumentation af ekstern granskning
  af Ernst Jan de Place Hansen, Niels-Jørgen Aagaard & Tommy Bunch-Nielsen
  248,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Granskning af byggeprojekter kan være nyttigt for kvaliteten af det færdige byggeri. SBi-anvisning 246 sigter mod at støtte især tværfaglig, ekstern granskning af byggeprojekter ved at beskrive, hvordan granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres.Anvisningen henvender sig således til granskeren, men kan også med fordel lægges til grund ved indgåelse af aftaler om granskningsydels

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jørgen Christiansen, Kaj Ovesen, Finn Schmidt-Jørgensen & mfl.
  121,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Torben Valdbjørn Rasmussen
  205,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 233 indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft. Anvisningen gør også rede for sammenhængen mellem radonindtrængning, radonindholdet i indeluften, ventilation og energiforbrug i en bygning.En række illustrerede eksempler viser, hvordan klimaskærmen mod jord kan opbygges, og hvordan tæthed mod indtrængning af jordluft etableres i udvalgte bygningsdele. Desuden vises, hvordan tæthedsplanet mod jord overføres til bygningens tæthedsplan over terræn.Denne 2. udgave forklarer mere indgående principperne for radonsug og reduktion af lufttrykket på ydersiden af konstruktionerne mod jord, ligesom anvisningen er opdateret med den nyeste viden om radonsikring og de seneste erfaringer fra praksis.Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 232, Radon - kilder og måling, der redegør for radonproblematikken og anviser metoder til måling af radon i bygninger.Bygningsreglementet, BR10 og BR15, indeholder skærpede bestemmelser om indeklima. Det betyder, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3. Skærpelsen følger Verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger. Anvisningen henvender sig til både bygherrer, projekterende og udførende.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Birgit Rasmussen, Kjeld Johnsen, Lars Gunnarsen, mfl.
  270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 266 omhandler generelle krav og anbefalinger til indeklima, energiforbrug og tilknyttede installationer i nybyggede småhuse i henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15). Anvisningen indgår i en serie af SBi-anvisninger om småhuse og enfamiliehuse. Småhuse omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel i indtil to etager samt eventuelt kælder. Det omfatter også kæde- og rækkehuse samt sommerhuse. Målgruppen for SBi-anvisning 266 er projekterende arkitekter, ingeniører samt udførende og tilsynsførende. Anvisningen kan desuden anvendes af den kommende bygningsejer og som lærebog ved byggetekniskeuddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 •  
  726,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Samlet pakke af SBi-anvisninger 255, 256 og 257 til studiepris.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Leon Buhl, Erik Brandt & Carsten Monrad
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne anvisning er en del af SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer og gør rede for valg og anvendelse af rør, armaturer, installationsgenstande og anlæg.Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 234, Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse og SBi-anvisning 235, Vandinstallationer - dimensionering.Indtil 2005 udgjorde vandnormen det lovmæssige grundlag for vandinstallationer. Nu skal vandinstallationer udføres, så de opfylder de krav, som er anført i Bygningsreglement 2010.Hensigten med SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer er at beskrive, hvordan disse kan udføres i praksis i overensstemmelse med bygningsreglementets krav. Anvisningerne er udarbejdet til brug sammen med DS 439:2009, Norm for vandinstallationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Kjeld Johnsen
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 264 er tænkt som et redskab til projekterende ingeniører og arkitekter, der skal træffe beslutninger om facadeudformning og solafskærmning i forbindelse med nybyggeri eller renovering. En facade skal sikre tilstrækkeligt dagslys til bygningens rum, give adgang til et godt udsyn og samtidig beskytte mod overophedning og blænding. Når man overvejer facadens udformning, skal man samtidig undersøge, hvilken solaf­skærmning, der kan tilfredsstille brugerbehov og energikrav. Anvisningen beskriver solafskærmningens mange funktioner og giver et overblik over de mest almindelige typer solafskærmning. Desuden anvises metoder til at beregne total solvarmetransmittans for udvendige, indvendige og integrerede afskærmninger. Endelig viser diagrammer, hvordan man omregner afskærmningsfaktorer for solafskærmninger i kombination med forskellige rudetyper.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Henry Høffding Knutsson
  131,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Anvisningen beskriver grundlaget for dimensionering af enkeltspændte og dobbelstspændte plader i henhold til DIF's norm for betonkonstruktioner.Anvisningen beskriver grundlaget for dimensionering af enkeltspændte og dobbelstspændte plader i henhold til DIF's norm for betonkonstruktioner. Den bringer et sæt kurver til bestemmelse af dimensionsgivende momenter og reaktioner i krydsarmerede plader, og tabeller til bestemmelse af armeringsmængder for pladetykkelser mellem 80 og 200 cm.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ernst Jan de Place Hansen m.fl.
