Genrer
Pris
DKK
Formater
 • 26
 • 4
 • 3
 • 1
Sprog
 • 19
 • 10
 • 1

Projektledelse

 • Relationel koordinering i praksis af Bo Vestergaard
  - Metoder til bedre beslutninger og samarbejde på tværs
  af Bo Vestergaard

  Leder? projektleder? Koordinator? Teamleder? Hvordan kan du hjælpe gruppen med at træffe bedre beslutninger og handle koordineret? Præcis og kortfattet teoretisk-praktisk intro og 9 konkrete metoder med trin-for-trin-opskrifter. Baseret på aktionsforskning. Forord af professor Jody Hoffer Gittell.Kapitel 1: ADFÆRD der fremmer bedre beslutninger og koordineret handling Kapitel 2. STRUKTURER der fremmer bedre beslutninger og koordineret handlingkapitel 3: METODER til facilitering der fremmer bedre beslutninger og koordineret handlingDet teoretiske fundament er en NY KOBLINING af forskningen i RELATIONEL KOORDINERING, PSYKOLOGISK TRYGHED og KOLLEKTIV INTELLIGENS. Bogen udfolder en generel model, der er udviklet igennem 1,5 års aktionsforskning i en af Danmarks fem største kommuner. Det giver en klar praktisk-teoretisk ramme for facilitering af grupper, der skal lykkes med en kompleks fælles opgave.JODY HOFFER GITTELL; "Bogen gør ´relationel koordinering´ lettilgængelig og omsætter forskning til praksis. Den viser, hvordan du kan lede effektiv ansigt-til-ansigt-koordinering." (Professor, Brandeis University, Heller School Executive Director, Relational Coordination Research Collaborative) Bogen er til:LEDERE, projektledere, koordinatorer og konsulenter, som hjælper grupper med at lykkes når den fælles opgave er præget af uforudsigelighed og gensidig afhængighed. MEDARBEJDERE, som gerne vil vide, hvilken adfærd der gør det sandsynligt, at de i fællesskab kan træffe kloge beslutninger og handle koordineret. Og ikke mindst: hvilken almindelig og ofte velment adfærd deltagerne bør minimere eller helt undgåUNDERVISERE og ledelsesstuderende, som er optaget af, hvorfor den forskningsbaserede teori om relationel koordinering BØR KOBLES med den nyeste forskning i psykologisk tryghed og kollektiv intelligens for at blive særlig nyttig for praktikeren. Og hvordan indsigterne kan omsættes til konkret facilitering af kommunikation og samarbejde.Forfatteren, aktionsforskeren og proceskonsulenten, Bo Vestergaard, har været aktiv i "Relationel Coordination Research Collaborative" siden oprettelsen i 2011. Denne bog er baseret på 1,5 års aktionsforskning i en samarbejdsmodel udviklet til tværgående samarbejde om borgere med komplekse problemstillinger i en af landets fem største kommuner.

 • Det uregerlige projekt af Sven Bertelsen
  - Syv sammenhængende essays om projektet og dets ledelse
  af Sven Bertelsen

  Projektet er blevet vores dominerende produktionsform, efter at masseproduktionen er outsourcet eller overtaget af robotter.Men projekter forløber sjældent som planlagt. At budgetter og tidsplaner overskrides er mere reglen end undtagelsen - og ikke sjældent bibringer de slet ikke den forventede værdi. Ikke mindst it-verdenen huser en sand kirkegård af kulsejlede projekter, der til sidst må opgives. Tænk Skat...Hvorfor går det sådan? Vi ved det ikke, for vi skynder os videre i stedet for at undersøge hvad der gik galt - og hvad vi kunne lære af det. Mens masseproduktionen har været genstand for undersøgelser og teoridannelse, gælder det ikke projektproduktion. Vi har masser af litteratur om projektledelse. Men ingen teori eller viden(skab) om projektet som produktionsform.Når man betænker at projekter står for halvdelen eller mere af den samlede produktion, er det jo direkte dumt, mener Sven Bertelsen, der selv kan se tilbage på et langt liv med projekter - som projektleder, rådgivende ingeniør, konsulent og førende teoretiker i den internationale lean construction bevægelse. Med den bagage og sin krøllede hjerne har han selv forsøgt at råde bod på miseren.I disse essays fremlægger han de første brikker til en ny teoridannelse om projektets natur og ledelse - et stykke pionérarbejde, der henter sin næring fra så forskellige verdener som hydraulik, kaosteori, kompleksitetsforskningen, de sociale videnskaber - og den amerikanske hær!Vi har grundlæggende ikke forstået projektets sande natur, er hans provokerende tese. Derfor er vi heller ikke i stand til at styre det. Det er selve præmissen - at alt kan planlægges - vi må opgive. Planer holder nemlig aldrig, for deres forudsætninger forandrer sig, endnu mens planen bliver lagt. I stedet må vi vende pyramiden på hovedet og overlade initiativ og ansvar til dem, der har støvlerne på i den levende organisme, projektet dybest set er.