  442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Tagboliger er særligt udsat for vind og vejr i kraft af deres placering øverst i en bygning. De skal derfor opføres med ekstra omhu for at sikre de enkelte bygningsdeles og bygningens funktion i deres levetid.I SBi-anvisning 226 gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokuseret på de områder der giver særlige byggetekniske udfordringer når tagboliger skal opføres: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.Anvisningen henvender sig primært til professionelle rådgivere, men også embedsmænd og professionelle bygningsejere kan med fordel læse med.Anvisning 226 er en del af et tagboligprojekt, hvor SBi anvisning 225, Etablering af tagboliger, gennemgår beslutningsfasen fra ide til realisering.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Steen Pedersen & Klavs Feilberg Hansen
  147,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ved ombygning af eksisterende ejendomme skal nugældende krav til de bærende konstruktioners sikkerhed være opfyldt.Denne anvisning beskriver, hvordan det for murede etageejendomme er muligt at bestemme de styrkeegenskaber af murværket, som indgår i sikkerhedsvurderingen. Anvisningen er baseret på et forskningsarbejde, som er rapporteret i SBi 2015:02,Eksperimentel og teoretisk undersøgelse af ældre murværks styrkeegenskaber.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - dimensionering og udførelse
  af Jens Chr. Ellum
  227,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ved en simpel stålrammebygning forstås i SBi-anvisning 187 en lukket, fritliggende bygning i én etage, hvor tagkonstruktionen ud over egenlast kun er påvirket af naturlaster, dvs. sne og vind.Dimensioneringen af de bærende konstruktioner gennemføres ved at benytte publikationens omfattende tabeldata og detaljerede konstruktionstegninger, der også kan bruges i forbindelse med arbejdets udførelse.Anvisningen henvender sig til rådgivende og projekterende teknikere, til myndigheder og til firmaer, der udfører stålrammebygninger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Steen Pedersen
  205,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 251 beskriver, hvordan vurdering af en eksisterende konstruktions sikkerhed kan gennemføres, og hvilke elementer vurderingen kan bestå af. SBi-anvisning 251 vejleder i, hvornår sikkerheden af en konstruktion bør revurderes, hvilke elementer en revurdering bør indeholde, hvordan en hensigtsmæssig prøveudtagning kan foretages, og hvordan prøvningsresultater kan udnyttes i en bæreevnevurdering svarende til de nugældende regler.Hovedvægten er lagt på fastlæggelse af grundlaget for sikkerhedsvurdering på modstandssiden, typisk materialestyrker.Anvisningen er udarbejdet iht. BR10 og gælder også iht. BR15.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Birgit Rasmussen & Claus Møller Petersen
  378,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne SBi-anvisning 243 beskriver byggetekniske løsninger til forbedring af lydisolationen af boligadskillende vægge og etagedæk i eksisterende etageboligbyggeri og rækkehuse med henblik på opfyldelse af lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010.Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.Anvisningen indeholder illustrationer af byggetekniske detaljer, der belyser forbedringsmulighederne i ældre muret byggeri med træetageadskillelser, muret byggeri med støbte dæk og betonelementbyggeri samt rækkehuse.Anvisningen henvender sig til projekterende, producenter og entreprenører i byggebranchen og kan desuden anvendes som lærebog ved ingeniøruddannelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Carsten Pedersen, Rob Marsh, Ernst Jan de Place Hansen & mfl.