 • Fair proces af Bo Vestergaard
  - Fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger
  af Bo Vestergaard

  11.000 solgt. FÅ MEDARBEJDERNE MED DIG! Konkrete værktøjer. Prisvindende praktisk teori. Uddrag bragt i Harvard Business Review. De sidste 30 års forskning viser, at to ud af tre forandringsprocesser ikke skaber mere værdi for organisationen. Men når medarbejderne har ejerskab til formålet med forandringen og er involverede i at udvikle og afprøve løsninger, så lykkes det otte ud af ti gange.MEN HVORDAN INVOLVERE UDEN AT MISTE STYRINGEN? Og hvordan styre uden at medarbejderne miste ejerskabet? På 149 minutter får du centrale fair proces-VÆRKTØJER TIL HURTIGT, AT SKABE EJERSKAB OG FREMDRIFT. Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk tilgang til forløbsstyring af involverende forandringsprocesser. En tidlig udgave af bogen vandt i 2012 en pris på den nordamerikanske forskerpraktiker- konference “Academy of Management” i Boston. Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review. VICEKLINIKCHEF: ”Fair proces bør være obligatorisk læsning for alle ledere i og af forandringsprocesser. Den er systematisk og lettilgængelig og har solid evidensforankring. Man får sin ledelsesværktøjskasse udvidet med et power tool." Charlotte Buch Gøthgen. Viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital PRODUKTIONSCHEF: ”Fair proces er den tilgang til forandringer, jeg har manglet i mit virke som leder i en videnstung virksomhed, hvor forandringer er hverdag. For den praksisorienterede byder den på mange brugbare redskaber. Hermed varmt anbefalet.” Morten Holst Bjørno. Produktionschef, Martin Professional A/S SKOLELEDER: ”Fair proces er en af de mest anvendelige bøger om forandringsledelse, jeg har læst - en kærkommen how-to-do-it-bog, med en solid teoretisk forankring!” Martin Gredal. Skoleleder, Rosenlundskolen INSTITUTIONSLEDER: ”Fair proces er et fantastisk arbejdsredskab til en leder, der arbejder med forandrings-processer. Når jeg roser bogen så vældigt, er det, fordi fair proces giver vejledninger på, hvad der kan virke, og hvorfor det virker, og konkrete vejledninger, som er lige til at gå ud og bruge.” Marietta Rosenvinge. Leder af Døgncentret Frederikshavn

 • Die nackte Wahrheit über Projektmanagement af Wilfried Reiter
  af Wilfried Reiter

  Toller Ratgeber für Projektmanager!Die Ernüchternde Wahrheit: 75 Prozent aller Projekte scheitern, sind nicht on time fertig, übersteigen das Budget oder verfehlen das Projektziel. Das bedeutet, dass von jedem für ein Projekt ausgegebenen Euro, 75 Cent rausgeworfenes oder ineffizientes Geld sind! Wilfried Reiter zeigt, welche Projektplanungsmethoden wirksam sind, wie man sich gegen falsche Vorstellungen von Auftraggebern und Kunden zu Wehr setzt und sein Projekt doch noch erfolgreich ans Ziel bringt."Wer dieses Buch liest, wird auch ohne Projektmanagementausbildung kühlen Kopf bewahren und eine pragmatisch orientierte und sinnvolle Organisation zustandebringen." - Amazonkunde"Viele Aha-Effekte, viele Erkenntnisse und brauchbare Tipps." - AmazonkundeWilfried Reiter ist selbständiger Trainer und hat 1999 zusammen mit seiner Frau das Unternehmen in2ition gegründet. Er trainiert, coacht und berät unter anderem Mitarbeiter aller Branchen und Unternehmensgrößen in Fragen des Projektmanagements. Dabei haben ihn seine innovativen Projektmanagement-Methoden weit über Fachkreise hinaus bekannt gemacht.

 • Personlig motivation af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Hvis du ønsker at opnå permanent, bæredygtig succes, skal du op­bygge enorme reserver af indre styrke, beslutsomhed og behov.Du skal have evnen til at motivere dig selv. Du skal udvikle person­lig motivation, for du kan ikke motivere andre, medmindre du selv er motiveret.Denne bog skitserer en simpel, men meget effektiv plan for udvikling og opretholdelse af personlig motivation. Denne tilgang til personlig motivation er testet i erhvervslivet, som jo forudsætter praktisk erfaring.

 • En overlevelsesguide til at klare stressfaktorerne ved organisatoriske ændringer af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Denne bog viser dig:• Hvordan du undgår de 15 grundlæggende fejl, der skaber stress på jobbet• Måder til at kunne håndtere en endnu større forandringsgrad, der kommer i årene frem• Hvorfor et arbejdsmiljø med lavt stressniveau kan være farligt for din karriere- plus meget mere

 • Kritisk refleksion af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Når mennesker arbejder sammen, vil der over tid være bestemte hovedbegivenheder, der skiller sig ud ved at have potentiale til at give os vigtige erfaringer til fremtiden. Ledere kan bruge teknikken kritisk refleksion til at hjælpe deres grupper med at lære af disse situationer, uanset om begivenheden var en stor succes eller en brølende fiasko. Målet er at påvirke udfaldet af lignende begivenheder i fremtiden; enten for at gentage succesen eller undgå at begå samme fejltagelse.

 • Ledelseshåndbogen til organisatoriske forandringer af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Forandringer sker overalt omkring dig. Du kan styre forandringen… Eller lade den styre dig. Hør Ledelseshåndbogen til organisatoriske forandringer med 27 retningslinjer for organisatoriske forandringer. Opdag hvordan:- Du bliver en ændringsagent- Du genopbygger moralen- Du uddeler psykologiske lønsedler- Du genrekrutterer dine gode folk- Du tager dig af ”mig-spørgsmålet”- Du holder øje med overgange og ændringer

 • Den rette indstilling betyder alt af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Hvem du er, er en følge af de specifikke valg, du har truffet. Hvem du er, afgøres ikke af hvordan du ser ud, hvor du bor eller hvem dine forældre er. Det som bestemmer hvor du er og hvad du er, er de tanker, der dominerer dit sind. Dine drømme og tro er kilden til fortsat udvikling og forandring.Du har magten til at ændre dig og være og gøre hvad end du vil ... så tør at bruge den!

 • Medarbejderhåndbogen for ændring af virksomhedskulturen af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Forandringerne i den verden, vi lever i, er konstante!For at overleve må vi lære at tilpasse os forandringerne og vende dem til vores egen fordel - ellers forsvinder vi i mængden.Denne guidebog fortæller dig, hvordan du bedst griber forandringerne an og forholder dig positivt til dem. Fremtiden og forandringerne venter ikke på dig, du bliver nødt til at lære at følge med dem.

 • Opbyg dit teams moral, stolthed og gejst af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  For at opbygge moral, stolthed og gejst skal en leder besidde visse karakteristika og færdigheder. Denne bog vil hjælpe dig med at bestemme dit nuværende parathedsniveau. Den beskriver to vigtige faktorer: Tiden, der bruges på fælles oplevelser og erfaringer, samt kommunikationen mellem teammedlemmer. Resultatet af opbyggelse af moral, stolthed og gejst inkluderer samarbejdsvillighed og loyalitet fra teammedlemmerne, forbedret produktivitet og effektivitet såvel som tydelige økonomiske og menneskelige resultater. Lederen er nøglen til succesen.

 • Hvordan man søsætter et team af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Teams kan komme med innovative løsninger, men det kan også være svært at få det fulde potentiale ud af dem. Det er alfa og omega at starte op på den rigtige måde. For at søsætte et team så det har den størst mulige chance for at opnå succes, skal ledere og teamledere være særligt opmærksomme på fire afgørende punkter: Fastlæggelse af formål og retning, definering af roller og ansvar, udformning af procedurer og arbejdsmåder og opbygning af samarbejde og arbejdsforhold. Forståelse for og implementering af disse punkter er svaret på en vellykket lancering af dit team og i sidste ende meget vigtig for at teamet kan nå virksomhedens/organisationens mål.