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Alternative isoleringsmaterialer omfatter i denne anvisning papirisolering, træfiberisolering, hørisolering, hampeisolering, ekspanderet perlit og halm. SBi-anvisning 207s indhold er baseret på både videnskabelige undersøgelser og erfaringer med anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. Det skal bemærkes, at erfaringerne med anvendelse af de behandlede isoleringsmaterialer i dansk byggeri er begrænsede. ANVISNINGENS TRE DELEIsoleringsmaterialerFunktionskravKonstruktiv anvendelse Anvisningen er rettet mod projekterende og udførende i byggebranchen, bygningsmyndigheder samt producenter af alternative isoleringsmaterialer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Birgit Rasmussen, Dan Hoffmeyer & Claus Møller Petersen
  335,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 237- Lydisolering mellem boliger - nybyggeri beskriver byggetekniske løsninger til opfyldelse af krav til lydisolering af boligadskillende vægge og etagedæk i henhold til BR10 svarende til lydklasse C i DS 490:2007.Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.Beregning af luft- og trinlydisolation er foretaget for udvalgte løsninger.Anvisningen indeholder illustrationer af byggetekniske detaljer, der belyser de lydtekniske forhold for samling ved tag, etageadskillelser og terrændæk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Eva Birgit Møller
  442,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 239, Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering.Med udgangspunkt i småhuses typiske bygningsdele beskrives, hvor det bedst kan betale sig at efterisolere, og hvor stort potentialet er for energibesparelse.Anvisningen henvender sig til byggeriets rådgivere og håndværkere, der skal vejlede småhusejere om, hvor og i hvilket omgang klimaskærmen kan efterisoleres, så man får størst energibesparelse for indsatsen, opnår et bedre indeklima og undgår byggeskader. Udførelse af efterisolering beskrives overordnet for at give en indikation af, hvor dyre de forskellige tiltag vil være.Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger, der i detaljer beskriver de byggetekniske løsninger til efterisolering.Efterisolering af mere kompliceret byggeri er beskrevet i SBi-anvisning 221, Efterisolering etageboliger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ove Nielsen, Peter A. Nielsen, Ole Valbjørn, mfl.
  335,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Indeklimaets kvalitet har stor betydning, fordi vi tilbringer størstedelen af livet inden døre, i boligen og på arbejdet.I SBi-anvisning 196 er der samlet veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden til anvendelse i det daglige planlægnings- og projekteringsarbejde.Anvisningen er primært rettet til projekterende og udførende i byggebranchen, bygherrerådgivere, producenter af byggematerialer samt driftsansvarlige for større byggerier.Men den vil også være af interesse og til inspiration for andre personer, der deltager i planlægning af byggerier.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Systemer og dimensionering
  af Erik Brandt & Inge Faldager
  287,95 - 335,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ​SBi-anvisning 255 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for dimensionering af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglement 2010 og derigennem DS 432:2009. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Anvisningen henvender sig til projekterende og udførende af afløbsinstallationer i nybyggeri eller eksisterende byggeri, eller som skal renovere eksisterende afløbsinstallationer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Inge Mette Kirkeby, Lone Sigbrand, Philip Henrik Jensen, mfl.
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ​SBi-anvisning 263 samler og fremhæver de vigtigste forhold med hensyn til at skabe plejeboliger med fysiske rammer for personer med demenssygdomme, der fremmer deres trivsel og livskvalitet. Anbefalingerne i anvisningen er baseret på national og international forsknings- og erfaringsbaseret viden.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Torben Valdbjørn Rasmussen
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  SBi-anvisning 247 omhandler radonsikring af eksisterende bygninger.Anvisningen giver eksempler på, hvordan indtrængning af radon reduceres, så man efterlever anbefalingerne i Bygningsreglement 2010 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010).Eksemplerne er baseret på tiltag, som anvendes i dag. Der er dog stadig behov for, at byggebranchen og materialeleverandører udvikler og afprøver nye løsninger, som er lette at anvende i eksisterende bygninger.Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 232, Radon - kilder og måling (Rasmussen & Wraber, 2010), der mere fyldestgørende redegør for radonproblematikken og anviser metoder til måling af radon i bygninger, samt SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, (Rasmussen, 2010), der beskriver anvendelsen af tre principper, som kan benyttes i nye bygninger.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Inge Mette Kirkeby, Lone Sigbrand, Philip Henrik Jensen, mfl.
  253,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ​SBi-anvisning 259 er den første af to nye SBi anvisninger om indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme. Anvisningen er rettet mod de tidlige faser af planlægning, en ombygning eller et nybyggeri af plejeboliger for personer med demens og gennemgår en række spørgsmål, som det indledningsvis i byggeprocessen er vigtigt at tage stilling til.Fokus for SBi-anvisning 259 er de særlige tiltag, der bør være til stede i et plejecenter samt i den enkelte plejebolig for, at personer med demenssygdomme kan trives og få mest mulig livskvalitet. Målgruppen for anvisningen er private og offentlige bygherrer og deres rådgivere.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Brandt & Martin Morelli
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Vådrum hører til de mest kritiske rum i en bygning, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den høje relative luftfugtighed, der ofte forekommer i længere perioder. SBi-anvisning 252 giver vejledning i planlægning, projektering og udførelse af vådrum i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement 2010. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Anvisningen beskriver, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så bygningsreglementets krav er overholdt, og så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt. Målgruppen er især byggeriets projekterende og udførende samt bygningsmyndighederne.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.