 • Hvordan man sammensætter et team af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Et af de første skridt, man skal tage for at gøre et team mere effektivt, er at være opmærksom på, hvordan teamet sammensættes. Du kan undgå de fleste problemer, som teamet står overfor, når det udformes, ved at angive en klar retning, opbygge støtte inden for organisationen, skabe en stærk teamstruktur, identificere nøglerelationer og være opmærksom på eksterne faktorer. Hvis et team sammensættes ud fra disse fem principper, har det en rigtig god chance for at opnå succes.

 • Har du virkelig brug for et team? af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Teams kan være en løsning på mange forretningsmæssige udfordringer. De erstatter individuel indsats med styrken ved at være en gruppe. De gør nogle virksomheder i stand til at tage kæmpe spring fremad, så de bliver hurtigere, mere innovative og mere modtagelige over for markeder og kunder. Men teams er ikke altid den bedste måde at løse en forretningsmæssig opgave på. Det er dyrt med teams, der skal bruges meget tid på at få dem søsat og det er et fuldtidsjob at lede et team. Før du søsætter et team for at løse de opgaver, din virksomhed har bedt dig om, skal du overveje, om det egentlig er et team, der er den bedste løsning for at få de bedste resultater.

 • Fastholdelse af team performance af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Som teamleder har du ansvaret for overvågning og fastholdelse af teamets performance. Ved at benytte de forslag og værktøjer, som præsenteres i denne guidebog, bliver du i stand til at spore dig ind på teamets svagheder og dermed træffe de nødvendige foranstaltninger for at løse eventuelle problemer. Dette vil hjælpe dig med at holde dit team på rette spor, således at det kan levere de efterspurgte resultater.

 • Ledelse af spredte teams af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Spredte teams består af medlemmer fra forskellige lande, kulturer og tidszoner. Sådanne teams har meget til fælles med lokale teams, men de tilbyder også unikke udfordringer. Det er nødvendigt, at organisationer forbereder sig på og støtter op om dem for at de kan udfolde deres fulde potentiale.

 • Hvordan man håndterer konflikter med sin chef af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Produktive løsninger til uundgåelige konflikter med sin chef.Man er nød til enten at afdramatisere de konflikter og spændinger, der opstår i en organisation, eller at fokusere på at finde produktive løsninger på problemerne. Dette er særligt vigtigt, når der opstår konflikter mellem folk på forskellige niveauer i en organisation, som f.eks. når man har en konflikt med sin chef. Der er skridt, man kan tage for at få perspektiv på en konflikt og kunne håndtere den, således at alles energi rettes mod organisationens behov på en måde, der får alle til at bevæge sig frem mod mere produktive arbejdsrelationer.

 • Hvordan man håndterer konflikter med kolleger af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Mange konflikter mellem kolleger opstår på grund af inkompatible mål eller forskellige syn på, hvordan en opgave skal løses. Disse typer konflikter kan som regel løses med ærlig dialog. Men andre konflikter med kolleger kan være mere problematiske, fordi de omhandler personlige værdier, virksomhedspolitik og magt samt følelsesmæssige reaktioner. Selvom man kan navigere rundt i disse ting, vil ingen organisation slippe helt for konflikter mellem kolleger. Men hvis ledere er opmærksomme på disse ting, kan de opbygge effektive relationer med deres kolleger, som vil overleve disse uundgåelige konflikter og øge deres evne til at nå organisationens mål.

 • Hvordan man håndterer konflikter med medarbejdere af Lars Stig Duehart Spar 16%
  af Lars Stig Duehart

  Konflikter med medarbejderne er en af de sværeste udfordringer, som ledere står overfor. Men ledere, der lærer at håndtere denne udfordring, får succes. Ledere, som udvikler en forståelse for forskelle uden at dømme andre, som er villige til at se tingene fra flere sider, og som åbner op for flere løsningsmuligheder, har gode forudsætninger for at kunne håndtere konflikter. De er bedre klædt på til at forstå følelser, som kan udløse konflikter, klarlægge forventninger til andres præsentationer og give løbende feedback, som støtter og udvikler medarbejderne.

 • Project Manager Training System af Sherry Prindle Spar 25%
  - 7 Skills to Efficiently Manage Projects on Time
  af Sherry Prindle

  Managing projects effectively and on time can be tough. But how would you like a system to manage several projects at once and bring in all of them on time and on budget? What if you could clearly identify your priorities and consistently meet your deadlines? What if factoring in your hard-won wisdom and keenest insights suddenly became systematic for you? How would you like to have more work/life balance and even be able to go home on time?It's no pipe dream-now you can! Project Manager Training System will teach you techniques that make strategic planning a breeze. Using this tightly honed process to systematically factor tasks into your daily work schedule, you can be sure that all your projects meet your organization's biggest goals.This audiobook trains you to build structures into the project management skills you already have. You'll easily confront day-to-day tasks while accomplishing projects on time and establishing personal and professional balance.This excellent program takes you by the hand to create a master plan for all your projects. With this top-down view of the big picture, everything starts to flow. Mastering your projects and the structure that supports them will enable you to manage your life and work as one big project-one you can savor with confidence and precision. This life-changing program will show you how to zoom to the optimal perspective to be productive in the moment;clearly communicate your expectations and increase team engagement-even with challenging personalities;reverse engineer projects to merge them with daily plans;capture and structure all the elements of your work into a daily plan;organize resources and plan for interruptions to create a realistic approach;maximize the diversity of available resources to delegate work and ensure it is done correctly;keep track of what you need to know and recall it at the right time; anduse recognition, rapport, and reprogramming to overcome barriers and stay on target.

 • Do Design af Alan Moore Spar 12%
  - Why beauty is key to everything
  af Alan Moore

  So much passes us by, unnoticed. We multi-task, switch between screens, work faster. When was the last time you paused to consider a beautifully-made object or stunning natural landscape? Yet this is when our spirits lift and our soul is restored. Designer Alan Moore invites us to rethink not only what we produce - whether its a website, a handmade chair, or a business - but how and why. With examples from Apple, Yeo Valley and Blitz Motorcycles, we are encouraged to ask: Is it useful and considered. Is it a thing of beauty? Do Design will inspire you to: Improve your creative process Raise the quality and craft of your work Consider the experience as much as the product Adopt simplicity, utility and honesty as guiding principles We are creative beings. We love to make things. This book will inspire you to create better things for better reasons. Things that people will love - for a long time to come. Some say beauty is a luxury. But what if it is key to creating a better world for us all? An excellent guide to the essence of beauty - the freedom to create it and an argument for its power and importance to the soul. Tim Smit, The Eden Project A handbook for mindful making and conscientious consumption. CRAFTS Magazine Alan Moores book on beauty links the history of that which has been simply made, to that which has been extraordinarily made. The difference is that which is engineered, to what is crafted, to what is designed. John Maeda, Automattic What is described in this book is not just an approach to design, its a way of life. Karen Hodkinson, formerly ID magazine Your book gave me real clarity and a forceful nudge to just make things and see where it takes me. What a book! Jono Smart, contemporary potter

 • Project Manager Technology Suite af Dawn Jones Spar 25%
  - Training to Connect People and Processes with Software
  af Dawn Jones & Sherry Prindle

  You may be a project manager or a stakeholder with "e;street smarts."e; Maybe you have expertise in the nuts-and-bolts of project execution. Or you might be a "e;book-smart"e; expert on the rules and tools of the trade. Whatever your strengths, most project managers agree it's a juggling act to balance people and processes.Nearly every project requires a balance of both practical and conceptual skills. Now you can fill in the gaps to gain a perfect balance of the two.The metaknowledge in this course will prepare you to complete projects successfully, but there's much more. You'll know why you're successful, how to improve your processes, and how to create a blueprint for success on every project every time.Project Manager Technology Suite connects people and projects through the miracle of technology and covers concepts for transforming your level of expertise. The suite includes clear, practical case studies that walk you through proven methods each step of the way. You'll discover not only how to do it but also what to say to those involved to keep them on board and fully committed.Isn't it time you for to learn and master all the planning tools, software, concepts, and processes that the most effective project managers rely on every day? From identifying constraints and creating boundaries, to understanding the dynamics of personality, preference, and values in team dynamics, you'll discover how to build common ground for everyone on your team. When you connect people and ideas, who knows where the road may take you? It's up to you, so get started now!

  • CD
  • 1.043,95 kr.
 • Portable PMP (R) Exam Prep af PMP
  - Conversations on Passing the PMP (R) Exam, Fourth Edition
  af PMP, Frederick, Madison, mfl.

  • CD
  • 1.002,95 kr.
 • Managing the Implementation of Development Projects af World Bank
  - A Resource Kit on CD-ROM for Instructors and Practitioners - Course Syllabus and CD-ROM
  af World Bank

  A 12-module CD-ROM library of print-based learning materials, this work is designed for classroom training of developing country project managers responsible for overseeing the implementation of development and other projects. Each module includes performance-based instructional objectives; module and session outlines; and more.

 • Project Management For Dummies af Stanley Portny Spar 16%
  af Stanley Portny

  The tools you need for successful project managementIn today's time-crunched, cost-conscious global business environment, tight project deadlines and stringent expectations are the norm. So what does it take to succeed? This hands-on guide introduces you to the principles of project management and shows you how to put them to use so you can successfully manage a project from start to finish. And if you're studying for the Project Management Institute's Project Management Professional certification exam, you can rest easy knowing that this book is aligned with the guide that's the basis for the exam. Project management 101take a look at the who, what, and why of a project and discover what it really takes to ensure success Keep an eye on the clocklearn how to create foolproof schedules and budgets that keep your projects on track Put your team to workget plenty of practical tips and guidelines for identifying and involving key players Drive it homeuncover the best ways to track, analyze, and report on your project's activities and bring it to a successful closure Up your project management gametake your skills to the next level with the use of technology and Earned Value ManagementListen to the audio and find: Help for defining your project's goals and expectations Guidelines for knowing your project's audience Tips for breaking your project work into manageable pieces The latest methods for determining and managing resources How to deal with risk and uncertainty Hints for providing effective leadershipLearn to: Organize and schedule projects efficiently and effectively Motivate any team to gain maximum productivity Assess risks, manage changes, maintain communication, and live up to expectations Plan for resources and stay within a budget

 • Training for Project Management af Ian Stokes
  - Volume 3: Innovation, Value and Performance
  af Ian Stokes

  Includes a collection of activities that help your project managers and team members to improve the performance of their projects by exploring topics such as benefit and value management, stakeholder relations, and critical and innovative thinking.

  • CD
  • 1.483,95 kr.
 • Scrum af Jeff Sutherland
  - The Art of Doing Twice the Work in Half the Time
  af Jeff Sutherland

  The definitive account of the Scrum methodology from its co-creator and the CEO of Scrum, Inc., Jeff Sutherland.Scrum is the revolutionary approach to project management and team building that has helped to transform everything from software companies to the US military to healthcare in major American hospitals. In this major new book its originator, Jeff Sutherland, explains precisely and step by step how it operates and how it can be made to work for anyone, anywhere. Take the FBI attempt to digitize its records, for example. As with so many software projects the first attempt failed, having taken four years and cost over $400 million.Then the FBI turned to Scrum, and just over a year later unveiled a functioning system that cost less than a tenth of the first project and employed a tenth of the staff. And it's not just grand projects that Scrum can help with.Every organisation, whatever its size, constantly has to come to grips with delivering a product or service on time and on budget. Scrum shows you how. It explains how to define precisely what it is that you are seeking to achieve, how to set up the team to achieve it, and how to monitor progress until the project is successfully completed. Filled with practical examples drawn from all types and organisation it will make you rethink the fundamentals of successful management and show you how to get things done however everyday or ambitious, however small or large your organisation.

 • Project Management (Collins Business Secrets) af Matthew Batchelor
  af Matthew Batchelor

  The project management secrets that experts and top professionals use.Get results fast with this quick, easy guide to the fundamentals of Project Management.Includes how to:* Deliver a successful project from start to finish* Communicate effectively with people at all levels* Manage changes and control scope creep* Identify and deal with risks* Work with common project management methodologies

 • Effektive sammen af Trine Kolding
  - Om at skabe tid, motivation og arbejdsglæde
  af Trine Kolding

  Mange tror, at effektivitet handler om at løbe stærkere. Men man kan sagtens løbe stærkt og udrette en masse uden at være spor effektiv. Effektivitet handler om, hvordan vi i fællesskab indretter arbejdspladsen, fordeler vores opgaver og udnytter vores ressourcer og styrker, så de skaber mest mulig værdi – og samtidig mest mulig arbejdsglæde for medarbejderne.Cases fra forskellige typer organisationer viser, hvordan andre har arbejdet med at blive mere effektive sammen. Gode råd og redskaber gør bogen let at bruge.Der sættes ofte fokus på den enkelte medarbejders effektivitet. Her viser Trine Kolding, hvordan vi i fællesskab opnår størst mulig værdi af den kollektive arbejdsindsats.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.